7 LŠ 110 Logistika

P
Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Výzva 110
Výbor pro logistiku
12. 3. 2020
Projekt
SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Informace o projektu
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu
Příjemce: SCHP ČR
Administrátor: EuroProfis s.r.o. + bit cz training, s.r.o.
Doba: 3 roky
Trvání: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2022
Rozpočet: 29.907.200,- Kč
Zapojených společností: ? (ca 20)
Počet účastníků = MI: 300 (min. 40 hodin vzdělávání = bagatelní podpora)
Účastníci ve věku 54+: 30
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Aktuální stav
• Dokončení výběrového řízení (jazyková výuka)
• Příprava online portálu pro start projektu
• Nastavení jednotlivých procesů pro realizaci projektu
• Rozdělení rozpočtu mezi členské firmy, které mají zájem o
vstup do projektu – analýza potřeb
• Zjištění vzdělávacích potřeb zapojených společností
• První kurzy je možné realizovat od dubna 2020
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Vzdělávací potřeby – rozpočet projektu
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
3 369 600 Kč
18 976 000 Kč
4 379 200 Kč
1 569 600 Kč 1 612 800 Kč
0 Kč
2 000 000 Kč
4 000 000 Kč
6 000 000 Kč
8 000 000 Kč
10 000 000 Kč
12 000 000 Kč
14 000 000 Kč
16 000 000 Kč
18 000 000 Kč
20 000 000 Kč
Obecné IT Soft skills Jazyková výuka Účto a eko Odborné, technické
Rozpočet
Rozpočet projektu dle oblastí vzdělávání
Cílová skupina
• Zaměstnanci podniků sdružených v profesních a
podnikatelských sdruženích
 Doložení členství v SCHP ČR
 Doložení zaměst. poměru (kopie pracovní smlouvy, DPČ,
nemůže být DPP)
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Realizace kurzů
• Maximální počet účastníků kurzu = 12
• Minimální počet účastníků kurzu = 10 (8 u jazykové výuky)
• Místo konání kurzů = preference „in house“
• Školení musí být realizováno mimo Prahu
• Dodavatelé školení
• Soft skills – EuroProfis, bit cz training
• Obecné IT – Profima
• Účetní, ekonomické a právní kurzy – Profima
• Technické a odborné kurzy – Everesta
• Jazyková výuka – v procesu hodnocení nabídek
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Realizace kurzů
• Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu (dodavatel)
• Školící materiály (dodavatel)
• Prezenční listina (vzor dodavatel)
• Doklad o absolvování (osvědčení, potvrzení o absolvování)
• Min. 70% délky kurzu
• 1 podpořená osoba může absolvovat v rámci projektu maximálně 10
vzdělávacích kurzů
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Vzdělávací potřeby – rozpočet projektu
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
• Nutné vyplnit tabulku pro kalkulaci rozpočtu – viz. ukázka
• Nastavení cen za osobohodinu (60min) od MPSV:
 Soft skills = 593,- Kč
 Obecné IT = 324,- Kč
 Jazyková výuka = 230,- Kč
 Účto, eko a právo = 436,- Kč
 Odborné, technické = 252,- Kč
• Vyplněná tabulka je základ pro práci s rozpočtem a identifikací vzdělávacích potřeb pro
dodavatele i z pohledu čerpání oblastí projektu.
5. Veřejná podpora (VP)
Definiční znaky VP
Z – zvýhodnění určitého podnikání nebo odvětví,
V - je poskytována z veřejných (státních) prostředků,
O - ovlivňuje obchod mezi členskými státy,
N - narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže.
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Veřejná podpora (VP)
• Podpora malého rozsahu (De minimis) x bloková výjimka
• Aktuální informace o veřejné podpoře zapojených firem:
 Nutné upřesnit stav DE MINIMIS – únor/březen 2020
Veřejný registr zjišťování podpory de minimis:
http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search
 Vyčerpaná částka VP = realizace dalších projektů ESF (vlastní projekty,
POVEZ, stáže, výzva 43/97, vzdělávání ve výzvě 60/110 u jiného spolku).
• Pečlivé sledování VP každé firmy v průběhu realizace projektu!
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Podpora de minimis
Kapitola 21.4.1.1. Obecné části pravidel - limity podpory
Celková výše podpory de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,
poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní
období překročit částku 200.000 EUR.
Kontroly může auditní orgán provádět i 10 let zpětně!
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Podpora blokové výjimky
Podpora dle blokových výjimek plynoucích z nařízení Komise (ES) č. 651/2014
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Podpora blokové výjimky
Dopady blokové výjimky
- Celkové snížení rozpočtu projektu = s každým doplatkem ze strany společnosti
se snižuje celkový rozpočet projektu
- Spolufinancování ze strany společnosti v projektových cenách:
Soft skills
Téma Účastníků Cena za OSH Hodin Náklady VP BV 50% BV 40% BV 30%
Zvládání stresu 12 593 Kč 8,00 56 928 Kč 28 464 Kč 22 771 Kč 17 078 Kč
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
6. Dohoda o zapojení do projektu
• Každá společnost podepíše dohodu o zapojení do projektu
• Dohoda obsahuje přidělený rozpočet a stanovenou hodnotu
monitorovacího indikátoru (závazek)
• Dodržování nastavených procesů dle podmínek MPSV
 Průběžné dodávání pracovních smluv, monitorovacích listů
• Spolupráce při realizaci projektu
• Členství v SCHP ČR = účast v projektu
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Kontaktní osoba: Ladislav Špaček
E-mail: ladislav.spacek@schp.cz
Telefon: +420 739 063 080
Otázky, diskuse.
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
Zájem společností
jméno 12. 2. úvodní
setkání
Aktuální podklady k 26. 2. 2020
BEAST X
Lovochemie X
LZ Draslovka X
Spolana X
Spolchemie X
Synthesie X
Synthomer X X
Synthos Kralupy X X
Projekt AutoSAP – Podpora autoprůmyslu, reg. č. projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005895
Nabídka pro logistiky a obchodníky
• Zpracována v dubnu 2019
• Výběr dodavatelů byl popsán
• Co chceme:
• Školení pro vedoucí logistiky, členy výboru
• Školení pro logistiky a obchodníky střediskově
Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č.
projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
1 von 17

