Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI

P
1
Prezentace výborů Svazu
chemického průmyslu ČR
Podklad pro jednání představenstva 1. 12. 2022
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
Obsah
1. Poslání a zaměření činnosti výboru
2. Současné obsazení výboru (počet členů, předseda, sekretář)
3. Přehled činnosti v roce 2022
4. Plán činnosti pro rok 2023
2
Poslání a zaměření činnosti výboru
• Sledování dotačních titulů a poskytování informací
o aktuálních možnostech čerpání dotací.
• Ovlivňování podmínek čerpání dotací
a připomínkování legislativních a strategických
dokumentů.
• Zastupování členů SCHP ČR v expertních týmech a
při jednání se státními orgány.
3
Současné obsazení výboru
Počet členů: 32, z toho cca 10 aktivních
Předseda: František Svoboda (Spolana)
Sekretář: Jiří Reiss
4
Přehled činnosti v roce 2022
• Průběžné informování o dotačních příležitostech, zejména v OP
PIK/OP TAK, OP ŽP, TAČR a evropských dotačních programech.
• Nově rostoucí důraz na programy podporující Zelenou dohodu a OZE
- NPO, OP Spravedlivá transformace, Inovační fond.
• Jednání Výboru celkem 4x v roce 2022 (10. 3., 9. 6., 8. 9. a 8. 12.)
k projednání aktuálních otázek, zejména NIP, RIS3 strategie a NCK.
• Účast na jednáních ET VaVaI SP ČR a spolupráce v pracovních
skupinách: PS 2 - Strategické dokumenty, PS 4 - Zákon o VaVal
a PS 6 - Programy podpory.
• Spolupráce s TAČR (členství ve Výzkumné radě).
5
Plán činnosti na rok 2023
 Pokračování standardní činnosti Výboru s plánovaným
jednáním Výboru 9. 3., 8. 6., 7. 9. a 7. 12. 2023.
 Spolupráce s TAČR, MPO a SP ČR (ET VaVaI a PS 2, 4 a 6).
 Aktivní práce v rámci NIP I (Strojírenství, energetika, hutnictví a
průmyslová chemie) pro podporu chemického průmyslu v rámci
Národní RIS3 strategie.
 Spolupráce s ČTP SusChem a ČTP Plasty.
 Spolupráce v rámci Národních center kompetence pro chemii,
zejména NCK polymerních materiálů a technologií pro 21.
století
 Podpora spolupráce výzkumných organizací (VO) s průmyslem
a její zohlednění při hodnocení a podpoře VO.
 Podpora VaVaI a investic v oblasti chemické recyklace
(Pracovní skupina pro chemickou recyklaci) 6
7
Prezentace výborů Svazu
chemického průmyslu ČR
Podklad pro jednání představenstva 1. 12. 2022
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
- Pracovní skupina pro chemickou recyklaci
Obsah
1. Poslání a zaměření činnosti PS
2. Současné obsazení PS (počet členů, předseda, sekretář)
3. Přehled činnosti v roce 2022
4. Plán činnosti pro rok 2023
8
Poslání a zaměření činnosti PS ChR
PS ustanovena 18. 4. 2019 se záměrem podporovat
chemickou recyklaci s gescí SCHP ČR se zadáním:
 prosazení chemické recyklace jako technologicky
neutrálního řešení k ostatním možnostem zpracování
odpadů včetně vhodného legislativního rámce.
 souhrnná informační podpora a koordinace aktivit ze
strany SCHP ČR.
 spolupráce na evropské úrovni – Plastics Europe,
účast zástupce SCHP ČR v Issue Teamu Chemical
Recycling Cefic.
9
Současné obsazení PS ChR
Počet členů: 30 (z toho 10 přizvaných)
Předseda: František Svoboda (Spolana)
Sekretář: Jiří Reiss
10
Přehled činnosti v roce 2022
 Jednání PS ChR 2x v r. 2022 (10. 3. a 7. 9. 2022)
+ spolupráce a účast na akcích ČTP Plasty.
 Spolupráce s IT Chemical Recycling Cefic (27. 1., 9. 3, 5.
5., 7. 9. a 13. 12. 2022).
 Spolupráce s MŽP, MPO, EKO-KOMem a dalšími subjekty
pro podporu podmínek pro zavedení ChR v ČR.
• Nominace zástupce (zástupců) do PS pro chemickou
recyklaci MŽP.
• Zpracování podkladů pro MŽP pro metodiku ChR.
• Iniciování a aktivní účast na akcích podporujících ChR
(PSPČR apod.)
11
Plán činnosti na rok 2023
Pokračování činnosti s plánovaným jednáním PS ChR
(nejméně) 9. 3., 8. 6., 7. 9. a 7. 12. 2023
 Spolupráce s Cefic (IT CR), PlasticsEurope, MPO,
EKO-KOM, ČTP Plasty, MŽP (metodika ChR), …
 Spolupráce s firmami aktivními v oblasti ChR
(UniCRE)
s cílem dosáhnout vhodného celoevropského i
národního regulatorního a dotačního rámce pro
zavedení a efektivní uplatnění chemické recyklace.
12
13
Prezentace výborů Svazu
chemického průmyslu ČR
Podklad pro jednání představenstva 1. 12. 2022
Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
- Pracovní skupina Vodík
Poslání a zaměření činnosti PS Vodík
 Zaměření na problematiku výroby, distribuce, skladování
a používání vodíku v chemickém průmyslu, dopravě a
energetice.
 Zvláštní akcent kladen na jednotlivé druhy (barvy) vodíku
s možnosti uplatnění nejenom zeleného vodíku
 Bezpečnost při manipulaci s vodíkem
 Stanovení emisní stopy vodíku vyráběného členskými
organizacemi SCHP ČR.
 Výstupy slouží zejména k formulovaní a aktualizace
Vodíkové strategie ČR, pro jejíž zpracování je vytvořena
pracovní skupina, kde je SCHP ČR zastoupen.
14
Současné obsazení PS ChR
Počet členů: 11 (přizváni též zástupci ext. společností)
Koordinace: Ivan Souček (SCHP ČR, člen Národní rady)
Jan Štrobl (Spolchemie)
15
Činnost
 souhrnná informační podpora ze strany SCHP ČR
členů PS
 argumentační podpora pro jednání Národní rady.
 vypracovaní bezpečnostního rámce výroby a
distribuce vodíku
 zpracování LCA pro zájemce – výrobce
16
Děkuji za pozornost
17
1 von 17

