Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Συνειδητος Ενορίτης Οκτωβριου 2022.pdf(20)

Más de Presbyteros Antonios Xrhstou(20)

Anzeige

Συνειδητος Ενορίτης Οκτωβριου 2022.pdf

  1. Νέα –Ανακοινώσεις της Ενορίας μας Ιερά Αγρυπνία: Η Ιερά Αγρυπνία για το μήνα Οκτώβριο θα τελεσθεί την Τετάρτη 26 προς Πέμπτη 27/10/2022, στη μνήμη του Αγίου Νέστωρος. Ώρα ενάρξεως 20.30 μ.μ. και θα περατωθεί γύρω στις 0.30 π.μ. Π Πρ ρο οσ σκ κυ υν νη ημ μα ατ τι ικ κή ή Ε Εκ κδ δρ ρο ομ μή ή : : Η Η Ε Εν νο ορ ρί ία α μ μα ας ς γ γι ια α τ τη ην ν ε εν νί ίσ σχ χυ υσ ση η τ το ου υ Φ Φι ιλ λο οπ πτ τώ ώχ χο ου υ Τ Τα αμ με εί ίο ου υ τ τη ης ς κ κα αι ι τ τη ην ν α αν να ακ κο ού ύφ φι ισ ση η τ τω ων ν α αν να αξ ξι ιο οπ πα αθ θο ού ύν ντ τω ων ν α αδ δε ελ λφ φώ ών ν μ μα ας ς, , δ δι ιο ορ ργ γα αν νώ ών νε ει ι μ με ετ τά ά α απ πό ό τ τη ην ν α απ πο οχ χή ή δ δύ ύο ο χ χρ ρό όν νω ων ν λ λό όγ γω ω τ τη ης ς Π Πα αν νδ δη ημ μί ία ας ς τ το ου υ Κ Κο ορ ρο ον νο οϊ ϊο ού ύ τ τη ην ν 1 1η η ο ολ λο οή ήμ με ερ ρε ερ ρη η Π Πρ ρο οσ σκ κυ υν νη ημ μα ατ τι ικ κή ή Ε Εκ κδ δρ ρο ομ μή ή σ στ τι ις ς Ι Ιε ερ ρέ ές ς Μ Μο ον νέ ές ς Δ Δα αμ μά άσ στ τα ας ς κ κα αι ι Α Αγ γά άθ θω ων νο ος ς τ το ο Σ Σά άβ ββ βα ατ το ο 2 29 9 Ο Οκ κτ τω ωβ βρ ρί ίο ου υ. . Θ Θα α α αν να αχ χω ωρ ρή ήσ σο ου υμ με ε σ στ τι ις ς 9 9: :3 30 0 π π. .μ μ. . μ με ετ τά ά τ τη ην ν Θ Θε εί ία α Λ Λε ει ιτ το ου υρ ργ γί ία α κ κα αι ι η η τ τι ιμ μή ή Ε Ει ισ σι ιτ τη ηρ ρί ίο ου υ ε εί ίν να αι ι 2 25 5€ €. . Κ Κρ ρα ατ τή ήσ σε ει ις ς θ θέ έσ σε εω ων ν κ κα αι ι ο οι ικ κο ον νο ομ μι ικ κή ή τ τα ακ κτ το οπ πο οί ίη ησ ση η σ στ τι ις ς Κ Κυ υρ ρί ίε ες ς τ το ου υ Φ Φι ιλ λο οπ πτ τώ ώχ χο ου υ μ μέ έχ χρ ρι ι 2 23 3/ /1 10 0. . * Σ Σ Υ Υ Ν Ν Ε Ε Ι Ι Δ Δ Η Η Τ Τ Ο Ο Σ Σ * E E N N Ο Ο Ρ Ρ Ι Ι Τ Τ Η Η Σ Σ Μηνιαία έκδοση Ιερού Ναού ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ Βάρης Έ Έτ το ος ς 5 5ο ο ν ν * * O O κ κ τ τ ώ ώ β β ρ ρ ι ι ο ο ς ς 2 20 02 22 2 * * Α Αρ ρι ιθ θ. . 