властивості арифметичного квадратного кореня

Гергель Ольга
Гергель Ольгаучитель (школа) um школа
ВластивостіВластивості
арифметичногоарифметичного
квадратного кореняквадратного кореня
Цимбал Тетяна Анатоліївна, вчитель математики
Орловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Городищенської райради Черкаської області
2014
Математик може вважатиМатематик може вважати
свою проблему розв’язаноюсвою проблему розв’язаною
лише тоді, коли збагне сутьлише тоді, коли збагне суть
оптимального підходу до їїоптимального підходу до її
розв’язування.розв’язування.
Р.БеллманР.Беллман
Виховувати культуру математичних міркувань, уміння
тактовно висловлювати свою думку
Формувати уміння відтворювати зміст
вивчених властивостей
Розвивати увагу, пам’ять, мислення
Формувати уміння застосовувати отримані
властивості для обчислень значень виразів
Довести теореми про добування кореня з
добутку,дробу, степеня
Мета уроку:Мета уроку:
Повторимо :Повторимо :
1. Порівняйте вирази:
і ; і
2. Розв’яжіть рівняння : |х| =10.
3. Подайте число у вигляді добутку найбільшого
можливого точного квадрата та іншого
числа.
8; 32; 48; 50; 72.
4. За якої умови існує вираз ?
5. За якої умови правильна рівність .
9
49
9
49
949 ⋅949⋅
х
ва =
N∈2,8)1
Z∈5,6)2
Q∈)41(,9)3
N∈37)4
Z∈18)5 −
Q∈517)9Q∈06,0)6
N∈− 79)7
Z∈0)8
Х
Які твердження правильні, а які – ні?Які твердження правильні, а які – ні?
Х
П
молодець
П
молодець
П
молодець
П
молодець
П
молодець
молодець
Х
молодець
Хмолодець
П
помилка
П
молодець
П
помилка
П
помилкапомилка
Х
помилка
Х
помилка
Х
помилка
Хпомилка
Хпомилка
Математичний диктантМатематичний диктант
1. Які з чисел ; ; 105; -4,(41); π ; 0,0303303330…;
12; -5,3 ; 0 ; ; ; 0,555….
а) натуральні; б) цілі недодатні; в) ірраціональні;
2.Які з висловлень правильні?
а) різниця двох цілих чисел – ціле число;
б) частка двох раціональних чисел – число раціональне;
в) будь – яке ціле число є число натуральне;
г) множина дійсних чисел складається з чисел
додатних від’ємних. 6
8
3 49
36
−
5
1
2−
Вивчення нового матеріалу:Вивчення нового матеріалу:
1. Тотожність при a ≥ 0.
2. Тотожність .
3. Формулювання і доведення тотожності
(а ≥ 0, b ≥ 0). Наслідок з неї.
4. Формулювання і доведення тотожності
(а ≥ 0, b > 0).
5. Формулювання і доведення тотожності .
6.Приклади застосування тотожностей.
7
ваав =
в
а
в
а
=
( ) аа =
2
аа =
2
аа
пп
=
2
1. Тотожність при а ≥1. Тотожність при а ≥ 0.0.
За означенням - невід’ємне значення
квадратного кореня з невід’ємного числа а , тому
при а ≥ 0.
Наприклад: ;
8
( ) аа =
2
( ) аа =
2
( ) 55
2
=
5
2
5
2
2
=








7
3
7
3
2
=








( ) 2,02,0
2
=( ) 00
2
=
а
2.Тотожність2.Тотожність
Доведення: Для того, щоб довести рівність ,
треба показати, що b ≥ 0 і = а.
Маємо: ≥ 0 при будь – якому а .
З означення модуля також випливає, що
Наприклад:
9
аа =
2
ва =
в
2
а
( ) аа 2
2
=
( ) .555
2
=−=−
00
2
=4,14,1
2
=33
2
=
3. Теорема про квадратний3. Теорема про квадратний
корінь з добутку.корінь з добутку.
Дано: а ≥ 0; b ≥ 0 .
Довести: .
Доведення : За умовою а ≥ 0; b ≥ 0 , отже:
1) ; , тоді ≥ 0 .
2) . Маємо:
Наприклад :
Цю теорему можна узагальнити для
добутку будь – якої кількості
множників.10
ваав =
0≥а 0≥в ( )ва ⋅
( ) ( ) ( ) вавава ⋅=⋅=⋅
222
ваав =
.555112512125121 =⋅==⋅
4. Теорема про квадратний4. Теорема про квадратний
корінь з дробу.корінь з дробу.
Дано: а ≥ 0; b >0 .
Довести: .
Доведення : За умовою а ≥ 0; b > 0 , отже:
1) , > 0, > 0.
2)
Наприклад : ; .
11
в
а
в
а
=
0≥а в в
а
( )
( ) в
а
в
а
в
а
==