Más contenido relacionado

Similar a Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI(19)

Último(6)

Pocit. A5 na web.pptxPocit. A5 na web.pptx
Pocit. A5 na web.pptx
savcenkoalena18 views
abeceda 3 obalky na web.pptxabeceda 3 obalky na web.pptx
abeceda 3 obalky na web.pptx
savcenkoalena6 views
RybičkyA5 na web.pptxRybičkyA5 na web.pptx
RybičkyA5 na web.pptx
savcenkoalena5 views
Pocit. A5 na web.pptxPocit. A5 na web.pptx
Pocit. A5 na web.pptx
savcenkoalena6 views
RybičkyA5 na web.pptxRybičkyA5 na web.pptx
RybičkyA5 na web.pptx
savcenkoalena8 views

Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI

 • 1. 1 Prezentace výborů Svazu chemického průmyslu ČR Podklad pro jednání představenstva 1. 12. 2022 Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI
 • 2. Obsah 1. Poslání a zaměření činnosti výboru 2. Současné obsazení výboru (počet členů, předseda, sekretář) 3. Přehled činnosti v roce 2022 4. Plán činnosti pro rok 2023 2
 • 3. Poslání a zaměření činnosti výboru • Sledování dotačních titulů a poskytování informací o aktuálních možnostech čerpání dotací. • Ovlivňování podmínek čerpání dotací a připomínkování legislativních a strategických dokumentů. • Zastupování členů SCHP ČR v expertních týmech a při jednání se státními orgány. 3
 • 4. Současné obsazení výboru Počet členů: 32, z toho cca 10 aktivních Předseda: František Svoboda (Spolana) Sekretář: Jiří Reiss 4
 • 5. Přehled činnosti v roce 2022 • Průběžné informování o dotačních příležitostech, zejména v OP PIK/OP TAK, OP ŽP, TAČR a evropských dotačních programech. • Nově rostoucí důraz na programy podporující Zelenou dohodu a OZE - NPO, OP Spravedlivá transformace, Inovační fond. • Jednání Výboru celkem 4x v roce 2022 (10. 3., 9. 6., 8. 9. a 8. 12.) k projednání aktuálních otázek, zejména NIP, RIS3 strategie a NCK. • Účast na jednáních ET VaVaI SP ČR a spolupráce v pracovních skupinách: PS 2 - Strategické dokumenty, PS 4 - Zákon o VaVal a PS 6 - Programy podpory. • Spolupráce s TAČR (členství ve Výzkumné radě). 5
 • 6. Plán činnosti na rok 2023  Pokračování standardní činnosti Výboru s plánovaným jednáním Výboru 9. 3., 8. 6., 7. 9. a 7. 12. 2023.  Spolupráce s TAČR, MPO a SP ČR (ET VaVaI a PS 2, 4 a 6).  Aktivní práce v rámci NIP I (Strojírenství, energetika, hutnictví a průmyslová chemie) pro podporu chemického průmyslu v rámci Národní RIS3 strategie.  Spolupráce s ČTP SusChem a ČTP Plasty.  Spolupráce v rámci Národních center kompetence pro chemii, zejména NCK polymerních materiálů a technologií pro 21. století  Podpora spolupráce výzkumných organizací (VO) s průmyslem a její zohlednění při hodnocení a podpoře VO.  Podpora VaVaI a investic v oblasti chemické recyklace (Pracovní skupina pro chemickou recyklaci) 6
 • 7. 7 Prezentace výborů Svazu chemického průmyslu ČR Podklad pro jednání představenstva 1. 12. 2022 Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI - Pracovní skupina pro chemickou recyklaci
