Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Java Thread

95 Aufrufe

Veröffentlicht am

Java MultiThreading ve ForkJoin

Veröffentlicht in: Software
 • Login to see the comments

Java Thread

 1. 1. Ozay TUNÇTAN SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ Ders10: Thread,ForkJoinTask “Bilgi paylaştıkça değer kazanır.”
 2. 2. Thread (Iş parçacığı) Eş zamanlı olarak çalıştırılacak birden fazla task(işlem) aynı anda yürütmek için kullanılır. Threadler iş parçacıkları olup, çoklu görevlerde senkronizasyonu sağlamak için kullanılır. Her threadin farklı bir görevi vardır. Eğer bu threadler aynı anda aynı bölgeye girerse hatalar (deadlock) meydana gelebilir. Örneğin:Bilgisayar da aynı anda müzik dinlemek,oyun oynamak ,internet girmek vs. new Thread() Oluştur(Create) Çalışıyor(Running) start() stop() Wait() Sleep() wait() notify() notifyAll()sleep() stop()
 3. 3. Runnable Arabirimini Uygulamak Bir kanal kanal oluşturmanın en basit yolu Runnable arabirimini uygulayan bir sınıf oluşturmaktır. Runnable çalıştırılabilir bir kod birimini özetler.Runnable uygulamak için ,bir sınıfın yalnızca run() adlı metodunu kullanmak yeterlidir. class ProcessCounter implements Runnable{ @Override public void run() { //Yürütülecek işlemler } } *Not:Thread sınıfını genişleten bir sınıf oluşturarak Bir kanal oluşturulabilir.O sınıfa run () metodunu ezerek bunu gercekleştirebiliriz. class ProcessCounter extends Thread{ @Override public void run() { //Yürütülecek işlemler } }
 4. 4. * @author ozaytunctan13 */ public class ProcessCounter implements Runnable { int counter; public ProcessCounter(int counter) { this.counter = counter; } @Override public void run() { for (int i = counter; i <=counter + 5; i++) { try { Thread.sleep(200);//Diğer Threadin gecişine izin ver } catch (InterruptedException ex) { ex.printStackTrace(); } System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ">>" + i); } } public static void main(String[] args) { ProcessCounter s1 = new ProcessCounter(0);//0-5 arasını yazdır ProcessCounter s2 = new ProcessCounter(5);//5-10 arasını yazdır Thread task1 = new Thread(s1, "S1"); Thread task2 = new Thread(s2, "S2"); task1.start();//run()metounu çağır call et task2.start();//run()metounu çağır call et } } Examples
 5. 5. Example:2 public class ProcessCounter extends Thread{ int counter; public ProcessCounter(String name,int counter) { this.counter = counter; new Thread(this, name).start(); //Nesne oluştuktan hemen sonra run()metodunu cağır ve başlat } @Override public void run() { for (int i = counter; i <=counter + 5; i++) { try { Thread.sleep(200);//Diğer Threadin gecişine izin ver } catch (InterruptedException ex) { ex.printStackTrace(); } System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ">>" + i); } } public static void main(String[] args) { ProcessCounter s1 = new ProcessCounter("S1",0);//0-5 arasını yazdır ProcessCounter s2 = new ProcessCounter("S2",5);//5-10 arasını yazdır } }
 6. 6. Task1 Task2 Task3 Kritik Alan Synchronized Aynı anda birden fazla işlem aynı alana erişmek istediğinde kilidi alan sadece o alanda işlemini devam ettirir.Diğer işlemler bekleme durumunda olur.O alana giren iş parcaçığı işini bitirdikten sonra kilidi serbest bırakır.Daha sonra bekleyen tasklar kilidi alıp işlemini yürütür. Task1 Task2 Task3
 7. 7. public class Consumer implements Runnable { private Buffer buf; private int m; private String nameThread; public Consumer(Buffer buf, String name) { this.buf = buf; this.nameThread = name; new Thread(this, name).start(); } @Override public void run() { int k; for (int i = 0; i < 10; i++) { k = buf.get(); System.out.println(nameThread + ":" + k + " Urunu } } }
 8. 8. public class Buffer { private boolean available = false; private int data; public synchronized void put(int n) { while (available) { //Suan veri alınıyorsa bekle avaliable=true try { wait(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } //avaliable=false; ise uretmeye basla avaliable=true; this.data = n; available = true; notify(); } public synchronized int get() { while (!available) { //Uretim yoksa almayı durdur.avaliable=false try { wait(); } catch (InterruptedException e) { } } //Uretim yoksa degeri al uretmesi icin sinyal gonder available = false; notify(); return data; } }
 9. 9. public class Producer implements Runnable { private Buffer buf; private String nameThread; private int k; public Producer(Buffer buf, String name) { this.buf = buf; this.nameThread = name; new Thread(this, name).start(); } @Override public void run() { for (int i = 0; i < 10; i++) { buf.put(++k); System.out.println(nameThread + ": " + k + " Uretti"); } } }
 10. 10. ForkJoinPool Çok büyük işler eğer alt işlere bölünüryosa bu işlemleri alt gorevlere ayırmak hem performans hemde hız sağlar. RecursiveTask<V>:Alt Görevler tanımlanınca bir değer döndürür.V compute() metodunu implement eder. RecursiveAction:Alt gorevleri tamamlandığında bir değer dönmez RecursiveTask<V>gorev; gorev.join():Alt gorevin sonucunu döndür. gorev.fork():Buyuk görevi alt işlere böl IF(gorev kcuk ise) Gorevi hemen yap Else Gorevi alt işlere parcalara Fork():Alt gorevleri işlet Alt görev sonuclarını döndür Join();sonucunu döndür
 11. 11. Override otected Integer compute() { f (gorevSayisi <= 10) { int ara = 0;//Gorev kucuk hemen yap for (int i = 0; i < 10; i++) { ara += uretSayi(); } System.out.println("Ara Toplam:" + ara); return ara; } else {//Gorev Buyuk alt işlere parçala List<RecursiveTask<Integer>> altGorev = new ArrayList<>(); for (int i = 0; i < gorevSayisi; i += 10) { Gorev altGorevPaket = new Gorev(10);//10 narlı parçalar halinde r çağrılıor altGorevPaket.fork(); altGorev.add(altGorevPaket); } int toplam = 0; for (RecursiveTask<Integer> recursiveTask : altGorev) { toplam += recursiveTask.join();//alt işlem sonucları al } return toplam; blic int uretSayi() { nt uret = (int) (Math.random() * 100); System.out.println("Uretilen Sayi: " + uret); return uret;
 12. 12. public static void main(String[] args) throws InterruptedException, ExecutionException { System.out.println("Cekirdek sayısı:" + Runtime.getRuntime().availableProcessors()); ForkJoinPool pool = new ForkJoinPool(Runtime.getRuntime().availableProcessors()); Gorev gorev = new Gorev(2_000); int toplam =pool.invoke(gorev); System.out.println("2_000 Syının Toplamı:"+toplam); } Output: Cıktının bir kesidi: Ara Toplam:483 Uretilen Sayi: 10 Uretilen Sayi: 71 Uretilen Sayi: 95 Ara Toplam:427 Ara Toplam:489 2_000 Syının Toplamı:99637 ForkJoinPool Main

×