Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Elementi Excel prozora Pored standardnih elemenata prozora kod Excela postoji nekoliko specifičnih elemenata.Nakon startan...
Excelova alatka za izradu mapa omogućava da se podaci prikažu u formi geografske karte. Naprimjer, lako se može napraviti ...
programima za tabelarna izračunavanja (na primjer, Lotus1-2-3 ili Quattro Pro), tekstualne idBASE datoteke kao i HTML doku...
IV6. Dakle, to je jedna ogromna tabela sa 16.777, 216 ćelija.                    U ćelije se unosi želj...
Osnovne operacije                              + Sabiranje                  ...
Excel na djelu/ OSNOVNE OPERACIJEPrije bilo kakvog rada podrazumijeva se da znate markirati odnosno označavati ćelije ili ...
2. Iz glavnog menija se bira komanda Edit-Copyi tog trenutka označeni dio koji će biti kopiran biva posebno istaknut u rad...
Kako se proširuju kolone? Morate proširiti kolonu B. To ćete uraditi tako što ćete kursor miša postaviti na vertikalnu lin...
Već do sada pokazano dovoljno je ubjedljivo da kada pravite tabele to radite u Excelu a ne uWordu.Kolone E "Ukupno" i G "I...
Do sada ste uradili najveći dio posla. Ostalo je da formatirate i uredite tabelu.Formatiranje ćelijaFormatiranje ćelija po...
Kolona A se označi kada se mišem klikne na slovo Akoje predstavlja naziv kolone u zaglavlju radnog lista.Izborom komande i...
SUM, MIN, MAX, AVERAGEU radni list unesite u ćelije od A2 do A6 brojeve (vidi sliku). U Excelovoj terminologiji kaže se da...
3. U ovom koraku dobro provjerite šta je                                Excel ponudio može...
Još o formatiranju ćelijaU predhodnoj lekciji naučli smo kako koristit šablone za formatiranje ćelija.Ta mogućnost izgleda...
Postupak rješavanja zadatka je sljedeći:1. U ćeliju A1 unese se tekst: "Polugodišnji pregled prihoda i rashoda";2. U kolon...
Insert-Function dobije prozor u kome se izabere funkcija MIN i u sljedećem koraku odredi rangćelija iz koji se traži minim...
Kada imate zadatak da napravite sličnu otpremnicu prvi korak bi trebao da bude planiranjaprostora, odnosno, odgovor na pit...
Dakle, označe se ćelije A10 i A11 i u glavnom meniju se izabere komanda Format-Cell i u prozoruza formatiranje bira kartic...
Pošto taster Enter u Excelu prihvata unos u ćeliju i prelazi na drugu, ova kombinacija tasteraAlt+Enter koristi se da bi u...
Dijagram je grafička prezentacija podataka koja treba da vizuelno istakne vrijednosti iz tabele. Vrlo je bitanizbor vrste ...
Na osnovu njenih podataka napravićete svoj prvi dijagram.1. Markira se onaj dio tabele u kojem su podaci koji se žele prez...
U koraku 3 na kartici Titles možete unijeti naslov za dijagram (vidi Excel je predložio "Prasetina", Vi tomožete izmjeniti...
3. Prihvatite postojeće informacije drugog koraka i kliknite na Next da pređete na treći korak u kojem zbogkompleksnosti o...
ŠtampanjeKako pozvati rutinu za štampanje prikazano je slikom iznad.Normalno prije nego što ste pozvali ovu rutinu uključi...
Podešavanje                                     stranePodešavanje strane je jedna od ...
da bi se na svakoj odštampanoj strani na vrhu odnosno dnu papira štampali podaci poput brojastrane, naziva rada i slično. ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Osnove excela

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Osnove excela

 1. 1. Elementi Excel prozora Pored standardnih elemenata prozora kod Excela postoji nekoliko specifičnih elemenata.Nakon startanja Excela dobija se standardni prozor kao u svim aplikacijama iz paketa MicrosoftOffice.Na vrhu prozora nalazi se Office Button... Title bar (ExclVjeybeStart Microsoft Excel), Closebutton; zatim linija menija (Meni bar) i tarka alatki (koja zavisi od izabranog menijapredefinisano Home)Ispod linije s menijima slijedi radni prostor koji počinje sa Name Box i Formula Bar.Excelova datoteka je tzv. radna sveska. Radni prostor Excela čine radni listovi, inicijalno sepojavljuju tri radna lista (Sheet1, Sheet2 i Sheet3), vidi sliku. Na slici prvi radni list nosi nazivJanuar. Promjena imena, odnosno, dodjeljivanje drugog imena radnom listu obavlja se tako što sedesnim tasterom miša klikne na jezičak radnog lista (recimo Sheet3) i nakon izbora komandeRename unese novo ime-vidi sliku.Ovo početno upoznavanje sa radnim okruženjem ćemo vremennom dopunjavati.Zasad je dovoljno da se shvati da je radna sveska po svom izgledu podsjeća na tabelu iomogućava unos različitih podataka.Šta sve Excel možePored standardnih alatki koje posjeduje ova vrsta programa: izrada tabelarnih proračuna ireprezentativnih izvještaja, grafikona i analiza, Excel nudi mnogo više. U sebi ima ugrađenopreko 600 gotovih funkcija, svrstanih po kategorijama, funkcije za rad sa tekstualnim podacima,funkcije za rad sa bazama podataka, kao i razne matematičke, statističke, financijske i drugefunkcije, a što ga posebno čini atraktivnim je to što je njegova arhitektura otvorena za dodatke"Add-ins" drugih proizvođača, a time i jednostavno proširenje mogućnosti rada.
