Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bai trinh bay sang tao

1.645 Aufrufe

Veröffentlicht am

Bai trinh bay sang tao

Veröffentlicht in: Bildung

Bai trinh bay sang tao

 1. 1. Tư duy Sáng tạo 1
 2. 2. - Thế nào là sáng tạo - Một số phương pháp kích thích tư duy sáng tạo 2 NỘI DUNG
 3. 3. Khởi động 3
 4. 4. Làm thế nào để xếp 4 tam giác đều từ 6 que diêm? 4 BÀI TẬP
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 1. Sáng tạo là gì? 2. Tìm 3 ví dụ về sáng tạo? Tại sao bạn cho rằng đó là sáng tạo? 10
 11. 11. Sáng tạo là gì? Sáng tạo là hoạt động tạo ra bất kỳ cái gì có đồng thời tính mới và tính ích lợi 11
 12. 12. “Tính mới” là sự khác biệt của đối tượng cho trước so với đối tượng tiền thân (đối tượng cùng loại ra đời trước đó về mặt thời gian) 12
 13. 13. “Tính ích lợi” chỉ thể hiện ra khi đối tượng cho trước hoạt động (làm việc) theo đúng chức năng và trong phạm vi áp dụng của nó. 13
 14. 14. 1. Chọn đối tượng tiền thân 2. So sánh đối tượng cho trước với đối tượng tiền thân 3. Tìm “tính mới” của đối tượng cho trước 4. Trả lời câu hỏi “Tính mới đó đem lại lợi ích gì? Trong phạm vi áp dụng nào?” 5. Kết luận theo định nghĩa sáng tạo 14 CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỐI TƯỢNG CHO TRƯỚC LÀ SÁNG TẠO HAY KHÔNG
 15. 15. Đối tượng tiền thân 15 Đối tượng cho trước Tính mới: cục gôm gắn vào viết chì Tính ích lợi: - Không cần phải nhớ đem theo cục gôm bên cạnh - Nhanh chóng tẩy chữ viết sai Kết luận: Đối tượng cho trước là sáng tạo
 16. 16. Đối tượng tiền thân 16 Đối tượng cho trước Tính mới: ruột chì có thể tách rời được Tính ích lợi: - Không phải tốn công chuốt viết chì,không có vụn gỗ - Phần vỏ viết chì có thể sử dụng mãi mãi Kết luận: Đối tượng cho trước là sáng tạo
 17. 17. 17 Sử dụng chương trình 5 bước để phân tích 1 trong 3 ví dụ của nhóm bạn vừa nêu để trả lời tại sao đó là sáng tạo? BÀI TẬP
 18. 18. - Phương pháp đối tượng tiêu điểm - Phương pháp phân tích hình thái - Phương pháp não công 18 Một số phương pháp tích cực hóa tư duy:
 19. 19. Phương pháp đối tượng tiêu điểm 19 •B1: Chọn đối tượng tiêu điểm. Vd: quyển sách (cần tạo ra cuốn sách có tính chất độc đáo) •B2: Chọn ngẫu nhiên 3 hoặc 4 đối tượng (từ điển, sách báo, danh mục, website …). Vd: nhà, đồng hồ, tủ •B3: Lập danh sách các dấu hiệu của đối tượng ở B2 –Nhà: cao tầng, lắp ghép, gạch, … –Đồng hồ: đeo tay, bỏ túi, … –Tủ: thờ, lạnh, kính, nhiều ngăn, … •B4: Kết hợp những dấu hiệu đó với đối tượng tiêu điểm. Vd: sách cao tầng, sách đeo tay, sách gạch, … B5: Phát các ý tưởng dựa trên B4 một cách tự do. Vd: sách cao tầng = sách nhiều tập đóng lại; Sách đeo tay = sách bỏ túi; Sách gạch = bia đá •B6: Đánh giá và chọn ý tưởng khả thi
 20. 20. 20 Sách kính = Sách không thấm nước Sách phát ra ánh sáng = Sách điện tử
 21. 21. 21 Sách ăn được Sách cây xanh
 22. 22. 22 Chọn 1 trong các ví dụ trên bảng làm đối tượng tiêu điểm Sử dụng phương pháp đối tượng tiêu điểm để phát ý tưởng sáng tạo cho đối tượng BÀI TẬP
 23. 23. 1. Nhà 2. Rắn 3. Thép 4. Biển 5. Ánh sáng 23 6. Mực 7. Sách 8. Mắt 9. Bạn bè 10. Đồng hồ Chọn ngẫu nhiên 3 đối tượng
 24. 24. 1. Nhà 2. Rắn 3. Thép 4. Biển 5. Ánh sáng 24 6. Mực 7. Sách 8. Mắt 9. Bạn bè 10. Đồng hồ
 25. 25. Phương pháp phân tích hình thái 25 •B1: Phát biểu vấn đề. Vd: tạo ra 1 cái ghế kiểu dáng độc đáo •B2: Xác định các bộ phận chủ yếu của đối tượng. Vd: A lưng tựa, B mặt ghế, C chân ghế •B3: Liệt kê các hình thái có thể có của các bộ phận –A Lưng ghế: A1 tròn, A2 vuông, A3 tam giác –B Mặt ghế: B1 phẳng, B2 cong –C Chân ghế: C1 1 chân, C2 4 chân •B4: Lập bảng ma trận Thông số Ý nghĩa A A1 A2 A3 B B1 B2 C C1 C2
 26. 26. Phương pháp phân tích hình thái 26 •B4: Lập công thức hình thái (3 x 2 x 2 = 12 hình thái) A1 – B1 – C1: ghế lưng tròn – mặt phẳng – 1 chân A1 – B2 – C2: ghế lưng tròn – mặt cong – 4 chân A2 – B1 – C2: ghế lưng vuông – mặt phẳng – 4 chân …. •B5: Phân tích, đánh giá phương án thu được ở B4 để chọn giải pháp tốt nhất
 27. 27. 27 Lưng tròn Mặt cong 1 chân Lưng vuông Mặt cong 4 chân Lưng tam giác Mặt cong 4 chân
 28. 28. 28 Sử dụng Phương pháp hình thái để thiết kế 1 búp bê sáng tạo gồm 4 bộ phận: đầu, mình, tay, chân BÀI TẬP
 29. 29. 29 DoodleYourToys.com
 30. 30. 30
 31. 31. Phương pháp não công 31 •Xây dựng nhóm phát ý tưởng, cần những người trái ngành nghề, cởi mở, phóng khoáng •Phát ý tưởng tự do, thoải mái, không cần chứng minh tính đúng đắn, khả thi •Mỗi lần phát biểu ý tưởng không quá 2 phút •Không chỉ trích, phê bình, chế nhạo •Ghi lại các ý tưởng đã não công •Phân tích, đánh giá các ý tưởng
 32. 32. 32 Sử dụng Phương pháp não công để đưa ra giải pháp dọn sạch rác trên biển. BÀI TẬP
 33. 33. Hỏi đáp 33
 34. 34. Xin Cảm Ơn 34

×