Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

SBUF-projektet om beläggningssystem på parkeringsdäck, riktlinjer och vägledning - Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige.

539 Aufrufe

Veröffentlicht am

SBUF-projektet om beläggningssystem på parkeringsdäck – Riktlinjer och vägledning. Presenterat av Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige, på Betongdagen den 13 oktober 2016 i Stockholm.

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

SBUF-projektet om beläggningssystem på parkeringsdäck, riktlinjer och vägledning - Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige.

 1. 1. 1 SBUF-projektet om beläggningssystem på parkeringsdäck – Riktlinjer och vägledning Anförande, i anslutning till Ylva Edwards föredrag om SBUF- projektet hållet av: Håkan Forsberg, Golvanalys Sverige AB För utskrift, med alla bilder och ifrån Rebet / Betongdagen den 13 oktober 2016. ”Presentation P-däck_HF_pdf_20161013.pptx” www.GOLVANALYS.se +46 (0) 70-575 89 99 SBUF- projektet
 2. 2. SBUF-projektet om beläggningssystem på parkeringsdäck – Riktlinjer och vägledning Golvanalys Sverige AB Håkan Forsberg
 3. 3. 3 Projektdeltagarna
 4. 4. 4 Företaget Golvanalys ”Opartisk, fristående” och konsult, sedan 2004 MASSA BELÄGGNINGAR 40-års erfarenhet & kunskaper i golv- & yt- & tät- & slit- skikt och beläggningar i hus och anläggning. Arbetar från idé till skadefall och allt däremellan! Uppdragen: Projektering, Beskrivning, Utredning, Provning, Sakkunnig granskning, Kontroller - fortlöpande, Besiktning, Inspektion, Skadeutredning, Utbildningar och ”Föredragande”.
 5. 5. 5 ”Massa” Riktlinjer och vägledande - information. Parkeringsmiljö - för renovering och nybyggnad. Konstruktiv förutsättning - inför behovsanalysen. Funktions- och bruks- egenskaper – för värdering av behov. Önskemål och krav på materialegenskaper - inför utförande. ”Guideline” för val i livslängd, funktioner, kontroller, – att tänka efter …före! Besiktningen.
 6. 6. 6 Riktlinjer = 1. specifikationen i SBUF- projektet 1.1. Standarder SS-EN 1504-2 Ytskyddsprodukter för betong ETAG 033 (flytande, sprutbara system) SS-EN 13813 Golvmaterial 1.2. Beskrivningsverktyg i AMA Anläggning och Hus samt TRVAMA för beskrivningarna 1.3. Miljöcertifiering – Miljöbedömning av byggvaror 1.4. Funktionskrav för tätskikts- beläggningssystem på P-däck av betong Tabell 1.1 
 7. 7. 7 Tabell 1.1. FUNKTIONSKRAV PÅ TÄTSKIKTS- OCH BELÄGGNINGSSYSTEM Egenskap/Provning Metod Krav Typ av system och total tjocklek PGJA på tätskikts- matta ca 30 mm Hård- betong ≥5 mm Härd- plast ≥3 mm Vidhäftning (mot betongunderlag) Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta, enligt respektive standard SS EN 1542 eller SS EN 13892-8 ≥ 1,5 N/mm2 X X SS EN 13596 (TRV bromatta) ≥ 0,8 N/mm2 X Slitstyrka/nötning Avser dubbdäcksslitage. Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta enligt SS EN 1766 (typ MC 0,40 med ballast ≤ 8 mm) eller t ex typ Bender trädgårdsplatta (som har använts i SBUF-projektet) prEN 12697-50 (modifierad med dubbdäck och under utvärdering sedan 2013 inom SBUF-projekt 13084) Resultat anges efter 30, 60 och 90 min X X X Halksäkerhet Körbanor och parkeringsytor. Utförs för det totala systemet, på våt yta SS EN 13036-4 SRT-värde ≥ 50 enheter X X X Slaghållfasthet Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta enligt SS EN 1766 (typ MC 0,40 med ballast ≤ 8 mm) SS EN ISO 6272-1 ≥4 Nm - X X Vattentäthet Utförs på friliggande provbitar, tjocklek 4 mm SS EN 1928 alt. EOTA TR 003 Inget läckage efter 24 timmar vid 60kPa - - O Vattenabsorption Utförs på