SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
Detalyadong Banghay-Aralin sa FILIPINO V
I. Mga Layunin
Sa loob ng 60 minutong aralin sa FILIPINO V, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
a. Nakikilala at natutukoy ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap;
b. Nagagamit ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap, at
c. Nakabubuo ng makabuluhang pangungusap gamit ang mga pangatnig.
II. Paksang Aralin
 Paksa: Gamit ng Pangatnig sa Hugnayang pangungusap
 Sanggunian: Bagong Likha 5 Wika at Pagbasa pp. 430-431, Alab ng Wikang
Filipino 5 pp. 312-313, at Ikalawang Edisyon Pluma Wika at Pagbasa para sa
Batang Pilipino pp. 343-344
 Kagamitan: Larawan ni San Pedro Calungsod, cut-outs, biswal eyds, laptop, at
projector
III. Pamamaraan
Gawain ng Guro Gawain ng mga Mag-aaral
A. Panimulang Gawain
1. Panalangin
___________, pangunahan mo ang ating
panimulang panalangin sa araw na ito.
2. Pagbati
Magandang Umaga mga bata!
 Opo ma’am (sa ngalan ng ama, ng
anak, at espirito santo,
Amen………..)
 Magandang umaga rin po ma’am!
3. Pagtala ng Liban
(Tatawagin ng Guro ang class monitor)
_____ may lumiban ba sa araw na ito?
B. Panlinang ng Gawain
1. Pagganyak
(Magpapakita ng Larawan ni San Pedro
Calungsod)
Mga bata, kilala ba ninyo kung sino ang
nasa larawan?
Anu-ano ang mga impormasyon na
nalalaman niyo tungkol sakanya?
Magaling!
Para higit nating makilala si San Pedro
Calungsod, may ipapanuod ako sa inyo na
video presentation. (11 minuto)
Habang nanunuod, anu-ano ang mga
dapat gawin?
Tama yan.
Bago yan, basahin muna natin ang dapat
isaalang alang habang nanunuod.
 Wala po ma’am.
 Opo/Hindi po.
 Siya po ay hinirang na
pangalawang Pilipinong Santo.
 Inalay po niya ang kanyang buhay
para maglingkod sa panginoon.
 Isa po siyang mabuting tao.
 Manuod po ng mabuti.
 Hindi po makikipag-kwentuhan sa
katabi.
 Hindi po mag-iingay.
___1. Si Pedro Calungsod ay isa sa mga
batang katekistong nagpunta sa Kanlurang
Pasipiko upang ipahayag ang mabuting
balita sa mga katutubong Chamorro.
___ 2. Ang masigasig na Heswitang
superior na si Padre Diego Luis de San
Vitores ay tumugon sa espesyal na tawag
at nagsimula ng baying migyon kasama ng
17 na lalaki.
___ 3. Ang mabuting pakikitungo ng mga
katutubo ay nagging poot sapagkat ang
mga misyonero an nagsimula ng mga
pagbabago sa nakaugalian ng mga
Chamorro na hindi angkop sa
kristiyanismo.
___ 4. Kumaripas ng takbo si Pedro para
iligtas ang kanyang buhay ng sumugod
ang mga Chamorro.
___ 5. Si Pedro Calungsod ay may
matatag na pananampalataya kaya dapat
tularan ng mga kabataan.
Ngayon, uumpisahan na nating panuorin
ang talambuhay ni San Pedro Calungsod.
Mga bata, anu-ano ang inyong masasabi
kay San Pedro Calungsod?
Magaling!
Tama!
Naintindihan niyo ba ang talambuhay ni
Pedro Calungsod kung bakit hinirang siya
Santo?
Balikan natin ang mga pangungusap
tungkol sa pinanuod niyo. Lagyan ng
(manunuod ang mga bata)
 Siya po ay isang mapalad na bata.
 Dapat pong tularan si Pedro dahil
sa kanyang mga nagawa.
 Si Pedro po ay handing ialay ang
kanyang buhay para sa panginoon.
 Opo ma’am.
masayang mukha () ang patlang kung
nagsasaad ito ng tama at malungkot na
mukha () naman kung mali.
Naintindihan ba mga bata?
___1. Si Pedro Calungsod ay isa sa mga
batang katekistong nagpunta sa Kanlurang
Pasipiko upang ipahayag ang mabuting
balita sa mga katutubong Chamorro.
___ 2. Ang masigasig na Heswitang
superior na si Padre Diego Luis de San
Vitores ay tumugon sa espesyal na tawag
at nagsimula ng baying migyon kasama ng
17 na lalaki.
___ 3. Ang mabuting pakikitungo ng mga
katutubo ay nagging poot sapagkat ang
mga misyonero an nagsimula ng mga
pagbabago sa nakaugalian ng mga
Chamorro na hindi angkop sa
kristiyanismo.
___ 4. Kumaripas ng takbo si Pedro para
iligtas ang kanyang buhay ng sumugod
ang mga Chamorro.
___ 5. Si Pedro Calungsod ay may
matatag na pananampalataya kaya dapat
tularan ng mga kabataan.
2. Paglalahad ng Paksa
Balikan muli natin ang mga
pangungusap.Pansinin ninyo ang mga
nakasalungguhit na salita.
 Opo ma’am. Naintindihan po namin.
 