4 48 8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 48ου ΤΕΥΧΟΥΣ Αγαπητοί Ενορίτες μας, με τη χάρη Του Θεού φτάσαμε στο μήνα Οκτώβριο όπου προσδοκούμε με όλες τις δραστηριότητες που ξεκίνησαν σαν τον σπόρο στη γη να βρουν καρδιές για να καρποφορήσουν. Πέρα από τον Καταρτισμό παιδιών με τις Κατηχητικές Συνάξεις τα Σαββατοκύριακα και των Ενηλίκων Τρίτες και Πέμπτες ξεκινάμε Καλλιτεχνική Βιβλιοδεσία και εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά και σε λίγο καιρό και Ιταλικά) όπου όσοι θα ασχοληθούν θα ανοίξουν οι ορίζοντές τους στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Ευχαριστούμε από καρδιάς τους εθελοντές. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ; Εγκαίνια είναι η τελετή με την οποία καθιερώνεται και καθαγιάζεται ένας ναός και από απλό κτίσμα μεταβάλλεται σε οίκο λατρείας και προσευχής και η τράπεζά του σε ιερό θυσιαστήριο και αγία τράπεζα. Άλλωστε η ίδια η λέξη ΕΓΚΑΙΝΙΑ φανερώνει πως ένα πράγμα από παλαιό γίνεται καινούργιο και από μη ιερό, άγιο. Η καινούργια αυτή διάσταση όσον αφορά το ναό είναι ολοκάθαρη σ’ όλες τις ευχές και τα τροπάρια της ακολουθίας. Χωρίς εγκαίνια δεν είναι δυνατή η τέλεση κανενός μυστηρίου παρά μόνο με τη χρήση του Αντιμηνσίου, λινού δηλ. υφάσματος, που μπορεί να αντικαταστήσει την αγία Τράπεζα μέχρι να γίνουν κανονικά τα εγκαίνια, αφού σ’ αυτό υπάρχουν τμήματα λειψάνων αγίων. Η καθιέρωση του Ναού γίνεται από τον Αρχιερέα, που είναι τύπος του Χριστού, με την εξής σειρά και τάξη, ενώ για την όλη τελετή χρησιμοποιούνται αρκετά υλικά στοιχεία, όπως κερί καθαρό, μαστίχη, σμύρνα, θυμίαμα, λείψανα μαρτύρων, άγιο μύρο, μαρμαροσάπουνα, ροδόσταμο, κρασί, κατασάρκιο της αγίας Τραπέζης, Αντιμήνσια κ.α. Κατήχηση-Καταρτισμός για όλους: α) Για Φοιτητές- Νέους :Κάθε Τρίτη 18:00-19:00 αναλύοντας τους Ψαλμούς του Δαβίδ. β) Για Ενηλίκους κάθε Πέμπτη 18:00-19:00 στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. γ) Για παιδιά Δημοτικού αγόρια-κορίτσια 5 ως 10 ετών κάθε Σάββατο στις 10-30 με 12:00. Για κορίτσια 11- 15 ετών κάθε Σάββατο 12:00-13.30. Για αγόρια Δημοτικού κάθε Σάββατο 17:00-18:30. Για αγόρια Γυμνασίου και Λυκείου κάθε Σάββατο :18:30-20:00. Δ Δρ ρα ασ στ τη ηρ ρι ιό ότ τη ητ τε ες ς Δ Δω ωρ ρε εά άν ν: : α α) ) Α Απ πό ό Τ Τε ετ τά άρ ρτ τη η 5 5 Ο Οκ κτ τω ωβ βρ ρί ίο ου υ κ κα αι ι α αν νά ά 1 15 5 μ μέ έρ ρε ες ς μ μα αθ θή ήμ μα ατ τα α Κ Κα αλ λλ λι ιτ τε εχ χν νι ικ κή ής ς Β Βι ιβ βλ λι ιο οδ δε εσ σί ία ας ς 1 18 8: :3 30 0- - 2 20 0: :0 00 0. . β β) ) Γ Γα αλ λλ λι ικ κά ά γ γι ια α Α Αρ ρχ χα αρ ρί ίο ου υς ς κ κά άθ θε ε Τ Τε ετ τά άρ ρτ τη η 2 20 0: :0 00 0- -2 21 1: :0 00 0. . γ γ) ) Α