2
22
11
8
121
64
121
64
== 5
1
25
1
50
2
50
2
===
5. Теорема про квадратний5. Теорема про квадратний
корінь із степеня.корінь із степеня.
Для будь-яких дійсного числа а і натурального
числа п виконується рівність .
Наприклад :
12
( ) ( ) 25,565,75,7
24
==−
аа
пп
=
2
( ) 3222
510
==
( ) ( ) 409688
48
== −−
( ) 008,02,02,0
36
==
Властивості арифметичногоВластивості арифметичного
квадратного кореняквадратного кореня
 Якщо b≥0 іb = а , то
 Для будь-якого невід’ємного а справедливо, що і


 , а≥0, b≥0
 , а≥0, b>0
13
ва =
0≥а ( ) аа =
2
аа =
2
аа
пп
=
2
ваав =
в
а
в
а
=
Знайти значення виразуЗнайти значення виразу
82 ⋅
ВідповідіВідповіді
44
273 ⋅
99
623 ⋅⋅
66
5210 ⋅⋅
1010
182 ⋅
66
11
99
33
5
20
22
3
147
77
Знайти значення виразуЗнайти значення виразу
правильна відповідь
6
312 ⋅
Чому дорівнює значенняЧому дорівнює значення
виразу :виразу :
правильна відповідь
2
25,016⋅
Обчисліть значенняОбчисліть значення
виразу :виразу :
правильна відповідь
56
27
62
⋅
Знайти значення виразу :Знайти значення виразу :
правильна відповідь
4/11
11
1
8
11
2
⋅⋅
Чому дорівнює значенняЧому дорівнює значення
виразу :виразу :
правильна відповідь
2
8,2
7
3
1 ⋅
Знайдіть значення частки :Знайдіть значення частки :
правильна відповідь
1,2
50
72
Знайдітьзначення виразу :Знайдітьзначення виразу :
правильна відповідь
3
2
63 ⋅
Чому дорівнює значенняЧому дорівнює значення
виразу :виразу :
правильна відповідь
3
036,0250⋅
Підсумок урокуПідсумок уроку
 Сформулюйте теорему про квадратний корінь із
добутку.
 Сформулюйте теорему про квадратний корінь із
дробу.
 Сформулюйте теорему про квадратний корінь із
степеня.
 За допомогою яких тотожностей можна знаходити
значення виразів : ; ?036,0250⋅ ( )43
2
При вивченні теми я:
- дізнався...
- зрозумів...
- навчився...
- найбільший мій успіх - це...
- найбільші труднощі я відчув...
- я не вмів, а тепер умію...
- на наступному уроці я хочу...
РефлексіяРефлексія
25
Домашнє завдання:Домашнє завдання:
Дякую за урок !Дякую за урок !
Опрацювати п.16 (с.152) .
Рівень А: №№ 715, 717, 720,
724 (с.156) ;
Рівень Б : №№ 740, 744, 745,
748 (с.158).
26
Список використаних джерел :Список використаних джерел :
Література :
- Міністерство освіти і науки України. Математика. 8кл. Програма
для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: “Перун”, 2005.
-Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра . Підручник для 8 класу
загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, Зодіак – ЕКО, 2007.
-Істер О. Усні вправи з алгебри та геометрії. 8 клас.-Тернопіль.
Підручники і посібники. 2002.
- Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С.
Збірник задач і контрольних робіт з алгебри для 8 класу.-Харків:
Гімназія, 2008.
Інтернет – ресурси:
-http://www.uchportal.ru/load/
-http://ito.vspu.net
-http://karmanform.ucoz.ru
1 von 26