 
 
 
 
Basahin nga natin ang mga
nakasalungguhit na salita.
Upang
At
Sapagkat
Para
Kaya
Ano ang inyong napapansin sa mga ito?
Magaling!
Tumpak!
Magaling!
3. Pagtatalakay
Ang inyong mga sagot ay tama, ang aralin
natin ngayon ay?
Tumpak!
Ano ang inyong mga ideya sa pang-ugnay
gamit ang mga pangungusap sa pisara?
Magaling!
Tumpak!
 Upang
At
Sapagkat
Para
Kaya
 Pinagdurugtong po ang mga
pangungusap.
 Ang mga nakasalungguhit po na
mga salita ay may mga pangatnig.
 Pinag-uugnay po ang sugnay na
makapag-iisa at sunay na di
makapag-iisa.
 Pang-ugnay
 Ang pang-ugnay ay ginagamit
upang mabuo ang isang
pangungusap.
 Ang pang-ugnay ay may pangatlig
upang ipagdugtong ang
pangungusap.
Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga
salitang nagpapakita ng relasyon ng
dalawang salita, o ng dalawang parirala, o
ng dalawang sugnay.
Ang unang pang-ugnay ay ang Pangatnig.
1. Ang Pangatnig ay bahagi ng
pananalitang nag-uugnay ng mga salita,
parirala, sugnay at pangungusap.
 Hugnayan- pangungusap na
binubuo ng isang sugnay na
makapag-iisa(SM) at sugnay na di
makapag-iisa (SDM).
Halimbawa ng pangatnig:
ni, kaya, man, o, at, maging, datapwat,
bagaman, samantala, maliban, kahit kung,
kapag, dahil, sapagkat, kasi, kaya, upang,
Magbigay ng pangungusap gamit ang
pangatnig.
Bilang isang mag-aaral paano mo
tutularan ang ginawa ni Pedro Calungsod
gamit ang pangatnig sa hugnayang
pangungusap?
4. Paglalahat
Ano nga ba ang pang-ugnay?
Ang pangatnig ay? Ang Hugnayan ay?
 (Pupil A)
 (Pupil B)
 (Pupil C)
 (Pupil D)
 (Pupil E)
 (Pupil F)
 Ang mga pang-ugnay ang tawag sa
mga salitang nagpapakita ng
relasyon ng dalawang salita, o ng
Mahusay!
Magaling!
Mahusay!
5. Paglalapat
IV. Pagtataya
Pangkatang gawain: (4 na pangkat)
Ilagay ang tamang pangatnig upang
mabuo ang diwa ng mga pangungusap.
1. Ang pagkakasundo _____
pagkakaibigan ng mga bansa ay
kailangan.
2. _____ may mga bagay na hindi
napangkakasunduan, dapat pag-usapan
ang mga ito nang maayos.
3. Ang United Nations _____ U.N. ay
samahang kumakatawan sa mga
nagkakaisang bansa sa daigdig.
4. Itinatag ito _____ lutasin ang mga
suliraning pandaigdig.
5. Maraming bansa na ang kasapi nito
_____ nakatutulong ito sa buong
dalawang parirala, o ng dalawang
sugnay.
 Ang Pangatnig ay bahagi ng
pananalitang nag-uugnay ng mga
salita, parirala, sugnay at
pangungusap.
 Hugnayan- pangungusap na
binubuo ng isang sugnay na
makapag-iisa(SM) at sugnay na di
makapag-iisa (SDM).
samahan.
6. Ang malalaki _____ maliliit na bansa ay
may pantay na mga karapatan.
7. Pinauunlad ang kalagayang
pangkabuhayan, pangkapayapaan, _____
pangkultural ng mga kasaping bansa.
8. _____ ito’y naitatag, nagkaroon ito ng
maraming sangay.
9. Ang isang bansa ay nagiging matatag
_____ nagiging kasapi nito.
10. Nananatili ang kalayaan ng bansa
_____ kasapi ito ng samahan.
V. Takdang-Aralin
Bumuo ng limang pangungusap gamit ang
pangatnig sa hugnayang pangungusap.
1.
2.
3.
4.
5.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Detailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoJusof Cariaga
 