 2. 2. Excelova alatka za izradu mapa omogućava da se podaci prikažu u formi geografske karte. Naprimjer, lako se može napraviti atraktivna mapa koja prikazuje za kompaniju nivo prodaje podržavama.Excel nudi alatke za analiziranje i upravljanje podacima organizovane u bazama podataka(listama), odakle se mogu lako sortirati, filtrirati, uređivati i izdvajati u vrlo jasne i efikasneizvještaje po čemu je posebno poznat. Jednostavna izrada izvedenih tabela (Pivot tabele) idijagrama na osnovu podataka u Excelu pomaže u donošenju važnih poslovnih odluka, a njegovenapredne alatke Goal Seek (funkcije za određivanje ulaznih podataka potrebnih da bi se dobiozadani rezultat), moćna alatka Solver i dodatni modul Analysis ToolPak sa statističkim,finansijskim, inženjerskim i naučnim funkcijama, koriste se za rješavanje složenih poslovnihproblema.U Excelu mogu da se naprave dinamički Gantovi dijagrami za vremensko i razvojno upravljanje, agrafičke mogućnosti ugrađenih alatki omogućavaju izradu lanaca vrijednosti za analiziranjetržišta i strateško planiranje poslovanja, poređenje plasmana proizvoda i iskorišćenosti tržišta.Excel je odlično ukomponovan sa ostalim aplikacijama i bez problema obavlja saradnju saWordom, PowerPointom i Accessom (izvoz-uvoz podataka, prezentacije i analize podataka) apogodan je i za preuzimanje podataka sa Weba. Posjeduje ugrađene Wizarde koji olakšavaju radsa složenim analizama OLAP tehnologije i rad sa "kockom" podataka Cube.Programeri su od prvih verzija Excela imali ogromnu podršku u vidu makroa i Visual Basica koji jeod samih početaka inkorporiran u Excelovim modulima.Excel je program bogat mogućnostima i može se koristiti na različitim nivoima. Vrlo je vjerovatnoda Vam neće biti potrebne sve njegove funkcije (koje nisu ovdje ni pobrojane), ali je dobro znatišta se sve može uraditi sa Excelom. U protivnom, može se desiti da tražite drugi softverski paketda biste obavili određen zadatak, ne znajući, pri tom, da Excel ima ugrađenu tu mogućnost. Osimtoga, možete da provedete mnogo vremena obavljajući "ručno" zadatak koji Excel može da izvršiautomatski.Bilo bi pretenciozno i pokušati dati upute i opisati rad svih navedenih mogućnosti Excela.Zato ćemo se zadržati samo na osnovnom nivou odnosno nivou za početnika, jer u principu 95%korisnika računara ovakve i slične aplikacije koristi u praksi na tom nivou. Kada se uvjerite uprednosti koje u radu nudi Excel (bar kad su u pitanju samo tabele ili liste podataka, jednostavniproračuni, izvještaji i dijagrami), vjerovatno ćete pronaći način kako efikasnije koristiti Excel.Format zapisa i mjesto zapisaExcel ima sopstveni format datoteka (Microsoft Excel Worksheet) koje se prepoznaju ikonom ilipo nastavku XLS. Što se tiče kompatibilnosti, Excel može da čita datoteke napravljene u drugim
 3. 3. programima za tabelarna izračunavanja (na primjer, Lotus1-2-3 ili Quattro Pro), tekstualne idBASE datoteke kao i HTML dokumente.Način smještanja i organizacija fajlova (datoteka) i zapisa pripadala bi osnovima Windowsa.Za početak recimo da složenost problema određuje način, mjesto i poziciju zapisa datoteke. Zaprvu fazu (neznalice) možete koristiti predefinisane (one koje Vam Excel nudi) pozicije vrijednosti(a to je folder My Documents na c disku).Kad shvatite da to nije dovoljno pozabavite se strukturom i organizcijom datoteka.PomoćRačunarska dokumentacija postaje sve bolja i bolja. Nekada su korisnici bili srećni ako je priručnikkoji se dobijao uz softver tačno predstavljao sve funkcije. Danas se, umjesto štampanihpriručnika, sve češće proizvode priručni programi za pomoć, tako da je trend štampanihpriručnika gotovo napušten. Sve aplikacije, pa i Excel, koriste on line help.Da bi je koristili potrebno je da ste konektovani na Internt i da se znate služiti njime. Excelovapomoć je odlična i izuzetno detaljna.No ako ste početnik biće dovoljno da koristite Help-osnovnu pomoć koja se nalazi u naslovnoj liniji (vidiElementi prozora u Uvodnoj lekciji) ikona helpa .Kad pozovete pomoć u polje Search ukucate pojam (naslici sheet) koji želite razjasniti i dobijete spisak topikakoji sadrće pojam.Klikom na topik dobijete objašnjenje.Kako dodati-napraviti novi radni listDodavanje novog radnog lista se vrši izborom komande Insert-Worksheet. Radni list se možesačuvati u datoteci ili ukloniti-obrisati.Brisanje radnog lista se vrši izborom komande Delete. Pažnja!!! Ova akcija nema mogućnostponištavanja - Undo. Excelove datoteke su radne sveske i mogu se sastojati od "neograničenog" broja (ograničeno memorijom) odvojenih radnih listova kojima se pristupa tako što se pritiskaju jezičci nalik na one u adresaru.Listovi radne sveske mogu sadržati tabele ili dijagrame. Ovo Excelovo svojstvo može dapojednostavi organizaciju rada. Na primjer, sve radne listove sa proračunima budžeta mogu da sedrže u jednoj radnoj svesci, gdje imaju odgovarajuća imena, a grafički izvještaji mogu da se nalazena posebnim radnim listovima.Excelov radni list je ustvari tabela koja se sastoji od 256 kolona označenih slovima A, B, C... do IV,i redova 1, 2, 3...do 65536. Presjek reda i kolone naziva se ćelija (Cell) koja je jednoznačnoodređena oznakom pripadajuće kolone i reda (adresa ćelije ili referenca ćelije), primjer A1, D13,