Recomendados

діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класу von
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класудіагностична контрольна робота з геометрії для 8 класу
діагностична контрольна робота з геометрії для 8 класуГергель Ольга
22.3K views4 Folien
діагностична контрольна робота з алгебри у 8 класі von
діагностична контрольна робота з алгебри у 8 класідіагностична контрольна робота з алгебри у 8 класі
діагностична контрольна робота з алгебри у 8 класіГергель Ольга
9.5K views3 Folien
діагностична контрольна робота з геометрії для9 класу von
діагностична контрольна робота з геометрії для9 класудіагностична контрольна робота з геометрії для9 класу
діагностична контрольна робота з геометрії для9 класуГергель Ольга
21K views3 Folien
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники. von
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.sveta7940
1.9K views16 Folien
Презентація:"Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками" von
Презентація:"Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками"Презентація:"Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками"
Презентація:"Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками"sveta7940
2.3K views8 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Алгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт von
Алгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робітАлгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт
Алгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робітСергій Ільчишин
257.7K views43 Folien
Презентація:Раціональні числа. Ірраціональні числа, дійсні числа, числові мно... von
Презентація:Раціональні числа. Ірраціональні числа, дійсні числа, числові мно...Презентація:Раціональні числа. Ірраціональні числа, дійсні числа, числові мно...
Презентація:Раціональні числа. Ірраціональні числа, дійсні числа, числові мно...sveta7940
3.8K views16 Folien
Додавання раціональних чисел von
Додавання раціональних чиселДодавання раціональних чисел
Додавання раціональних чиселЗахарова Олена
4.7K views19 Folien
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі von
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачіквадратне рівняння як математична модель прикладної задачі
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачіssuserd3e938
431 views23 Folien
Конспекти уроків по темі "Раціональні вирази "(22 уроки) von
Конспекти уроків по темі "Раціональні вирази "(22 уроки) Конспекти уроків по темі "Раціональні вирази "(22 уроки)
Конспекти уроків по темі "Раціональні вирази "(22 уроки) sveta7940
2.8K views50 Folien
Похідна складеної функції von
Похідна складеної функціїПохідна складеної функції
Похідна складеної функціїАлександр Руденко
2.8K views10 Folien

Was ist angesagt?(20)

Алгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт von Сергій Ільчишин
Алгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робітАлгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт
Алгебра 7 клас. Збірник завдань для самостійних та контрольних робіт
Презентація:Раціональні числа. Ірраціональні числа, дійсні числа, числові мно... von sveta7940
Презентація:Раціональні числа. Ірраціональні числа, дійсні числа, числові мно...Презентація:Раціональні числа. Ірраціональні числа, дійсні числа, числові мно...
Презентація:Раціональні числа. Ірраціональні числа, дійсні числа, числові мно...
sveta79403.8K views
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі von ssuserd3e938
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачіквадратне рівняння як математична модель прикладної задачі
квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі
ssuserd3e938431 views
Конспекти уроків по темі "Раціональні вирази "(22 уроки) von sveta7940
Конспекти уроків по темі "Раціональні вирази "(22 уроки) Конспекти уроків по темі "Раціональні вирази "(22 уроки)
Конспекти уроків по темі "Раціональні вирази "(22 уроки)
sveta79402.8K views
діагностична контрольна робота для 6 класу von Гергель Ольга
діагностична контрольна робота для 6 класудіагностична контрольна робота для 6 класу
діагностична контрольна робота для 6 класу
презентація квадратний корінь. ірраціональні вирази. von fgfgfgfgdfg
презентація квадратний корінь. ірраціональні вирази.презентація квадратний корінь. ірраціональні вирази.
презентація квадратний корінь. ірраціональні вирази.
fgfgfgfgdfg3.7K views
Презентація:Додавання і віднімання мішаних чисел von sveta7940
Презентація:Додавання і віднімання мішаних чиселПрезентація:Додавання і віднімання мішаних чисел
Презентація:Додавання і віднімання мішаних чисел
sveta79403.7K views
презентація до уроку №3.поняття про статистику. von NataKvasha
презентація до уроку №3.поняття про статистику.презентація до уроку №3.поняття про статистику.
презентація до уроку №3.поняття про статистику.
NataKvasha7.4K views
Числовые промежутки von Илья Сыч
Числовые промежуткиЧисловые промежутки
Числовые промежутки
Илья Сыч3.4K views
Презентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками von sveta7940
Презентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменникамиПрезентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками
Презентація:Додавання та віднімання дробів з різними знаменниками
sveta79401.2K views
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь. von sveta7940
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.
Презентація:Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.
sveta7940981 views
Презентація:Обернена пропорційність von sveta7940
Презентація:Обернена пропорційність Презентація:Обернена пропорційність
Презентація:Обернена пропорційність
sveta79401.2K views
Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань) von sveta7940
Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань)Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань)
Презентація:Чотирикутники (узагальнення та систематизація знань)
sveta79401.5K views
Презентація:Властивості множення раціональних чисел von sveta7940
Презентація:Властивості множення раціональних чиселПрезентація:Властивості множення раціональних чисел
Презентація:Властивості множення раціональних чисел
sveta79402.2K views
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня. von sveta7940
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Презентація:Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
sveta79401.2K views

