Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Power Point: Antologia de la poesia catalana

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Antologia De Poesia Catalana
Antologia De Poesia Catalana
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Power Point: Antologia de la poesia catalana (20)

Power Point: Antologia de la poesia catalana

  1. 1. Antologia de la poesia catalana<br />
  2. 2. Poema de la Rosa al Llavis; COM SÉ QUE ES BESA<br />Joan salvat- papasseit <br />
  3. 3. ANALISI DEL POEMA: COM SÉ QUE ES BESA<br />Com sé que es que es besa es un dels poemes del llibre de Joan Salvat - Papasseit: Poema de la rosa als llavis, 1923, constituït per 31 poemes breus que ens expliquen una història d’amor entre el poeta, que es el “mestre d’amor”, l’expert, i una noia inexperta, “l’aprenenta”, que ha estat seduïda pel poeta. <br /> <br />Aquest poema COM SÉ QUE ES BESA, esta en forma de cal·ligrama que pertany a les tècniques literàries de les avantguardes. El tema tracte d’un mariner que vol conquistar una noia amb l’entorn d’una melodia. <br /> <br />En el poema també trobem la idea que si el mariner no ofereix una cançó convincent expressant el seu amor a la dama vindrà un altre mariner i li prendrà l’amor.<br /> <br />El mariner es troba en la seva barca, en el port de Marsella, desitjant una noia el seu costat.  El mariner es dirigeix directament a la dama proposant-li una relació amorosa. Amb aquesta proposta la dama accepta amb un apassionat petó. <br /> <br />Seguidament , el poeta expressa la incertesa de besar i finalment es decideix. <br />Finalment els dos últims versos representa una amenaça. Perquè si el marinet no controla i no li ofereix tot l’amor a la seva dama vindrà un altre mariner i li prendrà. <br />
  4. 4. El poema alterna el català i el francès. Quan observem el cal·ligrama podem interpretar un vaixell veler<br />dividit en quatre parts:<br /> <br /> El casc que ens situa geogràficament el lloc dels fets, el port de Marsella.<br /> El mar ( les línies blaves).<br /> El vaixell dibuixat mitjançant la primera estrofa.<br /> Un primer pal amb la bandera que explica que una dama prega al marinet que aconsegueixi el seu amor amb l’oració: “ RESA UNA NOIA EN MON BATELL”.<br />El segon pal que explica l’acció de la seducció amorosa amb l’oració: “ SOTA LES VELES LA CAPTINDRÉ” .<br />I finalment les veles que accentuen que hi ha el perill de la presència de corsaris que poden prendre la dama. <br />La forma d’expressió d’aquest text es narrativa, ens narra la situació amorosa entre el mariner i la<br />dama. També intervé un diàleg en el segon paràgraf el qual el mariner s’insinua i la dama li respon. <br /> <br />Aquest tipus de poema són molt originals respecte la interpretació del dibuix que esta lligat amb el<br />significat del poema i també de mesclar les dues llengües: el català i el francès. Utilitzen l’art com a<br />recerca i experimentació de noves formes artístiques i valoren tot el que es diferent i original com es el<br />cas d’aquest poema representat en forma de cal·ligrama.<br /> <br />
  5. 5. Com sé que es besa<br />
  6. 6. Joan salvat-papasseit<br />
  7. 7. Breu biografia: joan salvat- papasseit<br />Neix a Barcelona el 16 de maig de 1894 en una família obrera. Conegut sobretot com a poeta, és autor també d'articles, manifestos, i altres proses de caire polític i social.<br /> <br />Orfe des de ben petit, viu internat a l'Asil Naval Español, (que estava instal·lat al port de Barcelona) durant cinc anys.<br />En sortir de l'asil va treballar com a adroguer, tallador de fusta i guardant fusta al moll. <br />La curiositat el va fer llegir i formar-se de manera autodidacta. Entrà a treballar a la llibreria de les Galeries Laietanes i d'aquesta manera va començar a prendre contacte amb el món de les avantguardes plàstiques i literàries. <br />La seva consciència política el va dur a afiliar-se al Partit Socialista, però després es va decantar cap a les tendències anarquistes. Marcat per l'experiència del CARRER, el DOLOR i la VIDA, adopta el pseudònim de Gorkiano per signar els seus articles a la revista "Un enemic del poble".<br />L'any 1918 es va manifesta amb rotunditat la malaltia que en pocs anys li causaria la mort. Fa una cura de repòs en una masia situada en el terme de Matadepera i posteriorment fixa la seva residència a la Barceloneta.<br />El 7 d'agost de 1924 mor de tuberculosi.<br />
  8. 8. Obres<br />Poesia<br />Poemes en ondes hertzianes (1919)<br />L'irradiador del Port i les gavines (1921)<br />Les conspiracions (1922)<br />La gesta dels estels (1922)<br />El poema de La rosa als llavis (1923)<br />Óssa Menor (1925, edició pòstuma)<br />Prosa<br />Glosas de un socialista (1916)<br />Fum de fàbriques (1917)<br />Humo de fábrica (1918)<br />Concepte del Poeta (1919)<br />Contra els poetes amb minúscula - Primer manifest català futurista (1920)<br />Notes biogràfiques (1934, edició pòstuma)<br />
  9. 9. Moviment Literari: Vanguardisme<br />Cap a principis del segle XX es van produir una sèrie de moviments, pretenent destruir les concepcions artístiques del segle XIX, amb propostes revolucionaries. La seva finalitat era renovar el llenguatge artístic d'una forma radical.<br /> <br />L'avantguarda literària a Catalunya s'acostuma a estructurar en tres períodes entre els quals hi ha, més o menys llargs, espais d'emmudiment.<br />El primer període que, cronològicament, correspon a la segona europea, pot emmarcar-se entre el 1916-1924, és a dir, fins a la mort de Joan Salvat-Papasseit. Durant aquests anys es donen a conèixer les primeres obres dels nostres poetes avantguardistes. El mateix Papasseit divulga les seves reflexions.<br />El segon període engloba dotze anys, des de 1926 al 1938. Es caracteritza per la influència del surrealisme francès. El pintor Dalí apareix com a gran revolucionari, ocupa l'atenció del públic.<br />El tercer període, és posterior a la Guerra Civil Espanyola, es troba en una situació de difícil permanència. Es produeix a partir del 1948 i ocupa bona part dels anys cinquanta. Un grup d'artistes plàstics anomenat Dau al set assumeix el protagonisme. Les plataformes des de les quals es propulsaven les proclames avantguardistes eren, fonamentalment, les revistes que van tenir, lògicament, una vida efímera. Editades i subvencionades pels seus mateixos autors, sovint de migrades possibilitats econòmiques, anaven destinades, inevitablement, a un públic minoritari per definició.<br />

×