 4. 4. IV6. Dakle, to je jedna ogromna tabela sa 16.777, 216 ćelija. U ćelije se unosi željeni sadržaj, (direktno ili u Formula baru), koji može biti običan tekst, brojevi, datumi (specijalan slučaj brojnog podatka) ili formule koje obavljaju određenu računsku operaciju korišćenjem podataka iz jedne ili više ćelija. Kopiranje i premještanje ćelija su standardne operacije Copy-Paste i Cut-Paste, i sve ostaleradnje kao mijenjanje, brisanje ili kopiranje sadržaja ćelija u okviru radnih listova, obavljaju sedirektno u ćelijama uobičajenim komandama sa tastature.Ćelije radnih listova se mogu formatirati na različite načine i odštampati. Osim toga, grupenumeričkih ćelija mogu poslužiti za izradu dijagrama i mapa. Najznačajnija prednost elektronskihradnih listova su formule koje automatski preračunavaju rezultat ukoliko se mijenjaju podaci unekoj od ćelija koje one koriste. To znači da, kada se jednom napravi radni list definišući formule,taj "model" može da se koristi za različite namjene uz mala prilagođenja prema potrebikonkretnog zadatka.Osnovne računske operacijeKrenite sa radom. Ostavite prvi red prazan. Pomjerite se mišem do ćelije B2 i unesite 9. (Nakonšto ste unijeli 9, pritisnite <Enter>, odnosno<Tab>, ili iskoristite miša da se pomjerite u narednućeliju koju želite popuniti, a to je C2) u koju upišite broj 7.A sada prvi put kreirate formulu koja će prikazivati umnožak vrijednosti unesene u ćeliju B2 ivrijednosti unesene u ćeliju C2 (vidi sliku).- Pravilo pisanja formule je da ona mora počinjati saznakom jednakosti =, dakle postavite aktivnu ćelijuD2 u koju se unosi formula i, kliknete mišem na znakjednakosti (Formula Bar), da se unese znak jednakosti,ili ga unesete sa tastature.- Nakon toga kliknete mišem na ćeliju B2 i njenaadresa se pojavi u formuli, ili unesete tekst B2 satastature, (ovo drugo nije baš preporučljivopočetnicima dok ne uvježbaju rad sa formulama).- Zatim sa tastature unesete znak željene operacije, uovom slučaju * množenje brojeva, i pritisnete mišemna ćeliju C2.- Formula je unesena tek kada pritisnete taster Enterili √ na Formula baru
 5. 5. Osnovne operacije + Sabiranje - Oduzimanje * Množenje / Djeljenje Excel podržava standardna matematička pravila koja se odnose na prioritet računskih operacija (sjetite se osnovne škole: zagrade, negacija, procenat, stepenovanje, množenje i djeljenje, te sabiranje i oduzimanje). Nekoliko ispravno unesenih formula sa pokazanim rezultatima je na slici ispod:.Oprez pri unosu podataka u ćelijeExcel prati unos u ćelije i pokušava prepoznati vrstu podatka koja je unesena i prikazati je uodgovarajućem obliku, što ponekad i nije ono što ste Vi htjeli. Na primjer, ako unesete u neku ćeliju1/5 i napustite je, Excel će to protumačiti kao datum (1. maj ili 5. jan) i automatski izvršiti unos iformatiranje datuma u pomenutoj ćeliji.Kada upisujete brojeve, NE upisujte oznake za dolare, zareze, oznake za procenat itd.Savjet Formatiranje (podešavanje) izgleda brojeva i datuma (kao broj decimalnih mjesta, procenat,valuta i izgled datuma) uvijek uradite kasnije, tek kada upišete sve podatke i postavite sva potrebnaizračunavanja (formule). Tako ćete uštedjeti vrijeme, jer nakon unosa hiljade brojeva, možetejednim potezom postaviti na primjer da su svi sa dva decimalna mjesta.Formatiranje izgleda teksta u ćelijama takođe je poželjno uraditi tek kada ste formirali kompletnutabelu iz istih razloga.Izrada tabele (za šverc cigara, vjžbajte nešto profitabilno)Vaš zadatak je da napravite tabelu prema slici. Slijedite postupke koje su opisani ispod i ovaj Vašprvi zadatak biće uspješno riješen-.
 6. 6. Excel na djelu/ OSNOVNE OPERACIJEPrije bilo kakvog rada podrazumijeva se da znate markirati odnosno označavati ćelije ili dijeloveradnog lista koristeći tastaturu ili miša.U oba slučaja prvo se postavi početna ćelija da bude aktivna i,Tastatura: držite taster Shift pritisnut i strelicama na dolje, gore, lijevo ili desno, markirate željenidio radnog lista;Miš: kliknete na lijevi taster miša i držite ga pritisnutog sve dok povlačite miša u najudaljeniji ugaobloka ćelija koji hoćete da označite (označene ćelije će potamniti, a oznake u njima biće svijetle).Ova akcija je bitna zato što se sa označenim rangu mogu vršiti razne radnje: kopiranje,formatiranje, premještanje, brisanje, definisanje rangova u formulama ili pri izradi dijagrama i takodalje.Trebalo bi da ste upoznati i sa osnovnim akcijama koje se često koriste, a to su kopiranje i naravnobrisanje podataka, ali ipak evo ukratko.Postupak kopiranja:1. Označite ćeliju ili rang koji želite kopirati (A1 do D3)
 7. 7. 2. Iz glavnog menija se bira komanda Edit-Copyi tog trenutka označeni dio koji će biti kopiran biva posebno istaknut u radnom listu (trepti);3. Kursorom aktivirate ćeliju gdje će biti gornji lijevi ugao kopije (čelija F1) i4. Iz glavnog menija se birate komandu Edit-Paste i to je sve (vidi sliku).Postupak brisanja1. Označite ćeliju ili rang koji želite obrisati i2. Iz glavnog menija se bira se komanda Edit-Delete 3. Postupak brisanja se malo razlikuje od postupka brisanja u Wordu jer se ovdje radi o radnom listu koji je ustvari jedna velika tabela, pa Excel postavlja pitanje šta želite obrisati: označene ćelije (pri tom da li na njihovo mjesto da postaviti postojeće ćelije koje su sa lijeve strane ili one ispod), probajte i biće jasno, ili želite li obrišate kompletne redove odnosno kolone koje su zahvaćene označavanjem. Postoji još jnekoliko mogućnosti za brisanje a jedna je iz trake sa alatima (vidi sliku dolje):
 8. 8. Kako se proširuju kolone? Morate proširiti kolonu B. To ćete uraditi tako što ćete kursor miša postaviti na vertikalnu liniju koja odvaja kolonu B od kolone C. Vidjet ćete simbol koji izgleda poput ovoga: <-I-> Kliknite na njega i povucite vertikalnu liniju na desno (držite lijevo dugme miša dok ga pomjerate) sve dok vam kolona ne postane dovoljno široka za uneseni sadržaj “Naziv artikla”.Kako se proširuje red?Ručno proširenje reda se vrši tako što se kursor mišapostavi na horizontalnu liniju koja odvaja red 1 od reda2 i kada se dobije simbol za proširenje (vidi sliku) kliknese i povuče prema dolje koliko se želi proširiti red. Prva povoljnost Excela Označite ćelije A2 i A3 u kojim se nalaze brojevi 1 i 2. U dnu označenog ranga se pojavljuje zatamljena tačka. Kad joj primaknete pokazivač miša, on postaje krstić. Držite pritisnut lijevi taster miša i povucite miša na dolje. Automatski će se popuniti naredni brojevi 3, 4... u ćelije ispod. Excel je prepoznao da želite popunjavati po 1 broj više zato što je razlika prva dva broja 1. Pogledajte u kolonu D, količine u ćelijama D8 i D9, (brojeve 250, 350) Excel prepoznaje "klicu" (razliku 100) i unosi u sljedeće ćelije 450, 550...do 850. Podatke u koloni B "Naziv artikla" morate "ručno" ispuniti kao i kolonama C "Cijena" i D "Količina". Kolona F "Porez" se ispunjava jednim potezom nakon unosa 10% koristeći pomenutu mogućnost popune AutoFill.
