Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

PEST ANALİZİ

2.148 Aufrufe

Veröffentlicht am

Coca-cola pest analizi

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

PEST ANALİZİ

  1. 1. PEST ANALİZİ ONUR HAK TAHA ÖZTÜRK 142514022
  2. 2. COCA.COLA PEST ANALİZİ
  3. 3. POLİTİK ANALİZ Coca-Cola şirketi, küresel anlamda çok sayıda kanuna uymak durumunda kalmaktadır. Dünyada 200 ülkede satılan bir ürüne sahip olan her şirketin maruz kaldığı ya da kalabileceği yasal zorunluluklar nedeniyle önemli bir uyum faaliyeti içinde olması gerektiği aşikârdır. Çin Halk Cumhuriyeti gibi dünyanın en büyük pazarlardan birine girebilmesi ve burada faaliyette kalabilmesi için söz konusu ülkenin devletinden resmi izin alması gerekmektedir. Ayrıca, çoğu Müslüman ülkede satış yapabilmesi için “helal” sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Kanunlardaki değişiklikler, uluslararası su sözleşmeleri, uluslararası ticaret anlaşmaları ve dünyadaki siyasi gerginlikler Coca- Cola’nın satışlarına doğrudan ya da dolaylı olarak ciddi etkiler yaratabilmektedir. EKONOMİK ANALİZ Ekonomik anlamda ise Coca-Cola şirketi için en büyük iki riskten biri gelişmiş ülkelerdeki ekonomik durağanlık ve krizler ile üretim için temel bir girdi olan mısır şurubundaki fiyat artışıdır. Ayrıca fiyatlar genel seviyesindeki artış, ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de Coca-Cola’nın genel durumuna etki etmektedir.
  4. 4. SOSYOLOJİK ANALİZ Sosyokültürel anlamda ise genel olarak günümüz insanının özel olaraksa gelişmiş ülkelerdeki insanların daha sağlıklı yaşama ile ilgili kaygıları artmaktadır. Genel olarak sağlıklı yaşama bilincinin yükseldiği bir dönemde, toplumlar tarafından “zararlı” olarak görülen mısır şurubunun ve içeriğindeki diğer bağımlılık yapıcı maddelerin sosyokültürel anlamda Coca-Cola’yı fazlasıyla zorladığı düşünülmektedir. Yine Müslüman ülkelerdeki Batı karşıtlığı da sosyokültürel bir engel olarak belirmektedir. TEKNOLOJİK ANALİZ Teknolojik anlamda, Coca-Cola’nın hızlı bir şekilde hammadde tedarik etmesi ve ürünlerini hızlıca dağıtması göz önünde bulundurulduğunda lojistik sorunların ve dünyadaki iletim ağının durumunun önemli bir sorun teşkil ettiği görülmektedir. Üretim zincirinde sürecin doğru bir şekilde işletilmesi için yoğun bir teknoloji kullanımı gerektiği söylenebilir. Burada, yenilikçi bir yaklaşım getirilmesi gerektiği ve operasyonel maliyetlerin sürekli düşürülmesine yönelik bir yaklaşımın benimsenmesinin lazım geldiği yadsınamaz. Coca Cola’nın hammadde tedarik sistemi ve ürünlerini “soğuk” bir şekilde tutması, “soğuk” bir şekilde dağıtması ve “soğuk” bir şekilde sunması için kullandığı soğutma sistemleri, önemli birer maliyet unsurudur. Hammadde tedarik sistemi için yerel üreticiler ve yerel su kaynaklarının kullanımı yöntemi benimsenmiştir. Burada, teknolojiden ziyade iş ortaklıkları kapsamında bir “fiyat” artışı riski her zaman için bulunmaktadır. Öte yandan, ürünlerin soğukluk durumunun etkin ve etkili bir şekilde çözülmesi büyük bir sorun olarak belirmektedir. Coca Cola’nın “Soğuk içiniz.” tavsiyesi de dikkate alındığında, tüm üretim sürecinin soğukluk üzerinden yeniden kurgulanmasına kadar varacak bir üretim süreci iyileştirmesi yapması gerektiği öne sürülebilir.