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VI
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VIValues Integration Demo lesson Plan In filipino VI
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VIKenneth Jean Cerdeña
 
Mga layunin sa pagkatuto sa filipino
Mga layunin sa pagkatuto sa filipinoMga layunin sa pagkatuto sa filipino
Mga layunin sa pagkatuto sa filipinoJohn Anthony Teodosio
 
Filipino curriculum guide (k to 12)
Filipino curriculum guide (k to 12)Filipino curriculum guide (k to 12)
Filipino curriculum guide (k to 12)target23
 
4th peridical exam in fil. 8
4th peridical exam in fil. 84th peridical exam in fil. 8
4th peridical exam in fil. 8Ethiel Baltero
 
Teaching and Learning Araling Panlipunan
Teaching and Learning Araling PanlipunanTeaching and Learning Araling Panlipunan
Teaching and Learning Araling PanlipunanJunila Tejada
 
Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilos
Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilosBanghay aralin sa filipino 1 salitang kilos
Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilosRophelee Saladaga
 
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docMasusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docLycaDelaCruz1
 
Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1whengguyflores
 
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriaSalvador Lumbria
 
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mila Saclauso
 
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriBanghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriDepEd
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANLiGhT ArOhL
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoellaboi
 
lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan Mhelane Herebesi
 

Was ist angesagt? (20)

Detailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipinoDetailed lesson plan in filipino
Detailed lesson plan in filipino
 
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VI
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VIValues Integration Demo lesson Plan In filipino VI
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VI
 
Mga layunin sa pagkatuto sa filipino
Mga layunin sa pagkatuto sa filipinoMga layunin sa pagkatuto sa filipino
Mga layunin sa pagkatuto sa filipino
 
Filipino curriculum guide (k to 12)
Filipino curriculum guide (k to 12)Filipino curriculum guide (k to 12)
Filipino curriculum guide (k to 12)
 
4th peridical exam in fil. 8
4th peridical exam in fil. 84th peridical exam in fil. 8
4th peridical exam in fil. 8
 
Anyong lupa- GRADE 3 LP
Anyong lupa- GRADE 3 LPAnyong lupa- GRADE 3 LP
Anyong lupa- GRADE 3 LP
 
