Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Norge 1814: svensk politik mellan vision och verklighet

Nächste SlideShare
Tysk Historia
Tysk Historia
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9
1 von 9

Norge 1814: svensk politik mellan vision och verklighet

Herunterladen, um offline zu lesen

Presentation at the conference "Storting, nasjon og union høsten 1814" 3 November 1814. Folkemuseum Oslo

Presentation at the conference "Storting, nasjon og union høsten 1814" 3 November 1814. Folkemuseum Oslo

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Norge 1814: svensk politik mellan vision och verklighet

  1. 1. Norge 1814: den svenska politiken mellan vision och verklighet Doc. Andreas Önnerfors Idéhistoria, Göteborgs universitet andreas.onnerfors@gu.se Dikt av Hans Nansen i Carlstads Tidning, november 1814
  2. 2. Linguistic Diversity
  3. 3. Hertig Carl av Södermanland, Carl XIII, Kung av Sverige 1809-1818 och Norge 1814-1818
  4. 4. Norges statsrättsliga läge 1814: 3 förutsättningar i ett folkrättsligt vakuum 1806- 1815 (Wienkongressen) (1) Upplösningen av Tyskromerska riket 1806 genom Napoleon och därigenom förverkandet av Westfaliska Freden 1648 (Sveriges roll som garantimakt försvinner) (2) Frankrikes prekära ställning i den europeiska allianspolitiken alltsedan revolutionen 1789 (3) Napoleons (politiska) segertåg: patriotism, universalism, konstitutionalism
  5. 5. Svenska väldet 1679
  6. 6. Sveriges förlust av Finland 1809
  7. 7. Sveriges läge 1806-1814  Krig på två fronter (Svenska Pommern och Finland)  Förlust av Finland 1809  Framtvungen abdikation av Gustav IV Adolf 1809 (bland annat västarmén som stod i kontakt med norska kretsar)  Ny regeringsform (1809-1974)  Carl XIII bestiger tronen, tronföljden är ej säkrad  Dansk tronföljarkandidat Christian August (död 1810)  Jean Baptiste Bernadotte tronföljare 1810  1812 års politik (Finland lämnas åt Ryssland, Sverige kompenseras med Norge)  1813: Bornhöft => Kielfreden
  8. 8. Efter 1814

×