 9. 9. Već do sada pokazano dovoljno je ubjedljivo da kada pravite tabele to radite u Excelu a ne uWordu.Kolone E "Ukupno" i G "Iznos poreza" se ne popunjavaju već se u njima automatski dobijajuvrijednosti koristeći formule.Vrijednosti u koloni E "Ukupno" su rezultat množenja vrijednosti iz kolona C "Cijena" i kolone D"Količina", a vrijednosti u koloni G "Iznos poreza" su rezultat umnožka vrijednosti iz kolone E"Ukupno" i kolone F "Porez".Kada ste uspješno unijeli formulu i provjerili njen rezultat spremni ste za automatski unos u svimćelijama kolone.Dakle, postavite da je aktivna ćelija E2 sa unesenom formulom i postavite miša na zatamljenutačku u donjem desnom uglu ćelije kojom se vrši popuna tako što se drži lijevi taster miša ipovuće dolje dokle se vrši proračun. Uradite to isto u koloni G.Na pola rada nakon unosa podataka, vaš radni list treba da izgleda ovako:
 10. 10. Do sada ste uradili najveći dio posla. Ostalo je da formatirate i uredite tabelu.Formatiranje ćelijaFormatiranje ćelija podrazumijeva podešavanje izgleda podataka u ćelijama i izgleda samih ćelija.Nakon davanja komande Format-Cell dobije se prozor u kojem se mogu formatirati numeričkipodaci (odrediti broj decimala, prikaz razlomka, prikaz broja u naučnom formatu, prikaz valute iliprikaz datuma na razne načine) kartica Number, zatim položaj teksta u ćeliji kartica Alignment(poravnanje), izgled slova kartica Font (znakovi), izgled i boja okvira ćelija kartica Border (okvir),boja popune ćelije kartica Patern (popuna)i zaključavanje ćelije Kartica Protection (zaštita).Formatiranje se uvijek vrši na markiranim ćelijama i zato pazite šta ste markirali prije davanjakomande Format - Cell Rad sa Excelom je rad sa tabelama. Tabele dobijaju puni smisao ukoliko sadrže brojčane ili uporedne pokazatelje. Zato posebnu pažnju obratite na formatiranje i definisanje brojčanih podataka. Označite rang ćelija od C2 do C14 i iz glavnog menija izaberite komandu 1 Number, pa 2 -More Number Formats i dobićete karticu 3 Format Cells U kartici Number bira se kategorija Number i podesi željeni broj decimalnih mjesta i odmah se vidi izgled formatiranog broja. (Sample). Na opisani način formatirajte i kolone "Ukupno" i "Iznos poreza". Prilagođavanje širine kolone prema najdužem unosu u neku od ćelija kolone može da se vrši automatski.
 11. 11. Kolona A se označi kada se mišem klikne na slovo Akoje predstavlja naziv kolone u zaglavlju radnog lista.Izborom komande iz glavnog menija (pozicija 4 napredhodnoj slici) dobija se lista kao na slici lijevo pa seizborom AutoFit automatski se podesi širina odabranekolone.Podesite sami širinu ostalih kolona.Okvire oko tabele i linije mreže u tabeli se podešavaju u prozoru Format as Table (koji se poziva klikom naistoimenu ikonu -5)odnosno Cell Styles ((koji se poziva klikom na istoimenu ikonu -6)
 12. 12. SUM, MIN, MAX, AVERAGEU radni list unesite u ćelije od A2 do A6 brojeve (vidi sliku). U Excelovoj terminologiji kaže se da ste popunilirang ćelija od A2 do A6 ili A2:A6. Ako želite u ćeliji A7 dobiti sumu unesenih brojeva, tada aktivirajte ćelijuA7, i u nju unesite formulu koja će dati željeni rezultat.Unos formule se obavlja u nekoliko koraka, kroz koje vas vodi Excel i to:1. Aktiviranje rada sa ugrađenim funkcijama;2. Izbor potrebne funkcije za obavljanje zadatka i3. Izbor oblasti (ranga) ili pojedinih ćelija koje će funkcija koristiti za izračunavanje.4. Kada ste obavili predhodna tri koraka ostaje Vam da kliknete na dugme OK i formula sa izabranomfunkcijom je unesena i dobijen željeni rezultat.1. Da se komanda za izbor funkcije Insert-Function:2. Excel ima veliku zbirku ugrađenih funkcija koje se mogu upotrebiti u formulama, a koje su svrstane pokategorijama. (vidi sliku dolje)Na vrhu se nalazi kategorija Most Recently Used (najčešćekorišćene funkcije) i All (sve funkcije- pregledajte ih). Kadizaberete funkciju u našem slučaju SUM kliknete na dugmeOK i Excel će u većini slučajeva prepoznati rang koji želiteračunati, a ako ne, onda morate sami to obaviti u sljedećemkoraku.Postoje funkcije koje izvršavaju složene operacije, koje je inače teško i komplikovano "obaviti", npr., funkcijaCORREL izračunava koeficijent korelacije dva skupa podataka.