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(15)

Leták projektu App.t Leták projektu App.t
Leták projektu App.t
EUDA_ERA78 views
Inovací k daňovým úsporámInovací k daňovým úsporám
Inovací k daňovým úsporám
eNovation s.r.o.647 views
21333 prezentace ec-usti_nad_labem21333 prezentace ec-usti_nad_labem
21333 prezentace ec-usti_nad_labem
Dušan Kovář187 views
HladikHladik
Hladik
TUESDAY Business Network258 views
AVO - TA ČRAVO - TA ČR
AVO - TA ČR
AVOprezentace309 views
Informační leták k projektu WoLLNETInformační leták k projektu WoLLNET
Informační leták k projektu WoLLNET
KTP Společnost pro kvalifikaci na trhu práce152 views
TA ČR v Horizontu 2020TA ČR v Horizontu 2020
TA ČR v Horizontu 2020
Technologická agentura ČR194 views
C,C++ vývojářC,C++ vývojář
C,C++ vývojář
ZuzanaPacourkova187 views
Bradáčová.prezentace pokus.dpsBradáčová.prezentace pokus.dps
Bradáčová.prezentace pokus.dps
guestdac21e300 views

Similar a 7 LŠ 110 Logistika(20)

Šiser - Inovace prakticky 2015 - PřerovŠiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Technologická agentura ČR324 views
Klunovafinal 090506131852 Phpapp02Klunovafinal 090506131852 Phpapp02
Klunovafinal 090506131852 Phpapp02
guesta54d48248 views
BHconsult_skládačkaBHconsult_skládačka
BHconsult_skládačka
Blanka Bendlov104 views
AVO - MVAVO - MV
AVO - MV
AVOprezentace295 views
Kalandra M I C O S FinalKalandra M I C O S Final
Kalandra M I C O S Final
TUESDAY Business Network274 views
Prezentace projektu EF -TRANSPrezentace projektu EF -TRANS
Prezentace projektu EF -TRANS
VŠB - Technical University of Ostrava288 views
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Rut Bízková - Perspektivy TAČR 2015
Technologická agentura ČR675 views

Último(6)

Pocit. A5 na web.pptxPocit. A5 na web.pptx
Pocit. A5 na web.pptx
savcenkoalena6 views
Pocit. A5 na web.pptxPocit. A5 na web.pptx
Pocit. A5 na web.pptx
savcenkoalena18 views
abeceda 3 obalky na web.pptxabeceda 3 obalky na web.pptx
abeceda 3 obalky na web.pptx
savcenkoalena6 views
RybičkyA5 na web.pptxRybičkyA5 na web.pptx
RybičkyA5 na web.pptx
savcenkoalena8 views
RybičkyA5 na web.pptxRybičkyA5 na web.pptx
RybičkyA5 na web.pptx
savcenkoalena5 views

