Anzeige

Cietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess

Centre for Public Policy PROVIDUS
4. Jun 2013
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Centre for Public Policy PROVIDUS(20)

Anzeige

Cietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess

 1. Cietušais. Cietušā vajadzības. Kriminālprocess. Andrejs Judins, Dr.iur 2013. gada 31. maijs
 2. Cietušais Kriminālprocess Vai cietušais ir pateicoties tam, ka tika uzsākts kriminālprocess vai Kriminālprocess tika uzsākts, jo ir cietušais
 3. • Nav pareizi skatīties uz cietušo tikai caur kriminālprocesuālo prizmu. •Cietušais kriminālprocesā ir šaurāks jēdziens, nekā cietušais no noziedzīga nodarījuma •Procesa virzītājs nav vienīgā valsts amatpersona, kura atbildīga par darbu ar cietušo
 4. Cietušais ir persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums turklāt neatkarīgi no tā vai • persona ir/nav ziņojusi par noziedzīgu nodarījumu; • Ir/nav uzsākts kriminālprocess, • Persona ir/nav piekritusi tikt atzītai par cietušo uzsāktajā kriminālprocesā
 5. Cietušais ir kriminālprocesa dalībnieks. KPL piešķir cietušajiem noteiktās tiesības. Cietušais ir persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums. Cietušajam ir vajadzības. Valsts pienākums rūpēties par to apmierināšanu.
 6. Cietušais kriminālprocesā var būt fiziskā vai juridiskā persona, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai mantisks zaudējums. (KPL 95.panta pirmā daļa) Ģimenes locekļi, draugi, paziņas, sabiedrība, noteiktas sabiedriskās grupas piederīgie
 7. KPL Direktīva Fiziskā persona Juridiskā persona Ja cietušais ir miris, cietušo statusu var iegūt arī cita persona, t.sk persona, kura ar cietušo pastāvīgi un ilgstoši dzīvo tuvās attiecībās un kurai ar cietušo ir kopīga mājsaimniecība mirušā cietušā apgādājamie Direktīva: “ģimenes locekļi” ir laulātais, persona, kura ar cietušo pastāvīgi un ilgstoši dzīvo tuvās attiecībās un kurai ar cietušo ir kopīga mājsaimniecība, radinieki tiešā līnijā, brāļi un māsas un cietušā apgādājamie;
 8. KPL mērķis ir noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas nodrošina efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez neattaisnotas iejaukšanās personas dzīvē. (KPL 1.pants) Direktīvas 2012/29/ES mērķis ir nodrošināt lai cietušie no NN: • saņemtu atbilstīgu informāciju, • saņemtu atbalstu • saņemtu aizsardzību • varētu piedalīties kriminālprocesā
 9. Atzīšana, iejūtīga un cieņpilna attieksme, empātija Cietušo vajadzības •Atzīšana šajā gadījumā ir nevis lēmuma pieņemšana, bet attieksme pret pret personu, kura cietusi no NN •Normatīvais regulējums v. prakse •Iespēja risināt problēmu ar juridisko regulējumu •Pirms kriminālprocesa uzsākšanas, kriminālprocesa ietvaros, pēc kriminālprocesa
 10. Tiesības un iespējas saņemt informāciju Cietušo vajadzības • Sakot no pirmās komunikācijas ar valsts institūcijā, t.i. vēl pirms kriminālprocess ir uzsākts un cietušā kriminālprocesuālais statuss ir iegūts: •Iespēja lietot saprotamu valodu, saņemt bezmaksas tulka palīdzību, svarīgu dokumentu rakstveida tulkošanu •Saņemt apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu; •Saņemt informāciju par lietas kustību •Saņemt informāciju par savām tiesībām un iespējām saņemt palīdzību un atbalstu •Komunikācijas kvalitāte vs. formāla informācijas sniegšana cietušajam: • Informācijas sniegšana vienkārša saprotama valoda, ņemot vērā personas raksturojošas ziņas (valodas zināšana, redzes, dzirdes traucējumi, spēja uztvert informāciju u.c.) •Trešās personas atbalstītāja piedalīšanās cietušā komunikācijā ar policiju (nav imperatīvs: gadījumos, ja nav pretrunā ar cietušā interesēm, ja viņam ir nepieciešama palīdzība
 11. Atbalsts un palīdzība Cietušo vajadzības •Cietušo atbalsta sistēmas (CAS) izveide; •Medicīniskā palīdzība •Psiholoģiskā palīdzība, emocionāls atbalsts •Juridiskā palīdzība •Konsultācijas finansiālos un praktiskos jautājumus •Patversme/pagaidu mājoklis •Reabilitējošie pasākumi CAS modeļi
 12. Tiesību un taisnīguma pieejamība Cietušo vajadzības •Ātrs kriminālprocess •Taisnīga krimināltiesiskā konflikta risināšana •Cietušā aktīva loma kriminālprocesā, iespēja ietekmēt/sekmēt kriminālprocesa norisi
 13. Drošība un aizsardzība Cietušo vajadzības •Sekundārās un atkārtotas viktimizācijas novēršana •Drošības līdzekļi •Speciāla aizsardzība •Informācija par drošības līdzekļa – apcietinājuma grozīšanu, atcelšanu vai personas aizbēgšana no ieslodzījuma •Kārtības nodibināšana, kas izslēdz cietušo un likumpārkāpēju kontaktu •Civilprocesuālā aizsardzība •Preventīvie drošības līdzekli Direktīva 22.patnts: 1. Dalībvalstis nodrošina, ka cietušie saskaņāar valsts procedūrām laikus saņem individuālu novērtējumu, ar ko tiek apzināta vajadzība pēc īpašas aizsardzības
 14. Atjaunojošā taisnīguma (Atjaunojošās justīcijas) instrumentu pieejamība Cietušo vajadzības
 15. Cietušo vajadzības Tiesības uz radītā kaitējumu kompensāciju: • Valsts kompensācija; • Iespēja saņemt kompensāciju no likumpārkāpēja Tiesības saņemt atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar piedalīšanos kriminālprocesā Tiesības bez kavēšanas atgūt īpašumu Mantisko jautājumu noregulēšana
 16. Paldies!
Anzeige