Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

E lesson sining iv

20.058 Aufrufe

Veröffentlicht am

Give importance

Veröffentlicht in: Bildung

E lesson sining iv

 1. 1. SINING-IKAAPAT NA BAITANG MGA DISENYO SA KULTURAL NA PAMAYANAN SA LUZON ROSALIE Q. CASTILLO LAZARETO ELEMENTARY SCHOOL
 2. 2. Masdan ang mga sumusunod na larawan at sabihin kung ano ito.
 3. 3. Ano anong mga linya, kulay at hugis ang katulad nito sa maskara at putong na maaring gamitin sa mga selebrasyon at pagdiriwang? Sagutin
 4. 4. Ang mga kultural na pamayanan ay may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang mga disenyo ay hango sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Ang mga Ifugao ay naninirahan sa hilagang Luzon. Makikita ang mga disenyo sa kanilang kasuotan at kaga- mitan tulad ng araw, kidlat, isda, ahas, butiki, puno, at tao. Basahin
 5. 5. Makukulay ang pananamit at palamuti ng mga Kalinga matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Napaka halaga sa kanila ang mga palamuti sa katawan na nagpapa kilala sa kanilang katayuan sa lipunan. Madalas gamitin ng mga Kalinga ang kulay pula, dilaw, berde, at itim. Basahin
 6. 6. Ang Gaddang naman sa Nueva Viscaya ay kilala at ban tog sa paghahabi ng tela. Ang mga maghahabing Gaddang gumagamit ng tradisyunal na hakbang sa paghahabi na mabusising paglalagay ng mga palamuti gaya ng plastic beads, at bato. Ilan sa kanilang mga produktong ipinagma laki ay ang bakwat (belt), aken (skirt) at abag (G-string) Na gawa sa mga mamahalin at maliliit na bato. Basahin
 7. 7. Ang mga kultural na pamayanan an may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang mga disenyo ay ginaga mitan ng iba’t ibang linya,kulay, at hugis. Ang mga linya ay maaaring tuwid,pakurba,pahalang,at patayo. Kadalasang ang kulay na ginagamit at pula,dilaw,berde,at itim. Iba’t ibang hugis ang makikita sa mga disenyo tulad ng triyanggulo,kwad rado,parisukat,bilog,at bilohaba. Ito ay hango sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Alamin
 8. 8. Suriin ang mga sumusunod na larawan
 9. 9. 1.May nakikita ba kayong pagkakaiba sa kani-kanilang paggamit ng linya,hugis, at kulay? 2. Nakikita rin ba ang paulit-ulit na disenyo sa kanilang mga gawa? Sagutin
 10. 10. MGA DISENYO sa KARTON o KAHON Kagamitan: Mga bagay na karton gaya baso o mga kaga mitan na maaring makuha sa kalikasan at iba pa,lapis,krayola,o oil pastel Mga Hakbang Sa Paggawa: 1. Kumuha ng isang karton o kahon o iba pang bagay na may sa inyong lugar na maaring gamitin para guhitan ng mga d yo. 2. Umisip ng disenyo mula sa mga kultural na pamayanan ng
 11. 11. tulad ng Ifugao, Gaddang at Kalinga. 3.Iguhit ang napiling disenyo sa karton o gamit ang lapis.Maar ring gumamit o umisip ng sariling disenyo gamit ang mga h kulay, linya at ang prinsipyong paulit-ulit. 4.Kulayan at punuin ang mga espasyo ng mga disenyo ang in iguhit,at sundan ito ng krayola o oil pastel para lalong magin kaakit-akit ang iyong likhang sining. 5.Kung wala nang idadagdag, puwede nang itanghal ang gina wang likhang-sining at humanda sa pagpapahalaga.
 12. 12. 1. Ano-ano ang tatlong kultural na pamayanan sa Luzon ang nabanggit sa ating talakayan? Isa-isahin ang kanila- ng pagkakatulad. 2. Paano mo ginamit ang iba’t ibang uri ng linya,kulay,at hugis sa paggawa ng mga disenyo? Sagutin
 13. 13. Ang mga disenyong kultural ng pamayanan sa Luzon ay isa sa mga pamana ng sining sa ating bansa. Kaakit-akit at ka nais-nais sa paningin ang kanilang mga likhang disenyo na gina gamitan ng iba’t ibang linya,hugis,at kulay. Ilan sa mga ito ay ang mga inukit o nililok na kahoy at mga damit na may iba’t ibang burda. Karamihan ng kanilang mga ginawang disenyo ay hango sa kalikasan o maging sa kapaligiran tulad ng dahon, tao, bundok at mga hayop. Tandaan
 14. 14. 1. Kung kayo ay naninirahan sa mga kultural na pamayanan ng Luzon,paano ninyo pahahalagahan ang mga katutubong sining o disenyo na mayroon dito? 2. Kaya mo itong ipagmalaki? Papaano? Repleksyon
 15. 15. Panuto: Lagyan ng tsek ang kahon batay sa antas ng inyong naisagawa sa buong aralin. Mga Pamantayan Nakasunod sa pamantayan nang higit sa inaasahan Nakasunod sa pamantayan subalit may ilang pagkuku lang Hindi nakasu- nod sa pamantayan (1) Suriin
 16. 16. 1. Natukoy ko ba ang iba’t ibang disenyo na nagtataglay ng mga elemento ay prin- sipyo ng sining sa mga gawa ng mga taga Luzon. 2. Nalaman ko ang mga disenyong kultural
 17. 17. 3. Nakagawa ako ng isang likhang sining na tulad ng mga disenyong mula sa Luzon. 4. Napahalagahan at naipagma laki ko ang mga katutubong sining na gawa ng mga kultural na pamayanan sa Luzon. 5. Naipamalas ko nang may kawilihan ang aking ginawang
 18. 18. Takdang Gawain/Kasunduan Magdala ng sumusunod na kagamitan: 1. lapis 2. pastel 3. bond paper

×