Anzeige

Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V

Teacher at Del Carmen Integrated School um Del Carmen Integrated School
9. Feb 2015
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Anzeige
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V
Nächste SlideShare
Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...Masusing Banghay Aralin sa Filipino (Detailed lesson plan in Filipino) (CDSGA...
Wird geladen in ... 3
1 von 8
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V

  1. Detalyadong Banghay-Aralin sa FILIPINO V I. Mga Layunin Sa loob ng 60 minutong aralin sa FILIPINO V, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Nakikilala at natutukoy ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap; b. Nagagamit ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap, at c. Nakabubuo ng makabuluhang pangungusap gamit ang mga pangatnig. II. Paksang Aralin  Paksa: Gamit ng Pangatnig sa Hugnayang pangungusap  Sanggunian: Bagong Likha 5 Wika at Pagbasa pp. 430-431, Alab ng Wikang Filipino 5 pp. 312-313, at Ikalawang Edisyon Pluma Wika at Pagbasa para sa Batang Pilipino pp. 343-344  Kagamitan: Larawan ni San Pedro Calungsod, cut-outs, biswal eyds, laptop, at projector III. Pamamaraan Gawain ng Guro Gawain ng mga Mag-aaral A. Panimulang Gawain 1. Panalangin ___________, pangunahan mo ang ating panimulang panalangin sa araw na ito. 2. Pagbati Magandang Umaga mga bata!  Opo ma’am (sa ngalan ng ama, ng anak, at espirito santo, Amen………..)  Magandang umaga rin po ma’am!
  2. 3. Pagtala ng Liban (Tatawagin ng Guro ang class monitor) _____ may lumiban ba sa araw na ito? B. Panlinang ng Gawain 1. Pagganyak (Magpapakita ng Larawan ni San Pedro Calungsod) Mga bata, kilala ba ninyo kung sino ang nasa larawan? Anu-ano ang mga impormasyon na nalalaman niyo tungkol sakanya? Magaling! Para higit nating makilala si San Pedro Calungsod, may ipapanuod ako sa inyo na video presentation. (11 minuto) Habang nanunuod, anu-ano ang mga dapat gawin? Tama yan. Bago yan, basahin muna natin ang dapat isaalang alang habang nanunuod.  Wala po ma’am.  Opo/Hindi po.  Siya po ay hinirang na pangalawang Pilipinong Santo.  Inalay po niya ang kanyang buhay para maglingkod sa panginoon.  Isa po siyang mabuting tao.  Manuod po ng mabuti.  Hindi po makikipag-kwentuhan sa katabi.  Hindi po mag-iingay.
  3. ___1. Si Pedro Calungsod ay isa sa mga batang katekistong nagpunta sa Kanlurang Pasipiko upang ipahayag ang mabuting balita sa mga katutubong Chamorro. ___ 2. Ang masigasig na Heswitang superior na si Padre Diego Luis de San Vitores ay tumugon sa espesyal na tawag at nagsimula ng baying migyon kasama ng 17 na lalaki. ___ 3. Ang mabuting pakikitungo ng mga katutubo ay nagging poot sapagkat ang mga misyonero an nagsimula ng mga pagbabago sa nakaugalian ng mga Chamorro na hindi angkop sa kristiyanismo. ___ 4. Kumaripas ng takbo si Pedro para iligtas ang kanyang buhay ng sumugod ang mga Chamorro. ___ 5. Si Pedro Calungsod ay may matatag na pananampalataya kaya dapat tularan ng mga kabataan. Ngayon, uumpisahan na nating panuorin ang talambuhay ni San Pedro Calungsod. Mga bata, anu-ano ang inyong masasabi kay San Pedro Calungsod? Magaling! Tama! Naintindihan niyo ba ang talambuhay ni Pedro Calungsod kung bakit hinirang siya Santo? Balikan natin ang mga pangungusap tungkol sa pinanuod niyo. Lagyan ng (manunuod ang mga bata)  Siya po ay isang mapalad na bata.  Dapat pong tularan si Pedro dahil sa kanyang mga nagawa.  Si Pedro po ay handing ialay ang kanyang buhay para sa panginoon.  Opo ma’am.
