ARTI PAMOR

R
ARTI PAMOR
Arti pamor (arti plastik, arti
hapësinor, arti figurativ) është
art, i cili si formë të komunikimit
përdor gjuhën pamore. Ai është
pjesë e përgjithshme e botës së
artit, të cilës i përkasin edhe :
letërsia, muzika, loja (vallja),
aktrimi, filmi, e të tjera. Arti
pamor dallohet nga artet e tjera,
sepse atë e përjetojmë, para së
gjithash, vizualisht-duke e
shikuar
Përderisa letërsia shprehet përmes fjalës,
muzika përmes tingullit, loja (vallja) përmes
lëvizjes, arti pamor shprehët përmes formave :
vijës, ngjyrës dhe vëllimit. Forma- pamje apo
figurë, krijon edhe emrin e këtij arti. Ky art mund
të quhet edhe ndryshe- arti plastik (shpreh
prekshmërinë e këtij arti), e quajnë edhe art
sipërfaqësor (përmes së cilës theksohet se arti
pamor paraqitet në hapësirë, për dallim nga
muzika e cila shprehet në kohë). Andaj, të
shikosh në aspektin pamor, don të thotë njësoj
sikur në letërsi të lexosh. Qëllimi i kulturës
pamore qëndron në atë se drejton në leximin e
pamjes, figurës apo objektit
ARTI PAMOR
Vizatimi,
Grafika,
Piktura,
Skulptura,
Arkitektura
Urbanizmi.
Fillimet e artit figurativ në truallin e Shqipërisë janë të
hershme. Gjurmët e para i përkasin periudhës së
neolitit. Nëpërmjet zbulimeve të shumta arkeologjike,
në zona të ndryshme të vendit, janë gjetur qindra e
mijëra qeramika, terakota, zbukurime ne metal etj., që
u përkisnin fiseve ilire, paraardhësve të drejtpërdrejt të
shqiptarëve të sotëm.
Prodhimet më të hershme janë të thjeshta, për
përdorim praktik, por në to shfaqen edhe vlera artistike
si në format zoomorfe të enëve ashtu edhe në
dekoracionin, gdhendjet dhe elemente të tjerë. Nga
shekulli i gjashtë deri nëshekullin e trete p.e.s në
qeramika vizatohen linja dhe figura gjeometrike ; forma
ndërtohet me siluetë më elegant dhe pasurohet me
elementë plastikë.
Shumë enë të kësaj periudhe, që ruhen
sot në muzetë e Shqipërisë, kanë vlera të
mirëfillta artistike dalluese vendase, që
nuk i ndeshim në artin e fqinjëve të tjerë
po aq të lashtë
si Helenët, Maqedonët apo Romakët.
Nga ato enë të lashta, të zbukuruara me
dekoracione e fraktura plastike, nis rruga
e skulpturës në truallin e Shqipërisë duke
u bërë kështu bashkudhëtare me artin e
popujve më të hershëm të Evropës.
Tipare më të qarta u dukën sidomos me
formimin e qyteteve
ilire Bylis, Amantia, Foinikue, Butrot si
dhe me ngulmimet
helene : Dyrrahu, Apollonia, Orikumi.
Në qytetet ilire mori zhvillim më të madh skulptura e
rrumbullakët si dhe relievi që lidhej me ndërtimin e
monumenteve. Në fillim skulptura u zhvillua duke
përvetësuar elementë të artit helen, sidomos nga tradita
korintike dhe korkyrase.
Më vonë, nga shekulli VI p.e.r., krahas lidhjes me
traditën helene, arti ilir fiton veçori te reja, të dallueshme,
brenda kuadrit helenistik. Apolonia dhe Durrahu që u
bënë qendrat më të rëndësishme të artit në ato vite,
kishin mjeshtrit e shquar vendas që gdhendnin dhe
skalisnin në një stil me tipare të veçanta kundrejt
veprave të importuara prej qytetërimit helen. Në muzeun
e sotëm të Durrësit janë ekspozuar disa skulptura të
papërfunduara, të gjetura në atë trevë. Ato dëshmojnë
për gdhendjet që janë bërë në truallin shqiptar. Janë
zbuluar gjithashtu edhe gjurmë të punishteve të hershme
të qeramikës në Apolloni dhe Durrah.
Figura me vlerë artistike ndeshim edhe në
monedhat e shumta të kësaj periudhe që u
realizuan në Apoloni, Durrah dhe Orik. Lulëzimi i
disa qyteteve ilire dhe i kolonive helene solli një
zhvillim të madh të artit që u pasua edhe me
shumëllojshmëri formash e teknikash ; që nga
afresket e deri te mozaikët e bukur monokrom dhe
polikrom. Por në shekullin e I-rë u ngadalësua gjithë
ai hov zhvillimi. Pushtimi romak që shkaktoi rënien
ekonomike të qyteteve ilire, la gjurmë të dukshme
edhe në art. Ndonëse Roma pushtuese u pushtua
vetë prej artit helen, përsëri ndikoi në qytetet ilire me
tipare të kulturës së saj provinciale romake. U duk
më qartë ndikimi në skulpturë, ku përgjithësisht u
ndoq realizmi tipik i kohës, por ndjehet gjithashtu
fryma klasike që mbështetet në traditën
qindravjeçare. Qendrat kryesore të veprimtarisë
artistike mbeten përsëri Apolonia, Durrahu, Botroti
etj.
Në vitet e pushtimit romak prej artit zyrtar shkëputet
arti i trevave fshatare, ku pasqyrohen motive nga
jeta e përditshme. Me praninë e elementëve të
thjeshtë artistikë, që dallojnë nga veprat e
mëparshme, si dhe me skalitjen e veshjeve dhe
emrave ilire, veprimtaria e këtyre viteve mund të
vlerësohet edhe si një qëndresë ndaj asimilimit prej
pushtuesve më të fuqishëm të kohës.
ARTI PAMOR
Në të njëjtën periudhë me artin e trevave
fshatare, në truallin e Shqipërisë arriti zhvillimin
më të madh edhe arti i mozaikut. Më i hershmi
është gjetur në Durrës. I përket shekullit IV p.e.r.