 13. 13. 3. U ovom koraku dobro provjerite šta je Excel ponudio možete to promijeniti, ako ne odgovara, te sami unijeti ili mišem izabrati ćelije ili rangove ćelija koje želite da budu predmet računanja.4. Kada ste se uvjerili u ispravnost izbora ranga i dobijenogrezultata kliknete na OKMogli ste i bez pomoći Excela! - jednostavno upisati u ćelijuA7 formulu =SUM(A2:A6) i pritisnuti Enter.To ćete vjerovatno raditi kada budete dobro proučili rad saformulama na opisani način.Kada je aktivna ćelija sa formulom tada se vidi njen sadržaj i automatski se označe ćelije koje učestvuju uproračunu, što je vrlo korisno jer se može lako kontrolisati da li je ispravno odabran rang ili njih više.Vježbe i standardne greškePrema navedenom uputstvu izračunajte sumu SUM rang(A2:A6), minimum MIN rang (C2:C6), maksimum MAXrang (E2:E6) i srednju vrijednost (AVERAGE) rang(G2:G6).Ako formula sadrži grešku Excel će pokušati prepoznati problem (pazite ne uvijek uspješno) i pojaviće seporuka o postojanju greške. Na Vama je šta ćete dalje uraditi.Neke standardne greške koje se pokazuju u ćeliji sa formulom su sljedeće: ##### Kolona nije dovoljno široka za prikaz vrijednosti Proširite kolonu #DIV/0! Pokušaj djeljenja sa nulom Provjerite ćelije #NAME! U formuli je pogrešan ili nepostojeći naziv Ispravite naziv #REF! U formuli se poziva na ćeliju koje nema (obrisana) Probajte sa Undo #NUM! Pogrešno korišćenje broja recimo korijen iz -5 Circular Formula se poziva na sebe samu direktno ili indirektno #N/A Ukazuje na nepostojeću vrijednost ili neodgovarajući argument
 14. 14. Još o formatiranju ćelijaU predhodnoj lekciji naučli smo kako koristit šablone za formatiranje ćelija.Ta mogućnost izgleda efektno, ali ju je teže kontrolisati.Zato preporučujemo da koristite (takođe spominjani) meni format. sa aktivnom karticom BorderPogledajte i ostale opcije (kartice) iz ponude.Pokušajte sami definisati kompletnu tabelu (Nadam se da ste zapamtili tabelu sa cigarama.). U primjeru na slici markirana je cijela tabela i postavljene su vanjske linije oko tabele (duple linije), a linije izmedju ćelija unutar tabele su tanke crtkane. Primjetite da postoje i kose linije koje faktički precrtavaju ćelije (ako je potrebno prikazati neku vrijednost precrtanu).Da bi pristupili ovoj vježbi ne zahtjeva se znanje ekonomije.Problem koji se ovdje rješava nije čak ni vođenje kućnog budžeta na godišnjem nivou Zaradutretiramo kao ono što pretekne od onog što smo potrošili u toku mjeseca... Ne možejednostavnije, ali za početak prakse više nego dovoljno.Vaš zadatak je da napravite tabelu koristeći funkcije SUM, MIN, MAX i AVERAGE za proračune unjoj prema slici dolje koja prikazuje tabelu u Excelovom prikazu prije štampe-prikaz PrintPreviewu kojem se vidi kakav će biti izgled kada se odštampa radni list.Postupak rješavanja zadatka je opisan, a za neke od koraka su napisana detaljna uputstva dok suneka uputstva opisan pri rješavanju predhodnog zadatka.
 15. 15. Postupak rješavanja zadatka je sljedeći:1. U ćeliju A1 unese se tekst: "Polugodišnji pregled prihoda i rashoda";2. U koloni A (rang A2:A9) se popuni odgovarajućim tekstom (vidi sliku) ; 3. U koloni B u ćeliju B2 se unese tekst "Prihodi" i rang B3:B8 se popuni odgovarajućim brojkama (vidi sliku) ; 4. U koloni C u ćeliju C2 se unese tekst "Rashodi" i rang C3:C8 se popuni brojkama (vidi sliku); 5. U koloni D u ćeliju D2 se unese tekst "Zarada", a u rangu D3:D8 se izračuna zarada kao razlika između Prihoda i Rashoda; formula je =(B3-C3) i popuni do dolje.6. Najbrži put spajanja ćelija od A1 do D1 u jednu i kreiranja naslova od teksta "Polugodišnjipregled prihoda i rashoda" je:- označi se rang ćelija A1:D1 i klikne na alatku Merge and Center (vidi sliku)7. Najbrži put unosa funkcije SUM (sumiranja ranga B3:B8) "Prihodi" je:- "stane" se u ćeliju B9 i mišem klikne na alatku AutoSum (vidi sliku)Ova alatka je prečica za opisani postupak unosa funkcije SUM koja se često koristi.8. Na isti način kako se mogu automatski popunjavatiformule po vertikali, mogu i po horizontali. Ostalesume se dobijaju automatski kada se "povuče" Detalj pri unosu formule zaizračunata formula iz ćelije B9 lijevo u ćelije C9 i D9. izračunavanje sumeOstalo je da se izračunaju minimum, maksimum i srednja vrijednost Prihoda, Rashoda i Zarade.9. U ćelije A11 unesite tekst "Minimum", A12 tekst "Maksimum" i A13 tekst "Srednje"10. Izračunavanje minimuma prihoda se vrši tako što se u ćeliju B11 komandom iz glavnog menija
 16. 16. Insert-Function dobije prozor u kome se izabere funkcija MIN i u sljedećem koraku odredi rangćelija iz koji se traži minimalna vrijednost (vidi sliku). 11. Kao u slučaju izračunavanja sume (vidi tačku 8) ostali minimumi se dobijaju automatski kada se "povuče" izračunata formula iz ćelije B11 lijevo u Detalj pri unosu formule za izračunavanje minimuma ćelije C11 i D11. prihodaUradite sami za maksimum i srednju vrijednost. Pazite da ne pogriješite pri izboru ranga ćelija izkojeg se traži maksimum, odnosno srednja vrijednost (AVERAGE).12. Ostalo je samo da formatirate tabelu (vidi Format-Cell)Ako možete da slijedite ovdje iznesena uputstva postali ste stvarni korisnik Excela.Ostaje da dalje brusite Vaše znanje.Izrada otpremniceDa bi pristupili ovoj vježbi trebali bi znati šta je otpremnica.Uostalom pretpostavljamo da onaj ko ne zna šta je otpremnica nije baš zainteresovan zatabelarne proračune.
 17. 17. Kada imate zadatak da napravite sličnu otpremnicu prvi korak bi trebao da bude planiranjaprostora, odnosno, odgovor na pitanje koliko je potrebno kolona za unos podataka. U ovomslučaju to je 9 (vidi sliku dolje), a sljedeći koraci idu sami od sebe.U koloni A u ćelije A13 i A14 unesete brojeve 1 i 2 i automatski popunite rubriku "RB". Vidjećeteda sve ide brzo. Isto vrijedi za unose u koloni C Sijalica E-27, Sijalica E-28 i Patron brzi A10,Patron brzi A15, i koloni D "Kom", sve se automatski popuni za čas. Vrijednosti u koloni E i Fmorate pojedinačno unositi, dok se u kolonama G, H i I unose formule i automatskiobračunavaju. Scenario viđen u predhodnim zadacima.Nakon toga poželjno je izvršiti spajanje ćelija u zaglavlju tabele (vidi ćelije u kojima se nalazetekstovi "RB", "Roba, "Količina", "Jedinična cijena", "Ukupna cijena u") i naravno"RAČUN/OTPREMNICA BR.1006". Na slici u ovim ćelijama piše Merge Cell što znači "spoji ćelije".