Teaching and Learning Araling Panlipunan
Teaching and Learning Araling PanlipunanTeaching and Learning Araling Panlipunan
Teaching and Learning Araling Panlipunan
 
Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
 
Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilos
Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilosBanghay aralin sa filipino 1 salitang kilos
Banghay aralin sa filipino 1 salitang kilos
 
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.docMasusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
Masusing-Banghay-Aralin-sa-Filipino-III-Aspekto-ng-Pandiwa.doc
 
Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1Cot detailed lesson plan filipino 1
Cot detailed lesson plan filipino 1
 
Araling panlipunan 2(detailed)
Araling panlipunan 2(detailed)Araling panlipunan 2(detailed)
Araling panlipunan 2(detailed)
 
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbriamala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
mala-masusing banghay aralin sa filipino-lumbria
 
Pang Ukol
Pang UkolPang Ukol
Pang Ukol
 
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
Mga estratihiya sa pagtuturo ng filipino milagros m. saclauso lala national h...
 
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uriBanghay Aralin - Antas ng Pang-uri
Banghay Aralin - Antas ng Pang-uri
 
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNANK TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
K TO 12 GRADE 3 LEARNER’S MATERIAL IN ARALING PANLIPUNAN
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakataoBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao
 
lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan
 
Banghay aralin
Banghay aralinBanghay aralin
Banghay aralin
 

Andere mochten auch

Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3janehbasto
 
Masusing Banghay Aralin sa Filipino
Masusing Banghay Aralin sa FilipinoMasusing Banghay Aralin sa Filipino
Masusing Banghay Aralin sa FilipinoLovely Centizas
 
Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5DepEd Philippines
 
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahanBanghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahanlovelyjoy ariate
 
Banghay Aralin sa pagtuturo ng filipino
Banghay Aralin sa pagtuturo ng filipinoBanghay Aralin sa pagtuturo ng filipino
Banghay Aralin sa pagtuturo ng filipinoMardie de Leon
 
bread and pastry curriculum guide senior high school
bread and pastry curriculum guide senior high school bread and pastry curriculum guide senior high school
bread and pastry curriculum guide senior high school Rai Blanquera
 
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4MARY JEAN DACALLOS
 
BREAD AND PASTRY PRODUCTION NCII slides
BREAD AND PASTRY PRODUCTION NCII slidesBREAD AND PASTRY PRODUCTION NCII slides
BREAD AND PASTRY PRODUCTION NCII slidesjoan_vizconde7
 
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10Thelma Singson
 
A detailed lesson plan in values
A detailed lesson plan in valuesA detailed lesson plan in values
A detailed lesson plan in valuesBenzkmar Bentayo
 
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima MacarompisDetailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima MacarompisUntroshlich
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao iv
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao ivBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao iv
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao ivJenny Rose Basa
 
Grade 10 esp lm yunit 2
Grade 10 esp lm yunit 2Grade 10 esp lm yunit 2
Grade 10 esp lm yunit 2google
 
LEARNING MODULE in Bread and Pastry Production-UC2 Prepare and Produce Pastry...
LEARNING MODULE in Bread and Pastry Production-UC2 Prepare and Produce Pastry...LEARNING MODULE in Bread and Pastry Production-UC2 Prepare and Produce Pastry...
LEARNING MODULE in Bread and Pastry Production-UC2 Prepare and Produce Pastry...joan_vizconde7
 
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanEsp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanThelma Singson
 

Andere mochten auch (20)

Lessonplan demo epiko
Lessonplan demo epikoLessonplan demo epiko
Lessonplan demo epiko
 
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3Detailed Lesson Plan sa filipino 3
Detailed Lesson Plan sa filipino 3
 
Masusing Banghay Aralin sa Filipino
Masusing Banghay Aralin sa FilipinoMasusing Banghay Aralin sa Filipino
Masusing Banghay Aralin sa Filipino
 
Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5
 
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahanBanghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan
Banghay aralin sa filipino( 9 lessons)ikatlong markahan
 
Banghay Aralin sa pagtuturo ng filipino
Banghay Aralin sa pagtuturo ng filipinoBanghay Aralin sa pagtuturo ng filipino
Banghay Aralin sa pagtuturo ng filipino
 
Masusing banghay aralin sa pagtuturo
Masusing banghay aralin sa pagtuturoMasusing banghay aralin sa pagtuturo
Masusing banghay aralin sa pagtuturo
 
bread and pastry curriculum guide senior high school
bread and pastry curriculum guide senior high school bread and pastry curriculum guide senior high school
bread and pastry curriculum guide senior high school
 
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
URI NG PANGUNGUSAP AYON SA GAMIT- FILIPINO GRADE 4
 
BREAD AND PASTRY PRODUCTION NCII slides
BREAD AND PASTRY PRODUCTION NCII slidesBREAD AND PASTRY PRODUCTION NCII slides
BREAD AND PASTRY PRODUCTION NCII slides
 
Rama at sita
Rama at sitaRama at sita
Rama at sita
 
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
Edukasyon sa pagpapakatao grade 10
 
A detailed lesson plan in values
A detailed lesson plan in valuesA detailed lesson plan in values
A detailed lesson plan in values
 
Module 13 EsP 10
Module 13 EsP 10Module 13 EsP 10
Module 13 EsP 10
 
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima MacarompisDetailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis
Detailed Lesson Plan in Filipino by Alkhima Macarompis
 
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao iv
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao ivBanghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao iv
Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao iv
 
Grade 10 esp lm yunit 2
Grade 10 esp lm yunit 2Grade 10 esp lm yunit 2
Grade 10 esp lm yunit 2
 
Classroom assessment
Classroom assessmentClassroom assessment
Classroom assessment
 
LEARNING MODULE in Bread and Pastry Production-UC2 Prepare and Produce Pastry...
LEARNING MODULE in Bread and Pastry Production-UC2 Prepare and Produce Pastry...LEARNING MODULE in Bread and Pastry Production-UC2 Prepare and Produce Pastry...
LEARNING MODULE in Bread and Pastry Production-UC2 Prepare and Produce Pastry...
 
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayanEsp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
Esp 10 modyul 10 Pagmamahal sa bayan
 

Ähnlich wie Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V

FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptxFILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptxevafecampanado1
 
K-TO-12 GRADE 8 FILIPINO Unang Markahan
K-TO-12 GRADE 8 FILIPINO Unang Markahan K-TO-12 GRADE 8 FILIPINO Unang Markahan
K-TO-12 GRADE 8 FILIPINO Unang Markahan Joel Soliveres
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nineJohannaDapuyenMacayb
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxreychelgamboa2
 
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxFil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxhelson5
 
1st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 21st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 2Sally Manlangit
 
Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...
 Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst... Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...
Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...RichAllenTamayoDizon
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxGENEVADPAGALLAMMAN
 
Halimbawa sa paggawa ng modyul pdf
Halimbawa sa paggawa ng modyul pdfHalimbawa sa paggawa ng modyul pdf
Halimbawa sa paggawa ng modyul pdfRosemaeJeanDamas
 
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10RomyRenzSano3
 
Filipino 3 Learner's Manual 4th Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 4th QuarterFilipino 3 Learner's Manual 4th Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 4th QuarterEDITHA HONRADEZ
 
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docxquarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docxBenedickBuendia
 
Filipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd QuarterFilipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd QuarterEDITHA HONRADEZ
 

Ähnlich wie Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V (20)

FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptxFILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
FILIPINO 8 ARALIN 1.1-KARUNUNGANG-BAYAN.pptx
 