dhe është i punuar me gurë zalli shumëngjyrësh.
Ka vlera të rralla artistike që shquhen në gjithë
veprimtarinë e kësaj gjinie. Quhet “Bukuroshja e
Durrësit” dhe mund të cilësohet si bukuroshja e
gjithë mozaikëve që janë zbuluar deri tani në
truallin shqiptar, për hijeshinë e figurës dhe
mjeshtërinë e realizimit artistik. Në shekullin e I-
rë, siç përmendëm, u arrit lulëzimi i këtij arti dhe
nga gurët e zallit u kalua në kubikë të prerë prej
guri, qelqi, mermeri apo balte të pjekur. Mozaikë
të tillë janë zbuluar në Apolloni, Durrah dhe
Butrint.
Zhvillimi i mëvonshëm i mozaikëve lidhet
kryesisht me monumentet paleokristiane. Pas
shekullit te V-të motivet e mozaikut ndryshojnë
nga modelet e pikturave të herëshme, siç
është amazonamania në Apoloni, duke u
zëvendësuar me figura simetrike që qëndrojnë
të shkëputura në sipërfaqe dhe që paraqesin
figura kafshësh, shpendësh, pemë frutore, lule
e të tjerë simbole të artit paleobizantin. Ruhen
edhe sot në gjendje të mirë disa vepra të tilla,
sic janë Pagëzimorja në Butrint, mozaikët e
Linit dhe të Antigonës. Nga gërmimet e
deritanishme, është gjetur vetëm një mozaik
paretial në Durrës, brenda Amfiteatrit të
qytetit, që i përket shekullit VI-VII-të.
Në periudhën e kalimit nga antikiteti i vonë në
mesjetën e hershme, skulptura vjen duke u zbehur
deri në mohim të plotë nga estetika bizantine,
ndërsa arti i pikturës gjeti shprehjen më të lartë
artistike. Zhvillim më të madh mori sidomos piktura
murore brenda tempujve kristiane. Kishat u
mbushën me afreske dhe ikona që u
nënshtroheshin plotësisht kanoneve të rrepta të
metropolit. Autorët nuk i firmosnin veprat në atë
periudhë, prandaj gjithë ajo veprimtari mbetet ende
anonime. Tani në Shqipëri ruhen pak gjurmë nga
veprimtaria e më hershme, vetëm disa fragmente.
Fatkeqësisht një pjesë e tyre u dëmtua gjatë luftës
kundër fesë që u bë në regjimin komunist (1967),
duke zhdukur kështu vepra me vlera të rralla për
kulturën dhe historinë kombëtare. Në ato pak
fragmente që ruhen ndihen ndikime të stileve
perëndimore (Kisha e Rubikut – 1272), si dhe
lindore (Vau i Dejës – shek. XIV-të) të artit
bizantin. Ikonat e shumta si dhe minaturat në
kodikë të Beratit dhe të Vlorës (shek. XI-XIV-te)
janë me vlera artistike dhe i përkasin periudhës së
zhvillimit të artit bizantin në Shqipëri.
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
David Selenica ose Selenicasi ishte një
piktor shqiptar i fundshekullit të XVII dhe fillimshekullit të
XVII. Ai konsiderohet si një nga figurat më të shquara të
ikonografisë në Shqipërinë post-Bizantine.
Selenicasi, i njohur edhe si Davidi i Selenicës u lind në
fundin e shekullit XVII në Selenicë, një fshat
në Kolonjë.[1] Ai vdiq në mesin e shekullit XVIII
pranë Korçës Në vitin 1715 ai pikturoi afresket në një nga
kishat në manastirin Lavra e Madhe, manastiri i parë i
ndërtuar në Malin e Athosit.[2] Nga 1722 deri në viti 1726
David Selenica dhe dy ndjekësit e tij Kostandini dhe
Kristoja pikturuan muralet dhe afresket në bazilikën
e Shën Nikollës në Voskopojë.[1] Në vitin 1727 ai pikturoi
muralet dhe afresket e kishës Gjon
Pagëzori në Kosturdhe kishës Shën Mërisë në Selanik
Davidi shkoi shumë më tej se paraardhësit e tij
bashkatdhetarë. Me anë të përpjestimit, ngjyrës, volumit
dhe elementëve jetësorë e etnografike, ai mundohet t’i
largohet iracionalizmit të figurave, t’i bëjë shenjtorët sa më
të afërt me njeriun e gjallë. Kompozimi në përgjithësi
është lakonik dhe i konceptuar si një kuadër realist nga
jeta. Interes të veçantë tregon piktori për ambientin,
detajet, për planet dhe perspektivën. Krijimtaria e Davidit
shënon shkëlqimin më të lartë të pikturës murale kishtare
mesjetare. Ajo përkon me kërkesat e reja realiste që
kishin lindur brenda kësaj pikture në të gjithë gadishullin e
Ballkanit. David Selenicasi është në të njëjtën kohë dhe
ylli i fundit i kësaj kësaj krijmtarie. Shekulli XIX, duke
përjashtuar deri në një farë mase gjininë e ikonave që pati
një jetë pak më të gjatë në përgjithësi në Shqipëri është
shekulli i dekadencës së plotë të pikturës ikonografike.
ARTI PAMOR
Leonardo di ser Piero da
Vinci (origj. Leonardo da Vinci i njohur
edhe si Da Vinci ose Leonardo) lindi më 15
prill 1452 në Ankiano të Vinçit; vdiq më 2
maj 1519 në Kështjellën e
Cloux(Kluks) të Ambuazit. Ishte arkitekt i
famshëm, shpikës, inxhinier, piktor e skulptor
italian i Rilindjes. Ai është një
ndër humanistët më të mëdhenj ne
kategorinë e artit. Da Vinçi mund të
mendohet si një kryetip i njeriut të
rilindjes dhe është përcaktuar shpesh si një
gjeni, për shkak të shkëlqimit të tij në të
gjitha fushat e artit, për zbulimet e tij
shkencore dhe shpikjet teknike, që duken një
përparim i madh në krahasim me kohën e tij.
Leonardo është i njohur për vizatimet e tij të mrekullueshme, si