 18. 18. Dakle, označe se ćelije A10 i A11 i u glavnom meniju se izabere komanda Format-Cell i u prozoruza formatiranje bira kartica Alignment gdje se potvrdi opcija Merge Cell.U pomenutom prozoru sa slike se vrši i podešavanje orijentacije teksta (u slučaju "RB" to je ugao90 stepeni (Degrees), kao i podešavanje položaja teksta (probajte) u ćeliji (lijevo, centralno,desno-vidi i ostale opcije) po horizontali i po vertikali.Na slici se vide popunjene kolone KM, Euro, i Dinaraizračunatim vrijednostima i jasno je da one nisuformatirane odnosno neke vrijednosti su cjelobrojne(120, 3960), neke sa jednom decimalom (110,9) itd...Zato trebate označiti ovaj rang E13 do I22 i podesiti dase vide brojevi sa dvije decimale.Da ne bude zabune, Excel uvijek računa sa "tačnim"vrijednostima, što znači da on u svojim proračunimakoristi broj 56,87179, a ne formatirani broj (na dvijedecimale 56,87). Ovo morate imati na umujer nije "pojela maca" onu razliku 0,00179.Dakle prava vrijednost se može vidjeti u Formula baru a formatirana na radnom listu.Mali trikoviSa ostalim dijelom rada (formatiranje okvira Format Cells-kartica Border ili formatiranje datumau ćelijama C5 do C7, Format Cells-kartica Number-Date) i izračunavanjem ukupnih vrijednostidolje ispod (vidi Ukupno) ne bi trebali imati problema, ali...Šta će Vas vjerovatno iznervirati ako budete pravili identičnu otpremnicu kao na slici?1. Nećete moći unijeti šifru 009874 u ćeliji B14 jer će Excel automatski izostavljati prve dvije nulei pisati 9874.2. Nećete moći unijeti =E*F u ćeliji G12 jer će Excel javljati grešku u formuli #NAME?.Da bi ove probleme riješili, birajte, ili da pri unosu prvo otkucate apostrof koji će Excelu "reći":"Ne pravi se pametan ovo što dalje unosim ostavi takvo kakvo jeste", ili predhodno formatiratićeliju komandom Format-Cell (Kartica Number) i izabrati Text, da bi Excel unos tumačio kaoobičan tekst.3. Možda Vam neće poći za rukom da napišete "Jedinična cijena" jedno ispod drugo. Evo kako seto radi: postavite kursor miša izmedju te dvije riječi i pritisnite kombinaciju tastera Alt+Enter.
 19. 19. Pošto taster Enter u Excelu prihvata unos u ćeliju i prelazi na drugu, ova kombinacija tasteraAlt+Enter koristi se da bi u istoj ćeliju napravili novi red.4. Možda će te u toku rada zaboraviti unijeti podatke iz nekog reda, "preskočiti" red, i bićepotrebno da ga naknadno unesete, evo kako:- postavite da je aktivan red iznad koga želite ubaciti red i- iz glavnog menija izaberite komandu Insert–Row.5. Možda ste "preskočili" kolonu:- postavite da je aktivna kolona ispred koje želite ubaciti novu i- iz glavnog menija izaberite komandu Insert–Column.6. Ako trebate obrisati kolonu B klikom na njenu oznaku B markirate je i iz glavnog menijaizaberite komandu Edit–Delete i ona će nestati.7. Ako trebate obrisati red 7 klikom na njegovu oznaku 7 markirate ga i iz glavnog menijaizaberite komandu Edit–Delete i on će nestati. Pažnja!!! Još nešto može da zbuni početnike. Excel koristi podešavanja Windowsa što se tiče decimalnog separatora, a to znači da je znak za razdvajanje cijelog dijela broja od decimalnog dijela ili tačka (.) ili zapeta (,). Kako znati na svom ili nekom drugom računaru na kojem radite kako je podešen Windows, odnosno kako ispravno unositi decimalne brojeve da ne bi bilo greške u formulama. Test je jednostavan, u neku od neformatiranih ćelija unesite 9,7 i ako Excel ovo prihvati kao broj ono će se pojaviti u desnom uglu ćelije, što je znak da je decimalni separator zapeta (,), u protivnom ostaće tekst 9,7 u lijevom uglu (ili će se prikazati recimo datum) što je znak da je decimalni separator tačka (.) i da nju treba koristiti pri pisanju decimalnih brojeva. Pažnja, opet!!! Kod gotovih formatiranih tabela ako obavljate unos formula ili popunu na opisani način desiće Vam se da se "razmažu" okviri, odnosno prenesu i linije okvira ako su različitih stilova duž tabele. Naknadno morate ponovo formatirati taj dio tabele. Da bi ovo izbjegli uradite ovako: - postavite aktivnu ćeliju u kojoj je prva formula - pritisnite taster Shift i dok ga držite pritisnutog strelicom ka dolje označite dokle želite da budu unesene formule, nakon toga pustite taster Shift (označen rang G13 do G22) - kliknite mišem u Formula bar (vidi sliku) i pritisnite taster Ctrl+Enter (u označenom rangu biće unesene formule bez problema)
 20. 20. Dijagram je grafička prezentacija podataka koja treba da vizuelno istakne vrijednosti iz tabele. Vrlo je bitanizbor vrste dijagrama, što je iz Excelove bogate kolekcije, pravo umijeće.Pogledajte sljedeći zadatak.U terminologiji Excela, dijagram (Chart) je složeni grafički objekat koji je direktno povezan sa nekimpodacima iz radnog lista (tabele). Kada je dijagram formiran onda se na njega direktno odražavaju svepromjene u sadržaju ćelija za koje je povezan, i obratno, što je veoma važno da znate promjene nagotovom dijagramu, povećavanjem ili smanjenjem prikazanih podataka se odražavaju na vrijednosti ućelijama sa kojima je povezan.Već ste iskusni u radu sa tabelama i potrudite se i napravite tabelu sa slike.
