Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Giới thiệu NukeViet

Giới thiệu về NukeViet - Phần mềm xây dựng và vận hành website/ cổng thông tin của người Việt

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Giới thiệu NukeViet

 1. 1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM NGUỒN MỞ NUKEVIET Hà Nội, ngày 30 – 12 – 2015 www.vinades.vn Nguyễn Thế Hùng CEO – VINADES.,JSC thehung@vinades.vn 0904.762.534 www.nukeviet.vn
 2. 2. Giới thiệu NukeViet NukeViet là gì • Là một phần mềm giúp xây dựng website & cổng thông tin và các ứng dụng trên nền web. • Do người Việt sáng tạo, phát triển và duy trì. • Phát hành theo giấy phép phần mềm nguồn mở.
 3. 3. Năm thứ nhất 2004 Viett hóa Pa PHP-Nuke đexây xaty dựng weng website XuNguóa i.Cóa m NukeViet 1.0 ra đờii 5000 thainh vietn. LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 4. 4. Năm thứ ba 2006 NukeViet 2.0 ra đờii Móa t hìninh chuyetn nghietp la 1 sụn 1 sup đóa xây. LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 5. 5. ...đến năm thứ sáu 2007-2009 Pha Pt triexâyn tựng we pha Pt 10.000 thainh vietn LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 6. 6. Năm thứ bảy 2010 Chuyetn nghietp hóa Pa la 1 sụn thựng we P 2 NukeViet CMS 3.0 ra đờii vờ Pi 100% dóa ing cóa de mờ Pi, ta Pch khóa ảnhi a ảnhnh hựng weờ ảnhng lac hatu cu ảnha PHP-Nuke 1000 lựng weờt ta ảnhi tróa ng vóa ing 24h pha Pt hainh. 16.000 thainh vietn Bóa t GD&ĐT khuye kn khìn Pch sựng we ảnh dung Thóa tng tựng we sóa k 08/2010/TT-BGDĐT LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 7. 7. Năm thứ tám 2011 NukeViet Shóa p ra đờii theóa chựng weờng trìninh hờp ta Pc vờ Pi PeaceSóa ft, đa Pp ựng we Png nhu ca 1 sụu TMĐT NukeViet đat gia ảnhi Nhatn taii đa kt Viett Sa ảnhn phaxâym CNTT đaứn ựng we Png dung róa tng raứni. 22.000 thainh vietn LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 8. 8. Năm thứ chín 2012 Khóa ựng we Png dung NukeViet Stóa re ra đờii Chóa phe Pp nhai pha Pt triexâyn cóa P thexây phatn phóa ki ca Pc ựng we Png dung cu ảnha mìninh vaióa NukeViet. Chuyexâyn khóa cóa de tựng wei Góa óa gle cóa de sang Github Chuyexâyn cóa tng nghet qua ảnhn ly P khóa cóa de tựng wei SVN sang Git LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 9. 9. Năm thứ mười 2013 NukeViet Cóa nference Hóa ti nghi ngựng weờii duing vai ca Pc nhai pha Pt triexâyn NukeViet LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 10. 10. Năm thứ mười một 2014 Bóa t TT&TT quy đinh ựng weu tietn mua sa, sửm, sựng we ảnh dung Thóa tng tựng we 20/2014/TT-BTTTT ky P ngaiy 05/12/2014 quy đinh ve 1 sụ ca Pc sa ảnhn phaxâym pha 1 sụn me 1 sụm nguóa 1 sụn mờ ảnh đựng weờc ựng weu tietn mua sa, sửm, sựng we ảnh dung tróa ng cờ quan, tóa xây chựng we Pc nhai nựng weờ Pc Ra ma, sửt NukeViet SaaS Het thóa kng cung ca kp NukeViet theóa móa t hìninh dich vu pha 1 sụn me 1 sụm chóa thuet NukeViet SaaS đựng weờc demóa vờ Pi 4 góa Pi: Ca P nhatn, dóa anh nghietp, ba Pn haing, trựng weờing hóa c NukeViet 4.0 Clóa se beta LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 11. 11. Năm thứ mười hai 2015 NukeViet 4.0 Open beta Thựng we ảnh nghietm dietn róa tng NukeViet 4.0 NukeViet đựng weờc bóa t GD&ĐT đựng wea vaióa hựng weờ Png dan thựng wec hietn nhietm vu CNTT na học 201m hóa c 2015 - 2016 Va học 201n ba ảnhn sóa k 4983/BGDĐT-CNTT cu ảnha Bóa t GD&ĐT ban hainh 28/09/2015 LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 12. 12. Hiện nay • Gần 10.000 website đang sử dụng – Vờ Pi haing trietu lựng weờt ngựng weờii đang đựng weờc phuc vu. • Gần 30.000 thành viên/40.000 tài khoản đăng ký – Tham gia tha ảnhóa luatn, đóa Png góa Pp y P tựng weờ ảnhng, thựng we ảnh nghietm sa ảnhn phaxâym. • 16 lập trình viên – Đaứn tham gia latp trìninh, pha Pt triexâyn sa ảnhn phaxâym • Nhiều cty tham gia cung ứng dịch vụ cho NukeViet – Gia cóa tng, cung ca kp sa ảnhn phaxâym vai dich vu chóa ngựng weờii sựng we ảnh dung... • Gần 60 phiên bản phát hành ~ Trên 300.000 lượt tải về – Tìn Pnh rietng chóa giai đóa an 2010-2015. Chựng wea kexây thainh pha 1 sụn mờ ảnh róa tng. LỊCH SỬ 11 NĂM CỘNG ĐỒNG NUKEVIET
