Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Más de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Anzeige

Oppivelvollisuus-liven diaesitys / Ammatillinen ja lukio

 1. Oppivelvollisuuden laajennus ja maksuton toinen aste ammatillisen koulutuksen näkökulmasta Nina Lahtinen, Inkeri Toikka ja Petra Kirkko-Jaakkola etunimi.sukunimi@oaj.fi
 2. Illan teemat keskeisistä muutoksista • Oppivelvollisuuden kesto • Maksuttomuus • Rahoitus ammatillisen koulutuksen järjestäjälle • Opinto-ohjaus ja muu ohjaus • Oppivelvollisen opintojen etenemisen seuranta • Kesken olevat asiat
 3. Oppivelvollisuuden kesto Oppivelvollisuus alkaa lukuvuoden alkaessa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 7 vuotta Oppivelvollisuus päättyy, kun täyttää 18 vuotta tai jos tätä ennen on hyväksytysti suorittanut toisen asteen tutkinnon. Hakuvelvoite voimaan 1.1.2021.
 4. Maksuttomuus Sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei tutkinto ole sitä ennen suoritettu. Koulutuksen järjestäjä päättää kuinka maksuttomuuden toteuttaa. Koulutuksen järjestäjän tulee kuulla opetushenkilöstöä ennen materiaalien hankkimista.
 5. Rahoitus ammatillisen koulutuksen järjestäjälle 2021: 4,9 me 2022: 14,4 me 2023: 23,6 me 2024: 29,4 me 2025: 29,4 me Jne… Hankerahana 150 miljoonaa Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen vuosille 2021-2022
 6. Opinto-ohjaus ja muu ohjaus Lisää resurssi n. 25 miljoonaa uusien velvoitteiden toteuttamiseen: Tehostettu oppilaanohjaus (perusopetus) Nivelvaiheen ohjaus Keskeyttämisuhan alla olevien ohjaus Asuinkunnan ohjausvelvoite Jälkiohjaus korkeakouluun hakeneille
 7. Oppivelvollisen opintojen etenemisen seuranta Opintojen HOKSin mukaisen etenemisen seuraaminen. Opetuksen, tuen ja ohjauksen antaminen. Asuinkunnalle ja huoltajalle ilmoittaminen, jos oppivelvollinen ei enää ole oppilaitoksessa kirjoilla.
 8. Kesken olevat asiat Neuvottelut työnantajajärjestöjen kanssa Osaamispisteen tuntimäärä TUVA perusteet ja kelpoisuudet OAJ:n ammatillista koulutusta koskevien tavoitteiden edistäminen
 9. Oppivelvollisuuden laajentaminen lukiokoulutuksen näkökulmasta Tuomo Laakso ja Petra Kirkko-Jaakkola OAJ 20.1.2021
 10. Oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteet • Koulutustason nostaminen • Hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen • Osaamistason nostaminen • Toisen asteen tutkinto kaikille • OAJ pitää uudistuksen tavoitteita oikeina
 11. Miten uudistus astuu voimaan? • Voimaan 1.1.2021 alkaen ikäluokka kerrallaan • 1.1.2021 haku- ja ohjausvelvoite • 1.8.2021 laki oppivelvollisuudesta • Vapaa hakeutumisoikeus säilyy • Opiskelijat valitaan nykyiseen tapaan • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) 1.8.2022 alkaen
 12. Uudistuksen rahoitus • Rahoitus astuu voimaan vuosittain • 2021 10,45 M€ • 2022 29,10 M€ • 2023 47,55 M€ • 2024 62,70 M€ • Koko rahoitus 129M€ vuodessa 2024 alkaen • OAJ: Rahoituksen riittävyyttä seurattava ja lisättävä tarpeen mukaan
 13. Maksuttomuus lukiossa • Oppivelvollisuus päättyy kun täyttää 18 vuotta • Oikeus maksuttomuuteen sen vuoden loppuun kun täyttää 20 vuotta • Materiaalit koulutuksen järjestäjän vastuulla • Maksuja voi periä vapaaehtoisista opintoretkistä • Maksuttomuus rajautuu yli 7 km koulumatkoihin
 14. Ylioppilastutkinto ja maksuttomuus • Ylioppilastutkinnon 5 koetta + hylättyjen kokeiden uusinta • Hyväksytyn kokeen uusinta maksullista • Ylimääräisten kokeiden kirjoittaminen maksullista • Maksu voidaan periä, jos ei saavu kokeeseen • Arvostelun oikaisuvaatimus
 15. Oppimateriaalien hankkiminen ja laatu • Koulutuksen järjestäjän on kuultava opetushenkilöstöä tarvikkeiden hankinnassa (18 §) • Rahoitukseen sisältyy 6,2M€ rahoitus hankintamenettelyyn, ylläpitoon, varastointiin, ICT-tukeen • OAJ: Paikallisesti on aloitettava keskustelu koulutuksen järjestäjän kanssa, miten oppimateriaalien ja –välineiden hankinnat toteutetaan
 16. Kesken olevat asiat • Neuvottelut työnantajajärjestöjen kanssa • TUVA perusteet ja kelpoisuudet
 17. Oppilaitoksen tehtävät 1/2 • Opetuksen, ohjauksen ja tuen antaminen • Seurata poissaoloja • Ohjata uuteen koulutukseen tai tukeen • Määräaikaisesti erotetun opiskelijan opinnot suunniteltava • Erottaa 1kk poissaolojen jälkeen ja ilmoittaa asuinkunnalle • Jatko-opintoihin hakeutumisen ohjaus ja jälkiohjaus
 18. Oppilaitoksen tehtävät 2/2 • Lisäohjaus keskeyttämisen uhatessa • Lukiolain myötä tukea vahvistetaan 1.8.2021 alkaen • Huoltajalla myös vastuu • Erityinen tutkinto • OAJ: Opinto-ohjauksen resurssit arvioitava paikallisesti • Lisävelvoitteisiin on rahoitus • Rekrytointi
Anzeige