 • 8. Obsah 1. Poslání a zaměření činnosti PS 2. Současné obsazení PS (počet členů, předseda, sekretář) 3. Přehled činnosti v roce 2022 4. Plán činnosti pro rok 2023 8
 • 9. Poslání a zaměření činnosti PS ChR PS ustanovena 18. 4. 2019 se záměrem podporovat chemickou recyklaci s gescí SCHP ČR se zadáním:  prosazení chemické recyklace jako technologicky neutrálního řešení k ostatním možnostem zpracování odpadů včetně vhodného legislativního rámce.  souhrnná informační podpora a koordinace aktivit ze strany SCHP ČR.  spolupráce na evropské úrovni – Plastics Europe, účast zástupce SCHP ČR v Issue Teamu Chemical Recycling Cefic. 9
 • 10. Současné obsazení PS ChR Počet členů: 30 (z toho 10 přizvaných) Předseda: František Svoboda (Spolana) Sekretář: Jiří Reiss 10
 • 11. Přehled činnosti v roce 2022  Jednání PS ChR 2x v r. 2022 (10. 3. a 7. 9. 2022) + spolupráce a účast na akcích ČTP Plasty.  Spolupráce s IT Chemical Recycling Cefic (27. 1., 9. 3, 5. 5., 7. 9. a 13. 12. 2022).  Spolupráce s MŽP, MPO, EKO-KOMem a dalšími subjekty pro podporu podmínek pro zavedení ChR v ČR. • Nominace zástupce (zástupců) do PS pro chemickou recyklaci MŽP. • Zpracování podkladů pro MŽP pro metodiku ChR. • Iniciování a aktivní účast na akcích podporujících ChR (PSPČR apod.) 11
 • 12. Plán činnosti na rok 2023 Pokračování činnosti s plánovaným jednáním PS ChR (nejméně) 9. 3., 8. 6., 7. 9. a 7. 12. 2023  Spolupráce s Cefic (IT CR), PlasticsEurope, MPO, EKO-KOM, ČTP Plasty, MŽP (metodika ChR), …  Spolupráce s firmami aktivními v oblasti ChR (UniCRE) s cílem dosáhnout vhodného celoevropského i národního regulatorního a dotačního rámce pro zavedení a efektivní uplatnění chemické recyklace. 12
 • 13. 13 Prezentace výborů Svazu chemického průmyslu ČR Podklad pro jednání představenstva 1. 12. 2022 Výbor pro dotační tituly a podporu VaVaI - Pracovní skupina Vodík
 • 14. Poslání a zaměření činnosti PS Vodík  Zaměření na problematiku výroby, distribuce, skladování a používání vodíku v chemickém průmyslu, dopravě a energetice.  Zvláštní akcent kladen na jednotlivé druhy (barvy) vodíku s možnosti uplatnění nejenom zeleného vodíku  Bezpečnost při manipulaci s vodíkem  Stanovení emisní stopy vodíku vyráběného členskými organizacemi SCHP ČR.  Výstupy slouží zejména k formulovaní a aktualizace Vodíkové strategie ČR, pro jejíž zpracování je vytvořena pracovní skupina, kde je SCHP ČR zastoupen. 14
 • 15. Současné obsazení PS ChR Počet členů: 11 (přizváni též zástupci ext. společností) Koordinace: Ivan Souček (SCHP ČR, člen Národní rady) Jan Štrobl (Spolchemie) 15
 • 16. Činnost  souhrnná informační podpora ze strany SCHP ČR členů PS  argumentační podpora pro jednání Národní rady.  vypracovaní bezpečnostního rámce výroby a distribuce vodíku  zpracování LCA pro zájemce – výrobce 16