 21. 21. Na osnovu njenih podataka napravićete svoj prvi dijagram.1. Markira se onaj dio tabele u kojem su podaci koji se žele prezentovati dijagramom, ponekad i cijelatabela. Mada se ovaj korak može napraviti i naknadno, za početak ga ne preskačite.Dakle, označite rang A3 do E4, jer dijagram treba da pokazuje prodaju prasetine po kvartalima za 2005godinu.2. Komanda Insert-Chart Vas prepušta odličnom vodiču po imenu Chart Wizard ("čarobnjaku za dijagrame")sa kojim ćete u četiri koraka stići do željenog cilja.I. Chart Wizard - Step 1 of 4 - Chart Type (Korak 1 od 4 - Tip dijagrama)Prvi korak je najinteresantniji i najvažniji jer se tu vrši izbor tipa (vrste) dijagrama (vidi sliku). Nakon izboratipa (Pie) sa desne strane se daje mogućnost izbora podvrste.Ispod postoji komandno dugme na kojem piše "Pres and Hold to View Sample" (Pritisni i drži da vidiš izgled)- pritisni i vidjećeš kao dolje na slici.Kada ste odabrali tip (vrstu i podvrstu) dijagrama klikom na komandno dugme Next prelazite na sljedećikorak.II. Chart Wizard - Step 2 of 4 - Chart Source Data (Korak 2 od 4 - Izvor podataka) U koraku 2 na kartici Seriesmožete vidjeti koje ste ćelije markirali za prikaz podataka u dijagramu i eventualno izmjeniti. Korak u kojemnaknadno možete markirati podatke za izradu dijagrama ako to niste uradili na početku kako jepreporučeno. Pošto jeste, klikom na komandno dugme Next prelazite na sljedeći korak.III. Chart Wizard - Step 3 of 4 - Chart Options (Korak 3 od 4 - Opcije dijagrama)
 22. 22. U koraku 3 na kartici Titles možete unijeti naslov za dijagram (vidi Excel je predložio "Prasetina", Vi tomožete izmjeniti npr, napisati "Prodaja prasetine"). To je korak u kojem ima više mogućnosti izbora ipodešavanja što zavisi i od tipa dijagrama koji ste izabrali. Kartica Legend omogućava izbor položajalegende na dijagramu: gore (Top), lijevo (Left), desno (Right), dolje (Bottom) i u uglu (Corner), i bez legendeako je isključena opcija (Show legend). Inicijalno je postavljena legenda desno (Right).Kartica Data Labels (vidi sliku) određuje natpise na dijagramu: None (bez natpisa); Show value (prikazujevrijednosti); Show percent (prikazuje procente); Show label (prikazuje nazive) i Show label and percent(prikazuje nazive i procente).Klikom na komandno dugme Next prelazite na posljednji korak.IV. Chart Wizard - Step 4 of 4 - Chart Location (Korak 4 od 4 - Lokacija dijagrama)Korak 4 nije toliko egzotičan kao predhodni koraci. Ima samo dvije opcije koje se odnose na lokacijudijagrama:1. Potvrđena opcija As new sheet - Dijagram se može napraviti na posebnom radnom listu kome možeteodmah dati odgovarajuće ime umjesto predloženog (Chart1)2. Potvrđena opcija As object in: - Dijagram se pravi u izabranom radnom listu, kao grafički objekat kojiprezentuje podatke iz tabele. Izaberite ovu drugu opciju i kliknite na komandno dugme Finish i dobićetedijagram koji se "mišem prevuče" na željenu lokaciju na radnom listu. Naknadno se mogu "dotjerivati"odnosno mijenjati elementi dijagrama (naslov, položaj legende, veličina, boja, font i ostali atributi) zavisnood toga koji ste dio tog grafičkog objekta-dijagrama markirali (vidi sliku).Markiranje pojedinih dijelova gotovog dijagrama se vrši klikom na njih (ponekad i nisu lako uočljiva mjestagdje treba kliknuti da bi se to obavilo ako je u pitanju neki kompleksniji dijagram). Nakon markiranja kliknese na desni taster miša i dobije priručni meni (padajuća lista) sa opcijama koje možete upotrijebiti zaizmjene i formatiranje izabranog objekta. Na slici se vidi priručni meni za formatiranje legende koja jemarkirana, i ima još mnogo toga...sami istražujte. Srećno!Problem: Pokušajte napraviti isti dijagram, ali da pokazuje prodaju piletine po kvartalima za 2005 godinu,za razliku od predhodnog zadatka.Dakle, krenite i označite rang. Koji rang? Pa trebali bi označiti ćelije od A3 do E3, i naravno, od A5 do E5gdje se nalaze podaci za piletinu. Kako na preskok?Označite "normalno" ćelije od A3 do E3, a onda pritisnite taster Ctrl i držite ga pritisnutog, i kliknite mišemu ćeliju A5, a zatim "razvucite" do ćelije E5, vidi sliku. Postupak za označavanje na "preskok".Napravite još jedan dijagram koristeći podatke iz tabele prodaje mesa po kvartalima.1. Označite rang A3:E8 u kojem se nalaze podaci o prodaji svih vrsta mesa po kvartalima.2. Komanda Insert-Chart obezbjediće otvaranje prozora u kojem se bira tip dijagrama (prvi korak Wizarda).Ovaj put izaberite kompleksniji tip dijagrama Column (kolone) i podtip prema slici i kliknite na dugme Nextda se nastavi izrada dijagrama.
