Anzeige

Xarxes Informatica.pdf

27. Jan 2023
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Anzeige
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Anzeige
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Xarxes Informatica.pdf
Nächste SlideShare
Xarxes Informatica.docxXarxes Informatica.docx
Wird geladen in ... 3
1 von 14
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Xarxes Informatica.pdf

 1. Xarxes Informatiques Sofian 4t EsoA
 2. Índex Contenido Introducció: ..............................................................................................................................1 Parts d’una Xarxa informàtica: ..................................................................................................2  Router:..........................................................................................................................2  Targeta de xarxa:...........................................................................................................2  Switch: ..........................................................................................................................4 Cables de xarxa:....................................................................................................................4  Cable coaxial: ................................................................................................................5  Cable de fibra optica:.....................................................................................................5  4. El mitja sense fil. WIFI:...............................................................................................5 Arquitectura de Xarxa ...............................................................................................................6  Bus. Els dispositius surten d’un punt central .................................................................6  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell .......................................6  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut. ....................................6  Cel·lular. La xarxa es compon d’arees circulars. Per exemple xarxes sense fil. ................8 Configuració de la Xarxa............................................................................................................9  Adreça MAC ..................................................................................................................9  Adreça IP.......................................................................................................................9 Sistema Operatius...................................................................................................................10  Windows:....................................................................................................................10  Linux: ..........................................................................................................................10  Mac Os:.......................................................................................................................10 Sistemes digitals .....................................................................................................................11 Codi binari ..............................................................................................................................11
 3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinaria units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 Parts d’una Xarxa informàtica:  Router: Dispositiu que permet connectar la nostre xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells.  Targeta de xarxa: Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador
 5. 3
 6. 4  Switch: Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida. Cables de xarxa: Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa . Hi has quatre tipus de cablejat diferent.  Cablejat de coure de parell trenats. És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors.
 7. 5  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metal.lca que evita les interferenvies  Cable de fibra optica: La infotmación es transmet mitjançant petits impulsus de llum. Es el mitja més rapid però també el més car.  4. El mitja sense fil. WIFI: La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 8. 6 Arquitectura de Xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades son:  Bus. Els dispositius surten d’un punt central  Anell. Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell  Estrella. Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut.
 9. 7
 10. 8  Cel·lular. La xarxa es compon d’arees circulars. Per exemple xarxes sense fil.
 11. 9 Configuració de la Xarxa  Adreça MAC Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possiblitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equiop dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreçá de xarxa i l’adreça de host
 12. 10 Sistema Operatius El operatiu és el programa o el conjunto de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzats son:  Windows:  Linux:  Mac Os:
 13. 11 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza 2 simbols , el 0 i l’1. El bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Un bit s’agrupen de 8 en 8 i en forma de bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 bytes 1 megabyte 1024 kilobyte 1gigabyte 1024 megabyte 1 terabyte 1024 gigabyte Codi binari El codi binari és un sisteme de numeració que utilizen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. El 0 i 1. 1. Pas de decimal a binari. Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents. La primera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocient resultats fins que no es pugui més. La segona consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col.locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230
 14. 12 1 0 0 1 0 0 0 1 145
Anzeige