7 LŠ 110 Logistika

 • 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Výzva 110 Výbor pro logistiku 12. 3. 2020 Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 2. Informace o projektu Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951 Název projektu: Vzdělávání v chemickém průmyslu Příjemce: SCHP ČR Administrátor: EuroProfis s.r.o. + bit cz training, s.r.o. Doba: 3 roky Trvání: 1. 5. 2019 – 30. 4. 2022 Rozpočet: 29.907.200,- Kč Zapojených společností: ? (ca 20) Počet účastníků = MI: 300 (min. 40 hodin vzdělávání = bagatelní podpora) Účastníci ve věku 54+: 30 Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 3. Aktuální stav • Dokončení výběrového řízení (jazyková výuka) • Příprava online portálu pro start projektu • Nastavení jednotlivých procesů pro realizaci projektu • Rozdělení rozpočtu mezi členské firmy, které mají zájem o vstup do projektu – analýza potřeb • Zjištění vzdělávacích potřeb zapojených společností • První kurzy je možné realizovat od dubna 2020 Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 4. Vzdělávací potřeby – rozpočet projektu Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951 3 369 600 Kč 18 976 000 Kč 4 379 200 Kč 1 569 600 Kč 1 612 800 Kč 0 Kč 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 6 000 000 Kč 8 000 000 Kč 10 000 000 Kč 12 000 000 Kč 14 000 000 Kč 16 000 000 Kč 18 000 000 Kč 20 000 000 Kč Obecné IT Soft skills Jazyková výuka Účto a eko Odborné, technické Rozpočet Rozpočet projektu dle oblastí vzdělávání
 • 5. Cílová skupina • Zaměstnanci podniků sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích  Doložení členství v SCHP ČR  Doložení zaměst. poměru (kopie pracovní smlouvy, DPČ, nemůže být DPP) Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 6. Realizace kurzů • Maximální počet účastníků kurzu = 12 • Minimální počet účastníků kurzu = 10 (8 u jazykové výuky) • Místo konání kurzů = preference „in house“ • Školení musí být realizováno mimo Prahu • Dodavatelé školení • Soft skills – EuroProfis, bit cz training • Obecné IT – Profima • Účetní, ekonomické a právní kurzy – Profima • Technické a odborné kurzy – Everesta • Jazyková výuka – v procesu hodnocení nabídek Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 7. Realizace kurzů • Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu (dodavatel) • Školící materiály (dodavatel) • Prezenční listina (vzor dodavatel) • Doklad o absolvování (osvědčení, potvrzení o absolvování) • Min. 70% délky kurzu • 1 podpořená osoba může absolvovat v rámci projektu maximálně 10 vzdělávacích kurzů Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 8. Vzdělávací potřeby – rozpočet projektu Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951 • Nutné vyplnit tabulku pro kalkulaci rozpočtu – viz. ukázka • Nastavení cen za osobohodinu (60min) od MPSV:  Soft skills = 593,- Kč  Obecné IT = 324,- Kč  Jazyková výuka = 230,- Kč  Účto, eko a právo = 436,- Kč  Odborné, technické = 252,- Kč • Vyplněná tabulka je základ pro práci s rozpočtem a identifikací vzdělávacích potřeb pro dodavatele i z pohledu čerpání oblastí projektu.
 • 9. 5. Veřejná podpora (VP) Definiční znaky VP Z – zvýhodnění určitého podnikání nebo odvětví, V - je poskytována z veřejných (státních) prostředků, O - ovlivňuje obchod mezi členskými státy, N - narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže. Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 10. Veřejná podpora (VP) • Podpora malého rozsahu (De minimis) x bloková výjimka • Aktuální informace o veřejné podpoře zapojených firem:  Nutné upřesnit stav DE MINIMIS – únor/březen 2020 Veřejný registr zjišťování podpory de minimis: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search  Vyčerpaná částka VP = realizace dalších projektů ESF (vlastní projekty, POVEZ, stáže, výzva 43/97, vzdělávání ve výzvě 60/110 u jiného spolku). • Pečlivé sledování VP každé firmy v průběhu realizace projektu! Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 11. Podpora de minimis Kapitola 21.4.1.1. Obecné části pravidel - limity podpory Celková výše podpory de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, poskytnuté jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit částku 200.000 EUR. Kontroly může auditní orgán provádět i 10 let zpětně! Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 12. Podpora blokové výjimky Podpora dle blokových výjimek plynoucích z nařízení Komise (ES) č. 651/2014 Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 13. Podpora blokové výjimky Dopady blokové výjimky - Celkové snížení rozpočtu projektu = s každým doplatkem ze strany společnosti se snižuje celkový rozpočet projektu - Spolufinancování ze strany společnosti v projektových cenách: Soft skills Téma Účastníků Cena za OSH Hodin Náklady VP BV 50% BV 40% BV 30% Zvládání stresu 12 593 Kč 8,00 56 928 Kč 28 464 Kč 22 771 Kč 17 078 Kč Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 14. 6. Dohoda o zapojení do projektu • Každá společnost podepíše dohodu o zapojení do projektu • Dohoda obsahuje přidělený rozpočet a stanovenou hodnotu monitorovacího indikátoru (závazek) • Dodržování nastavených procesů dle podmínek MPSV  Průběžné dodávání pracovních smluv, monitorovacích listů • Spolupráce při realizaci projektu • Členství v SCHP ČR = účast v projektu Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 15. Kontaktní osoba: Ladislav Špaček E-mail: ladislav.spacek@schp.cz Telefon: +420 739 063 080 Otázky, diskuse. Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951
 • 16. Zájem společností jméno 12. 2. úvodní setkání Aktuální podklady k 26. 2. 2020 BEAST X Lovochemie X LZ Draslovka X Spolana X Spolchemie X Synthesie X Synthomer X X Synthos Kralupy X X Projekt AutoSAP – Podpora autoprůmyslu, reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005895
 • 17. Nabídka pro logistiky a obchodníky • Zpracována v dubnu 2019 • Výběr dodavatelů byl popsán • Co chceme: • Školení pro vedoucí logistiky, členy výboru • Školení pro logistiky a obchodníky střediskově Projekt SCHP ČR – Vzdělávání v chemickém průmyslu; reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010951