Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

שגיא נגד צורי ואחרים

102 Aufrufe

Veröffentlicht am

לשון הרע

Veröffentlicht in: Recht
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

שגיא נגד צורי ואחרים

  1. 1. ‫משפט‬ ‫בית‬‫בקריות‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬45535-12-18'‫ואח‬ ‫צורי‬ '‫נ‬ ‫שגיא‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 1‫מתוך‬3 ‫ל‬‫פני‬‫כבוד‬‫ה‬‫שופט‬‫עלי‬ ‫מוחמד‬ ‫תובע‬‫שגיא‬ ‫אורי‬ ‫נגד‬ ‫נתבעים‬1.‫צורי‬ ‫חיים‬ 2.‫זוהר‬ ‫עומר‬ ‫החלטה‬ 1 ‫תשכ"ח‬ ,‫הרע‬ ‫לשון‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫בתביעה‬ ‫עסקינן‬–1965‫הנתבעים‬ ‫בקשת‬ ‫הפרק‬ ‫ועל‬2 .‫יריבות‬ ‫העדר‬ ‫או‬ ‫תביעה‬ ‫עילת‬ ‫העדר‬ ‫מחמת‬ ‫הסף‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫דחיית‬ ‫או‬ ‫למחיקת‬3 4 ‫בקצ‬‫י‬‫האומר‬ ‫רת‬–‫פרסומים‬ ‫על‬ ‫נסבה‬ ‫התביעה‬‫ב‬‫פייסבוק‬ ‫עמוד‬‫לעיריית‬ ‫הבחירות‬ ‫רקע‬ ‫על‬5 ‫מוצקין‬ ‫קרית‬‫הנתבעים‬ ,‫התובע‬ ‫לטענת‬ .–‫מטעמו‬ ‫הבחירות‬ ‫מסע‬ ‫ומנהל‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬–‫בעמוד‬ ‫פרסמו‬6 ‫פ‬‫ו‬ ‫התובע‬ ‫את‬ ‫שמכפיש‬ ‫שקרי‬ ‫סרטון‬ ‫ייסבוק‬‫את‬‫המקומית‬ ‫לרשות‬ ‫בבחירות‬ ‫שהתמודדה‬ ‫רשימתו‬7 ‫לפרסום‬ ‫קשר‬ ‫כל‬ ‫מכחישים‬ ‫הנתבעים‬ .‫מוצקין‬ ‫בקרית‬‫הפרסום‬ ‫בוצע‬ ‫שבה‬ ‫ולפלטפורמה‬‫ובכתב‬8 .‫התביעה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫ביקשו‬ ,‫שהגישו‬ ‫ההגנה‬9 10 ‫הסף‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫לסילוק‬ ‫הנתבעים‬ ‫בקשת‬ ‫מונחת‬ ‫כעת‬,.‫טענות‬ ‫מספר‬ ‫שכוללת‬‫ראשית‬,‫נטען‬11 ‫בוצע‬ ‫בו‬ ‫הפייסבוק‬ ‫לעמוד‬ ‫הנתבעים‬ ‫את‬ ‫שקושרות‬ ‫ראיות‬ ‫התביעה‬ ‫לכתב‬ ‫צירף‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ ‫כי‬12 ‫הפרסום‬.‫ראיות‬ ‫השגת‬ ‫לשם‬ ‫פעולות‬ ‫עשה‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ,‫הנתבעים‬ ‫מציינים‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬,‫שלדידם‬13 ‫הי‬‫ה‬‫המפרסם‬ ‫זהות‬ ‫על‬ ‫אור‬ ‫לשפוך‬ ‫כדי‬ ‫בהן‬.