Αγ γγ γλ λι ικ κά ά γ γι ια α Α Αρ ρχ χα αρ ρί ίο ου υς ς κ κα αι ι Π Πρ ρο οχ χω ωρ ρη ημ μέ έν νο ου υς ς, , δ δ) ) Γ Γε ερ ρμ μα αν νι ικ κά ά γ γι ια α Α Αρ ρχ χα αρ ρί ίο ου υς ς κ κα αι ι ε ε) ) Ι Ιτ τα αλ λι ικ κά ά ( (ε εξ ξ α απ πο οσ στ τά άσ σε εω ως ς) ) γ γι ια α Α Αρ ρχ χα αρ ρί ίο ου υς ς θ θα α α αν να ακ κο οι ιν νω ωθ θο ού ύν ν σ σύ ύν ντ το ομ μα α ο οι ι μ μέ έρ ρε ες ς κ κα αι ι ο οι ι ώ ώρ ρε ες ς λ λε ει ιτ το ου υρ ργ γί ία ας ς τ τω ων ν τ τμ μη ημ μά άτ τω ων ν. . - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - * * Σ ΣΥ ΥΝ ΝΕ ΕΙ ΙΔ ΔΗ ΗΤ ΤΟ ΟΣ Σ Ε ΕΝ ΝΟ ΟΡ ΡΙ ΙΤ ΤΗ ΗΣ Σ * *Μηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ήλιοῦ" Κόρμπι (Προφήτου Ἠλία 7 * Τηλ: 210-9655370 , email: profhthshliaskormpivaris@gmail.com Ἰδιοκτήτης: Ὁ Ἱ. Ναός. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Χρήστου
  2. O ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ Ο Άγιος Αρτέμιος ήταν διακεκριμένος πολιτικός του Βυζαντίου και ευσεβέστατος χριστιανός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τα ηθικά και πολιτικά του χαρίσματα, του έδωσε το αξίωμα του πατρικίου και τον διόρισε Δούκα και Αυγουστάλιο της Αλεξανδρείας. Το 357 μ.Χ. πηγαίνει στην Πάτρα, κατ' εντολή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, για να παραλάβει τα σεπτά λείψανα του Αγίου Ανδρέα και να τα ανακομίσει στον νεόκτιστο Ναό των Αγίων αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη (3 Μαρτίου 357 μ.Χ.). Κατά την διαμονή του στην Πάτρα και με την επίβλεψη του κατασκεύασε υδραγωγείο. Στρατοπεδευμένος στην περιοχή της Μονής Γηροκομείου ελεούσε και βοηθούσε πλήθος αναξιοπαθούντων και κυρίως γερόντων, γεγονός που δικαιολογεί την τοπωνυμία Γηροκομείο. Όταν, το 363 μ.Χ., ο Αρτέμιος άκουσε ότι ο Ιουλιανός ο Παραβάτης βασάνιζε τους χριστιανούς στην Αντιόχεια, ήλθαν στα χείλη του τα λόγια του ψαλμωδού Δαβίδ προς το Θεό: «Κύριε, πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με» (Ψαλμός Ν' (50), στ. 14). Κύριε, στήριξε με με σκέψεις σταθερές και θέληση ισχυρή, που να κυριαρχεί μέσα μου και να με κατευθύνει στην υπεράσπιση του αγαθού με θάρρος. Πράγματι, ο Αρτέμιος, με τη δύναμη που του έδωσε ο Θεός, πήγε αμέσως στην Αντιόχεια και με παρρησία ήλεγξε ευθέως τον Ιουλιανό για τις παρανομίες του κατά των χριστιανών. Ο Ιουλιανός, που δεν περίμενε