  5. 5. ÇEVRESEL ANALİZ Coca Cola’nın temel içerik maddesi sudur. Nüfusun giderek arttığı bir dünyada temiz suya ulaşım ise bir insan hakkı sorunu olarak ele alınmaktadır. Bu noktada, Coca Cola’nın temel bir insan hakkı olarak görülen temiz suya kendi ürününü üretebilmek için hayati anlamda ihtiyaç duyduğu açıktır. Coca Cola’nın Dünya genelindeki üretim tesislerinin, yerel su kaynaklarını “kuruttuğu, azalttığı ya da fazla kullandığı” yönündeki iddialar önemli eleştiri noktaları olarak belirmektedir. İddia edildiği üzere 3 litre su kullanılarak 1 litre Coca Cola üretildiği esas alınırsa temiz suya ulaşımın, Coca Cola için önemi ve Coca Cola tarafından temiz su kullanımının boyutu ortaya çıkmaktadır. Hindistan’da bir Coca Cola fabrikası açılana (1995-2000 yılları arası ölçüme göre) kadar yerel kaynaklardaki su seviyesinin düzenli bir şekilde “durağan” seviyede kaldığı, ancak söz konusu fabrikanın faaliyete geçmesinden sonra (1999 sonrası) yerel kaynakların su seviyelerinde 10 metreye yakın düşüşler görüldüğü kayda geçirilmiştir. Dünyanın değişik bölgelerinde Coca Cola bu doğrultuda suçlanmaktadır. Coca Cola’nın maruz kaldığı risklerin en büyüğü, çevresel anlamda insanoğluna zarar vermesi ve su kaynaklarını tüketmesi noktasında yer almaktadır. Hem bilimsel veriler hem de toplumsal algının Coca Cola’nın “şeytani(evil)” bir firma olduğu yönünde oluşması durumunda Coca Cola’nın marka itibarında düşüş görülmesi de kaçınılmazdır. Küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü, hemen tüm şirketlerin ve toplumların “enerji veriminden” ve “etkin enerji” kullanımına yöneldiği, en az karbon salınımı ile ilgili uluslararası sözleşmelerin (Kyoto Protokolü gibi) çok daha ön plana çıktığı bir dönemde, “soğutma” sistemlerinin harcadığı enerji ve buzdolaplarının ya da derin dondurucuların karbon salınımı noktasında birer “canavar” olması da önemli sorun teşkil etmektedir. Çevresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda, Coca Cola’nın üretim bantlarının, saklama yöntemlerinin ve dağıtma yöntemlerinin hem soğutma işlemi için enerjiye ihtiyacı vardır hem de karbon salınımı önemli boyuttadır. Bu noktada, çevresel anlamda bir risk unsurunun daha tespit edildiği öne sürülebilir.
  6. 6. EK-SAĞLIK KONULARI İLE İLGİLİ ANALİZ PESTLE’nin sosyolojik analiz bölümüne ya da istenirse çevresel analiz bölümüne eklenebilecek olan “sağlık ile ilgili analiz” de günümüzde olmazsa olmaz bir tahlil unsurudur. Burada da Coca Cola’nın sağlık konularıyla ilgili durumu incelenmiştir. Coca Cola’nın içerik maddelerinden bir diğeri de mısır şurubudur. Mısır şurubu, mısır nişastasının bir dizi işleme tabi tutulmasının ardından elde edilmektedir. Bu işlemler sırasında nişasta parçalanarak önce glikoza, ardından glikoz da fruktoza dönüştürülmektedir. Mısır şurubu, yüzde 80 oranında fruktoz, yüzde 20 oranında glikozdan oluşmaktadır. Fruktoz, glikoza göre daha güçlü bir tatlandırıcı olduğu için az miktarda kullanılması yeterli olmakta ve üretimde maliyeti düşürücü bir konuma gelmektedir. Bununla birlikte, fruktoz temelde en hızlı yağa dönüşen şeker türü olduğu için yağlanmaya ve dolayısıyla fruktoz tüketen insanlarda yağa bağlı kilo almaya yol açmaktadır. İşte burada Coca Cola’nın, içeriğindeki mısır şurubundan dolayı, vücudu yağlandırıcı ve insanları şişmanlatıcı etkisi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, şeker hastalığına yol açtığı ile ilgili iddialar da bulunmaktadır. Coca Cola Dünya çapında, çocuklarda obeziteye yol açtığı, şeker hastalığını tetiklediği ve asidik yapısından dolayı vücuda zarar verdiği yönünde eleştirilmektedir. Burada da hem bilimsel veriler hem de toplumsal algının, Coca Cola’nın sağlığı bozan bir ürün olduğu yönüne doğru kayması önemli bir risk unsurudur. Öte yandan, 2000’li yıllarda Coca Cola içeriğinde DDT gibi zararlı pestisitlerin bulunduğu yönündeki iddialar da sağlık açısından olumsuz yargılar oluşturmaktadır.

×