‫את‬ "‫בחשבון‬ ‫"להביא‬ ‫מבקשים‬ ‫הנתבעים‬ ,‫שנית‬14 ‫באי‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫שהתבטאה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫הדיונית‬ ‫התנהלותו‬‫קיום‬‫בית‬ ‫החלטת‬ ‫לפי‬ ‫מקדמיים‬ ‫הליכים‬15 ‫מיום‬ ‫המשפט‬17.2.19,‫וכ‬‫ן‬‫המצאת‬ ‫באי‬‫מוקרן‬ ‫בעודו‬ ‫הסרטון‬ ‫של‬ ‫"צילום‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫הנטען‬ ‫הסרטון‬16 ."‫מחשב‬ ‫גבי‬ ‫על‬‫ה‬ ,‫שלישית‬‫נתבעים‬‫מפנ‬‫ים‬‫המ‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לפסיקתו‬‫ברע"א‬ ‫העליון‬ ‫שפט‬1239/19‫שאול‬17 ‫תקשורת‬ ‫ניידלי‬ '‫נ‬‫בנבו‬ ‫(פורסם‬8.1.20):‫(להלן‬‫שאול‬ ‫עניין‬)‫וטוע‬‫נים‬‫שה‬‫בחוסר‬ ‫לוקה‬ ‫התביעה‬ ‫גשת‬18 ‫ב‬ ‫לוקה‬ ‫התובע‬ ‫של‬ ‫תביעתו‬ ‫כי‬ ‫טוענים‬ ‫הנתבעים‬ .‫דיוני‬ ‫לב‬ ‫תום‬"‫בררנות‬"‫על‬ ‫מפרטים‬ ‫טענתם‬ ‫ואת‬19 ‫שלדידם‬ ‫העובדה‬ ‫רקע‬‫ה‬‫לא‬ ‫תובע‬‫להוכחת‬ ‫מינימליים‬ ‫אמצעים‬ ‫נוקט‬‫טענותיו‬,‫מי‬ ‫לחשוף‬ ‫כדי‬ ‫או‬20 .‫להם‬ ‫לייחס‬ ‫מנסה‬ ‫הוא‬ ‫פעולותיו‬ ‫שאת‬ ‫הפייסבוק‬ ‫עמודי‬ ‫מאחורי‬ ‫עומד‬21 22 ‫בתגוב‬,‫שהגיש‬ ‫ה‬‫וה‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫התובע‬ ‫מבקש‬‫שב‬ ‫וא‬‫מלבד‬ ‫אחר‬ ‫איש‬ ‫"אין‬ ‫כי‬ ‫ומדגיש‬23 ‫מהסרטון‬ "‫תועלת‬ ‫הפיקו‬ ‫אשר‬ ‫הנתבעים‬‫אל‬ ‫מובילים‬ ‫מקצועי‬ ‫באופן‬ ‫שערוך‬ ‫הסרטון‬ ‫מאפייני‬ ‫וכי‬ ,24
  2. 2. ‫משפט‬ ‫בית‬‫בקריות‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬45535-12-18'‫ואח‬ ‫צורי‬ '‫נ‬ ‫שגיא‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 2‫מתוך‬3 .‫הנתבעים‬‫התובע‬‫ה‬‫ופ‬ ‫וסיף‬‫י‬‫רט‬‫בתגובתו‬‫ל‬ ‫יכולים‬ ‫שלדידו‬ ‫אינדיקציות‬ ‫מספר‬‫מעורבותם‬ ‫על‬ ‫הצביע‬1 ‫של‬‫ב‬ ‫הנתבעים‬‫הפרסום‬ ‫ביצוע‬,.‫התביעה‬ ‫להוכחת‬ ‫הדרוש‬ ‫הרף‬ ‫את‬ ‫לחצות‬ ‫כדי‬ ‫בכך‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫וטוען‬2 3 .