Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

работен лист математика

43.459 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

работен лист математика

  1. 1. Събиране и изваждане до 20 с преминаване РАБОТЕН ЛИСТ Попълнете таблиците:Събираемо 8 9 13 7 6 9 1 14 4 9 2 3 8 6Събираемо 5 6 2 8 5 8 19 6 7 4 9 8 4 7СборУмаляемо 11 13 15 13 14 16 14 16 17 18 13 15 14 13Умалител 9 7 8 9 6 9 7 8 8 9 6 8 9 9Разлика <,>,=6 + 5 ____ 14 13 – 7 ____ 14 – 8 5см + 12см _____ 7см + 9см3 + 9 ____ 15 6 + 7 ____ 14 – 5 13кг – 9 кг _____ 12кг – 9 кг15 – 13 ____ 12 12 – 7 ____ 19 2лв. + 5лв. _____ 5лв. + 2лв. Две тетрадки струват 12 лева, а един химикал е със 7лв. по-евтин от тях. Колко струва химикалът? Колко струват тетрадките и химикалът? _____________________________________ _________________________________ Стоян набрал 7кг ябълки, а Митко с 4кг повече. Колко килограма ябълки са набрали двамата? _________________________________ _________________________________ Турист изминал 12км през първия ден,които са с 5км повече от пътя, който изминал през втория ден. Колко километра изминал през втория ден? Колко километра е изминал общо за двата дни? __________________________________ __________________________________
  2. 2. Целите числа от 20 до 100 РАБОТЕН ЛИСТ Попълнете таблиците:Събираемо 0 40 60 20 70 30 10 50 80 10 90 70 30 50Събираемо 10 50 30 80 20 70 60 50 20 0 10 20 70 30СборУмаляемо 100 90 10 70 60 50 80 40 30 90 80 70 60 40Умалител 50 30 10 40 50 10 30 30 30 50 0 60 30 20Разлика Запишете: - най- голямото двуцифрено число____________ - най-малкото двуцифрени число _____________ - най-малкото трицифрено число______________ - всички двуцифрени числа, които имат цифра на единиците 1; ____________________________________________________________ - всички двуцифрени числа, които имат цифра на десетиците 7; ____________________________________________________________ - всички двуцифрени числа, които имат еднаква цифра на единиците и десетиците; _________________________________________________________________ - всички числа,които са по-малки от 37 и по-големи от 28; _________________________________________________________________ - всички числа, които са по-големи от 96 и по-малки от 100; __________________________________________________________________ <,>,=47 ____ 36 17 ____ 71 92 _____ 94 92 _____ 9458 ____ 85 99 ____ 100 100 _____ 94 90 _____ 1962 ____ 61 88 ____ 77 59 _____ 49 11 _____ 21
  3. 3. Събиране и изваждане до 100 без преминаване на десетицата. РАБОТЕН ЛИСТ Пресметнете:90 + 5=____ 76 - 6=____ 32 - 30=____ 43 + 5=____ 67 - 4=____50 + 5=____ 77 - 7=____ 89 - 80=____ 51 + 7=____ 96 - 5=____40 + 2=____ 64 - 4=____ 98 - 90=____ 8 + 31=____ 29 - 8=____30 + 9=____ 48 - 8=____ 99 – 90=____ 32 + 6=____ 85 - 3=____ Представете като сбор от десетици и единици числата: Образец: 46 = 4дес. + 6ед. 46______________________________ , 81________________________________ 58______________________________, 60________________________________ 39______________________________, 78 ________________________________ 89______________________________, 69 ________________________________ Към разликата на числата 64 и 4 прибавете числото 30; _____________________________________________________________________ От сбора на числата 40 и 3 извадете 40; ______________________________________________________________________ От сбора на числата 30 и 9 извадете най-голямото едноцифрено число; ______________________________________________________________________ От най-голямото двуцифрено число извадете сбора на числата 40 и 50; ______________________________________________________________________ Домакиня имала 68лв. Купила кашкавал за 30 лв., сирене за 20лв. и масло за 10лв. Колко лева са й останали? ____________________________________________ ____________________________________________ Начертайте отсечка дълга 10см. Начертайте втора отсечка,която е с 5см по- дълга от първата. Намерете колко е общата дължината на двете отсечки, които начертахте.___________________________________________________________________________

×