Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Post-rustová firma

 1. Post-růstová firma Měl by se byznys bát post-růstu? Tadeáš Žďárský
 2. Check-in:)
 3. Musíme začít řešit příčiny, ne jen symptomy.
 4. "Starý svět umírá a nový tady ještě není."
 5. Pročpost-růst? Překročení planetárních hranic a neexistence zeleného růstu Ekonomický růst prohlubuje (nesnižuje) nerovnosti Růst od jistého bodu nezvyšuje kvalitu života
 6. Uspokojenílidskýchpotřeb bezpřekročeníplanetárních limitů. Nerůst Post-růst
 7. Jakourolivrůstově-závislé ekonomicehrajebyznys? Jakjepotřebahoproměnit?
 8. Současnýbyznys Cíl: maximalizace zisku Zisky putují k soukromým vlastníkům/akcionářům a to bez jakýchkoliv limitů Jakéjsousystémovédopady?
 9. Touha po finančním zisku Zisk přerozdělen vlastníkům Investice Zisk Výroba Prodej Hinton (2022) Fit for purpose? Clarifying the critical role of profit for sustainability
 10. Investice Zisk Zisk přerozdělen vlastníkům Touha po finančním zisku Výroba Prodej Environmentální destrukce
 11. Environmentální destrukce Prodej Výroba Zisk Investice Zisk přerozdělen vlastníkům Touha po finančním zisku Reklama
 12. Investice Touha po finančním zisku Zisk přerozdělen vlastníkům Sebeposiliující se zpětná vazba konzumerismu Plánované zastarávání Reklama Výroba Environmentální destrukce Prodej Zisk
 13. Touha po finančním zisku Investice Výroba, reklama, plánované zastarávání Prodej Zisk Zisk přerozdělen vlastníkům Možnost vlastníků více investovat Koncentrace bohatství u vlastníků
 14. Investice Výroba, reklama, plánované zastarávání Prodej Zisk Zisk přerozdělen vlastníkům Možnost vlastníků více investovat Nerovnost Mzdy Sebeposilující se zpětná vazba nízkých mezd Sebeposiliující se zpětná vazba koncentrace bohatství Touha po finančním zisku Koncentrace bohatství u vlastníků
 15. Hinton, Maclurcan (2016) How on Earth
 16. Touha po finančním zisku Investice Výroba, reklama, plánované zastarávání Prodej Zisk Environment. destrukce Efektivita mzdových a environmentálních regulací Efektivita redistributivních daní Politický "únos" Zisk přerozdělen vlastníkům Koncentrace bohatství u vlastníků Nerovnost Mzdy Možnost vlastníků více investovat
 17. Nerovnost Mzdy Politický "únos" Efektivita redistributivních daní Efektivita mzdových a environmentálních regulací Environment. destrukce Prodej Zisk Výroba, reklama, plánované zastarávání Investice Zisk přerozdělen vlastníkům Koncentrace bohatství u vlastníků Touha po finančním zisku Možnost vlastníků více investovat Sebeposiliující se zpětná vazba politického "únosu" Sebeposiliující se zpětná vazba nerovností Sebeposiliující se zpětná vazba konzumerismu
 18. Výroba a reklama, velkých firem Investice do velkých firem Prodej velkých firem Zisky yelkých firem Podíl velkých firem na trhu ve srovnání s malými podniky Ušetřené náklady z úspor z rozsahu Vizibilita velkých firem Prodej malých firem Zisky malých firem Investice do malých firem Prodej a reklamy malých firem Vnímaná ziskovost velkých firem ve srovnání s malými firmami Fuze a akvizice Relativní moc velkých firem
 19. Systémová dynamika byznysů zaměřených na zisk Konzumerismus, ekonomický růst a environmentální destrukce ekologická Zvyšující se nerovnosti Politický "únos" Tržní koncentrace, oligopolizace 1. 2. 3. 4.
 20. Jaké jsou dnes nejčastěji diskutované snahy o změnu? Co když chceme zisky, ale zároveň nám záleží na socio-enviro dopadu?
 21. Touha po společenském prospěchu Prospěšné aktivity Politický "únos" Efektivita redistributivních daní Efektivita mzdových a environmentálních regulací Environment. destrukce Koncentrace bohatství u vlastníků Mzdy Nerovnosti Možnost vlastníků více investovat Zisk Investice Výroba, reklama, plánované zastarávání Prodej Méně škodlivá ekonomika
 22. Jak vypadá post-růstový byznys? Cíl: sociální nebo environmentální mise Vztah k zisku: je jen prostředkem k naplnění mise, nikoliv cílem Legální důsledek: zisky nejsou vypláceny vlastníkům či akcionářům, ale vždy reinvestovány do naplňování mise
 23. Ziskové byznysy Neziskové byznysy Cíl Finanční zisk a/nebo společenský prospěch Vlastnictví Investice Neomezené výnosy Soukromé finanční práva Cíl Vlastnictví Investice Společenský prospěch Omezené výnosy Kolektivní finanční práva
 24. Touha po společenském prospěchu Sociálně prospěšné aktivity Environmentálně prospěšné aktivity Environmentální regulace Redistributivní daně a pracovní regulace Nerovnosti Investice Výroba, reklama Prodej ZIsky Environment. destrukce Regenerativní ekonomika
 25. Neziskové byznysy mají potenciál systémově transformovat ekonomický sytém.
 26. Čas pro imaginaci
 27. Hinton (2021) Five key dimensions for post-growth business Pět klíčových aspektů post-růstových byznysů
 28. Neziskové firmy jako nerealistická utopie?
 29. jasné rozlišení skutečně transformativního byznysu od "green" a "good" washingu jasnost pro spotřebitele možnost zvýhodnění státem možný požadavek sociálních hnutí Výhody neziskové legální formy?