‫להידחות‬ ‫הבקשה‬ ‫דין‬4 5 ‫הכללי‬ ‫במישור‬–‫הסף‬ ‫על‬ ‫תביעה‬ ‫למחוק‬ ‫בסמכותו‬ ‫ישתמש‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫פסוקה‬ ‫הלכה‬6 ‫רק‬‫הטענות‬ ‫יסוד‬ ‫על‬ ‫המבוקש‬ ‫הסעד‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫התובע‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫כי‬ ‫ברור‬ ‫בהם‬ ‫במקרים‬7 .‫הטענות‬ ‫בכתבי‬ ‫הנטענות‬‫יוכחו‬ ‫התובע‬ ‫טענות‬ ‫אם‬ ‫שכן‬ ,‫שלפנינו‬ ‫המצב‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫ברי‬–‫לכך‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬8 ‫לסעד‬ ‫זכאי‬ ‫שיהיה‬,‫ועוד‬ ‫זאת‬ .‫קיימים‬ ‫לא‬ ‫לכך‬ ‫הסיכויים‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בבוא‬ ,9 ‫לש‬‫דופן‬ ‫ויוצאי‬ ‫קיצוניים‬ ‫במקרים‬ ‫רק‬ ‫בסמכותו‬ ‫וישתמש‬ ‫רבה‬ ‫בזהירות‬ ‫ינהג‬ ‫הסף‬ ‫על‬ ‫סילוק‬ ‫קול‬10 (‫ע"א‬35/83‫פלדמן‬ '‫נ‬ ‫חסין‬‫לז‬ ‫פ"ד‬ ,(4)721(1983‫אורי‬ ;)‫אזרחי‬ ‫דין‬ ‫בסדר‬ ‫סוגיות‬ ‫גורן‬139-13811 ‫(מהדורה‬11,2013‫במחלוקת‬ ‫ההכרעה‬ ‫עדיפה‬ ‫תמיד‬ ‫הסכסוך‬ ‫בפתרון‬ ‫כי‬ ‫אפוא‬ ‫היא‬ ‫המוצא‬ ‫הנחת‬ .))12 ‫קלושים‬ ‫התביעה‬ ‫סיכויי‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬ ,‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫שערי‬ ‫נעילת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫לגופה‬‫עמדה‬ ‫מביע‬ ‫(ואינני‬13 )‫שבנדון‬ ‫התביעה‬ ‫לגבי‬ ‫כלשהי‬‫שיתברר‬ ‫ככל‬ ,‫התביעה‬ ‫בירור‬ ‫לשם‬ ‫שיושקעו‬ ‫למשאבים‬ ‫תרופה‬ .14 ‫בדי‬( ‫ההליך‬ ‫בסוף‬ ‫הוצאות‬ ‫בהשתת‬ ‫להתבטא‬ ‫עשויה‬ ,‫הסף‬ ‫על‬ ‫לסילוק‬ ‫מקום‬ ‫היה‬ ‫שאכן‬ ‫עבד‬‫ע"א‬15 5634/05‫בע"מ‬ ‫כללית‬ ‫לקבלנות‬ ‫חברה‬ ‫צח‬ ‫מיכה‬ '‫נ‬ ‫בע"מ‬ ‫פרוייקטים‬ ‫הכרמל‬ ‫צוקית‬,‫בנבו‬ ‫(פורסם‬16 4.6.2007.))17 18 ‫הפרטני‬ ‫במישור‬–.‫הסף‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫לסילוק‬ ‫עילה‬ ‫מקימה‬ ‫היא‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫הבקשה‬ ‫למקרא‬19 ‫הנתבעים‬ ‫של‬ ‫טענותיהם‬ ‫עיקר‬,‫התובע‬ ‫בידי‬ ‫אין‬ ‫כי‬‫די‬‫אין‬ ‫שכן‬ ,‫נגדם‬ ‫תביעתו‬ ‫את‬ ‫לבסס‬ ‫כדי‬ ‫ראיות‬20 ‫מובהק‬ ‫שבאופן‬ ‫טענות‬ ‫הן‬ ‫אלה‬ .