Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Распоред часова редовне наставе

127 Aufrufe

Veröffentlicht am

Распоред часова редовне наставе у школској 2017/2018. години

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Распоред часова редовне наставе

  1. 1. Пољопривредно-хемијска школа Р А С П О Р Е Д Ч А С О В А у О б р е н о в ц у Разматран и усвојен : 31.08.2017.године Важи од : 01.09.2017.године Ред.бр НАСТАВНИК одељ. ст. П О Н Е Д Е Љ А К У Т О Р А К С Р Е Д А Ч Е Т В Р Т А К П Е Т А К Блок настава Проф. пракса Прак. наст. 23, 31 Прак. наст. 26, 33, 43 Прак. наст. 21, 36 Прак. наст. 13, 26, 32, 42 Прак. наст. 16, 22, 23, 36, 41 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Веселиновић Мина 21 21 24 22 41 25 45 25 41 22 41 24 24 45 25 22 45 21 2. Чолић Љиљана 35 15 11 11 35 34 34 35 31 14 14 31 31 35 35 14 11 15 15 34 3. Лазић Д.(Стевановић С.) 12 32 12 42 42 33 32 44 43 12 33 12 43 12 33 43 42 44 32 44 4. (Славковић Маријана) 13 26 23 13 16 16 23 36 36 16 13 26 5. Поповић Гордана 14 34 32 24 14 32 21 11 44 41 41 24 31 11 14 44 21 31 34 14 6. Штајцар К.(Симић М.) 36 ц 13 36 12 13 22 42 23 23 22 26 12 42 26 7. Михаjловић Јагода 43 33 25 15 35 45 45 15 43 16 16 35 33 25 8. Радосављевић Милица 12 11 9. Велимировић Миланка 11 4 12 5 34 6 13 6 414 5 45 43 44 45 31 2 44 43 10. Которчевић Слађана 11 15 34 13 44 5 21 11. Ђурић Стефан 14 12 36 35 16 41 22 42 3 25 23 26 33 31 2 24 12. Јањуш Радош 24 14 25 16 11 13 24 15 13 12 25 12 16 14 11 15 13 21 21 13. Бабић Радина 41 42 36 ц 36 пр 35 34 42 35 41 33 34 43 44 33 45 14. Новаковић Душанка 25 24 15. Антолич Жељка 15 14 16. Калоперовић Весна 13 11 36пр 15 13 14 12 11 15 14 12 17. Дилберовић Гордана 26 15 13 14 35 42 13 32 14 33 31 34 15 31 34 42 32 26 33 35 18. Павловић Биљана 23 16 45 25 24 16 12 23 24 25 12 45 19. Петрашевић Небојша 11 36 21 44 36 п 41 22 11 44 26 п 41 36 22 21 43 41 41 43 21 21 20. Матић Мирослав 25 45 45 34 35 35 25 25 35 15 15 14 14 45 25 25 15 14 34 34 21. Радојичић Маја 44 44 32 22 23 22 11 24 12 44 21 12 23 24 24 21 11 32 22. (Јанковић Александар) 36 пр 13 26 42 13 42 16 41 31 13 41 16 26 31 23. Милићевић Смиљка 35 11 12 16 24 25 14 13 15 16 14 11 35 25 12 13 24 15 24. Ристић Читаковић Весна 14 14 12 12 44 44 15 15 16 16 13 13 11 11 11 11 44 44 13 13 25. Старчевић Тања 14 14 12 12 15 15 16 16 26. Протић Драгана 12 33 11 15 14 15 11 34 33 14 34 34 34 34 12 13 25 25 25 25 27. Урошевић Младена 12 21 36 пр 28. Николић Милица 15 15 15 15 35 24 35 35 35 15 15 15 15 15 35 35 35 35 24 15 15, 35 29. Живковић Светлана 44 44 35 24 44 44 44 44 44 44 35 35 35 35 35 24 44 44 44 44 44 24 30. Томовић Јелена 24 24 34 34 34 34 24 24 24 24 34 24 35 35 24 34 35 35 35 35 24, 25 31. Радојичић Гордана 34 25 25 25 34 34 25 45 34 25 25 25 34 45 34 25 45 45 45 25, 34, 44 32. Орлић Зорица 25 25 25 24 24 24 24 24 25 25 25 25 45 • 45 • 45 • 45 • 15 15 15 15 25 24 25 33. Животић Ана(Остојић Ј.) 34 35 12 13 21 22 13 22 33 43 43 33 12 11 21 11 21 34 35 12 35 34. Милојевић Миља 25 44 34 44 34 45 • 45 • 45 • 45 • 25 34 34 34 34 25 25 25 25 15 ,25,34, 44 35. Филиповић Невена 45 14 14 14 14 45 24 24 24 14, 44 36. Ранковић Јелена 45 14 35 45 45 45 45 14 14 14 14 45 45 14 45 14 35 14 14,35, 45