Similar a властивості арифметичного квадратного кореня

Раціональні вирази.pptx von
Раціональні вирази.pptxРаціональні вирази.pptx
Раціональні вирази.pptxssuserd34ed2
16 views12 Folien
теорема вієта von
теорема вієтатеорема вієта
теорема вієтаorestznak
3K views41 Folien
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені von
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні коренітотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні кореніГергель Ольга
10.1K views20 Folien
5 ___ von
5 ___5 ___
5 ___seemy267
1.7K views42 Folien
Мартинюк Н.І von
Мартинюк Н.ІМартинюк Н.І
Мартинюк Н.ІSchoolno1Kovel
259 views4 Folien
ткаченко ціпки von
ткаченко ціпкиткаченко ціпки
ткаченко ціпкиTamara Emec
1.7K views16 Folien

Similar a властивості арифметичного квадратного кореня(20)

Раціональні вирази.pptx von ssuserd34ed2
Раціональні вирази.pptxРаціональні вирази.pptx
Раціональні вирази.pptx
ssuserd34ed216 views
теорема вієта von orestznak
теорема вієтатеорема вієта
теорема вієта
orestznak3K views
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені von Гергель Ольга
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні коренітотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені
5 ___ von seemy267
5 ___5 ___
5 ___
seemy2671.7K views
ткаченко ціпки von Tamara Emec
ткаченко ціпкиткаченко ціпки
ткаченко ціпки
Tamara Emec1.7K views
урок квадратні корені рівняння von Lyubow Bondar
урок квадратні корені рівнянняурок квадратні корені рівняння
урок квадратні корені рівняння
Lyubow Bondar995 views
презентація 8грудня von kristina_chepil
презентація 8грудняпрезентація 8грудня
презентація 8грудня
kristina_chepil1.2K views
конспекты на атестацию von nina1953
конспекты на атестациюконспекты на атестацию
конспекты на атестацию
nina19532.4K views
Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня. von sveta7940
Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
Рівняння х2=а. Основна тотожність квадратного кореня.
sveta7940552 views
презентація до уроку von michael_sokal
презентація до урокупрезентація до уроку
презентація до уроку
michael_sokal420 views
розробка уроку інтерактивна дошка von school11_dp
розробка уроку інтерактивна дошкарозробка уроку інтерактивна дошка
розробка уроку інтерактивна дошка
school11_dp890 views
Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння" von sveta7940
Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"
Розробки уроків по темі "Квадратні рівняння"
sveta7940830 views
алгебра підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін. von Гергель Ольга
алгебра  підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.алгебра  підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.
алгебра підручник для 7 класу авт. мерзляк а.г. та ін.
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015 von oleg379
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015
Алгебра 7 клас Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. 2015
oleg3791.4K views

Más de Гергель Ольга

370 von
370370
370Гергель Ольга
286 views47 Folien
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu von
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuГергель Ольга
641 views19 Folien
Narodoznavstvo von
NarodoznavstvoNarodoznavstvo
NarodoznavstvoГергель Ольга
280 views7 Folien
Musei von
MuseiMusei
MuseiГергель Ольга
254 views22 Folien
прикладні задачі,9 von
прикладні задачі,9прикладні задачі,9
прикладні задачі,9Гергель Ольга
1.1K views11 Folien
портфоліо von
портфоліопортфоліо
портфоліоГергель Ольга
1.9K views14 Folien

Más de Гергель Ольга(20)