K-TO-12 GRADE 8 FILIPINO Unang Markahan
K-TO-12 GRADE 8 FILIPINO Unang Markahan K-TO-12 GRADE 8 FILIPINO Unang Markahan
K-TO-12 GRADE 8 FILIPINO Unang Markahan
 
presentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade ninepresentation of alamat Filipino grade nine
presentation of alamat Filipino grade nine
 
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
 
Fil8 w1 modyul - copy
Fil8 w1 modyul - copyFil8 w1 modyul - copy
Fil8 w1 modyul - copy
 
Linggo-1.pptx
Linggo-1.pptxLinggo-1.pptx
Linggo-1.pptx
 
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptxFil7 - Week 4 - Alamat.pptx
Fil7 - Week 4 - Alamat.pptx
 
1st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 21st grading filipino vi part 2
1st grading filipino vi part 2
 
Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...
 Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst... Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...
Ikatlong Markahan – Modyul 3 Pag-iisa-isa ng mga Argumento sa Binasang Tekst...
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1 (1).docx
 
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docxDaily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
Daily Lesson Log in_FIILIPINO 6_Q2_W1.docx
 
Halimbawa sa paggawa ng modyul pdf
Halimbawa sa paggawa ng modyul pdfHalimbawa sa paggawa ng modyul pdf
Halimbawa sa paggawa ng modyul pdf
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W3.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W3.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W3.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W3.docx
 
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10
Aralin 1, Aralin 2, Aralin 3, Filipino10
 
Filipino 3 Learner's Manual 4th Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 4th QuarterFilipino 3 Learner's Manual 4th Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 4th Quarter
 
3 fil lm q4
3 fil lm q43 fil lm q4
3 fil lm q4
 
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docxquarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
quarter 4 DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q4_W1.docx
 
Filipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd QuarterFilipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
Filipino 3 Learner's Manual 2nd Quarter
 
3 fil lm q2
3 fil lm q23 fil lm q2
3 fil lm q2
 

Kürzlich hochgeladen

1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptxChristineJaneWaquizM
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxShierAngelUrriza2
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...VielMarvinPBerbano
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarterMusic,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarterPrinceLenardMLines
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoRheaRoseCapuz
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5TinCabanayan
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxEumariePudadera1
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONFarahDeGuzman
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxcompwatch556
 
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...KeanuJulian
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoChristineJaneWaquizM
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 

Kürzlich hochgeladen (20)

1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
1Q_ESP5_LESSON_5_(PAGIGING MATAPAT).pptx
 
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptxARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
ARALIN 3 PAKIKILAHOK NG MAMAMAYAN - Copy.pptx
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af5...
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarterMusic,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
Music,Arts, Physical Education, Health pptx 4th quarter
 
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang FilipinoPAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
PAGSASALIN wika sa Asignaturang Filipino
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
 
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATIONPPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
PPT week5 MATH.4th QUARTER POWERPOINT PRESENTATION
 
Kabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptxKabanata-----11--------------------.pptx
Kabanata-----11--------------------.pptx
 
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
ARALING PANLIPUNAN 10 MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN IKAAPAT NA MARKAHA...
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nitoUri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
Uri ng Sugnay kahulugan halimbawa at uri nito
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 