"Darka e Fundit" e vitit 1498 që gjendet në Kuvendin e Santa
Maria delle Grazie (Milano) (Shën Maria e Hijeshive) që mjerisht
që nga viti 1517 filloi të përkeqësohej korja e vezës së përdorur
në pëlhurë, në vend të teknikes zakonore (tradicionale) të
vizatimit mural, afresku që përfaqësonte për të një pengesë të
madhe pasi nuk lejonte ripunime, ndryshime ose bërjen e
mbivizatimit dhe hijezimit. Vepra më e njohur është Mona Liza (e
njohur më mirë si La Gioconda (Lozonjarja), që ruhet në Muzeun
e Luvrës nëParis, pikturuar në vitet 1503 - 1506. Ajo do të
përfaqësonte të gruan e tregtarit fiorentin Francesco del
Giocondo, por mbi këtë janë zhvilluar teori të ndryshme. Më e
fundmja , e parashtruar nga studiues gjermanë është marrë
parasysh edhe nga ekspertë të Muzeut të qytetin e Shën Pjetërit,
nëRusi, bazohet mbi zbulimin e një fakti të ri : ravijëzimi i linjave
të fytyrës së Mona Lizës me ato të zonjës së portretit të Caterina
Sforza-s të Lorenzo di Credi, e njohur edhe si portreti i "Dama coi
gelsomini" ("Zonja me jasmina"). Në këtë pikë, do të dilte se
personazhi historik që ka frymëzuar Leonardon nuk do të ishte
tjetër se Caterina Sforza , në atë kohë personazh me nam,
sepse ishte tashmë zonjë e [[Forlì].
Vetëm shtatëmbëdhjetë piktura të tij e asnjë prej gdhendjeve të tij
kanë mbijetuar. Leonardo shpesh parahidhte (projektonte) piktura
të mëdhaja, me shumë shënime e skica, vetëm për t´i lënë në
fund në projekte të pambaruara.
Në vitin 1481 iu vu detyrë vizatimi për një altar : L'adorazione dei
Magi (Adhurimi i të diturve). Pas projektesh të mëdhaja e shumë
skica, vizatimi mbeti i pambaruar dhe Leonardo u nis për
në Milano, ku kaloi shumë vite duke bërë plane e modele për një
gdhendje (shtatore) përkujtimore kali të bronztë të lartë 7 metra
(Kali i Leonardos Milano). Për shkak të luftës me Francën, projekti
nuk u përfundua kurrë. Falë një nisme vetjake, duke u bazuar mbi
disa projekte të tija, një shtatore e ngjashme u përfundua në Nju
Jork në vitin 1999. Shtatorja i është dhuruar qytetit të Milanos dhe
gjendet tani në hyrjen e Hipodromit të Troto-s të San Siro.
Ende kur ishte në Firence iu besua një afresk madhështor për një
mur të Salone dei Cinquecento në Palazzo della Signoria: La
battaglia di Anghiari(Beteja e Angiarit), rivali i
tij Michelangelo duhej të pikturonte murin përballë. Pasi pati bërë
një larmi të pabesueshme studimesh parapërgatitore të punës, la
qytetin e murali nuk u mbarua për shkaqe teknike për të cilat qe
vetë përgjegjësi kryesor
ARTI PAMOR
Cimabue_Maestà, 1280-1285, Uffizi Gallery, Florence
Arti i Italisë (ose shkurt Arti) mori një hov të paparë zhvillimi pas viteve
1400, në periudhën e Rilindjes. Padyshim, kryeqendra e Rilindjes së
Artit është Firence dhe shtysa kryesore e kësaj lëvizje është familja
Mediçi. Këto janë disa shënime për këndvështrimin tim mbi artin e
Rilindjes mbështetur edhe në përshtypjet e udhëtimit në Itali (Korrik-
Gusht 2013).
Arti mesjetar (pas-romak) si çdo veprimtari tjetër intelektuale ishte
pronë e Kishës Katolike. Vetëm Kisha kishte në dorë aq kapital sa të
financonte krijimin e artit dhe kishte interes qe ta zhvillonte atë.
Pikturat e kohës ishin të gjitha ilustrime të temave fetare. Brenda çdo
pikture jepej zhvillimi i një episodi biblik. Kjo ishte mënyra se si Kisha
dhe priftërinjtë e shkolluar komunikonin me njerëzit e thjeshtë,
analfabetë. Pikturat ishin filmat e kohës që propagandonin Biblën.
Ato ishin të gjitha dy-dimensionale, siç e tregon edhe Maesta e
Benvenuto di Giuseppe’s.
I pari artist që krijoji piktura tre-dimensionale
ishte Giotto, një ndër pararendësit e piktorëve të
mëdhenj të Rilindjes. Pikturat e kësaj periudhe
krijoheshin mbi fletë të holla ari, të cilat
nxirreshin
nga monedha ari të rrahura me çekan. Në këtë
vështrim, pikturat duhet të kenë qënë
jashtëzakonisht të shtrenjta për t’u prodhuar.
Ndoshta jo të gjitha, por pjesa më e madhe e
zhvillimeve të artit të Rilindjes filluan në Firence.
Kjo për arsyen e se aty zotëronte familja Mediçi,
ndoshta familja më e rëndësishme e botës për
një periudhë katër-pesë shekullore. Mediçit
ishin të fuqishëm dhe me ndikim të gjithanshëm.
Ata zhvilluan sistemin e parë bankar modern.
Duke pasur një pasuri të pallogaritshme, Mediçit
ishin ndoshta të vetmit rivalë të Kishës Katolike
në grumbullimin e kapitalit. Padyshim, njeriu më
i rëndësishëm për mbështetjen financiare të artit
të rilindjes është Cosimo di Giovani De Medici
(1389 – 1464). Ai ishte i pari që e përdori një
pjesë të pasurisë së tij të madhe për artin dhe
artistët në mënyrë të pavarur nga Kisha apo nga
Mbretërit, traditë që u ndoq më vonë nga
shumica e pasardhësve të tij.
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
ARTI PAMOR
1 von 36

