Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Zvyšte výkonnost svého týmu

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 6 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Zvyšte výkonnost svého týmu (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Zvyšte výkonnost svého týmu

  1. 1. Zvyšte výkonnost svého týmu Zachyťte, sdílejte a využijte zkušenosti s analýzou obchodních dat
  2. 2. Proč aktivační mapy <ul><li>Obchod vs. data </li></ul><ul><ul><li>Není jednoduché provázat obchodní otázky typu “ Co mám udělat pro zvýšení/udržení prodejů ?” </li></ul></ul><ul><ul><li>S datovými typu “ Jaké byly prodeje za minulé měsíce ?” </li></ul></ul><ul><li>Otázky vs. akce </li></ul><ul><ul><li>Jakákoliv informace je k ničemu bez kontextu tj. jakou akci lze provést nad odpovědí , jaké hypo tézy byly použity při interpretaci odpovědi atd . </li></ul></ul><ul><li>Znalost moje v s. firmy </li></ul><ul><ul><li>Chybí nástroj pro zachycení, sdílení a využívání zkušeností z analýzy obchodních dat = provázané otázky a odpovědi s relevantními akcemi </li></ul></ul>
  3. 3. Princip Aktivačních map Tři typy otázek jsou v mapách provázány s akcemi , sdíleny a rozvíjeny v týmu Obchodní otázky Co mám dělat pro zvýšení prodejů? Datové otázky Jaké byly výše prodejů po měsících a zákaznících? Akční otázky U kterých zákazníků klesl v poslední době výrazně obrat a přitom jsou celkově nejvýnosnější? Akce Jejich aktivní oslovení s „retenční nabídkou“
  4. 4. Příklad: Růst prodeje Co mám udělat pro růst prodejů? Jaký byl objem prodeje po zákaznících a 12-ti měsících? Jaké zákazníky mám největší šanci získat? U kterých zákazníků mám přednostně bránit odchodu? U kterých zákazníků mohu zvýšit prodeje nejsnadněji? Kolik činí součet prodejů u 10% zákazníků s nejvyššími prodeji a kolik v dalších 9-ti skupinách? Jaký je poměr prodeje za poslední 3 měsíce a za posledních 12-ti měsíců pro každého zákazníka? Kteří zákazníci patří do dvou nejvýnosnějších skupin? U kterých zákazníků je poměr prodejů za 3 a 12 měsíců menší jak 20%, tj. jde o výrazný sestup? Kteří zákazníci mohou být na odchodu? U kterých zákazníků je poměr prodejů za 3 a 12 měsíců větší jak 80%, tj. jde o výrazný vzestup? Oslovení zákazníků, kteří mohou odejít a jsou přitom nejvýnosnější Kterých 5 atributů zákazníka má nejvyšší korelaci s příslušností do skupiny zákazníků s výrazným vzestupem prodeje? Vytvoření ATL kampaně zaměřené na charakteristikami příslušející zákazníkům s vzestupem prodejů Možné ověření předpokladu : Platilo toto alespoň v 80% u zákazníků, před tím, než definitivně odešli? Předpoklad: Na trhu je nová skupina zákazníků, pro kterou jsou mé produktu velmi atraktivní. Někteří ze skupiny již jsou mými zákazníky a patří mezi ty s výrazným vzestupem prodejů. Co nejlépe charakterizuje zákazníky s výrazným vzestupem prodejů? Odchod kterých zákazníků by mě nejvíce ohrozil? Největší celkové výnosy zákazníka jsou jedním z vodítek, jiným vodítkem může být odhad budoucí hodnoty zákazníka a pod. Zákazníci Prodeje Čas Datový model
  5. 5. Příklad: Prodej vozů Zaslání direct mailu / poslání obchodníků tam, kde je největší pravděpodobnost prodeje a kde je objem příležitosti největší. Jaké služby spojené s provozem vozů firmy používají nebo plánují? Jaké vozy firmy mají, kolik jich mají, kolik s nimi najedou, co plánují? Kdo rozhoduje o vozovém parku a jaké jsou kontakty na tyto lidi? Jaké je odvětví, obrat, místo sídla firmy apod.? Kde mají naši značku a plánují rozšíření nebo obnovu parku? Kde již mají konkurenty modelu XYZ a mají naší značku / vozy naší provenience? Kam nabízet náš nový produkt - model XYZ? Kde je největší šance na další prodej stávajícím zákazníkům? Kde se snažit zabránit odchodu? Kde mají naši značku a plánují zmenšování vozového parku / jsou z odvětví v útlumu? Lze nabídnout lease back apod. Být ve správný čas... Mají potřebu a zároveň k nám mají vztah obchodní otázky -rozpadají se od hlavního obchodního cíle do většího detailu datové otázky - zodpověditelné z dostupných údajů akční otázky - s odpověďmi přímo využitelnými pro akci Kde máme šanci něco prodat? Data získaná z výzkumu Naše cíle Naše akce
  6. 6. Přejeme vám mnoho úspěchů! <ul><li>Roman Ř ípa Blue Strategy, s.r.o.  Barrandov Business Centre Geologická 2, CZ - 152 00 Praha 5 Mobile: +420 605 202 397 Tel: +420 251 117 521 Fax: +420 251 117 512 [email_address] www.bluestrategy.cz/ en </li></ul>

×