Último

Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 views244 Folien
В'ячеслав Васильович Петров von
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
7 views10 Folien
шляга о.а..pptx von
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
10 views19 Folien
М. Гоголь.pptx von
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
23 views15 Folien
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
69 views15 Folien
Експресіонізм von
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
5 views14 Folien

Último(19)

Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 views
«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 views

властивості арифметичного квадратного кореня

 • 1. ВластивостіВластивості арифметичногоарифметичного квадратного кореняквадратного кореня Цимбал Тетяна Анатоліївна, вчитель математики Орловецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городищенської райради Черкаської області 2014
 • 2. Математик може вважатиМатематик може вважати свою проблему розв’язаноюсвою проблему розв’язаною лише тоді, коли збагне сутьлише тоді, коли збагне суть оптимального підходу до їїоптимального підходу до її розв’язування.розв’язування. Р.БеллманР.Беллман
 • 3. Виховувати культуру математичних міркувань, уміння тактовно висловлювати свою думку Формувати уміння відтворювати зміст вивчених властивостей Розвивати увагу, пам’ять, мислення Формувати уміння застосовувати отримані властивості для обчислень значень виразів Довести теореми про добування кореня з добутку,дробу, степеня Мета уроку:Мета уроку:
 • 4. Повторимо :Повторимо : 1. Порівняйте вирази: і ; і 2. Розв’яжіть рівняння : |х| =10. 3. Подайте число у вигляді добутку найбільшого можливого точного квадрата та іншого числа. 8; 32; 48; 50; 72. 4. За якої умови існує вираз ? 5. За якої умови правильна рівність . 9 49 9 49 949 ⋅949⋅ х ва =
 • 5. N∈2,8)1 Z∈5,6)2 Q∈)41(,9)3 N∈37)4 Z∈18)5 − Q∈517)9Q∈06,0)6 N∈− 79)7 Z∈0)8 Х Які твердження правильні, а які – ні?Які твердження правильні, а які – ні? Х П молодець П молодець П молодець П молодець П молодець молодець Х молодець Хмолодець П помилка П молодець П помилка П помилкапомилка Х помилка Х помилка Х помилка Хпомилка Хпомилка
 • 6. Математичний диктантМатематичний диктант 1. Які з чисел ; ; 105; -4,(41); π ; 0,0303303330…; 12; -5,3 ; 0 ; ; ; 0,555…. а) натуральні; б) цілі недодатні; в) ірраціональні; 2.Які з висловлень правильні? а) різниця двох цілих чисел – ціле число; б) частка двох раціональних чисел – число раціональне; в) будь – яке ціле число є число натуральне; г) множина дійсних чисел складається з чисел додатних від’ємних. 6 8 3 49 36 − 5 1 2−
 • 7. Вивчення нового матеріалу:Вивчення нового матеріалу: 1. Тотожність при a ≥ 0. 2. Тотожність . 3. Формулювання і доведення тотожності (а ≥ 0, b ≥ 0). Наслідок з неї. 4. Формулювання і доведення тотожності (а ≥ 0, b > 0). 5. Формулювання і доведення тотожності . 6.Приклади застосування тотожностей. 7 ваав = в а в а = ( ) аа = 2 аа = 2 аа пп = 2
 • 8. 1. Тотожність при а ≥1. Тотожність при а ≥ 0.0. За означенням - невід’ємне значення квадратного кореня з невід’ємного числа а , тому при а ≥ 0. Наприклад: ; 8 ( ) аа = 2 ( ) аа = 2 ( ) 55 2 = 5 2 5 2 2 =         7 3 7 3 2 =         ( ) 2,02,0 2 =( ) 00 2 = а
 • 9. 2.Тотожність2.Тотожність Доведення: Для того, щоб довести рівність , треба показати, що b ≥ 0 і = а. Маємо: ≥ 0 при будь – якому а . З означення модуля також випливає, що Наприклад: 9 аа = 2 ва = в 2 а ( ) аа 2 2 = ( ) .555 2 =−=− 00 2 =4,14,1 2 =33 2 =
