Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Queens Lab Företagspresentation 2019-03-20

 1. Vi bryggar gapet mellan teknik och design. V.HAMNGATAN 7C / QUEENSLAB.SE
 2. 99% av alla IT-projekt lider av en strid mellan programmering och design. Hur väl planen än är lagd så uppstår missförstånd och krångel som kostar mycket onödiga pengar och som tär hårt på både relationer och slutresultat. Det gäller appar, hemsidor, digitala tjänster och allt som hör därtill. Som erfaren beställare vet du precis vad vi menar. För att åstadkomma ett bättre resultat med mindre resurser än konkurrenterna så grundade vi QueensLab på löftet att ”Brygga gapet mellan teknik och design.” Tanken var enkel. Några av världens starkastevarumärken jobbar med effektiva processer mellan den ingenjörsmässiga och den estetiska sidan av sina tjänster. Det verkade rätt så vi började göra likadant. Ditt IT-projekt skall inte lida för att andra träter. Förvänta dig effektivitet och ett gott humör. Exempel på bolag som skickligt bryggar gapet:
 3. Du vet att det krävs kreativitet och rappa springare för att skapa unika lösningar, men det krävs också mognad och storlek för att bli en långsiktig partner för utveckling och/eller design på din nivå. Våra kunder säger att vi är många nog att konkurrera med jättarna, men små nog att inte ta så rysligt betalt för over head. Det kan säkert stämma. På QueensLab talar vi 12 språk och du möter alla färger och former av människor som du kan tänka dig. HR-forskning visar att heterogena grupper gör underverk för projektdynamik och kapacitet - och det visar sig stämma med råge vid vårt hov. På den återkommande frågan om vi är en digital byrå eller IT-konsulter så svarar vi glatt att det faktiskt beror på dig. Hur behöver du oss? hälften kvinnor kund- centrerat kontoret är slottet 12 språk innovativt hr-arbete tech heavy & design savvy ...det var en gång Vi prototypar och förverkligar din digitala idé. Men du bestämmer hur. bryggar gapet
 4. Kundcase / RAYBASED WebApp förSmarta Byggnader
 5. Kundcase / RAYBASED backend- utveckling webb-app design motion graphics UX 3D frontend- utveckling varumärke grafisk formgivning På uppdragav RayBasedbyggde QueensLabunder2018 enresponsiv PWA* medVue.jsföratthjälpaRaybasedskunderatthanterasina fastighetersförbrukningochstatus. Projektetinnefattade förQueensLabs delbåde förstudie,UX research/design,grafiskdesign,backend- ochfrontendutveckling.Det användarvänligawebbgränssnittetanvändsidagförattge fastighetsägare entydligöverblicki realtidövervatten,el- ochenergiförbrukning. - PWA - Azure EventGrid - .NET Core - Vue.js - UX Design - Prototyping * ProgressiveWebApps, förkortatPWA,är ettmellanting mellan enapp ochen vanlig webbsida.PWA kombinerar funktionaliteteni webbläsarenmedfördelarna av en app. De används för att leverera en webbsida somkänns lika användarvänlig och snabbsomenapp. Användarenbesökerwebbsidan via webbläsaren som vanligtochbehöver inteinstallera en app för attfå den optimala upplevelsen. NYCKELKOMPETENSERBESKRIVNING
 6. Kundcase / GUARDTOOLS Uppkopplat IT-system för vaktverksamhet
 7. Ett effektivtutvecklingsteamifrånQueensLabhjälpte Blue Mobile Systemsunder2018 att byggadetrealtidskritiskasystemet GuardToolsfördenEuropeiskaväktarindustrin. QueensLabansvarade specifiktförattbyggaoch kvalitetssäkra meddelandesystemmedSQLTable Dependency&RabbitMQ men ävenAPI:ermedtillhörande klienterutvecklade i både Vue, Knockoutochmed.NET MVC och WPF. Underprojektetsgångverkade QueensLabskonsultersområdgivare i arkitekturfrågor. Kundcase / BMS (GUARDTOOLS) backend- utveckling webb-app design motion graphics UX 3D frontend- utveckling varumärke grafisk formgivning - RabbitMQ - .NET - Systemarkitektur - On-Premise - Vue.js - Knockout NYCKELKOMPETENSERBESKRIVNING
 8. Kundcase / COLLECTOR BANK Backend för tjänsten BetalKoll
 9. Kundcase / COLLECTOR BANK backend- utveckling webb-app design Motion Graphics UX 3D frontend- utveckling varumärke grafisk formgivning Som en del av backendlösningen för appen Betalkoll ansvarade QueensLab för utvecklingen av OCR-intelligens för att läsa och förstå fakturor från bilder och översätta till användarbar information. Projektet innefattade såväl integrationer & backendutveckling med .NET som frontendutveckling i Angular, DevOps med Azure, Octopus deploy och TeamCity. - Azure CognitiveServices - Machine Learning - OCR - .NET - Angular NYCKELKOMPETENSERBESKRIVNING
 10. Kundcase / HAPPY AT WORK Byggd, lanserad och uppskaladstartup
