Anzeige
работен лист бел
Nächste SlideShare
БЕЛ-2клас -гласни-съгласни СР БЕЛ-2клас -гласни-съгласни СР
Wird geladen in ... 3
1 von 1
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

работен лист бел

  1. ГЛАСНИ И СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ. ПРАВОПИС. РАБОТЕН ЛИСТ 1.Попълнете пропуснатите гласни. Напишете дума за проверка: Образец: сами – сàм пътека – път, пътник à а) а / ъ : о / у: е / и: с…ми ст…ден д…те п…тека …чи л…сица ч…совникдр…гарпч…ла г…бар л…вецед…ница б) Който не р…боти, не огл…днява. 2. Попълнете пропуснатите съгласни. Напишете дума за проверка: Образец: стоп – стопа жабка - жаби а) б / п в / фг /к сто… лъ… носоро… жа…кашка…че вла…че д / тж / шз / с ме… строе… кла… па…какни…каблу…ка б) Без труд почи…ката не е сла…ка. 3. Открийте и поправете грешките в текста. Препишете го правилно: /грешките в текста са 9/ Здрафка и Влатко тръгнаха на разхотка. Решиха да отидат в блиската гура. По патечката имаше цвитя и гъпки. Дицата много се зарадваха.
Anzeige