Hinweis der Redaktion

 1. PS 2 Strategické dokumenty, PS 4 Zákon o VaVaI a PS 6 Programy podpory
 2. K podpoře chemické recyklace jakožto nezbytného nástroje k plnění ambiciózních cílů EU v oblasti recyklace plastů založil Cefic „Issue Team Chemical Recycling“ (ITCR), ve kterém je zástupce SCHP ČR členem a pravidelným účastníkem jednání. Současně SCHP ČR založil vlastní Pracovní skupinu pro chemickou recyklaci, která se na svých jednáních (8x v roce 2019 a 5x v roce 2020) a prostřednictvím elektronické komunikace zabývá zejména spoluprací s ITCR Cefic a konkrétní situací v ČR, kde se zaměřuje na přípravu podkladů pro metodiku pro procesy chemické recyklace ČR, jejíž zpracování se předpokládá v rámci Pracovní skupiny pro chemickou recyklaci Ministerstva životního prostředí ČR, jejímž členem je také zástupce SCHP ČR. Konkrétními výstupy aktivit SCHP ČR jsou studie Chemická recyklace plastů, podmínka efektivního odpadového hospodářství, zpracovaná CETA v červenci 2019 a zařazení pyrolýzy do novely zákona o odpadech v roce 2020.
 3. K podpoře chemické recyklace jakožto nezbytného nástroje k plnění ambiciózních cílů EU v oblasti recyklace plastů založil Cefic „Issue Team Chemical Recycling“ (ITCR), ve kterém je zástupce SCHP ČR členem a pravidelným účastníkem jednání. Současně SCHP ČR založil vlastní Pracovní skupinu pro chemickou recyklaci, která se na svých jednáních (8x v roce 2019 a 5x v roce 2020) a prostřednictvím elektronické komunikace zabývá zejména spoluprací s ITCR Cefic a konkrétní situací v ČR, kde se zaměřuje na přípravu podkladů pro metodiku pro procesy chemické recyklace ČR, jejíž zpracování se předpokládá v rámci Pracovní skupiny pro chemickou recyklaci Ministerstva životního prostředí ČR, jejímž členem je také zástupce SCHP ČR. Konkrétními výstupy aktivit SCHP ČR jsou studie Chemická recyklace plastů, podmínka efektivního odpadového hospodářství, zpracovaná CETA v červenci 2019 a zařazení pyrolýzy do novely zákona o odpadech v roce 2020.