 11. Kundcase / HAPPY AT WORK Sedan 2017 har QueensLab varit utvecklingspartner till Happy at Work och haft ett totalansvarför tekniken. Samarbetet innefattar ansvar för teknisk vision & systemarkitektur, projektledning samt backend- och frontendutveckling. Happy at Work är utvecklat som en Microservicesarkitektur i språk som C#, GoLang & JS på plattformar som .NET & Vue.js. Happy at Work är prisbelönat för sin konkurrenskraftiga användarvänlighet där vi haft ansvarför UX-research och design. www.happyatwork.com - UX Wireframing - UX Research - UI Design - Infographics - Logodesign+Branding - Systemarkitektur - Azure Service Bus - Azure Functions - Azure DevOps - Azure ContainerRegistry - Kubernetes&Docker - .NET Framework&Core - Vue.js NYCKELKOMPETENSERBESKRIVNING backend- utveckling webb-app design motion graphics UX 3D frontend- utveckling varumärke grafisk formgivning
 12. Kundcase / ONE DEAR THING Världens kanske minsta e-handelssida
 13. Kundcase / One Dear Thing Marcus och Maria från företaget Galantus kom till oss med behovet att bygga en skräddarsydd e-handel för internationell handel, men med bara 1 produkt då måttot var hållbartextil. Från analys till wireframing och vidare till design och utveckling tog vi oss framåt snabbare än något annat e- handelsprojekt (3v.) som vi genomfört då deadline inför presentation hos ett japanskt varuhus låg mycket tätt inpå. Betallösningen blev nyckelfärdiga Stripe, resten byggde vi själva för att få shopen stylad just så som kunden önskade. www.onedearthing.com - UX Wireframing - UI Design - Fotoretush - Systemarkitektur -.NET - Vue.js NYCKELKOMPETENSERBESKRIVNING webb-app design motion graphics 3D frontend- utveckling varumärke grafisk formgivning backend- utvecklingUX
 14. Kundcase / CARPEN Uppkoppladhelhetslösningför parkeringsbolag
 15. Kundcase / CARPEN Parkeringsentreprenören Denis Andersson som bland annat ligger bakom innovationen och betaltjänsten SMS-Park är i färd med att utveckla fler digitala lösningartill P-bolag och kom till QueensLab med en förfrågan om UX, design och utveckling för systemet CARPEN. Det är en flerstegsraket där vi digitaliseraroch effektiviserar hela vägen från tillståndshantering och bevakning till utfärdande av kontrollavgift och hantering av inkasso. Glöm analoga p-liggare, gula lapparoch krånglig betalning. Parkering blir enklare för både P-bolag och parkörer med CARPEN. - Varumärke - UX Wireframing - UI Design - Systemarkitektur -.NET - React NYCKELKOMPETENSERBESKRIVNING webb-app design motion graphics 3D frontend- utveckling varumärke grafisk formgivning backend- utvecklingUX
 16. Vad kan vi hjälpa dig med?
 17. Våra tekniska hantverk: Queenslab har flertalet mjukvaruutvecklare som gåratt köpa antingen som konsulter eller konsultpar ute hos en kund eller som del av team i ett byråprojekt där QL ansvararför hela leveransen. Vi bemästrar både backend- och frontendutveckling men webbutveckling ärdet område där våra tech-queens håller skarpast fokus och alla utvecklare är tränade i att jobba med ovanligt hög designmässig insikt. Bland de hantverk vi bemästrar är dessa de mest efterfrågade: - .NET - Vue.js - React - HTML5/CSS/JS - Unity 3D - Docker/Kubernetes - Go Blandde plattformaroch standardverktygsomvi använderkanföljande nämnas: Molnplattformar: - AWS - MicrosoftAzure - Google Cloud - IBMCloud VCS: - GIT (BitBucket,GitHub,GitLab) DevOps: - Pipelines - Jenkins - TeamCity,Bamboo - OctopusDeploy - LaunchDarkly - SonarQube Språk: - C# - Kotlin - Go - JavaScript - C/C++ Container-orkestrering: - Kubernetes
 18. Queenslab har designers och UX:are med varierade bakgrunder. Flertalet har tidigare varit egenföretagare och andra kommer från stora bolag inom t.ex. finans och e-handel. Våra designers uppvisar därför stor bredd, och alla är tränade i att jobba med ovanligt hög teknisk insikt. Bland de hantverk vi bemästrar är dessa de mest efterfrågade: - UI design - UX research - Front-end utveckling - Webdesign - Varumärkesdesign - Trycksaksdesign - Fotoretusch - Grafisk design - Illustrationer - Animationer - 3D visualiseringar Våra designmässiga hantverk: Blandde program och tjänstersomvi jobbarmed för att förmedlaalltfrånkonceptskisser till klickbaraochfulldesignade prototyperkan följande kannämnas: - Invision - Figma - Sketch - Illustrator - Photoshop - Indesign - AfterEffect
 19. Låt saganbörja. Magnus B Svensson Advisor & VP Strategic Partnership +46 (0) 735 19 50 50 magnus@queenslab.se
 20. Du behöver alltså kontakta oss för att öppna boken. Jens Østgaard Design Director / Partner +46 (0) 736 50 55 99 jens@queenslab.se
 21. Vi lovar, du vill inte möta IT-projektmonster ensam. Marcus Nordquist CEO / Partner +46 (0) 734 03 82 76 marcus@queenslab.se
Anzeige