τέτοια στάση από αξιωματούχο, τον συνέλαβε και τον μαστίγωσε αλύπητα. Έπειτα του έσπασε τα κόκαλα με πέτρες, και τελικά τον αποκεφάλισε. Το Ιερό λείψανο του Αρτεμίου παρέλαβε κάποια διακόνισσα, η Αρίστη, που το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό του προφήτου Προδρόμου. Είπε Γέρων: "Η εξουσία να δικαιώνει και να καταδικάζει, ανήκει μόνο στον Θεό". • Η υπομονή Είπε ένας Γέροντας: «Τίποτε δεν παροργίζει τόσο τον Θεό και τίποτε δεν απογυμνώνει τόσο τον άνθρωπο από τη χάρη, ώστε να φτάσει και σε εγκατάλειψη από μέρους του Θεού, όσο το να κατηγορεί τον πλησίον του ή να τον κατακρίνει ή να τον εξουθενώνει. Και είναι τόσο βαρύτερη η κατάκριση από κάθε άλλη αμαρτία, ώστε ο ίδιος ο Χριστός λέει: «Υποκριτή, βγάλε πρώτα το δοκάρι που έχεις στο μάτι σου και τότε θα δείς καθαρά για να βγάλεις το σκουπιδάκι που βρίσκεται στο μάτι του αδελφού σου. Παρομοίασε δηλαδή το αμάρτημα του πλησίον με το σκουπιδάκι, ενώ την κατάκριση με το δοκάρι. Είναι τόσο κακό το να κατακρίνει κανείς· σχεδόν ξεπερνά κάθε αμαρτία. • Επομένως τίποτε δεν είναι βαρύτερο, αδελφοί μου, ούτε χειρότερο από το να καταδικάσουμε ή να εξουθενώσουμε τον πλησίον. Γιατί να μη προτιμούμε να κατακρίνουμε τον εαυτό μας; Και εννοώ τα κακά τα δικά μας που καλά τα γνωρίζουμε και για τα οποία πρόκεται να δώσουμε λόγο στον Θεό. Γιατί αρπάζουμε το δικαίωμα της κρίσης του Θεού; Τι θέλουμε από το πλάσμα του, τι θέλουμε από τον πλησίον; Τί ζητάμε από τα βάρη του άλλου; Έχουμε, αδελφοί τι να φροντίσουμε. Ο καθείς ας προσέχει τον εαυτό του και τις δικές του κακίες, Η εξουσία να δικαιώνει και να καταδικάζει, ανήκει μόνο στον Θεό, που γνωρίζει και την κατάσταση του καθενός και τη δύναμη· τον τρόπο της ζωής και τα χαρίσματά του· την ιδιοσυγκρασία και τις ικανότητες του· ανήκει στον Θεό πού κρίνει ανάλογα με το καθένα απ’ αυτά, όπως ο ίδιος μόνος τά γνωρίζει». • Είπε ακόμη: «Ας αποκτήσουμε αγάπη· Ας αποκτήσουμε συμπόνια για τον πλησίον, ώστε να αποφύγουμε τη φοβερή καταλαλιά και το να καταδικάζουμε κάποιον ή να τον εξουθενώνουμε. Ας βοηθούμε ο ένας τον άλλον σαν να είναι δικό μας μέλος, γιατί είμαστε μέλη του ιδίου σώματος, όπως λέει ο Απόστολος· όλοι είμαστε ένα σώμα και ο καθένας μας είναι μέλος του σώματος στο οποίο ανήκουν και οι άλλοι ως μέλη (Ρωμ. 12,5). Και όταν πάσχει ένα μέλος συμπάσχουν όλα τα άλλα».
Anzeige