Recomendados

Arti në shqipëri von
Arti në shqipëriArti në shqipëri
Arti në shqipëri#MesueseAurela Elezaj
9K views26 Folien
Projekt von
ProjektProjekt
ProjektOrgest Balliu
13.4K views12 Folien
Trashegimia kulturore arberore von
Trashegimia kulturore arberoreTrashegimia kulturore arberore
Trashegimia kulturore arberorejoni pashaj
12.8K views10 Folien
Kompozitoret shqiptare von
Kompozitoret shqiptare Kompozitoret shqiptare
Kompozitoret shqiptare Kristina Xani
19.6K views14 Folien
Kufizimet e letersise gjate diktatures von
Kufizimet e letersise gjate diktaturesKufizimet e letersise gjate diktatures
Kufizimet e letersise gjate diktaturesDarla Evangjeli
9.9K views10 Folien
lasgush poradeci von
lasgush poradecilasgush poradeci
lasgush poradeciornela rama
45.1K views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Letersia nen Diktature von
Letersia nen DiktatureLetersia nen Diktature
Letersia nen DiktatureOrnela Keçi
22.6K views23 Folien
Skenderbeu von
SkenderbeuSkenderbeu
SkenderbeuArlinda
17.8K views17 Folien
Projekt histori von
Projekt historiProjekt histori
Projekt historiAdi Hoxha
13.1K views16 Folien
prilli i thyer BISEDA LETRARE von
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRAREmanomano46
91.5K views10 Folien
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA von
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJAShkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJABesjona Jusufi
11.5K views9 Folien
Semundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta Gjoni von
Semundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta GjoniSemundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta Gjoni
Semundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta Gjonieniacs
20.5K views25 Folien

Was ist angesagt?(20)

Letersia nen Diktature von Ornela Keçi
Letersia nen DiktatureLetersia nen Diktature
Letersia nen Diktature
Ornela Keçi22.6K views
Skenderbeu von Arlinda
SkenderbeuSkenderbeu
Skenderbeu
Arlinda 17.8K views
Projekt histori von Adi Hoxha
Projekt historiProjekt histori
Projekt histori
Adi Hoxha13.1K views
prilli i thyer BISEDA LETRARE von manomano46
 prilli i thyer BISEDA LETRARE prilli i thyer BISEDA LETRARE
prilli i thyer BISEDA LETRARE
manomano4691.5K views
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA von Besjona Jusufi
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJAShkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Shkolla e parë shqipe - MËSONJËTORJA
Besjona Jusufi11.5K views
Semundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta Gjoni von eniacs
Semundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta GjoniSemundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta Gjoni
Semundjet Seksualisht te trasmetueshme - Dr. Blerta Gjoni
eniacs20.5K views
Perandoria Bizantine von Xhoana Pepa
Perandoria Bizantine Perandoria Bizantine
Perandoria Bizantine
Xhoana Pepa18.2K views
Ndotja e ujit von ArDit Mani
Ndotja e ujitNdotja e ujit
Ndotja e ujit
ArDit Mani54.4K views
Ceshtjet mjedisore ujore von AdoraHallunej
Ceshtjet mjedisore ujoreCeshtjet mjedisore ujore
Ceshtjet mjedisore ujore
AdoraHallunej3.2K views
Gjuha shqipe dhe huazimet von Klea Vyshka
Gjuha shqipe dhe huazimetGjuha shqipe dhe huazimet
Gjuha shqipe dhe huazimet
Klea Vyshka30.7K views
Muzika popullore ne trevat shqiptare von Internet VloraAlb
Muzika popullore ne trevat shqiptareMuzika popullore ne trevat shqiptare
Muzika popullore ne trevat shqiptare
Internet VloraAlb10.8K views
Pasurite natyrore ne shqiperi von Merkur Sinani
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
Merkur Sinani73.3K views
Muzika dhe instrumentet von An An
Muzika dhe instrumentetMuzika dhe instrumentet
Muzika dhe instrumentet
An An83K views
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi von FlavioHabilaj
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
FlavioHabilaj67.3K views
Gjergj Kastriot Skenderbeu von Orven Bregu
Gjergj Kastriot SkenderbeuGjergj Kastriot Skenderbeu
Gjergj Kastriot Skenderbeu
Orven Bregu24K views
Trashegimia natyrore e shqiperise von melissa cani
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
melissa cani23.4K views
Komunizmi ne shqiperi von Elton Gjoka
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperi
Elton Gjoka49.5K views
Hebrenjtë në Shqipëri von DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K views

Similar a ARTI PAMOR

Projekt-Arte von
Projekt-ArteProjekt-Arte
Projekt-ArteTina Shemaj
11.2K views10 Folien
7 von
77
7Algita Mesiti
219 views2 Folien
ARTI PAMOR von
ARTI PAMORARTI PAMOR
ARTI PAMOR#MesueseAurela Elezaj
16.1K views4 Folien
Krahasim neoklasicizmi-rilindja von
Krahasim neoklasicizmi-rilindjaKrahasim neoklasicizmi-rilindja
Krahasim neoklasicizmi-rilindjaNatty S
5.5K views11 Folien
Humanistet shqiptar von
Humanistet shqiptarHumanistet shqiptar
Humanistet shqiptarMarjan DODAJ
36.4K views2 Folien
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ... von
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...UNESCO Venice Office
4.1K views76 Folien

