Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

NukeViet Store - Kho ứng dụng của NukeViet - Sân chơi của các nhà phát triển web

Giới thiệu NukeViet Store - Kho ứng dụng của NukeViet - Sân chơi của các nhà phát triển web

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

NukeViet Store - Kho ứng dụng của NukeViet - Sân chơi của các nhà phát triển web

  1. 1. NukeViet Store Kho ứng dụng của NukeViet Sân chơi của các nhà phát triển web Hà Nội, ngày 11 – 08 – 2013 www.nukeviet.vn
  2. 2. Bài học kinh doanh với Phần mềm nguồn mở Số 1: Đam mê! • Cần có đam mê – Niềm đam mê sẽ giúp bạn sáng tạo ra những sản phẩm tốt. • Cần được duy trì – Để giúp bạn vượt qua những khó khăn và rào cản.
  3. 3. Bài học kinh doanh với Phần mềm nguồn mở Số 2: Làm đúng! • Nên: Đi đúng con đường của PMNM – Gia nhập cộng đồng. – Đóng góp phát triển sản phẩm. – Chia sẻ thành quả cho cộng đồng. • Tránh – Đóng kín sản phẩm. – Không chia sẻ. – Cắt đứt với cộng đồng.
  4. 4. Các các kiếm tiền từ PMNM Các nhà phát triển: • Trực tiếp phát triển một phần mềm (Nhà phát triển thứ nhất) – Xây dựng cộng đồng (người sử dụng, nhà phát triển...). – Xây dựng và quảng bá phần mềm. – Duy trì và tạo dựng thị trường. • Phát triển dựa trên một phần mềm (Nhà phát triển thứ 3) – Chọn một phần mềm làm nền tảng phát triển. – Gây dựng tên tuổi trong cộng đồng đó. – Cung cấp sản phẩm và dịch vụ có liên quan.
  5. 5. Kho ứng dụng: NukeViet Store
  6. 6. • Hơn 10.000 website tại Việt Nam đang sử dụng – Hệ thống mạnh và tốt nhưng thiếu giao diện đẹp. • Nhu cầu tìm kiếm và phát triển module cao – Hệ thống mạnh và tốt nhưng thiếu giao diện đẹp. • Người dùng “khát” giao diện – Hệ thống mạnh và tốt nhưng thiếu giao diện đẹp. Đặc điểm của chợ ứng dụng NukeViet NukeViet Store
  7. 7. • Nhà phát triển ứng dụng hưởng 75% doanh thu – 25% doanh thu sử dụng cho việc duy trì kho ứng dụng. • Thanh toán qua Paypal vào mùng 10 hàng tháng – Bạn có thể tùy chọn hình thức thanh toán bất kỳ. – Doanh thu đạt 30$ là có thể rút tiền. • Quy trình xử lý an toàn bảo vệ người mua và người bán – Người mua có thể khiếu nại trong vòng 3 ngày. – Tạm giữ tiền cho đến khi khiếu nại giải quyết xong. Xem thêm: http://wiki.nukeviet.vn/store:rules Đặc điểm của chợ ứng dụng NukeViet NukeViet Store
  8. 8. NukeViet Store Kho ứng dụng của NukeViet Sân chơi của các nhà phát triển web Nguyễn Thế Hùng NukeViet Administrator General Director www.nukeviet.vn Hà Nội, ngày 11 – 08 – 2013

×