Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Storbypolitikk

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Frokostmøte Kongsberg
Frokostmøte Kongsberg
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Weitere von Paul Chaffey (18)

Anzeige

Storbypolitikk

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hva er regjeringens storbypolitikk? Statssekretær Paul Chaffey Greater Stavangers årskonferanse, 17. oktober 2014
 2. 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Styrke veksten der den er - Prosentandel bosatt i tettsted 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Danmark Finland Sverige Island Norge
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Agglomerasjonsfordeler 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens storbypolitikk 1. Konkurransekraft for verdiskaping 2. Kompetanse 3. Infrastruktur 4. Effektiv og samordnet planlegging 5. Kommunereform 4
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Verdiskaping Bruttoprodukt per innbygger 2000 og 2012 (mill kr.) 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Resten av landet MillionerNOK 2000 2012 Kilde: SSB og Menon
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kompetanse Andel med lang høyere utdanning 2014 6
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet OECD Skills Strategy Aktører i kompetansesystemet
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Infrastruktur 8 Regjeringen vil bygge landet
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Handlingsplan for kollektivtransport Omfatter kollektiv- transport med • Buss • Tog • T-bane • Trikk • Bybane • Passasjerbåt 9
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet God planlegging er viktig 10
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 11
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens storbypolitikk 1. Konkurransekraft for verdiskaping 2. Kompetanse 3. Infrastruktur 4. Effektiv og samordnet planlegging 5. Kommunereform 12

Hinweis der Redaktion


 • Her ser dere en oversikt over det norske kompetansesystemet per i dag og alle de ulike aktørene som er involvert fra nasjonalt til lokalt nivå.
  Å forstå skikkelig hva de ulike målgruppene faktisk har behov for, innebærer snu den tradisjonelle silobaserte måten å tenke på innen offentlig politikk på hodet. Det betyr å fokusere på de forskjellige brukergrupper her eksemplifisert ved arbeidstagere - den oransje boksen.

  KLIKK PÅ ENTERKNAPPEN OG BILDET OVER ALLE AKTØRENE SNUS PÅ HODET.

  Et viktig budskap fra OECD var at statsråder, direktorater og andre virksomheter må bygge på sterke partnerskap nasjonalt og regionalt for utvikle felles mål og samarbeide om gjennomføringen.
  OECD påpeker at det må arbeides langt mer på tvers av sektorene.

×