 • 10. 3. Теорема про квадратний3. Теорема про квадратний корінь з добутку.корінь з добутку. Дано: а ≥ 0; b ≥ 0 . Довести: . Доведення : За умовою а ≥ 0; b ≥ 0 , отже: 1) ; , тоді ≥ 0 . 2) . Маємо: Наприклад : Цю теорему можна узагальнити для добутку будь – якої кількості множників.10 ваав = 0≥а 0≥в ( )ва ⋅ ( ) ( ) ( ) вавава ⋅=⋅=⋅ 222 ваав = .555112512125121 =⋅==⋅
 • 11. 4. Теорема про квадратний4. Теорема про квадратний корінь з дробу.корінь з дробу. Дано: а ≥ 0; b >0 . Довести: . Доведення : За умовою а ≥ 0; b > 0 , отже: 1) , > 0, > 0. 2) Наприклад : ; . 11 в а в а = 0≥а в в а ( ) ( ) в а в а в а ==         2 22 11 8 121 64 121 64 == 5 1 25 1 50 2 50 2 ===
 • 12. 5. Теорема про квадратний5. Теорема про квадратний корінь із степеня.корінь із степеня. Для будь-яких дійсного числа а і натурального числа п виконується рівність . Наприклад : 12 ( ) ( ) 25,565,75,7 24 ==− аа пп = 2 ( ) 3222 510 == ( ) ( ) 409688 48 == −− ( ) 008,02,02,0 36 ==
 • 13. Властивості арифметичногоВластивості арифметичного квадратного кореняквадратного кореня  Якщо b≥0 іb = а , то  Для будь-якого невід’ємного а справедливо, що і    , а≥0, b≥0  , а≥0, b>0 13 ва = 0≥а ( ) аа = 2 аа = 2 аа пп = 2 ваав = в а в а =
 • 14. Знайти значення виразуЗнайти значення виразу 82 ⋅ ВідповідіВідповіді 44 273 ⋅ 99 623 ⋅⋅ 66 5210 ⋅⋅ 1010 182 ⋅ 66 11 99 33 5 20 22 3 147 77
 • 15. Знайти значення виразуЗнайти значення виразу правильна відповідь 6 312 ⋅
 • 16. Чому дорівнює значенняЧому дорівнює значення виразу :виразу : правильна відповідь 2 25,016⋅
 • 17. Обчисліть значенняОбчисліть значення виразу :виразу : правильна відповідь 56 27 62 ⋅
 • 18. Знайти значення виразу :Знайти значення виразу : правильна відповідь 4/11 11 1 8 11 2 ⋅⋅
 • 19. Чому дорівнює значенняЧому дорівнює значення виразу :виразу : правильна відповідь 2 8,2 7 3 1 ⋅
 • 20. Знайдіть значення частки :Знайдіть значення частки : правильна відповідь 1,2 50 72
 • 21. Знайдітьзначення виразу :Знайдітьзначення виразу : правильна відповідь 3 2 63 ⋅
 • 22. Чому дорівнює значенняЧому дорівнює значення виразу :виразу : правильна відповідь 3 036,0250⋅
 • 23. Підсумок урокуПідсумок уроку  Сформулюйте теорему про квадратний корінь із добутку.  Сформулюйте теорему про квадратний корінь із дробу.  Сформулюйте теорему про квадратний корінь із степеня.  За допомогою яких тотожностей можна знаходити значення виразів : ; ?036,0250⋅ ( )43 2
 • 24. При вивченні теми я: - дізнався... - зрозумів... - навчився... - найбільший мій успіх - це... - найбільші труднощі я відчув... - я не вмів, а тепер умію... - на наступному уроці я хочу... РефлексіяРефлексія
 • 25. 25 Домашнє завдання:Домашнє завдання: Дякую за урок !Дякую за урок ! Опрацювати п.16 (с.152) . Рівень А: №№ 715, 717, 720, 724 (с.156) ; Рівень Б : №№ 740, 744, 745, 748 (с.158).
 • 26. 26 Список використаних джерел :Список використаних джерел : Література : - Міністерство освіти і науки України. Математика. 8кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: “Перун”, 2005. -Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра . Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів – Київ, Зодіак – ЕКО, 2007. -Істер О. Усні вправи з алгебри та геометрії. 8 клас.-Тернопіль. Підручники і посібники. 2002. - Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Рабінович Ю.М., Якір М.С. Збірник задач і контрольних робіт з алгебри для 8 класу.-Харків: Гімназія, 2008. Інтернет – ресурси: -http://www.uchportal.ru/load/ -http://ito.vspu.net -http://karmanform.ucoz.ru