Similar a ARTI PAMOR(20)

Projekt-Arte von Tina Shemaj
Projekt-ArteProjekt-Arte
Projekt-Arte
Tina Shemaj11.2K views
Krahasim neoklasicizmi-rilindja von Natty S
Krahasim neoklasicizmi-rilindjaKrahasim neoklasicizmi-rilindja
Krahasim neoklasicizmi-rilindja
Natty S5.5K views
Humanistet shqiptar von Marjan DODAJ
Humanistet shqiptarHumanistet shqiptar
Humanistet shqiptar
Marjan DODAJ36.4K views
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ... von UNESCO Venice Office
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...
Trashegimia shqiptare iris pojani final - State of the Art of World Heritage ...
Lin DELIJA - Punimi Perfundimtar von Bujar Kapllani
Lin DELIJA - Punimi PerfundimtarLin DELIJA - Punimi Perfundimtar
Lin DELIJA - Punimi Perfundimtar
Bujar Kapllani268 views
Zbulimet arkeologjike ne von An An
Zbulimet arkeologjike neZbulimet arkeologjike ne
Zbulimet arkeologjike ne
An An13.9K views
ndertesat popullore korce *rafaela* von Vajza Vogel
ndertesat popullore korce *rafaela*ndertesat popullore korce *rafaela*
ndertesat popullore korce *rafaela*
Vajza Vogel1.7K views
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti von Marjan DODAJ
110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti110 vjet ma pare ka le dijetari  at donat kurti
110 vjet ma pare ka le dijetari at donat kurti
Marjan DODAJ1.1K views
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI von Marjan DODAJ
 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI 110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
110 VJET MA PARE KA LE DIJETARI AT DONAT KURTI Shkruan nga Fritz RADOVANI
Marjan DODAJ1.1K views
Skulptura nga mesjeta ne ditet e sotme von Olsi Sita
Skulptura nga mesjeta ne ditet e sotmeSkulptura nga mesjeta ne ditet e sotme
Skulptura nga mesjeta ne ditet e sotme
Olsi Sita7K views
Antikiteti ne Shqiperi ( Pasurite kulturore) von Diana Lamaj
Antikiteti ne Shqiperi ( Pasurite kulturore)Antikiteti ne Shqiperi ( Pasurite kulturore)
Antikiteti ne Shqiperi ( Pasurite kulturore)
Diana Lamaj6.1K views
Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra. von Bujar Kapllani
Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra.Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra.
Mbyllur - . Arti eshte Shpirt pa thembra.
Bujar Kapllani75 views

Más de roni45

NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT von
NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOTNDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT
NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOTroni45
1.4K views15 Folien
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE von
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREVESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREroni45
36.8K views42 Folien
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE von
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALENDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALEroni45
27.6K views34 Folien
PERGJEGJESITE E PRODHUESIT,FURNIZUESIT,KONSUMATORIT PER PRODUKTET von
PERGJEGJESITE E PRODHUESIT,FURNIZUESIT,KONSUMATORIT PER PRODUKTETPERGJEGJESITE E PRODHUESIT,FURNIZUESIT,KONSUMATORIT PER PRODUKTET
PERGJEGJESITE E PRODHUESIT,FURNIZUESIT,KONSUMATORIT PER PRODUKTETroni45
833 views12 Folien
DIVORCI von
DIVORCIDIVORCI
DIVORCIroni45
4.1K views37 Folien
VIRUSET DHE ANTIVIRUSET von
VIRUSET DHE ANTIVIRUSETVIRUSET DHE ANTIVIRUSET
VIRUSET DHE ANTIVIRUSETroni45
11.9K views11 Folien

Más de roni45(10)

NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT von roni45
NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOTNDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT
NDIKIMI I BUQESISE NE NDRYSHIMET KLIMATIKE DHE GJENDJA AKTUALE SOT
roni451.4K views
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE von roni45
VESHJET POPULLORE SHQIPTAREVESHJET POPULLORE SHQIPTARE
VESHJET POPULLORE SHQIPTARE
roni4536.8K views
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE von roni45
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALENDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
NDOTJA E MJEDISIT NE SHKALLE GLOBALE
roni4527.6K views
PERGJEGJESITE E PRODHUESIT,FURNIZUESIT,KONSUMATORIT PER PRODUKTET von roni45
PERGJEGJESITE E PRODHUESIT,FURNIZUESIT,KONSUMATORIT PER PRODUKTETPERGJEGJESITE E PRODHUESIT,FURNIZUESIT,KONSUMATORIT PER PRODUKTET
PERGJEGJESITE E PRODHUESIT,FURNIZUESIT,KONSUMATORIT PER PRODUKTET
roni45833 views
DIVORCI von roni45
DIVORCIDIVORCI
DIVORCI
roni454.1K views
VIRUSET DHE ANTIVIRUSET von roni45
VIRUSET DHE ANTIVIRUSETVIRUSET DHE ANTIVIRUSET
VIRUSET DHE ANTIVIRUSET
roni4511.9K views
VENDET ME TE BUKURA NE AFRIKE von roni45
VENDET ME TE BUKURA NE AFRIKEVENDET ME TE BUKURA NE AFRIKE
VENDET ME TE BUKURA NE AFRIKE
roni45922 views
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE von roni45
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTEINTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE
INTERPRETIME RRETH LUFTES SE FTOHTE
roni454.7K views
Get started with dropbox von roni45
Get started with dropboxGet started with dropbox
Get started with dropbox
roni45175 views
Get started with dropbox von roni45
Get started with dropboxGet started with dropbox
Get started with dropbox
roni45150 views

