Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-tieng-anh-nam2013

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Hương Lan Hoàng (20)

Anzeige

Dap an-de-thi-tot-nghiep-thpt-mon-tieng-anh-nam2013

  1. 1. 1 Tracuudiemthi.sms.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH – Chương trình Chuẩn và Nâng cao Câu số Mã đề thi 246 362 529 635 796 913 1. A B D C B B 2. B D C D B A 3. D B B B D D 4. B B D A A A 5. A C D C A A 6. C D C D C C 7. D A C D D A 8. A D D B A A 9. A B B B C D 10. B B D A B D 11. A A D B D D 12. D D B D B B 13. C B C A D D 14. B D B B B D 15. C A D A D A 16. D D A D C A 17. C B A C A B 18. A A B C C C 19. B B C D A B 20. B C A D B A 21. A A D A C D 22. A B B B C B 23. B D B B C D 24. C D C B C D 25. D A D A D C 26. A D C A B C 27. C A A B A D 28. C A B C C C 29. A C A B B A 30. B A A C D C 31. D C B A D C
  2. 2. Câu số Mã đề thi 246 362 529 635 796 913 32. D D A D A B 33. C B D C D C 34. D D A C B D 35. D D D C A B 36. D C A C D D 37. B B A A C C 38. A C B B C B 39. D C C B C B 40. B C B C A B 41. C A D A C A 42. C C C A C B 43. C B C D B C 44. C A C A A C 45. A C A D D C 46. D A C D D A 47. B C C C B C 48. D C B C A C 49. B C C D B B 50. C C A C A A  Để nhận điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2013 bạn soạn tin: Ví dụ: Nếu bạn là thí sinh ở Thành phố Hà Nội có mã tỉnh là 01, số báo danh là 12698. Để đăng ký nhận điểm thi bạn soạn tin: DTTN 01 12698 gửi 8785 Bạn xem Danh mục mã 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tại đây!

×