Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Els Textos CientíFics

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Els Textos CientíFics (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Els Textos CientíFics

 1. 1. Característiques , estructura i recursos. TEXTOS CIENTÍFICS www.fecla.wordpress.com C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 [email_address] www.escolapiasgandia.es Departament llengua i valencià Pilar Román COLEGIO ESCOLAPIASGANDIA
 2. 2. <ul><li>Els textos cintífics inclouen un tipus de descripció objectiva. </li></ul><ul><li>La finalitat és delimitar la realitat i presentar-ne els trets essencials. </li></ul><ul><li>Es redacten en registre tècnic o científic i es caracteritza per un grau elevat de formalitat i objectivitat. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Textos especialitzats </li></ul><ul><li>(escrit per científics) </li></ul><ul><li>Textos divulgatius . </li></ul><ul><li>(escrit per periodistes amb formació científica.) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Són aquells que transmeten els coneixements de les difierents branques de les ciències i de la tècnica. </li></ul><ul><li>Predominen els textos explicatius (la funció principal és informar) </li></ul><ul><li>Incorporen recursos visuals,descripcions i instruccions </li></ul>
 5. 5. <ul><li>S’hi utilitzen aquests recursos lingüístics: </li></ul><ul><li>1- L’autor escriu en 3 a persona gramatical, en forma impersonal o amb plural de cortesia i els verbs en present d’indicatiu . </li></ul><ul><li>2- Ús de substantius monosèmics i unívocs( un significat correspon a un significat,ex:calci) </li></ul>
 6. 6. <ul><li>3-Els substantius van acompanyats d’adjectius especificatius (per evitar ambigüitats) </li></ul><ul><li>4-Els termes es poden presentar en la forma clàssica , en l’idioma original o adaptats (ex:nicotiana tabacum) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>5- Ús de tecnicismes que són paraules o expressions específiques d’una ciència, fórmules i símbols propis) </li></ul><ul><li>6-Ús de sigles i d’acrònims(ovni ) </li></ul><ul><li>7-Ús de neologismes (input …) </li></ul><ul><li>8- Ús de mots compostos amb prefixos del grec o llatí) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>En el text científic les idees o conceptes s’hi exposen de manera ordenada, amb una estructura jerarquitzada. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>1-El Títol : </li></ul><ul><li>És breu i està format per un SN (El tabac) </li></ul><ul><li>Oració (com funcionen els pulmons) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>2-La introducció o fase de posada en qüestió: </li></ul><ul><li>Plantejament </li></ul><ul><li>Definició del concepte </li></ul><ul><li>Descripció del procés </li></ul>
 11. 11. <ul><li>En una descripció científica es mostren objectivament els trets i la descripció pot ser: </li></ul><ul><li>De les funcions (què fa?) </li></ul><ul><li>De les qualitats( com és?) </li></ul><ul><li>De les parts( enumeracions …) </li></ul><ul><li>S’utilitzen els connectors espacials i els enumeratius(primerament..) </li></ul>
 12. 12. <ul><li>3-El desenvolupament o fase resolutiva: s’expliquen les relacions lògiques entre els conceptes i el desenvolupament del tema. Són importants: </li></ul><ul><li>Els conectors lògics, temporals i causals </li></ul><ul><li>S’hi empren l’imperatiu i les perífrasis d’obligació. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>4-Tancament o fase conclusiva : </li></ul><ul><li>La conclusió informa de la manera com s’ha resolt el problema. </li></ul><ul><li>Aquesta fase es marca amb fórmules de tancament com: en resum, per acabar,etc . </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Poden ser: </li></ul><ul><li>D’obligació personal . </li></ul><ul><li>Haver+de+infinitiu. </li></ul><ul><li>Caldre+que+subjuntiu. </li></ul><ul><li>D’obligació impersonal . </li></ul><ul><li>Haver-se de+infinitiu </li></ul><ul><li>Caldre+infinitiu </li></ul><ul><li>Ser necessari+infinitiu </li></ul><ul><li>No són admissibles: Tenir+que+infinitiu </li></ul><ul><li>Ser+precís+que+infinitiu </li></ul>

×