ARTI PAMOR

 • 2. Arti pamor (arti plastik, arti hapësinor, arti figurativ) është art, i cili si formë të komunikimit përdor gjuhën pamore. Ai është pjesë e përgjithshme e botës së artit, të cilës i përkasin edhe : letërsia, muzika, loja (vallja), aktrimi, filmi, e të tjera. Arti pamor dallohet nga artet e tjera, sepse atë e përjetojmë, para së gjithash, vizualisht-duke e shikuar Përderisa letërsia shprehet përmes fjalës, muzika përmes tingullit, loja (vallja) përmes lëvizjes, arti pamor shprehët përmes formave : vijës, ngjyrës dhe vëllimit. Forma- pamje apo figurë, krijon edhe emrin e këtij arti. Ky art mund të quhet edhe ndryshe- arti plastik (shpreh prekshmërinë e këtij arti), e quajnë edhe art sipërfaqësor (përmes së cilës theksohet se arti pamor paraqitet në hapësirë, për dallim nga muzika e cila shprehet në kohë). Andaj, të shikosh në aspektin pamor, don të thotë njësoj sikur në letërsi të lexosh. Qëllimi i kulturës pamore qëndron në atë se drejton në leximin e pamjes, figurës apo objektit
 • 5. Fillimet e artit figurativ në truallin e Shqipërisë janë të hershme. Gjurmët e para i përkasin periudhës së neolitit. Nëpërmjet zbulimeve të shumta arkeologjike, në zona të ndryshme të vendit, janë gjetur qindra e mijëra qeramika, terakota, zbukurime ne metal etj., që u përkisnin fiseve ilire, paraardhësve të drejtpërdrejt të shqiptarëve të sotëm. Prodhimet më të hershme janë të thjeshta, për përdorim praktik, por në to shfaqen edhe vlera artistike si në format zoomorfe të enëve ashtu edhe në dekoracionin, gdhendjet dhe elemente të tjerë. Nga shekulli i gjashtë deri nëshekullin e trete p.e.s në qeramika vizatohen linja dhe figura gjeometrike ; forma ndërtohet me siluetë më elegant dhe pasurohet me elementë plastikë. Shumë enë të kësaj periudhe, që ruhen sot në muzetë e Shqipërisë, kanë vlera të mirëfillta artistike dalluese vendase, që nuk i ndeshim në artin e fqinjëve të tjerë po aq të lashtë si Helenët, Maqedonët apo Romakët. Nga ato enë të lashta, të zbukuruara me dekoracione e fraktura plastike, nis rruga e skulpturës në truallin e Shqipërisë duke u bërë kështu bashkudhëtare me artin e popujve më të hershëm të Evropës. Tipare më të qarta u dukën sidomos me formimin e qyteteve ilire Bylis, Amantia, Foinikue, Butrot si dhe me ngulmimet helene : Dyrrahu, Apollonia, Orikumi.
 • 6. Në qytetet ilire mori zhvillim më të madh skulptura e rrumbullakët si dhe relievi që lidhej me ndërtimin e monumenteve. Në fillim skulptura u zhvillua duke përvetësuar elementë të artit helen, sidomos nga tradita korintike dhe korkyrase. Më vonë, nga shekulli VI p.e.r., krahas lidhjes me traditën helene, arti ilir fiton veçori te reja, të dallueshme, brenda kuadrit helenistik. Apolonia dhe Durrahu që u bënë qendrat më të rëndësishme të artit në ato vite, kishin mjeshtrit e shquar vendas që gdhendnin dhe skalisnin në një stil me tipare të veçanta kundrejt veprave të importuara prej qytetërimit helen. Në muzeun e sotëm të Durrësit janë ekspozuar disa skulptura të papërfunduara, të gjetura në atë trevë. Ato dëshmojnë për gdhendjet që janë bërë në truallin shqiptar. Janë zbuluar gjithashtu edhe gjurmë të punishteve të hershme të qeramikës në Apolloni dhe Durrah.
 • 7. Figura me vlerë artistike ndeshim edhe në monedhat e shumta të kësaj periudhe që u realizuan në Apoloni, Durrah dhe Orik. Lulëzimi i disa qyteteve ilire dhe i kolonive helene solli një zhvillim të madh të artit që u pasua edhe me shumëllojshmëri formash e teknikash ; që nga afresket e deri te mozaikët e bukur monokrom dhe polikrom. Por në shekullin e I-rë u ngadalësua gjithë ai hov zhvillimi. Pushtimi romak që shkaktoi rënien ekonomike të qyteteve ilire, la gjurmë të dukshme edhe në art. Ndonëse Roma pushtuese u pushtua vetë prej artit helen, përsëri ndikoi në qytetet ilire me tipare të kulturës së saj provinciale romake. U duk më qartë ndikimi në skulpturë, ku përgjithësisht u ndoq realizmi tipik i kohës, por ndjehet gjithashtu fryma klasike që mbështetet në traditën qindravjeçare. Qendrat kryesore të veprimtarisë artistike mbeten përsëri Apolonia, Durrahu, Botroti etj. Në vitet e pushtimit romak prej artit zyrtar shkëputet arti i trevave fshatare, ku pasqyrohen motive nga jeta e përditshme. Me praninë e elementëve të thjeshtë artistikë, që dallojnë nga veprat e mëparshme, si dhe me skalitjen e veshjeve dhe emrave ilire, veprimtaria e këtyre viteve mund të vlerësohet edhe si një qëndresë ndaj asimilimit prej pushtuesve më të fuqishëm të kohës.
