Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jak podnikat, aby to prospívalo i planetě: Cirkulární ekonomika

4 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentace zakladetelky https://incien.org Soni Jonášové z mini-konference Jak podnikat, aby to prospívalo i planetě (září '19)

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Jak podnikat, aby to prospívalo i planetě: Cirkulární ekonomika

 1. 1. Cirkulární ekonomika
 2. 2. Obsah • Kdo je INCIEN • Co je cirkulární ekonomika • Proč ji potřebujeme do života od nákupu do veřejného zadávání • Co se povedlo aneb příklady dobré praxe
 3. 3. Co to je cirkulární ekonomika a na co reaguje?
 4. 4. Proč cirkulární ekonomika? • Od první průmyslové revoluce fungujeme lineárně. Vytěžit, vyrobit, vyhodit. • Společnost setrvává v představě, že všeho máme dostatek. • Což vedlo k současnému stavu, kdy jen 9 % materiálů vracíme zpět do oběhu (V ČR to je 7,6 % dle aktuálních dat MPO). • Jen 9 % z 92,8 miliard tun nerostů, kovů, biomasy a fosilních paliv. • Sledovat množství odpadů je ale přežitý koncept. • Nastupuje trend digitalizace a transparentnosti materiálových toků. • Ten však začíná již na začátku – u volby materiálů a ekodesignu produktů či služeb. • A pokračuje zefektivněním využívání všech zdrojů (ať už je o materiály, energii, vodu, čas či prostor nebo pracovní sílu).
 5. 5. Od hrozeb k příležitostem. • Snížení zdrojové závislosti na ostatních zemích. • Snížení produkce CO2 – související s efektivním využitím zdrojů / zastavení plýtvání ve všech oblastech (energie / zbytečná práce / logistika / výroba). Ekonomické příležitosti: Byznys a věda (příležitost tkví zejména v jejich propojení a urychlení postupu vědeckých poznatků do byznysu – patentové příležitosti, užitné vzory, společný vývoj) -> EKOINOVAČNÍ VOUCHERY Snížení CO2 emisí: příspěvek k naplňování Pařížské klimatické dohody Zdraví a bezpečnost: v CE jsou výrobky navrhovány tak, aby ani na konci životního cyklu nebyly přítěží pro životní prostředí (a tím jsou šetřeny náklady na čištění vod / veřejné úklidy / likvidace ekologických zátěží)
 6. 6. Odpad nebo zdroj?
 7. 7. • Jedna z prioritních oblastí rozvoje EU • V souladu s globálními megatrendy (tlak na zdroje, urbanizace, růst populace aj.) • Důraz na EKODESIGN, prevenci vzniku odpadů, opětovné použití materiálů a maximalizace doby jejich užití v oběhu. • Zajištění surovinové bezpečnosti. • Ukončení skládkování a plýtvání se surovinami. • Důraz na prevenci vzniku odpadů. • Nové byznys modely (pronájmy na místo vlastnictví aj.) • V souladu s Cíli udržitelného rozvoje. • Součást adaptačních opatření na změnu klimatu. • Posílení konkurenceschopnosti lokálních firem a organizací díky novým formám mezisektorové spolupráce. • Cílem cirkulární ekonomiky není recyklace, ale změna nastavení systému od samého začátku.
 8. 8. Cirkulární ekonomika
 9. 9. Cirkulární Česko • Cirkulární ekonomika jako příležitost pro úspěšné inovace českých firem • Definice a návody na překonání bariér • Cirkulární kroky pro firmy • Úspěšné příklady českých firem Ke stažení na webu INCIEN Stejně jako další publikace
 10. 10. Proč ji potřebujeme od nákupu po veřejné zadávání Cirkulární ekonomika přináší změnu myšlení od nákupu až po hledání cest, jak suroviny dostat zpět do oběhu na konci jejich životního cyklu. Už se zdaleka nestačí bavit o jen o odpadech.
 11. 11. Dobré příklady z praxe – pro ujasnění toho, jak to skutečně “vypadá”
 12. 12. RECYKLACE ERC-TECH: zapomeňte, že existuje odpad. Jsou pouze zdroje.
 13. 13. ECODESIGN KOMA MODULAR Dívat se na stavby jinak
 14. 14. OPĚTOVNÉ POUŽITÍ IKEA Druhý život nábytku
 15. 15. Máme moc velké ambice?
 16. 16. ODPADNÍ VODA = CNG, HNOJIVA
 17. 17. HLAVNÍ PROJEKTY CIRKULÁRNÍ SKEN PRAHA
 18. 18. Cirkulární veřejné zadávání
 19. 19. • Vytváří trh pro cirkulární produkty • Strategický instrument veřejného zadávání (maximální užitek vynaložených peněz) • Poptávka založená na výkonu a funkcionalitě • Podpora opětovného používání, sdílené ekonomiky • Učení se procesem zadávání (důležité!)
 20. 20. ZELENÉ DOHODY
 21. 21. Kontext Proč potřebujeme něco jako Green Deals? • Environmentální problémy • Zvyšující se role firem a jejich zodpovědnosti • Stát podobné iniciativy vítá • Komplexní legislativa, je potřeba hledat cesty kolem
 22. 22. Green Deals Co je to Green Deal? Dobrovolná dohoda mezi průmyslem, vládou a dalšími zahrnutými stranami GD = nová partnerství, mediální pozornost, a efektivní řešení environmetnálních problémů Podání přihlášky vyjednávání realizace management projektu
 23. 23. Příklady z Holandska 211 Green Deals 1345 zúčastněných • 70 % firmy (z toho 40 % SMEs • 14 % samosprávy • 8 % NGOs • 6 % Akademický sector • 2 % Finance
 24. 24. Jak to spolu souvisí?
 25. 25. 2013 – 2016 Green Deal Circular Procurement - Každý dva projekty - Sdílení zkušeností Start: 16 účastníků 45 účastníků = 80+ pilots
 26. 26. Na co se přišlo?  Uzavření materiálových toků.  Méně odpadu (udržitelnější nákupy a levnější!)  Úspora peněz ve veřejném řízení  Stimulace cirkulárních aktivit  Benefity nad rámec zakázky  Budování kredibility, ukázka příkladem
 27. 27. Máme se ještě hodně co učit Aneb proč je důležitost akcí jako je ta dnešní zásadní?
 28. 28. Olympic house / Lausanne Nejzelenější budova 🏢 na světě naplňuje principy cirkulární ekonomiky: ♻ 80 % nákladů na stavbu utraceno u lokálních firem ♻ 95 % materiálů z předchozího sídla znovu využito a nebo recyklováno ♻ 95 % odpadu ze stavby recyklováno. Jedná se o nové sídlo Olympijského výboru (Olympic) ve Švýcarsku otevřené v letošním roce. Více o této budově si můžete přečíst na stránkách Olympijského výboru - https://www.olympic.org/…/olympic-house-becomes-one-of-the-…
 29. 29. • https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=262683 Ozeleňování kolejové dráhy v Ostravě

×