 30. Formální instituce (vlastnické práva, zákony..) Neformální instituce (sociální normy, přesvědčení, common sense) Chování aktérů Důležitost institucionálního slazení
 31. Tržní kapitalismus Státem plánovaná ekonomika vs. Slepá dichotomie
 32. Strategie pro naplnění potřeb Vztah k zisku Ziskový Neziskový Legální elementy: Cíl: finančí zisk a/nebo sociální benefit Finanční práva: Soukromé Zisk může být přerozděleny soukormým vlastníkům Legální elementy: Cíl: společenský prospěch Finanční práva: Kolektivní Zisk musí být využitý pro společenský prospěch Spol. normy a přesvědčení Peníze jako cíl Směnná hodnota Peníze jako měřítko úspěchu Investování pro finanční zisky Zisková aspirace vytváří bohatství, inovaci, efektivitu Spol. normy a přesvědčení Peníze jako prostředek Užitná hodnota Sociální a ekologický wellbeing jako měřítko úspěchu Investování pro naplnění potřeb Strategie generace zisků Širší dynamika Konzumerismus a ekon. růst Environmentální destrukce Nerovnosti Oligopolizace Politický únos Širší dynamika Přebytky (zisky) jdou do naplňování potřeb Umožňuje efektivní intervence Umožňuje nerůst Institucionální slazení
 33. Je v čase klimatické krize "racionální" akumulovat zisky? V kapitalismu se zisky akumulují a využívají pro další produkci a akumulaci. V post-růstu jdou všechny zisky na naplňování sociálních a environmentálncíh potřeb.
 34. Teorie změny Reimagining Activism (2015), Smart CSOs Lab
 35. Systémové myšlení pro změnu systému Meadows (1999) Leverage points: How to intervene in a system
 36. Teorie o lidské přirozenosti Design institucí Socializace a vzdělávání Lidské chování Miki Kashtan (2015) Rewaving Our Human Fabric To nebude fungovat, lidi jsou chamtiví....
 37. Má se byznys bát post-růstu? Pokud si nalhává, že hromadění soukromých zisků je kompatibliní s post-růstovým světem, pak ano. Pokud ale už teď všechny zisky reinvestuje do naplňování sociálních a environmentálních potřeb, pak ne.
 38. Hinton, Maclurcan (2016) How on Earth, Flourishing in a Not-for-Profit World by 2050 Hinton, Maclurcan (2017) A not-for-profit world beyond capitalism and economic growth? Hinton (2021) Five key dimensions for post- growth business Hinton (2022) Fit for purpose? Clarifying the critical role of profit for sustainability Zdroje
 39. Prostor na otázky, komentáře, kritiky...
 40. Co proto děláme? PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY ČESKÁ NERŮSTOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA NERŮSTOVÁ AKADEMIE VZDĚLÁVACÍ METODIKY ČLÁNKY DO MÉDIÍ (NE)PRAVIDELN Ý NERŮSTOVÝ NEWSLETTER NERŮSTOVÝ WEB NERŮSTOVÉ AKCE PRO VEŘEJNOST PROPOJENÍ S NERŮSTOVÝM HNUTÍM V ZAHRANIČÍ
 41. "Naším dlouhodobým cílem je nastartovat celospolečenskou diskuzi o nerůstu tak, aby se stal součástí veřejné debaty a diskutoval se v televizních relacích, parlamentu i v hospodách." NAŠE POSLÁNÍ
 42. https://www.darujme.cz/projekt/1204851 bit.ly/nerosteme Mail: tadeas.zdarsky@nazemi.cz Mail: nerust@nazemi.cz Instagram: @_nerust @tadeas.zdarsky Kontakty
 43. Systémový nerůst Nepodmíněné základní služby Garantované pracovní místa Maximální přííjem Alternativní indikátory prosperity Neziskové byznysy Zákaz reklam Zkrácená pracovní doba Družstva Lokální měny 100 % bankovní rezervy Právo na opravu Limity na využívání zdrojů Sociální bydlení Monetární suverenita Dědická daň Nepodmíněný základní příjem Knihovny věcí Fitzpatrick et al. (2022) Exploring degrowth policy proposals: A systematic mapping with thematic synthesis Energetická demokracie Občanská shromáždění
 44. Kulturní nerůst alternativní hedonismus zpomalení dobrý život radikální demokracie zvnitřnování limitů sdílení komunita dekolonizace naší imaginace péče DIY kultura clothes swapy dostatek
 45. Růst nerůstu
 46. Růst nerůstu
Anzeige