Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Tanker om blogging

  1. Noen tanker om blogging Paul Chaffey, Abelia
  2. • Bloggosfæren? • Hvorfor gjøre det? • Hvordan gjøre det?
  3. Hvorfor blogg? • Hvem er du når noen spør Google? • Skrive om ting man er opptatt av (ledelse, fag, politikk…) • Egen versjon av egne meninger • Kommunikasjonskanal man kan bruke i en krise • Besøk, eksempler, seminarer og møter • Ideer til saker andre kan skrive om • Dialog
  4. Hvordan blir man blogger? • Må bestemme deg • Må ha en over- ordnet tanke • Må like å skrive • Det tar litt tid • Kulturbygging • Lesing, læring og formidling • Lenkesamling • Arkiv
  5. Fem bud for sosiale medier • Thou shalt link • Thou shalt not diss • Thou shalt be transparent • Thou shalt comment • Thou shalt not blather
Anzeige