Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
4<br />5<br />2<br />1<br />PRAYER<br />6<br />3<br />
Mensahe last Sunday<br />Ang susi sa bakbakan ay walang sawang dasalan!<br />
Ang tanong…<br />Para saan ang lahat ng ito?<br />
Ang tanong…<br />Bakit tayo nagpapakatatag?<br />
Ang tanong…<br />Bakit kailangan pa natin isuot ang baluti ng Diyos?<br />
Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag an...
Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong m...
Ang mensahe ng Panginoon...<br />Magpakatatag ka upang magkaroon ka ng tapang at magamit ka ng Panginoon.<br />
Sa madaling salita...<br />Lusob, mga kapatid!<br />
Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag an...
Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag an...
Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag an...
Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong m...
Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong m...
Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong m...
Gawa 4:23-31<br />23Nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila’y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng ...
Gawa 4:23-31<br />24Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, “Kayo po ang lumikha ng langit, n...
Gawa 4:23-31<br />25 “Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya, s...
Gawa 4:23-31<br />25 “Bakit galit na galit ang mga Hentil, at ang mga tao’y nagbabalak nang walang kabuluhan?”<br />
Gawa 4:23-31<br />26 “Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa, at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kany...
Gawa 4:23-31<br />27 “Nagkatipon sa lunsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Hentil at ang buong Israel...
Gawa 4:23-31<br />28 “Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa.”<br />
Gawa 4:23-31<br />29 “At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral nang...
Gawa 4:23-31<br />30 “Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na Lingkod na...
Gawa 4:23-31<br />31 Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu S...
Ang mensahe ng Panginoon...<br />Magpakatatag ka upang magkaroon ka ng tapang at magamit ka ng Panginoon.<br />
Sa madaling salita...<br />Lusob, mga kapatid!<br />
Paano natin ito maipatutupad?<br />Siguraduhin mo na nakasuot ka palagi ng baluti ng Diyos.<br />Humingi ka ng tapang mula...
Paano natin ito maipatutupad?<br />INVEST<br />Magbigay tayo sa Panginoon<br />IMPROVE<br />Pagbutihin natin ang gawain<br...
Ang mensahe ng Panginoon...<br />Magpakatatag ka upang magkaroon ka ng tapang at magamit ka ng Panginoon.<br />
Sa madaling salita...<br />Lusob, mga kapatid!<br />
Mag-usap tayo sa Share Group<br />Ano ang natutunan mo sa araw na ito?<br />Sa paanong paraan nakatulong sa iyo ito?<br />...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Standing Strong Sermon 9 (Tagalog)

Bakit kailangan ang baluti ng Diyos?

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

Standing Strong Sermon 9 (Tagalog)

  1. 1. 4<br />5<br />2<br />1<br />PRAYER<br />6<br />3<br />
  2. 2. Mensahe last Sunday<br />Ang susi sa bakbakan ay walang sawang dasalan!<br />
  3. 3. Ang tanong…<br />Para saan ang lahat ng ito?<br />
  4. 4. Ang tanong…<br />Bakit tayo nagpapakatatag?<br />
  5. 5. Ang tanong…<br />Bakit kailangan pa natin isuot ang baluti ng Diyos?<br />
  6. 6. Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita.<br />
  7. 7. Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong maipahayag ko ito nang buong tapang, gaya ng nararapat.<br />
  8. 8. Ang mensahe ng Panginoon...<br />Magpakatatag ka upang magkaroon ka ng tapang at magamit ka ng Panginoon.<br />
  9. 9. Sa madaling salita...<br />Lusob, mga kapatid!<br />
  10. 10. Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita.<br />
  11. 11. Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita.<br />
  12. 12. Efeso 6:19-20<br />19Ipanalangin din ninyong ako’y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng Mabuting Balita.<br />
  13. 13. Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong maipahayag ko ito nang buong tapang, gaya ng nararapat.<br />
  14. 14. Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong maipahayag ko ito nang buong tapang, gaya ng nararapat.<br />
  15. 15. Efeso 6:19-20<br />20Dahil sa Mabuting Balitang ito, ako’y sinugo, at ngayo’y natatanikalaan. Kaya’t ipanalangin ninyong maipahayag ko ito nang buong tapang, gaya ng nararapat.<br />
  16. 16. Gawa 4:23-31<br />23Nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila’y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan.<br />
  17. 17. Gawa 4:23-31<br />24Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, “Kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito!”<br />
  18. 18. Gawa 4:23-31<br />25 “Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya, sa patnubay ng Espiritu Santo...”<br />
  19. 19. Gawa 4:23-31<br />25 “Bakit galit na galit ang mga Hentil, at ang mga tao’y nagbabalak nang walang kabuluhan?”<br />
  20. 20. Gawa 4:23-31<br />26 “Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa, at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang Hinirang.”<br />
  21. 21. Gawa 4:23-31<br />27 “Nagkatipon sa lunsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Hentil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong Hinirang.”<br />
  22. 22. Gawa 4:23-31<br />28 “Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa.”<br />
  23. 23. Gawa 4:23-31<br />29 “At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral nang buong tapang ang iyong Salita.”<br />
  24. 24. Gawa 4:23-31<br />30 “Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling, at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na Lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan.”<br />
  25. 25. Gawa 4:23-31<br />31 Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos.<br />
  26. 26. Ang mensahe ng Panginoon...<br />Magpakatatag ka upang magkaroon ka ng tapang at magamit ka ng Panginoon.<br />
  27. 27. Sa madaling salita...<br />Lusob, mga kapatid!<br />
  28. 28. Paano natin ito maipatutupad?<br />Siguraduhin mo na nakasuot ka palagi ng baluti ng Diyos.<br />Humingi ka ng tapang mula sa Panginoon upang magamit ka niya sa iyong kinalalagyang situwasyon.<br />Ipanalangin mo ang mga taong nakakausap mo upang pagpalain sila.<br />
  29. 29. Paano natin ito maipatutupad?<br />INVEST<br />Magbigay tayo sa Panginoon<br />IMPROVE<br />Pagbutihin natin ang gawain<br />IMPLORE<br />Manalangin tayo sa Panginoon<br />INVITE<br />Mag-imbita tayo ng mga tao<br />
  30. 30. Ang mensahe ng Panginoon...<br />Magpakatatag ka upang magkaroon ka ng tapang at magamit ka ng Panginoon.<br />
  31. 31. Sa madaling salita...<br />Lusob, mga kapatid!<br />
  32. 32. Mag-usap tayo sa Share Group<br />Ano ang natutunan mo sa araw na ito?<br />Sa paanong paraan nakatulong sa iyo ito?<br />Ano ang gagawin mo na kakaiba simula sa araw na ito bilang pagpapatupad sa natutunan mo?<br />Manalangin para sa bawat isa.<br />

×