‫דווקא‬ ‫לנתבעים‬ ‫הפרסום‬ ‫את‬ ‫לקשור‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬‫עילה‬ ‫מהווה‬ ‫לא‬21 ‫ל‬‫ש‬ ‫אלא‬ ,‫הסף‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫סילוק‬‫בהליך‬ ‫לבררן‬ ‫שהמקום‬ ‫בטענות‬ ‫מדובר‬‫ראיות‬ ‫שמיעת‬.‫כי‬ ‫הטענה‬22 ‫ל‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫מחייבת‬ ,‫תביעתו‬ ‫את‬ ‫הוכיח‬ ‫לא‬ ‫התובע‬‫דיוק‬ ‫ליתר‬ .‫שהוצגו‬ ‫בראיות‬ ‫דון‬–‫שטרם‬23 ‫הצדדים‬ ‫שכן‬ ,‫הוצגו‬‫אף‬‫טרם‬‫ראשית‬ ‫עדות‬ ‫תצהירי‬ ‫הגישו‬‫במהלך‬ ‫ועיבודן‬ ‫הראיות‬ ‫הצגת‬ ‫לאחר‬ .24 ‫להסיק‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ‫התובענה‬ ‫בירור‬‫מ‬‫סקנו‬‫מהראיות‬ ‫ת‬.‫להתבצע‬ ‫יוכלו‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫מסקנות‬25 ‫בי‬ ‫שבפני‬ ‫ומבלי‬ ,‫נגדית‬ ‫חקירה‬ ‫נחקרו‬ ‫שאלו‬ ‫מבלי‬ ,‫עדים‬ ‫שנשמעו‬ ‫מבלי‬‫הונחה‬ ‫המשפט‬ ‫ת‬‫התמונה‬26 .‫המלאה‬ ‫הראייתית‬‫לשם‬ ‫ראייתית‬ ‫תשתית‬ ‫להניח‬ ‫כדי‬ ‫באמצעים‬ ‫נקט‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ ‫לפיה‬ ‫הטענה‬ ‫גם‬27 ‫טענותיו‬ ‫הוכחת‬‫לא‬‫מבחינת‬ ‫המיוחלת‬ ‫לתוצאה‬ ‫להביא‬ ‫יכולה‬‫הנתבעים‬–.‫הסף‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫סילוק‬28 29 ‫בי‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫לפסק‬ ‫ההפניה‬ ‫גם‬‫בע‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫ת‬.‫לנתבעים‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫אין‬ ‫שאול‬ ‫ניין‬30 ‫ה‬ ‫לצורך‬ ‫גם‬ ,‫ראשית‬‫כי‬ ‫הנתבעים‬ ‫בטענת‬ ‫דיון‬‫התנהלות‬‫חסרת‬ ‫התובע‬‫עובדתי‬ ‫בירור‬ ‫נדרש‬ ‫לב‬ ‫תום‬,31 ‫זה‬ ‫ועניין‬‫ב‬ ‫במסגרת‬ ‫להתקיים‬ ‫אמור‬ ‫לא‬‫קשה‬‫מקדמית‬‫הד‬ .‫הסף‬ ‫על‬ ‫לסילוק‬‫ביתר‬ ‫אמורים‬ ‫ברים‬32 ‫שבי‬ ‫מקום‬ ‫שאת‬‫כ‬ ‫המשפט‬ ‫ת‬‫ש‬ .‫המחלוקות‬ ‫כל‬ ‫ילובנו‬ ‫בה‬ ‫ראיות‬ ‫לשמיעת‬ ‫ישיבה‬ ‫קבע‬ ‫בר‬‫נ‬‫ככל‬ ,‫ית‬33