Detalyadong Banghay-Aralin sa Filipino V

 • 1. Detalyadong Banghay-Aralin sa FILIPINO V I. Mga Layunin Sa loob ng 60 minutong aralin sa FILIPINO V, ang mga mag-aaral ay inaasahang: a. Nakikilala at natutukoy ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap; b. Nagagamit ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap, at c. Nakabubuo ng makabuluhang pangungusap gamit ang mga pangatnig. II. Paksang Aralin  Paksa: Gamit ng Pangatnig sa Hugnayang pangungusap  Sanggunian: Bagong Likha 5 Wika at Pagbasa pp. 430-431, Alab ng Wikang Filipino 5 pp. 312-313, at Ikalawang Edisyon Pluma Wika at Pagbasa para sa Batang Pilipino pp. 343-344  Kagamitan: Larawan ni San Pedro Calungsod, cut-outs, biswal eyds, laptop, at projector III. Pamamaraan Gawain ng Guro Gawain ng mga Mag-aaral A. Panimulang Gawain 1. Panalangin ___________, pangunahan mo ang ating panimulang panalangin sa araw na ito. 2. Pagbati Magandang Umaga mga bata!  Opo ma’am (sa ngalan ng ama, ng anak, at espirito santo, Amen………..)  Magandang umaga rin po ma’am!
 • 2. 3. Pagtala ng Liban (Tatawagin ng Guro ang class monitor) _____ may lumiban ba sa araw na ito? B. Panlinang ng Gawain 1. Pagganyak (Magpapakita ng Larawan ni San Pedro Calungsod) Mga bata, kilala ba ninyo kung sino ang nasa larawan? Anu-ano ang mga impormasyon na nalalaman niyo tungkol sakanya? Magaling! Para higit nating makilala si San Pedro Calungsod, may ipapanuod ako sa inyo na video presentation. (11 minuto) Habang nanunuod, anu-ano ang mga dapat gawin? Tama yan. Bago yan, basahin muna natin ang dapat isaalang alang habang nanunuod.  Wala po ma’am.  Opo/Hindi po.  Siya po ay hinirang na pangalawang Pilipinong Santo.  Inalay po niya ang kanyang buhay para maglingkod sa panginoon.  Isa po siyang mabuting tao.  Manuod po ng mabuti.  Hindi po makikipag-kwentuhan sa katabi.  Hindi po mag-iingay.
 • 3. ___1. Si Pedro Calungsod ay isa sa mga batang katekistong nagpunta sa Kanlurang Pasipiko upang ipahayag ang mabuting balita sa mga katutubong Chamorro. ___ 2. Ang masigasig na Heswitang superior na si Padre Diego Luis de San Vitores ay tumugon sa espesyal na tawag at nagsimula ng baying migyon kasama ng 17 na lalaki. ___ 3. Ang mabuting pakikitungo ng mga katutubo ay nagging poot sapagkat ang mga misyonero an nagsimula ng mga pagbabago sa nakaugalian ng mga Chamorro na hindi angkop sa kristiyanismo. ___ 4. Kumaripas ng takbo si Pedro para iligtas ang kanyang buhay ng sumugod ang mga Chamorro. ___ 5. Si Pedro Calungsod ay may matatag na pananampalataya kaya dapat tularan ng mga kabataan. Ngayon, uumpisahan na nating panuorin ang talambuhay ni San Pedro Calungsod. Mga bata, anu-ano ang inyong masasabi kay San Pedro Calungsod? Magaling! Tama! Naintindihan niyo ba ang talambuhay ni Pedro Calungsod kung bakit hinirang siya Santo? Balikan natin ang mga pangungusap tungkol sa pinanuod niyo. Lagyan ng (manunuod ang mga bata)  Siya po ay isang mapalad na bata.  Dapat pong tularan si Pedro dahil sa kanyang mga nagawa.  Si Pedro po ay handing ialay ang kanyang buhay para sa panginoon.  Opo ma’am.
