Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jak podnikat, aby to prospívalo i planetě: CO2

20 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentace spolu-zakladetele https://ci2.co.cz/cs Viktora Třebického z mini-konference Jak podnikat, aby to prospívalo i planetě (září '19)

Veröffentlicht in: Umweltschutz
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jak podnikat, aby to prospívalo i planetě: CO2

 1. 1. JAK PODNIKAT A SNIŽOVAT STOPU Viktor Třebický Praha, 26. 9. 2019 1CI2, o.p.s. | http://www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | info@ci2.co.cz | Jeronýmova 337/6, Rudná
 2. 2. Můžeme zabránit devastující změně klimatu? 2  Je nutné snížit emise o 45 % do roku 2030 (tj. za 11 let!)  Dosáhnout uhlíkovou neutralitu v druhé půlce 21. století  Musíme přestat danit práci a začít danit znečištění Generální tajemník OSN António Guterres New York, Klimatický summit 23. 9. 2019
 3. 3. Jaká je realita? Máme šanci to zvládnout? 3Grónsko, červen 2019, 17 °C (dlouhodobý normál 7 °C )
 4. 4. Teploty rostou rychleji, než jsme mysleli
 5. 5. Ekonomický růst a snižování emisí nejdou dohromady
 6. 6. Naopak: ekonomický růst a růst emisí jdou ruku v ruce …nedaří se absolutní decoupling
 7. 7. New evidence suggests that green growth isn’t the panacea everyone has been hoping for. In fact, it isn’t even possible. We might shift the economy to services such as education and yoga, but even universities and workout studios require material inputs.
 8. 8. Létáme stále více…. …rychleji než roste efektivita leteckých motorů
 9. 9. Obnovitelné zdroje instalujeme příliš pomalu Podíl uhlí na výrobě energie stejný jako před 20 lety (38 %) OZE pouze nahrazují pokles jádra 9
 10. 10. Odklon od uhlí je příliš pomalý…. 10
 11. 11. …v ČR prakticky žádný 11
 12. 12. Snědli jsme 2/3 uhlíkového koláče a další nemáme….stejně jako Planetu B
 13. 13. Co s naší stopou? 13
 14. 14. Co mohu dělat? Jako občan, jako firma 1. Spočítat své emise skleníkovýchplynů (tj. uhlíkovou stopu) 2. Snížit své emise 3. Neutralizovat zbytek pomocí věrohodného offsetu 4. Opakovat každý rok
 15. 15. Jak konkrétně na to? Doma  Vrátit se k rozumným teplotám  Nestavět hůře než v pasivním standardu  Klást překážky růstu automobilové dopravy, podporovat její alternativy  Nelétat  Jíst o moc méně masa (www.nutristopa.cz)  Budování nefosilních zdrojů energie Zdroj: Jan Hollan
 16. 16. Kalkulačka uhlíkové stopy www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka
 17. 17. Kalkulačka uhlíkové stopy www.mojeCO2.cz
 18. 18. Jak dosáhnout uhlíkové neutrality? Snižovat emise až k „čisté nule“ Offsetovat emise
 19. 19. Offsetování emisí. Odpustky nebo řešení klimatické krize? Snížení emisí oxidu uhličitého a jiných skleníkových plynů s cílem kompenzovat emise vyprodukované jinde. Dva trhy • Právně závazný (Kjóto, mezi státy) • Dobrovolný, tržní (státy, firmy) – kompenzace vlastní uhlíkové stopy – trh roste mnohem rychleji 19
 20. 20. Příklad: Let Praha - Tbilisi • Výpočet emisí pomocí uhlíkové kalkulačky ICAO • Emise 345 kg CO2 (jedna cesta) • Kompenzace? • EU ETS – cena za tunu 25 EUR (216 CZK) • Cena výsadbového offsetu za tunu 450 CZK (155 CZK) • Návrh UNEP – 573 USD (4300 CZK)!
 21. 21. Cena uhlíku roste…a poroste stále rychleji
 22. 22. Tvoříme klima pro budoucnost Uhlíkové schéma CI2
 23. 23. Nástroje programu Značkové schéma Offsetové projekty
 24. 24. Uhlíková stopa podniku
 25. 25. 26 Uhlíková stopa produktu – postup CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | snizujemeco2.cz | info@ci2.co.cz  Základ –analýza životního cyklu produktu  Stanovení US pro jednotlivé fáze  Stanovení celkové uhlíkové stopy, normalizace  Zpravování zprávy, vystavení certifikátu
 26. 26. 27 Uhlíková stopa produktu CI2, o.p.s. | www.ci2.co.cz | indikatory.ci2.co.cz | snizujemeco2.cz | info@ci2.co.cz
 27. 27. Uhlíková stopa knihy 63.4%6.9% 21.8% 5.2% 2.7% Uhlíková stopa knihy 519 g CO2e Suroviny Doprava papíru do tiskárny Tisk Distribuce knih Odpady (recyklace) Kompenzace? (0,519 x 0,625 = 0,32 CZK) Uhlíkově neutrální papír? Doprava po železnici? E-books?
 28. 28. 29 Co mohou dělat podniky?  Snižovat emise skleníkových plynů (GHG) – MITIGACE  Snižovat spotřebu energie a paliv  Sledovat své podnikové emise skleníkových plynů (uhlíkovou stopu podniku)  Nastavit cíl snížení, realizovat opatření, vyhodnotit  Sledovat uhlíkovou stopu svých produktů  Působit na dodavatele, odběratele a klienty
 29. 29. Tři stupně managementu uhlíkové stopy v podniku Kontrola Aktivity, které podnik vlastní a přímo ovlivňuje a může realizovat opatření Dozor Aktivity, které podnik přímo neřídí, ale může směřovat partnery k společným opatřením Ovlivnění Nelze přímo řídit, pouze ovlivňovat Kotle, vytápění Odpady – management v podniku Vodní hospodaření v podniku Služební cesty ve vlastních autech Dodavatelé produktů (např. zemědělci) a zařízení Automobily a zařízení vlastněné kontraktory a partnery (např. leasingové firmy) Odpadové hospodářství mimo podnik Elektřina vyrobená mimo podnik Způsob likvidace odpadů u zákazníků Dojíždění zaměstnanců do práce Odpadové a vodní hospodaření – 3. strana 30
 30. 30. Jde to! příklad Vitana, a. s.  program na snižování používaných energií od roku 2010 – sledování spotřeby vody, plynu a elektřiny na denní bázi  spolupráce s fy. Nordconsult (Skandinávie) pokrývající provozovnu Byšice se zaměřením na tepelné izolace, el. energii – svícení a další  od roku 2012 pokles emisí skleníkových plynů o 56 % (S1 a S2) 9,805 10,056 7,183 4,349 4,342 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2014 2015 2016 2017 2018 Carbon footprint of Vitana, a. s. (2014–2018) Total emissions per year [t CO2e]
 31. 31. Jde to! příklad Moneta
 32. 32. Závěr Všechny podniky (jednotlivci, úřady, města, státy) by měly usilovat o uhlíkovou neutralitu (čistou nulu emisí) Ta však není dosažitelná pouze technickými inovacemi a pokračováním “byznys as usual“ natřeného nazeleno Je nutné změnit vzorce chování, které máme hluboko v genech (závislost na fosilních palivech se blíží závislosti na drogách) Snad to zvládneme, ale svět za 2-3 generace bude úplně jiný, než ten náš
 33. 33. Kontakt RNDr. Viktor Třebický, Ph. D. CI2, o. p. s. E-mail: viktor.trebicky@ci2.co.cz Tel. 777 697 388 34

×