  2. 2. 37. Александрић Маријана 44 34 34 44 44 34 24 44 44 24 34 44 44 44 24 24 24 44 44 34, 44 38. Јанковић Александар 14 14 15 15 39. Љубичић Татјана 26 26 16 16 26 26 26 26 26 26 26 16 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 40. Јараковић Биљана 26 26 26 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 16 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 41. Ђаковић Т. Гордана 16 16 16 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 16 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 36 п 26, 36 42. Бабић Весна 16 16 26 26 16 16 16 16 16 16 16 43. Ћебић Снежана 16 16 16 36 п 26 26 16 36 п 16 26 м 16 16 16 16 16 16 16 16 16, 26, 36 44. Марковић Живана 33 43 13 33 33 33 33 33 33 22 43 13 22 22 22 22 13 33 43 13 22 45. Арсенијевић Биљана 42 32 12 32 32 32 32 42 42 12 42 32 32 32 32 32 32 32 32 32 12 12 13, 32 32 46. Милошевић Александра 31 21 11 21 42 42 11 11 42 31 31 42 42 42 42 42 42 42 42 42 21 11 31 11 47. Станојевић Драгана 23 23 23 23 23 23 23 23 36 ц 33 43 43 43 36 ц 43 22 22 22 22 22 22 22 22 22 12 48. Тица Јасмина 33 36 р 43 33 33 33 33 33 43 23 23 23 23 33 23 22 22 33 43 13,22,3,33,43 12 49. Ђорђевић Илона 32 43 43 36 ц 33 33 36 ц 36 ц 23 23 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 43 32 32 50. Паучковић Александар 22 22 22 22 22 22 22 42 22 12 42 42 42 12 22 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 12, 22,36 22 51. Остојић Данка 42 42 43 36 рп 36 ц 42 42 31 31 41 41 41 41 36 пр 36 ц 43 42, 43 11 52. Бучић Тања 13 22 22 22 22 36 р 36 р 12 36 ц 36 ц 36 р 32 32 13 13 13 13 13 13 13 12 33 12 12 53. Стевановић Душан 23 23 23 23 23 23 43 43 43 43 43 13 13 13 13 13 13 22 22 22 22 22 22 13,36 22 54. Куртешанин Драган 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 12,23,32,3,6 32 55. Манојловић Владимир 32 32 32 32 23 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 36 ц 23 22 22 23 23 23 23 23 12 22, 33 12 56. Вулетић Биљана 43 33 43 43 36 ц 33 33 43 43 43 43 43 43 23 33 33 33 36 ц 23 23 23 23 23 23 12 57. Филиповић М. Татјана 11 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11 31 11 11 11 11 11 31 11 31 11 11 31 58. Вуковић Лидија 21 31 31 31 31 31 21 41 21 41 41 41 41 41 21 41 41 41 41 41 41 41 31 31 59. Угарковић Жарко 41 21 31 31 31 31 31 31 31 31 21 21 21 21 21 21 21 31 41 31 21 31 31 41 21 60. Радосављевић Владимир 41 41 41 41 41 21 21 21 21 21 21 41 41 41 41 41 41 41 41 21 21 61. Живановић Слободан 36 36 р 36 32 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 36 р 32 12,36 22 ЛЕГЕНДА изборни предмет практична настава веж.у лаб. и кабинету вежбе у пољ. и ветер. час одељенског стареш. ( ) замена запосленогвежбе прво полугод./ практична настава друго полугод. ветеринарски техничар лаб.вежбе које се одвијају сваке друге недеље • Д и р е к т о р Драгољуб Златановић, дипл.инж.

×