 • 4. masayang mukha () ang patlang kung nagsasaad ito ng tama at malungkot na mukha () naman kung mali. Naintindihan ba mga bata? ___1. Si Pedro Calungsod ay isa sa mga batang katekistong nagpunta sa Kanlurang Pasipiko upang ipahayag ang mabuting balita sa mga katutubong Chamorro. ___ 2. Ang masigasig na Heswitang superior na si Padre Diego Luis de San Vitores ay tumugon sa espesyal na tawag at nagsimula ng baying migyon kasama ng 17 na lalaki. ___ 3. Ang mabuting pakikitungo ng mga katutubo ay nagging poot sapagkat ang mga misyonero an nagsimula ng mga pagbabago sa nakaugalian ng mga Chamorro na hindi angkop sa kristiyanismo. ___ 4. Kumaripas ng takbo si Pedro para iligtas ang kanyang buhay ng sumugod ang mga Chamorro. ___ 5. Si Pedro Calungsod ay may matatag na pananampalataya kaya dapat tularan ng mga kabataan. 2. Paglalahad ng Paksa Balikan muli natin ang mga pangungusap.Pansinin ninyo ang mga nakasalungguhit na salita.  Opo ma’am. Naintindihan po namin.          
 • 5. Basahin nga natin ang mga nakasalungguhit na salita. Upang At Sapagkat Para Kaya Ano ang inyong napapansin sa mga ito? Magaling! Tumpak! Magaling! 3. Pagtatalakay Ang inyong mga sagot ay tama, ang aralin natin ngayon ay? Tumpak! Ano ang inyong mga ideya sa pang-ugnay gamit ang mga pangungusap sa pisara? Magaling! Tumpak!  Upang At Sapagkat Para Kaya  Pinagdurugtong po ang mga pangungusap.  Ang mga nakasalungguhit po na mga salita ay may mga pangatnig.  Pinag-uugnay po ang sugnay na makapag-iisa at sunay na di makapag-iisa.  Pang-ugnay  Ang pang-ugnay ay ginagamit upang mabuo ang isang pangungusap.  Ang pang-ugnay ay may pangatlig upang ipagdugtong ang pangungusap.
 • 6. Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang salita, o ng dalawang parirala, o ng dalawang sugnay. Ang unang pang-ugnay ay ang Pangatnig. 1. Ang Pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay at pangungusap.  Hugnayan- pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa(SM) at sugnay na di makapag-iisa (SDM). Halimbawa ng pangatnig: ni, kaya, man, o, at, maging, datapwat, bagaman, samantala, maliban, kahit kung, kapag, dahil, sapagkat, kasi, kaya, upang, Magbigay ng pangungusap gamit ang pangatnig. Bilang isang mag-aaral paano mo tutularan ang ginawa ni Pedro Calungsod gamit ang pangatnig sa hugnayang pangungusap? 4. Paglalahat Ano nga ba ang pang-ugnay? Ang pangatnig ay? Ang Hugnayan ay?  (Pupil A)  (Pupil B)  (Pupil C)  (Pupil D)  (Pupil E)  (Pupil F)  Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang salita, o ng
 • 7. Mahusay! Magaling! Mahusay! 5. Paglalapat IV. Pagtataya Pangkatang gawain: (4 na pangkat) Ilagay ang tamang pangatnig upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap. 1. Ang pagkakasundo _____ pagkakaibigan ng mga bansa ay kailangan. 2. _____ may mga bagay na hindi napangkakasunduan, dapat pag-usapan ang mga ito nang maayos. 3. Ang United Nations _____ U.N. ay samahang kumakatawan sa mga nagkakaisang bansa sa daigdig. 4. Itinatag ito _____ lutasin ang mga suliraning pandaigdig. 5. Maraming bansa na ang kasapi nito _____ nakatutulong ito sa buong dalawang parirala, o ng dalawang sugnay.  Ang Pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay at pangungusap.  Hugnayan- pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa(SM) at sugnay na di makapag-iisa (SDM).
 • 8. samahan. 6. Ang malalaki _____ maliliit na bansa ay may pantay na mga karapatan. 7. Pinauunlad ang kalagayang pangkabuhayan, pangkapayapaan, _____ pangkultural ng mga kasaping bansa. 8. _____ ito’y naitatag, nagkaroon ito ng maraming sangay. 9. Ang isang bansa ay nagiging matatag _____ nagiging kasapi nito. 10. Nananatili ang kalayaan ng bansa _____ kasapi ito ng samahan. V. Takdang-Aralin Bumuo ng limang pangungusap gamit ang pangatnig sa hugnayang pangungusap. 1. 2. 3. 4. 5.