Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Juhi VääRtused

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Organisatsiooni VääRtused
Organisatsiooni VääRtused
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Juhi VääRtused (20)

Anzeige

Aktuellste (19)

Juhi VääRtused

  1. 1. Juhi väärtustepõhine coaching
  2. 2. Mida programmis tehakse? • 70-80 kohandatud juhi väärtuse/käitumise seast valiku tegemine Küsitlus • Valiku teevad juht ja 8-10 kolleegi • Tulemuste paigutumine liidri arengu 7 tasemelisele skaalale Küsitluse analüüs • Lähtekoht juhi arengukohtade leidmiseks • Arengueesmärkide püstitamine ja tegevuskava koostamine Coaching • Tegevuskava elluviimine
  3. 3. Liidri Väärtuste Kaart Juhi valik Kolleegide valik Tasakaal Kompetentsus Konflikti lahendamine Võistluslikkus Tulemusele keskendumine Sõprus Empaatia Distsipliin Võistluslikkus Süüdistamine Meeskonnatöö Entusiasm Tervis Ausus Kuulamine Pühendumine Hoolivus Kontrollimine Süsteemsus Tulemusele keskendumine Visionär Partner Inspireerija Abistaja Organiseerija Suhtekorraldaja Raamatupidaja Positiivne väärtus/käitumine Näide küsitluse Võimalik arengut piirav väärtus/käitumine tulemusest
  4. 4. Liidri seitse arengutaset Liidri arengutasemed Millele keskendub Visionär Teeniv liider, “Kuidas ma saan aidata?”, pika- Ühised huvid ja vajadused ajaline vaade, sotsiaalne vastutus Partner Maailma paremaks muutmine, win-win lahendused, empaatia, hoolivus, coaching Inspireerija Missiooni, visiooni loomine, väärtused, entusiasm, loovus, ühised huvid, pühendumine Üleminek isiklikelt Abistaja Konsensuse otsimine, meeskonnatöö, vastutuse huvidelt ühistele huvidele jagamine, sisemine motivatsioon, isiklik areng Organiseerija Loogika ja mõõtmine, efektiivsus, tulemusele Isiklikud huvid ja vajadused keskendumine, süsteemid, struktuur Suhtekorraldaja Konfliktide lahendamine, suhete kvaliteet, tunnustamine, kliendi ja töötajate rahulolu Raamatupidaja Kasum, eelarvest kinnipidamine, töötajate heaolu, kriisi juhtimine, lühi-ajaline vaade
  5. 5. Millisena näevad juhti teised? Kui palju on kattuvaid väärtusi/käitumisi? Mida teha võimalike arengut piiravate väärtuste/käitumistega? Liidri Coaching Milliseid arengu tasemeid peaks juht arendama? Kuidas arengu tasemeid arendada? Plaan: eesmärk ja tegevused Plaani ellu viimine

×