  3. 3. ‫משפט‬ ‫בית‬‫בקריות‬ ‫השלום‬ ‫ת"א‬45535-12-18'‫ואח‬ ‫צורי‬ '‫נ‬ ‫שגיא‬ :‫חיצוני‬ ‫תיק‬ 3‫מתוך‬3 ‫מ‬ ‫להיבנות‬ ‫מבקשים‬ ‫שהנתבעים‬‫ה‬‫תשתית‬ ‫להניח‬ ‫עליהם‬ ,‫בררנית‬ ‫בגישה‬ ‫נקט‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫טענה‬1 ‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫אכן‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ‫עובדתית‬‫ומטיע‬‫בבקשה‬ ‫ון‬‫ל‬‫ל‬ ‫ניתן‬ ‫א‬.‫זו‬ ‫למסקנה‬ ‫הגיע‬2 3 ‫לטענות‬ ‫אשר‬‫הנתבעים‬‫לא‬ ,‫ביניים‬ ‫הליכי‬ ‫קיום‬ ‫באי‬ ‫שהתבטאו‬ ‫הדיוניים‬ ‫המחדלים‬ ‫בדבר‬4 ‫טענותיהם‬ ‫מעלים‬ ‫הנתבעים‬ ‫מדוע‬ ‫ברור‬‫רק‬‫שה‬ ‫כפי‬ .‫עתה‬‫נתבעים‬‫בבקשתם‬ ‫מציינים‬,‫ההחלטה‬‫לגבי‬5 ‫ניתנה‬ ‫המקדמיים‬ ‫ההליכים‬‫עוד‬‫פברואר‬ ‫בחודש‬2019.‫בי‬ ‫מאז‬‫ק‬ ‫המשפט‬ ‫ת‬‫ואף‬ ‫משפט‬ ‫קדמי‬ ‫שני‬ ‫יים‬6 ‫רא‬ ‫עדות‬ ‫תצהירי‬ ‫הגשת‬ ‫על‬ ‫הורה‬.‫שית‬‫מיום‬ ‫המשפט‬ ‫קדם‬ ‫במהלך‬12.9.2019‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫התייחס‬7 ‫ש‬ ‫לא‬ ‫הנתבעים‬ ‫אך‬ ‫הסרטון‬ ‫העברת‬ ‫לעניין‬‫המשפט‬ ‫בקדם‬ ‫זה‬ ‫עניין‬ ‫והעלו‬ ‫בו‬‫בי‬ ‫שהתקיים‬‫ום‬8 26.12.2020.‫ב‬ ‫שדבק‬ ‫השיהוי‬ ‫בשל‬ ‫זה‬ ‫דברים‬ ‫במצב‬,‫אלו‬ ‫טענות‬ ‫העלאת‬‫להידרש‬ ‫רואה‬ ‫אינני‬‫אליהן‬.9 ‫ל‬ ‫נדרש‬ ‫הייתי‬ ‫לו‬ ‫גם‬‫כי‬ ‫ומניח‬ ‫הטענות‬ ‫של‬ ‫גופן‬,‫התובע‬ ‫בהתנהלות‬ ‫מחדלים‬ ‫נפלו‬ ‫אכן‬‫הנגזרת‬ ‫המסקנה‬10 ‫איננה‬.‫זה‬ ‫סעד‬ ‫של‬ ‫הדרסטי‬ ‫אופיו‬ ‫בשל‬ ‫הסף‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫סילוק‬‫כי‬ ‫היא‬ ‫סבירה‬ ‫הנחה‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬11 .‫התביעה‬ ‫בכתב‬ ‫לו‬ ‫טוען‬ ‫שהוא‬ ‫הסרטון‬ ‫את‬ ‫לתצהירו‬ ‫יצרף‬ ‫התובע‬12 13 .‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫מחליט‬ ‫שאני‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫קצרו‬‫הנתבעים‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫אם‬ ‫שקלתי‬‫ב‬‫הוצא‬‫ות‬14 ,‫מוגשת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫לו‬ ‫עדיף‬ ‫שכן‬‫בסוף‬ ‫ההוצאות‬ ‫לשאלת‬ ‫להתייחס‬ ‫יותר‬ ‫נכון‬ ‫כי‬ ‫מצאתי‬ ‫אך‬15 ‫ההליך‬‫בכללותו‬ ‫ההליך‬ ‫את‬ ‫הצופה‬ ‫מבט‬.16 17 .‫לצדדים‬ ‫ההחלטה‬ ‫את‬ ‫תשלח‬ ‫המזכירות‬18 19 ‫נית‬‫נה‬,‫היום‬‫תש"פ‬ ‫שבט‬ ‫כ"ב‬,17‫פברואר‬2020.‫הצדדים‬ ‫בהעדר‬ ,20 21 22 23

×