Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Storbypolitikk

695 Aufrufe

Veröffentlicht am

Innledning om storbypolitikk
Stavanger, 17. oktober 2014

 • Als Erste(r) kommentieren

Storbypolitikk

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hva er regjeringens storbypolitikk? Statssekretær Paul Chaffey Greater Stavangers årskonferanse, 17. oktober 2014
 2. 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Styrke veksten der den er - Prosentandel bosatt i tettsted 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Danmark Finland Sverige Island Norge
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Agglomerasjonsfordeler 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens storbypolitikk 1. Konkurransekraft for verdiskaping 2. Kompetanse 3. Infrastruktur 4. Effektiv og samordnet planlegging 5. Kommunereform 4
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Verdiskaping Bruttoprodukt per innbygger 2000 og 2012 (mill kr.) 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Resten av landet MillionerNOK 2000 2012 Kilde: SSB og Menon
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kompetanse Andel med lang høyere utdanning 2014 6
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet OECD Skills Strategy Aktører i kompetansesystemet
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Infrastruktur 8 Regjeringen vil bygge landet
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Handlingsplan for kollektivtransport Omfatter kollektiv- transport med • Buss • Tog • T-bane • Trikk • Bybane • Passasjerbåt 9
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet God planlegging er viktig 10
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 11
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens storbypolitikk 1. Konkurransekraft for verdiskaping 2. Kompetanse 3. Infrastruktur 4. Effektiv og samordnet planlegging 5. Kommunereform 12

×