Anzeige

I Kongres eHandlu: Anna Rak - "Oswajamy e-przepisy. Praktyczne zastosowanie nowej ustawy o prawach konsumenta w sklepie internetowym."

ecommerce poland expo
27. Oct 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a I Kongres eHandlu: Anna Rak - "Oswajamy e-przepisy. Praktyczne zastosowanie nowej ustawy o prawach konsumenta w sklepie internetowym."(20)

Más de ecommerce poland expo(20)

Anzeige

I Kongres eHandlu: Anna Rak - "Oswajamy e-przepisy. Praktyczne zastosowanie nowej ustawy o prawach konsumenta w sklepie internetowym."

 1. Praktyczne przykłady wdrożeń zmian w sklepach internetowych Anna Rak, Warszawa 23.10.2014
 2. Nowa ustawa niesie z sobą wiele zmian.
 3. Nie wiadomo, od czego zacząć. Obowiązki informacyjne Prawo do odstąpienia od umowy Reklamacje Obsługa i procedury w e-sklepie Proces zakupu Sprzedaż świąteczna
 4. Uporządkujmy zadania! Zmiany można podzielić na 4 kategorie: 1. Obowiązki informacyjne 2. Proces zakupu 3. Prawo do odstąpienia od umowy (Reklamacje) 4. Dalsze zmiany, które mają wpływ na funkcjonowanie sklepu
 5. Obowiązki informacyjne
 6. 6 Informacje, których wymaga nowa ustawa. Wygląda na dużo…
 7. Informacje wymagane w art. 12
 8. Kim jest sprzedawca? Osobna strona: „Kontakt“ lub „O nas“ Imię i nazwisko, nazwa firmy Adres firmy Numer telefonu lub faksu oraz adres e-mail Informacje o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy Numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany Art. 12 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o prawach Art. 12 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o prawach konsumenta konsumenta
 9. Przykładowe rozwiązanie
 10. Informacje o produktach i kosztach Główne cechy świadczenia Informacje o cenie Informacje o opłatach Termin realizacji świadczenia Art. 12 ust.1 pkt.1 oraz pkt 19 i 20 ustawy o prawach konsumenta
 11. Informacje na stronie z opisem produktu …mogą być przydatne przy większym wyeksponowaniu towaru 11
 12. Pozostałe informacje Można je podać np. w regulaminie. Informacje o terminie i sposobie płatności Informacje o prawie do odstąpienia od umowy Informacje o gwarancjach i procesie reklamacji Dalsze informacje, np. informacja o kodeksie dobrych praktyk/ kodeksach etycznych Art. 12 ust.1 pkt 4, 7-12, 13,14 oraz 21 ustawy o prawach konsumenta
 13. Potwierdzenie zawarcia umowy i informacji Koniec formy pisemnej! Obowiązek przekazania potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku: w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w momencie dostarczenia towarów albo przed rozpoczęciem wykonywania usługi. Treść: Informacja: art. 12 ust. 1 ustawy Zgody na dostarczenie treści cyfrowych
 14. Przykładowe rozwiązanie Potwierdzenie mailem
 15. Specjalne wymogi informacyjne… Na stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje się w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o: Art. 18 ustawy o prawach konsumenta ograniczeniach dotyczących dostarczania, tzn. obszarze dostawy, akceptowanych sposobach płatności, tzn. o dostępnych metodach płatności.
 16. Co można wdrożyć już teraz? Strona dotycząca dostawy i płatności
 17. Proces zakupu
 18. Brak informacji o opłatach za dodatkowe usługi = brak zapłaty Należy uzyskać wyraźną zgodę na każdą dodatkową płatność, która wykracza poza standardową cenę za produkt lub usługę. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnił tego wymogu, konsument nie pokrywa tych opłat lub kosztów.
 19. Zmiany w procesie składania zamówienia Podsumowanie i nazwa przycisku Dokładny opis produktu przedstawiający istotne cechy towaru lub usługi Cena wybranych towarów (lub usług) oraz koszty wysyłki i inne dodatkowe koszty Czas trwania umowy oraz informacje o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy Zamówienie z obowiązkiem zapłaty
 20. Zmiany można wprowadzić już teraz. 20
 21. A reklamacje i prawo do odstąpienia od umowy?
 22. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy Tryb, termin i sposób wykonania prawa odstąpienia od umowy Wzór formularza odstąpienia od umowy Koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 22 ust. 2 Brak prawa odstąpienia od umowy lub okoliczności, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy Art. 12 ust.1 pkt.9, 10, 11 i 12 ustawy o prawach konsumenta
 23. Odstąpienie od umowy
 24. Kto płaci za zwrot towaru?
 25. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru
 26. Formularz odstąpienia od umowy Konsument powinien otrzymać odpowiedni formularz odstąpienia od umowy. Konsument może, ale nie musi skorzystać z formularza. Elektroniczne wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od umowy jest możliwe z potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie, na trwałym nośniku.
 27. Formularz odstąpienia od umowy
 28. Poprawna informacja Sposób: Tym samym sposobem
 29. [1] Od kiedy liczymy 14 dni na odstąpienie od umowy? [1] Termin wygasa po upływie 14 dni od dnia… A) Świadczenie usług, w których przypadku przedmiotem umowy jest dostarczanie gazu, wody oraz treści cyfrowych (nie na nośniku materialnym) Zawarcia umowy B) Umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą Dostarczenia rzeczy C) W przypadku umowy sprzedaży, jeśli rzeczy dostarczane są osobno Dostarczenia ostatniej rzeczy D) W przypadku dostarczania rzeczy regularnie w określonym czasie Dostarczenia pierwszej rzeczy
 30. [2] Jak można skontaktować się ze sklepem? Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo się z nami skontaktować. [2] pełny adres pocztowy numer telefonu* numer faksu* adres e-mail* *o ile są dostępne Dane kontaktowe
 31. [3] Opcjonalne rozwiązanie: wypełnienie formularza online [3] Jeżeli udostępniają Państwo formularz odstąpienia od umowy na stronie internetowej. „Mogą Państwo również wypełnić i … Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).“
 32. [4] Sprzedaż towarów przy założeniu, że nie odbieramy rzeczy od klienta W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie… „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.“
 33. [5] W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy towar. [5] Koszty i sposób odesłania Odesłanie rzeczy: Odbierzemy. Prosimy o odesłanie. Koszty: Ponosimy koszty zwrotu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu. Koszty odesłania rzeczy, która ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy.
 34. [6] Dotyczy tylko świadczenia usług oraz dostarczania wody, gazu i energii „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania… zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.“
 35. Przykładowe rozwiązanie
 36. Przykładowe rozwiązanie
 37. Przykładowe rozwiązanie
 38. 25 grudnia, godzina 00:00
 39. Życzymy wszystkim owocnego wdrażania nowych przepisów.
 40. Dziękuję za uwagę. Trusted Shops GmbH Anna Rak, Country Manager 22 462 64 01 anna.rak@trustedshops.com
Anzeige