  4. masayang mukha () ang patlang kung nagsasaad ito ng tama at malungkot na mukha () naman kung mali. Naintindihan ba mga bata? ___1. Si Pedro Calungsod ay isa sa mga batang katekistong nagpunta sa Kanlurang Pasipiko upang ipahayag ang mabuting balita sa mga katutubong Chamorro. ___ 2. Ang masigasig na Heswitang superior na si Padre Diego Luis de San Vitores ay tumugon sa espesyal na tawag at nagsimula ng baying migyon kasama ng 17 na lalaki. ___ 3. Ang mabuting pakikitungo ng mga katutubo ay nagging poot sapagkat ang mga misyonero an nagsimula ng mga pagbabago sa nakaugalian ng mga Chamorro na hindi angkop sa kristiyanismo. ___ 4. Kumaripas ng takbo si Pedro para iligtas ang kanyang buhay ng sumugod ang mga Chamorro. ___ 5. Si Pedro Calungsod ay may matatag na pananampalataya kaya dapat tularan ng mga kabataan. 2. Paglalahad ng Paksa Balikan muli natin ang mga pangungusap.Pansinin ninyo ang mga nakasalungguhit na salita.  Opo ma’am. Naintindihan po namin.          
  5. Basahin nga natin ang mga nakasalungguhit na salita. Upang At Sapagkat Para Kaya Ano ang inyong napapansin sa mga ito? Magaling! Tumpak! Magaling! 3. Pagtatalakay Ang inyong mga sagot ay tama, ang aralin natin ngayon ay? Tumpak! Ano ang inyong mga ideya sa pang-ugnay gamit ang mga pangungusap sa pisara? Magaling! Tumpak!  Upang At Sapagkat Para Kaya  Pinagdurugtong po ang mga pangungusap.  Ang mga nakasalungguhit po na mga salita ay may mga pangatnig.  Pinag-uugnay po ang sugnay na makapag-iisa at sunay na di makapag-iisa.  Pang-ugnay  Ang pang-ugnay ay ginagamit upang mabuo ang isang pangungusap.  Ang pang-ugnay ay may pangatlig upang ipagdugtong ang pangungusap.
  6. Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang salita, o ng dalawang parirala, o ng dalawang sugnay. Ang unang pang-ugnay ay ang Pangatnig. 1. Ang Pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay at pangungusap.  Hugnayan- pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa(SM) at sugnay na di makapag-iisa (SDM). Halimbawa ng pangatnig: ni, kaya, man, o, at, maging, datapwat, bagaman, samantala, maliban, kahit kung, kapag, dahil, sapagkat, kasi, kaya, upang, Magbigay ng pangungusap gamit ang pangatnig. Bilang isang mag-aaral paano mo tutularan ang ginawa ni Pedro Calungsod gamit ang pangatnig sa hugnayang pangungusap? 4. Paglalahat Ano nga ba ang pang-ugnay? Ang pangatnig ay? Ang Hugnayan ay?  (Pupil A)  (Pupil B)  (Pupil C)  (Pupil D)  (Pupil E)  (Pupil F)  Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang salita, o ng
  7. Mahusay! Magaling! Mahusay! 5. Paglalapat IV. Pagtataya Pangkatang gawain: (4 na pangkat) Ilagay ang tamang pangatnig upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap. 1. Ang pagkakasundo _____ pagkakaibigan ng mga bansa ay kailangan. 2. _____ may mga bagay na hindi napangkakasunduan, dapat pag-usapan ang mga ito nang maayos. 3. Ang United Nations _____ U.N. ay samahang kumakatawan sa mga nagkakaisang bansa sa daigdig. 4. Itinatag ito _____ lutasin ang mga suliraning pandaigdig. 5. Maraming bansa na ang kasapi nito _____ nakatutulong ito sa buong dalawang parirala, o ng dalawang sugnay.  Ang Pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay at pangungusap.  Hugnayan- pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa(SM) at sugnay na di makapag-iisa (SDM).
  8. samahan. 6. Ang malalaki _____ maliliit na bansa ay may pantay na mga karapatan. 7. Pinauunlad ang kalagayang pangkabuhayan, pangkapayapaan, _____ pangkultural ng mga kasaping bansa. 8. _____ ito’y naitatag, nagkaroon ito ng maraming sangay. 9. Ang isang bansa ay nagiging matatag _____ nagiging kasapi nito. 10. Nananatili ang kalayaan ng bansa _____ kasapi ito ng samahan. V. Takdang-Aralin Bumuo ng limang pangungusap gamit ang pangatnig sa hugnayang pangungusap. 1. 2. 3. 4. 5.
Anzeige