Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sumienie Katecheza Cz1

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Sumienie Katecheza Cz1

 1. 1. Sumienie — moralne oczy człowieka
 2. 2. W podejmowaniu decyzji moralnych człowiek posiada indywidualne rozeznanie tego, co dobre i co złe. Rozeznanie to powszechnie nazywane jest sumieniem.
 3. 3. Biblia o sumieniu ! Pismo święte określa sumienie terminem „serce”, które pełni funkcję poznawczą i normatywną. W sercu realizują się akty: - Dyspozycja ta jest ogólnoludzką właściwością i potwierdzeniem moralnego prawa istniejącego w każdym człowieku (Rz 2, 14 n.).
 4. 4. Sumienie może być prawidłowe lub błędne, zależnie od jego zgodności lub niezgodności z obiektywną normą moralną: - sumienie prawe i dobre - Syr 14,1; Dz 23,1; 2Kor 5,11; - błędne i przewrotne - Mdr 2,12; 1Tm 4,2; Tt 1,15; 1 Kor 8, 7; - zakłamane i faryzejskie - Łk 11, 46; Mk 8, 15). Aby sumienie prawidłowo działało, musi być formowane poprzez zdobywanie wiedzy moralnej i moralnych sprawności (tzn. cnót moralnych).
 5. 5. „Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa.” GAUDIUM ET SPES (16) II SOBÓR WATYKAŃSKI „KONSTYTUCJA DUSZPASTERSKA O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM”
 6. 6. Pojęcie „sumienia” w sensie potocznym używamy w różnorakich zwrotach, takich jak: „zagwarantować każdemu wolność sumieniaquot;, „mieć czyste sumieniequot;, „działać zgodnie z sumieniemquot;, „obudzić czyjeś sumieniequot;, „przemówić do sumieniaquot;, „brać coś na swoje sumieniequot;. Mówi się też, że sumienie kogoś: „gryziequot;, „dręczyquot;, „trapiquot;, „niepokoiquot;.
 7. 7. „Przez sumienie dziwnym sposobem staje się wiadome to prawo, które wypełnia się miłowaniem Boga i bliźniego.” GAUDIUM ET SPES (16)
 8. 8. Nasze słowa i czyny są ciągle oceniane przez innych ludzi. Ich sądy i opinie mogą być słuszne, błędne lub częściowo prawdziwe. Dążąc do prawdziwej oceny, trzeba szukać odpowiedzi na kluczowe pytanie: co to znaczy być człowiekiem sumienia? Nasuwają się różne odpowiedzi, ale jaką Ty zaproponujesz? Być człowiekiem sumienia to:…
 9. 9. Odpowiedź na wyżej postawione pytanie znajdujemy w słowach, które Jan Paweł II wygłosił podczas homilii, w czasie Mszy św. odprawionej na „Kaplicówce” w Skoczowie, 22.05.1995 r.
 10. 10. „Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21).
 11. 11. Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego, królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźniequot;. Jan Paweł II Słowa wygłoszone w czasie Mszy św. odprawionej na „Kaplicówce” w Skoczowie, 22.05.1995 r.
 12. 12. Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. J 14,6 Jezus
 13. 13. Ciąg dalszy nastąpi… Prezentację przygotował ks. Wacław Pelczar, Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu.

×