 • 9. Në të njëjtën periudhë me artin e trevave fshatare, në truallin e Shqipërisë arriti zhvillimin më të madh edhe arti i mozaikut. Më i hershmi është gjetur në Durrës. I përket shekullit IV p.e.r. dhe është i punuar me gurë zalli shumëngjyrësh. Ka vlera të rralla artistike që shquhen në gjithë veprimtarinë e kësaj gjinie. Quhet “Bukuroshja e Durrësit” dhe mund të cilësohet si bukuroshja e gjithë mozaikëve që janë zbuluar deri tani në truallin shqiptar, për hijeshinë e figurës dhe mjeshtërinë e realizimit artistik. Në shekullin e I- rë, siç përmendëm, u arrit lulëzimi i këtij arti dhe nga gurët e zallit u kalua në kubikë të prerë prej guri, qelqi, mermeri apo balte të pjekur. Mozaikë të tillë janë zbuluar në Apolloni, Durrah dhe Butrint.
 • 10. Zhvillimi i mëvonshëm i mozaikëve lidhet kryesisht me monumentet paleokristiane. Pas shekullit te V-të motivet e mozaikut ndryshojnë nga modelet e pikturave të herëshme, siç është amazonamania në Apoloni, duke u zëvendësuar me figura simetrike që qëndrojnë të shkëputura në sipërfaqe dhe që paraqesin figura kafshësh, shpendësh, pemë frutore, lule e të tjerë simbole të artit paleobizantin. Ruhen edhe sot në gjendje të mirë disa vepra të tilla, sic janë Pagëzimorja në Butrint, mozaikët e Linit dhe të Antigonës. Nga gërmimet e deritanishme, është gjetur vetëm një mozaik paretial në Durrës, brenda Amfiteatrit të qytetit, që i përket shekullit VI-VII-të.
 • 11. Në periudhën e kalimit nga antikiteti i vonë në mesjetën e hershme, skulptura vjen duke u zbehur deri në mohim të plotë nga estetika bizantine, ndërsa arti i pikturës gjeti shprehjen më të lartë artistike. Zhvillim më të madh mori sidomos piktura murore brenda tempujve kristiane. Kishat u mbushën me afreske dhe ikona që u nënshtroheshin plotësisht kanoneve të rrepta të metropolit. Autorët nuk i firmosnin veprat në atë periudhë, prandaj gjithë ajo veprimtari mbetet ende anonime. Tani në Shqipëri ruhen pak gjurmë nga veprimtaria e më hershme, vetëm disa fragmente. Fatkeqësisht një pjesë e tyre u dëmtua gjatë luftës kundër fesë që u bë në regjimin komunist (1967), duke zhdukur kështu vepra me vlera të rralla për kulturën dhe historinë kombëtare. Në ato pak fragmente që ruhen ndihen ndikime të stileve perëndimore (Kisha e Rubikut – 1272), si dhe lindore (Vau i Dejës – shek. XIV-të) të artit bizantin. Ikonat e shumta si dhe minaturat në kodikë të Beratit dhe të Vlorës (shek. XI-XIV-te) janë me vlera artistike dhe i përkasin periudhës së zhvillimit të artit bizantin në Shqipëri.
 • 17. David Selenica ose Selenicasi ishte një piktor shqiptar i fundshekullit të XVII dhe fillimshekullit të XVII. Ai konsiderohet si një nga figurat më të shquara të ikonografisë në Shqipërinë post-Bizantine. Selenicasi, i njohur edhe si Davidi i Selenicës u lind në fundin e shekullit XVII në Selenicë, një fshat në Kolonjë.[1] Ai vdiq në mesin e shekullit XVIII pranë Korçës Në vitin 1715 ai pikturoi afresket në një nga kishat në manastirin Lavra e Madhe, manastiri i parë i ndërtuar në Malin e Athosit.[2] Nga 1722 deri në viti 1726 David Selenica dhe dy ndjekësit e tij Kostandini dhe Kristoja pikturuan muralet dhe afresket në bazilikën e Shën Nikollës në Voskopojë.[1] Në vitin 1727 ai pikturoi muralet dhe afresket e kishës Gjon Pagëzori në Kosturdhe kishës Shën Mërisë në Selanik Davidi shkoi shumë më tej se paraardhësit e tij bashkatdhetarë. Me anë të përpjestimit, ngjyrës, volumit dhe elementëve jetësorë e etnografike, ai mundohet t’i largohet iracionalizmit të figurave, t’i bëjë shenjtorët sa më të afërt me njeriun e gjallë. Kompozimi në përgjithësi është lakonik dhe i konceptuar si një kuadër realist nga jeta. Interes të veçantë tregon piktori për ambientin, detajet, për planet dhe perspektivën. Krijimtaria e Davidit shënon shkëlqimin më të lartë të pikturës murale kishtare mesjetare. Ajo përkon me kërkesat e reja realiste që kishin lindur brenda kësaj pikture në të gjithë gadishullin e Ballkanit. David Selenicasi është në të njëjtën kohë dhe ylli i fundit i kësaj kësaj krijmtarie. Shekulli XIX, duke përjashtuar deri në një farë mase gjininë e ikonave që pati një jetë pak më të gjatë në përgjithësi në Shqipëri është shekulli i dekadencës së plotë të pikturës ikonografike.
