Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Beauty1

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Beauty1

 1. 1. Братята Якоб И Вилхелм Грим са родени в Германския град Ханау. близо до Франкфурт. Първият том от техните приказки излиза през 1812 г. под името ,, Детски и семейни приказки”, а вторият през 1814 г. Паметникът на Братя Грим напазарния площад Нойщетер в Ханау.
 2. 2. Живели някога един цар и еднацарица, които всеки ден сидумали:-Ах, защо си нямаме дете!Но дете все не им се раждало.Веднъж царицата се къпала вреката и ето че от водата набрега изскочила една жаба и ирекла:-Няма да мине и година ижеланието ти ще се сбъдне. Щеродиш щерка.
 3. 3. Станало, както предрекла жабата. Родила царицатамомиче и то било толкова хубаво, че царят от радостне можел да си намери място и дал голяма гощавка.Поканил не само роднини, приятели и познати, а иорисниците, та да бъдат благосклонни и добри къмдетето.
 4. 4. Тринайсет ориснициимало в царствотому, а златнитеблюда,от които щелида ядат били самодванайсет, та една оттях трябвало да сиостане у дома.
 5. 5. Гощавката била богата и шумна, а накрая орисниците дарили детето с чудните си дарове:една – сдобродетелност, друга – схубост, трета – сбогатство, и тъй нататък– с всичко, каквото човекможе да си пожелае насвета.
 6. 6. След като единайсет от орисниците изрекли пожеланията си, неочаквано влязла тринайсетата. Тя искала да си отмъсти, загдето не я поканили, не поздравила и не погледнала никого, а викнала високо:-Навърши ли петнайсет години, некацарската дъщеря да се убоде на вретенои да умре! И без дума повече дапродума, обърнала се и напусналазалата.
 7. 7. Всички се изплашили, но тогава напред излязла дванайсетата орисница, която още не била пожелала нищо на детето. Тя нямала власт да отмени лошата орисия, ала можела да я смекчи и рекла:-Но нека това не бъде смърт, астогодишен дълбок сън да оборицаркинята.
 8. 8. Царят от все сърце искал да предпази свидното си чедо от тая беда и заповядал да изгорят всички вретена в цялото царство.А пожеланията на другите орисници се сбъднали имомичето станало толковахубаво, добро,приветливо и разумно,че всеки го обиквал от пръв поглед.
 9. 9. Какво станало по-нататък вприказката?
 10. 10. Щастливият край наприказките
 11. 11. Росица МилеваНУ “Илия Р. Блъсков”Гр. Шумен

×