 23. 23. 3. Prihvatite postojeće informacije drugog koraka i kliknite na Next da pređete na treći korak u kojem zbogkompleksnosti odabranog dijagrama sada ima više opcija za podešavanje (vidi slike).U koraku 3 postoji kartica Title (definisanje naslova) gdje se može unijeti naslov za dijagram i zavisno odtipa dijagrama dodatni opisi uz X osu, Y i Z osu, kartica Axes (definisanje osa dijagrama), Gridlines(definisanje glavnih i pomoćnih linija mreže), Legend (Legenda), Data Labels (definisanje prikazavrijednosti) i Data Table (prikazuje dijagram i izabrane podatke u tabeli ispod).Uglavnom za sada pregledajte sve ove opcije i kliknite na dugme Next da pređete u 4 korak i naravnodugme Finish.Dobijeni dijagram na radnom listu obično neće "izgledati" najbolje. Potrebno ga je premjestiti na drugulokaciju, povećati, promijeniti naslov, obrisati legendu i slično. Sve ove akcije se mogu naknadno uraditimarkiranjem i promjenom osobina markiranih dijelova gotovog dijagrama.Modifikovani dijagram izgleda kao na slici dolje, a prikazani su i osnovni dijelovi dijagrama čije osobine semogu naknadno mijenjati.Na slici vidite pojedine elemente dijagrama koje možete aktivirati mišem i promijeniti im npr. sadržaj ilifont (smanjiti) kod Value Axis Title i Category Axis Title da bi dijagram dobio na prostoru ili recimo povećatiPlot Area, ili recimo promijeniti boju pozadine Wals. Ove dijelove dijagrama pokušajte sami pronaći.Laganim prelaženjem mišem po dijagramu pojavljivaće se mali tekst kao na slici i tada kliknite na to mjestoda bi markirali željeni element za promjene... Bez probe ne ide!Napravite sa nama još samo jedan specifičan dijagram, a onda se sami otisnite u more dijagrama i uz malotruda, vrlo brzo, u očima okoline postaćete neko ko "stvara čuda".Evo u čemu je stvar kod sljedećeg zadatka. Nekada se podaci koje treba prezentovati dijagramom,ekstremno razlikuju po redu veličine, kao na primjer temperatura vazduha (nekoliko desetaka) i pritisak(reda hiljada). Tada bi zbog drastične razlike bilo nemoguće prikazati temperaturu i pritisak na istomdijagramu. Evo rješenja!1. Označite tabelu;2. Startajte komandu Insert-Chart;3. U prvom koraku izaberite karticu Custom Types koja sadrži kolekciju gotovih rješenja dijagrama saspecifičnim rješenjima dijagrama;4. Pronađite tip: Line-Column on 2 Axes;5. Nastavite proceduru izrade dijagrama do kraja na opisane načine.Nemojte zaboraviti pregledati ostale zanimljive dijagrame koje nudi Excel pa i sami kreirati neke.
 24. 24. ŠtampanjeKako pozvati rutinu za štampanje prikazano je slikom iznad.Normalno prije nego što ste pozvali ovu rutinu uključili ste štampač i provjerili ima li papira.Prikaz prije štampanjaPrije štampe preporučuje se da pregledate kako izgleda u posebnom prikazu Print Preview koji seaktivira iz glavnog menija komandom File-Print Preview (ili aktiviranjem komandnog dugmetakoji se nalazi na standardnoj liniji sa alatkama). Ovaj prikaz po principu "to što vidiš, to ćeš idobiti", Vam omogućava podešavanje nekih elemenata na licu mjesta prije štampe, uposljednjem trenutku, recimo da promjenite širinu kolone ili margine.Na vrhu ekrana se prikazuju komandna dugmad: Next (ako ima više strana omogućava prelazakna sljedeću stranu), Previous (omogućava vraćanje na predhodnu stranu), Zoom (uvećanje naekranu), Print (aktivira opciju za štampanje, kao i File - Print), Setup (podešavanje osobina strane-kao i File-Page Setup), Margins (omogućava uključenje pomoćnih linija kojima se mogu podesitimargine, header, footer ili širine kolona-vidi sliku) i Close (zatvara PrintPreview i vraća normalanprikaz).
 25. 25. Podešavanje stranePodešavanje strane je jedna od važnijih radnji koje trebate obaviti da bi Vaš rad na papiruizgledao kako treba. Komandom iz glavnog menija File-Page Setup dobijete prozor Page Setupkoji ima četiri kartice: Page, Margins, Header/Footer i Sheet.Kartica Page omogućava da izaberete orijentaciju papira, da izvršite "skaliranje" radnog listaodnosno da izaberete koliko procenata želite da bude umanjen ili uvećan sadržaj radnog lista prištampi i opcija Fit to koja "uklapa" sadržaj radnog lista na zadani broj strana. Sem toga, bitno jeizabrati veličinu papira (kod nas je standard papir veličine A4 210 x 297 cm) i podesiti kvalitetštampe. Kartica Margins još omogućava da podesite bjeline sa lijeve, desne, gornje i donje strane papira, kao i prostor za zaglavlje i podnožje strane (vidi Print Preview). Pored toga sadržaj radnog lista možete centrirati po horizontali i vertikali-opcija Center Page.Header (zaglavlje) i Footer (podnožje) nisu dijelovi radnog lista nego posebni objekti. Koriste se
 26. 26. da bi se na svakoj odštampanoj strani na vrhu odnosno dnu papira štampali podaci poput brojastrane, naziva rada i slično. Podaci za zaglavlje unose se nakon klika na dugme Custom Header, aza podnožje nakon klika na dugme Custom Footer (vidi sliku) na kojoj je u lijevoj sekciji Napisano"Spisak ućenika", a u desnoj sekciji " Razred: IV 11".Važno!!! U centralnoj sekciji se klikom na ikonu Page Number automatski unose kod zanumerisanje strana &[Page]. Nipošto sami ne unosite broj strane-vidi sliku dolje.Kartica Sheet posjeduje opcije koje kontrolišu štampanje određenih dijelova radnog lista (vidisliku). Opisaćemo funkciju nekih od njih:1. Opcija Print Area omogućava da markirate željeni rang radnog lista i štampate ga. Funkcionišetako što nakon izbora kartice Sheet kliknete u polje Print Area i tada izvršite markiranje dijelaradnog lista koji će biti štampan. (vidi sliku)Pažnja!!! Ako kasnije želite štampati cijeli radni list morate obrisati predhodno definisano poljePrint Area.2. Opcija Rows to repeat at top (Redovi koji će se ponavljati na vrhu) je jedna od vrlo korisnihopcija ako imate liste podataka (spiskove) koji sadrže mnogo redova na više strana. Tada jeneophodno na svakoj strani da se ponavljaju red (ili njih više) tabele koji opisuju sadržaj spiska,misli se na RB Naziv robe Cijena.... (zaglavlje tabele).Funkcioniše tako što nakon izbora kartice Sheet, izaberete opciju Rows to repeat at top i klikneteu njeno polje da definišete koji red je glava tabele čiji će se podaci ponavljati na svakoj strani itada, izvršite markiranje klikom na redni broj reda u radnom listu (vidi sliku). Označen je prvi red$1:$1.

×