Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Camp turia itinerari 09

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von IES Vilamarxant (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Camp turia itinerari 09

  1. 1. El cicle de l’aigua Visita 9 EDAR Camp IDENTIFICACIÓ: TERME MUNICIPAL: CAMP DE TÚRIA de Túria II PROVÍNCIA: DIRECCIÓ: CONTACTE: VALÈNCIA PARTIDA LA VALLESA, S/N EDAR CAMP DE TÚRIA TELÈFON / FAX: 962 118 360 CORREU ELECTRÒNIC: edar.campdeturia2@dam-aguas.es WEB: http://epsar.cop.gva.es ACTIVITAT PRINCIPAL: VISITA A L’ESTACIÓ DEPURADORA DURACIÓ: 1 HORA I 30 MINUTS RESERVA: NECESSÀRIA GRUP MÀXIM / MÍNIM: 20 ALUMNES PER GRUP EDAT: A PARTIR DE 12 ANYS PREU: GRATUÏT Què hi veurem? Objectius de la visita Línia d’aigua: Conéixer els diferents processos de depuració de l'aigua que Tractament biològic per mitjà de fangs activats, sistema convencio- tenen lloc en una EDAR o estació depuradora d'aigües residuals nal. Consta de les etapes següents: pretractament, tanc d'homoge- neïtzació, decantació primària, bóta d'aireig i decantació secundà- Conscienciar de la importància de les depuradores actualment. ria. Línia de fangs: Tractament de fangs per mitjà de digestió aeròbia, espessidor i deshidratació mecànica amb filtres banda. Municipis servits: L'Eliana, Riba-roja de Túria, Vilamarxant. Dades de funcionament de 2003: Cabal (m3/dia): 8.188 Població (he): 43.496 Rendiments (%): SS: 96 DBO5: 97 DQO: 95
  2. 2. El cicle de l’aigua Visita 9 Descripció de l’activitat Implantació 14 16 15 Es visitarà l’interior de la instal·lació i podrà observar cadascuna de les etapes del tractament tant d’aigües com de fangs. Aquesta EDAR després de la depuració, abasteix d'aigua tres poblacions de la comarca. Línia d’aigua: 13 13 - Pretractament: · Reixa de grollers · Tamisatge 12 · Tanc d’homogeneïtzació · Dessorrador · Desgreixador 11 - Tractament primari: · Decantació 9 - Tractament secundari: 10 · Fangs activats Línia de fangs: - Espessidor: 8 8 · Gravetat 7 - Digestió: · Aeròbia - Deshidratació: 6 · Filtre banda 1. Pretractament 2. Escalaborn de grollers Reflexionem 5 3. Escalaborn de fins 4. Edifici de desodorització 5. Dessorrament 1 Què t'ha cridat més l'atenció del que has vist? 3 6. Bassa d'homogeneïtzació 1 7. Arqueta de repartiment 2 8. Decantadors primaris 2 Podries realitzar un diagrama dels processos que has vist? 4 9. Edifici de bufadors 10. Bassa de aireació 11. Bassa d'estabilització 3 Què significa la digestió aeròbia de fangs? 19 18 12. Arqueta de repartiment 13. Decantadors secundaris 14. Laberint de cloració 17 15. Centre de transformació 4 Fa mala olor la depuradora? T'has preguntat per què? 16. Edifici de control 17. Espessidor de fangs 18. Edifici de deshidratació 19. Tremuja de fangs Diagrama de blocs de procés Escalaborns Dessorrament Reactor gruixuts Bombament Tamisatge i desgreixatge Homogeneïtzació Decantació biològic Decantació Cloració Influent Efluent Emmagatzematge de fangs Fangs Digestió Espessiment Deshidratació aeròbia de fangs per de fangs gravetat centrifugació

×