 • 19. Leonardo di ser Piero da Vinci (origj. Leonardo da Vinci i njohur edhe si Da Vinci ose Leonardo) lindi më 15 prill 1452 në Ankiano të Vinçit; vdiq më 2 maj 1519 në Kështjellën e Cloux(Kluks) të Ambuazit. Ishte arkitekt i famshëm, shpikës, inxhinier, piktor e skulptor italian i Rilindjes. Ai është një ndër humanistët më të mëdhenj ne kategorinë e artit. Da Vinçi mund të mendohet si një kryetip i njeriut të rilindjes dhe është përcaktuar shpesh si një gjeni, për shkak të shkëlqimit të tij në të gjitha fushat e artit, për zbulimet e tij shkencore dhe shpikjet teknike, që duken një përparim i madh në krahasim me kohën e tij. Leonardo është i njohur për vizatimet e tij të mrekullueshme, si "Darka e Fundit" e vitit 1498 që gjendet në Kuvendin e Santa Maria delle Grazie (Milano) (Shën Maria e Hijeshive) që mjerisht që nga viti 1517 filloi të përkeqësohej korja e vezës së përdorur në pëlhurë, në vend të teknikes zakonore (tradicionale) të vizatimit mural, afresku që përfaqësonte për të një pengesë të madhe pasi nuk lejonte ripunime, ndryshime ose bërjen e mbivizatimit dhe hijezimit. Vepra më e njohur është Mona Liza (e njohur më mirë si La Gioconda (Lozonjarja), që ruhet në Muzeun e Luvrës nëParis, pikturuar në vitet 1503 - 1506. Ajo do të përfaqësonte të gruan e tregtarit fiorentin Francesco del Giocondo, por mbi këtë janë zhvilluar teori të ndryshme. Më e fundmja , e parashtruar nga studiues gjermanë është marrë parasysh edhe nga ekspertë të Muzeut të qytetin e Shën Pjetërit, nëRusi, bazohet mbi zbulimin e një fakti të ri : ravijëzimi i linjave të fytyrës së Mona Lizës me ato të zonjës së portretit të Caterina Sforza-s të Lorenzo di Credi, e njohur edhe si portreti i "Dama coi gelsomini" ("Zonja me jasmina"). Në këtë pikë, do të dilte se personazhi historik që ka frymëzuar Leonardon nuk do të ishte tjetër se Caterina Sforza , në atë kohë personazh me nam, sepse ishte tashmë zonjë e [[Forlì].
 • 20. Vetëm shtatëmbëdhjetë piktura të tij e asnjë prej gdhendjeve të tij kanë mbijetuar. Leonardo shpesh parahidhte (projektonte) piktura të mëdhaja, me shumë shënime e skica, vetëm për t´i lënë në fund në projekte të pambaruara. Në vitin 1481 iu vu detyrë vizatimi për një altar : L'adorazione dei Magi (Adhurimi i të diturve). Pas projektesh të mëdhaja e shumë skica, vizatimi mbeti i pambaruar dhe Leonardo u nis për në Milano, ku kaloi shumë vite duke bërë plane e modele për një gdhendje (shtatore) përkujtimore kali të bronztë të lartë 7 metra (Kali i Leonardos Milano). Për shkak të luftës me Francën, projekti nuk u përfundua kurrë. Falë një nisme vetjake, duke u bazuar mbi disa projekte të tija, një shtatore e ngjashme u përfundua në Nju Jork në vitin 1999. Shtatorja i është dhuruar qytetit të Milanos dhe gjendet tani në hyrjen e Hipodromit të Troto-s të San Siro. Ende kur ishte në Firence iu besua një afresk madhështor për një mur të Salone dei Cinquecento në Palazzo della Signoria: La battaglia di Anghiari(Beteja e Angiarit), rivali i tij Michelangelo duhej të pikturonte murin përballë. Pasi pati bërë një larmi të pabesueshme studimesh parapërgatitore të punës, la qytetin e murali nuk u mbarua për shkaqe teknike për të cilat qe vetë përgjegjësi kryesor
 • 22. Cimabue_Maestà, 1280-1285, Uffizi Gallery, Florence Arti i Italisë (ose shkurt Arti) mori një hov të paparë zhvillimi pas viteve 1400, në periudhën e Rilindjes. Padyshim, kryeqendra e Rilindjes së Artit është Firence dhe shtysa kryesore e kësaj lëvizje është familja Mediçi. Këto janë disa shënime për këndvështrimin tim mbi artin e Rilindjes mbështetur edhe në përshtypjet e udhëtimit në Itali (Korrik- Gusht 2013). Arti mesjetar (pas-romak) si çdo veprimtari tjetër intelektuale ishte pronë e Kishës Katolike. Vetëm Kisha kishte në dorë aq kapital sa të financonte krijimin e artit dhe kishte interes qe ta zhvillonte atë. Pikturat e kohës ishin të gjitha ilustrime të temave fetare. Brenda çdo pikture jepej zhvillimi i një episodi biblik. Kjo ishte mënyra se si Kisha dhe priftërinjtë e shkolluar komunikonin me njerëzit e thjeshtë, analfabetë. Pikturat ishin filmat e kohës që propagandonin Biblën. Ato ishin të gjitha dy-dimensionale, siç e tregon edhe Maesta e Benvenuto di Giuseppe’s.
 • 23. I pari artist që krijoji piktura tre-dimensionale ishte Giotto, një ndër pararendësit e piktorëve të mëdhenj të Rilindjes. Pikturat e kësaj periudhe krijoheshin mbi fletë të holla ari, të cilat nxirreshin nga monedha ari të rrahura me çekan. Në këtë vështrim, pikturat duhet të kenë qënë jashtëzakonisht të shtrenjta për t’u prodhuar. Ndoshta jo të gjitha, por pjesa më e madhe e zhvillimeve të artit të Rilindjes filluan në Firence. Kjo për arsyen e se aty zotëronte familja Mediçi, ndoshta familja më e rëndësishme e botës për një periudhë katër-pesë shekullore. Mediçit ishin të fuqishëm dhe me ndikim të gjithanshëm. Ata zhvilluan sistemin e parë bankar modern. Duke pasur një pasuri të pallogaritshme, Mediçit ishin ndoshta të vetmit rivalë të Kishës Katolike në grumbullimin e kapitalit. Padyshim, njeriu më i rëndësishëm për mbështetjen financiare të artit të rilindjes është Cosimo di Giovani De Medici (1389 – 1464). Ai ishte i pari që e përdori një pjesë të pasurisë së tij të madhe për artin dhe artistët në mënyrë të pavarur nga Kisha apo nga Mbretërit, traditë që u ndoq më vonë nga shumica e pasardhësve të tij.