friliggande provbitar, tjocklek 4 mm SS EN 14223 ≤3,0 % viktförändring - - O Egenskap/Provning Metod Krav Typ av system och total tjocklek PGJA på tätskikts- matta ca 30 mm Hård- betong ≥5 mm Härd- plast ≥3 mm Tryck- och böjhållfasthet EN 13892-2 Redovisas - X - Stämpelvärde SS EN 12697-20 Redovisas X - - Elasticitetsmodul SS EN ISO 178 Redovisas - - X Beständighet vid temperaturförändringar i fuktig miljö med tösalter Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta, enligt standard SS EN 13687-1 Ingen sprickbildning eller vidhäftningsförlust - O O Kemikalieresistens mot klorider och ev. andra kemikalier Utförs på friliggande prov- bitar, tjocklek 4 mm (härdplast). Övrigt enl. överenskommelse Lagras i 2 %-ig kloridlösning 28 dygn vid 70°C. Hårdhet enligt SS ISO 48 (Metod M) bestäms före och efter lagring Redovisas O O O UV-beständighet EOTA TR 010 Redovisas - - O Skjuvhållfasthet Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta, enligt respektive standard SS EN 13653 SS EN 14691 Genomförs före och efter värmelagring 91 dygn vid 50 °C. Redovisas O O O Spricköverbryggande förmåga Utförs för det totala systemet på blästrad betongplatta, enligt respektive standard SS EN 14224 alt. EOTA TR 013 alt. SS EN 1062-7 (enl 1504-2) Resultat redovisas O O O
 8. 8. 8 Forts.Tabell 1.1. Funktionskrav på tätskikts- och beläggnings- systemen Provningsmetoderna, obligatoriska för CE- märkning och valbara provningar med ett syfte och i.s.f. emot angivna minimikrav. De viktigaste är: - Slitstyrka - Halksäkerhet - Vidhäftning - Slaghållfasthet - Tryck och böjhållfasthet
 9. 9. 9  Hårdbetong ”cementbaserad och polymerförstärkta”  Bitumenbaserade ”gjutasfalt”.  Plastbaserade ”härdplasterna - akryl, epoxi, polyurea, polyuretan”. 2. Beskriver ”massorna” – Generellt! 3. Beskriver ”massornas” - Arbetsutförande - Säkerhet och hälsa! 4. Referenser Forts. Riktlinjer =
 10. 10. 10 3.forts. exempel
 11. 11. SBUF- projektets ”Guidelineverktyg”, en App, snart ett digitalt hjälpmedel. 11
 12. 12. SBUF- projektet ”Guideline” ett verktyg, digitalt i en app och som hjälpmedel. 12
 13. 13. SBUF- projektet ”Guideline” ett verktyg, digitalt i en app och som hjälpmedel. 13
 14. 14. SBUF- projektet ”Guideline” ett verktyg, digitalt i en app och som hjälpmedel. 14
 15. 15. 15 Appen inom SBUF- projektets nästa rapport ska bli en ”Guideline”- ett handlingsverktyg som kan välja Era syften, mål, i framtiden och som ett verksamt digitalt hjälpmedel.
 16. 16. 16 Appen inom SBUF- projektets nästa rapport ska bli en ”Guideline”- ett handlingsverktyg som kan välja Era syften, mål, i framtiden och som ett verksamt digitalt hjälpmedel.
 17. 17. 17 Appen inom SBUF- projektets nästa rapport ska bli en ”Guideline”- ett handlingsverktyg som kan välja Era syften, mål, i framtiden och som ett verksamt digitalt hjälpmedel.
 18. 18. 18 Appen inom SBUF- projektets nästa rapport ska bli en ”Guideline”- ett handlingsverktyg som kan välja Era syften, mål, i framtiden och som ett verksamt digitalt hjälpmedel.
 19. 19. 19 Appen inom SBUF- projektets nästa rapport ska bli en ”Guideline”- ett handlingsverktyg som kan välja Era syften, mål, i framtiden och som ett verksamt digitalt hjälpmedel.
 20. 20. 20 • Behovsanalys – ger många svar. • Förutsättningar, fukt och föroreningar - påverkansfaktorer. • Kunskap, erfarenhet, material-, bruks- & funktions- egenskaper = ska styra valet. Att ta reda på och kontrollera före produktval
 21. 21. Att kontrollera – egen förväntan! minimal - a krav över tid. investering
 22. 22. Tack för uppmärksamheten! Golvanalys Sverige AB Håkan Forsberg

×