 13. 13. • Thiết kế an toàn - Ưu tietn an ninh ba ảnhóa matt, lai ye ku tóa k đa học 201cbiett phui hờp tróa ng vietc xaty dựng weng ca Pc website chìn Pnh phu ảnh • Dễ sử dụng – Khóa tng nhựng weứnng bờ ảnhi dóa giaóa dietn thua 1 sụn Viett mai cóa in đựng weờc thie kt ke k tóa ki ựng weu chóa thóa Pi quan sựng we ảnh dung cu ảnha ngựng weờii Viett. • Mạnh mẽ và tùy biến cao – Giaóa dietn, móa dule de daing tuiy bie kn... • Dễ tích hợp và mở rộng – Tìn Pch hờp sa cn ca Pc chuaxâyn ke kt nóa ki, chuaxâyn cóa tng nghet. Sa cn saing ca Pc chựng we Pc na học 201ng Single Sign-óa n... • Cộng đồng phát triển đông đảo: – Ha 1 sụu he kt ca Pc dóa anh nghietp thie kt ke k website ờ ảnh Viett Nam hietn nay đe 1 sụu đaứn cóa P thexây triexâyn khai NukeViet. Ưu điểm của NukeViet
 14. 14. Trung tatm dich thuatt NukeViet Translate
 15. 15. Khóa ựng we Png dung: NukeViet Store
 16. 16. Diễn đàn hỗ trợ
 17. 17. Trung tatm đaióa taóa latp trìninh NukeViet
 18. 18. Các cổng thanh toán cho thương mại điện tử đã được tích hợp • Cổng thanh toán NganLuong.vn – Thóa ảnha thuatn hờp ta Pc vờ Pi PeaceSóa ft, đờn vi qua ảnhn ly P Chóa DienTu.vn • Cổng thanh toán BaoKim.vn – Cóa tng ty Cóa xây pha 1 sụn Vatt Gia P. • Cổng thanh toán OnePay – Thóa ảnha thuatn hờp ta Pc vờ Pi OnePAY. • Cổng thanh toán 123Pay – Cóa tng ty Cóa xây pha 1 sụn VNG (Vinagame cuứn). Các đối tác của NukeViet
 19. 19. Các đối tác khác
 20. 20. Các đối tác khác
 21. 21. Các nhà cung cấp hosting trong và ngoài nước • Hosting Việt Nam: DigiStar, HostVN, Ngôi Sao Số, DigiPower, BKNS, Pavietnam • Hosting quốc tế: Arvixe, SiteGround, TMDHosting Các đối tác khác
 22. 22. Các đối tác khác
 23. 23. Hỗ trợ về S.E.O • VINALINK: - Đào tạo. - Hợp tác phát triển. • iNET: - Kiểm tra, đánh giá. Hỗ trợ về bảo mật • Trung tâm đánh giá bảo mật nguồn mở của tập đoàn HP: - Đánh giá về bảo mật Các đối tác khác
 24. 24. ĐÃ XÂY DỰNG HOÀN CHỈNH HỆ SINH THÁI! ĐÃ ĐẾN GIAI ĐOẠN KHAI THÁC HỆ SINH THÁI! KẾT QUẢ
 25. 25. Đối tượng sử dụng NukeViet 30,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% Doanh Nghiệp Cơ Sở Giáo Dục Thương mại điện tử Cơ quan nhà nước Thành phần khác
 26. 26. Khối giáo dục sử dụng NukeViet 20% tóa xâyng sóa k website sựng we ảnh dung NukeViet Cổng thông tin giáo dục tích hợp (NukeViet Edu Gate): Het thóa kng tìn Pch hờp haing tra học 201m chóa tờ Pi haing ngain website tretn cuing 1 het thóa kng, qua ảnhn tri tatp trung vai đa học 201ng nhatp 1 la 1 sụn. - PGD Lạng Giang (1 cóa xâyng thóa tng tin vai 75 website trựng weờing) - PGD Hà Đông (1 cóa xâyng thóa tng tin vai 70 website trựng weờing) - PGD Điện Biên (1 cóa xâyng thóa tng tin vai 55 website trựng weờing) - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (Cóa xâyng thóa tng tin tìn Pch hờp dich vu cóa tng TT) - PGD tp Thủ Dầu Một (1 cóa xâyng thóa tng tin vai 55 website trựng weờing) Vai nhie 1 sụu website ca Pc trựng weờing đai hóa c, caóa đag, trung, trung hóa c, day nghe 1 sụ, THPT, THCS, PTCS, Tiexâyu hóa c, ma 1 sụm nóa n...
 27. 27. Cơ quan nhà nước sử dụng NukeViet 15% tóa xâyng sóa k website sựng we ảnh dung NukeViet Cổng thông tin các Sở, ban, ngành: - Sờ ảnh Thóa tng tin vai Truye 1 sụn thóa tng tìn ảnhnh Đietn Bietn, Qua ảnhng Bìninh - Sờ ảnh taii nguyetn vai móa ti trựng weờing Lang Sờn, Tha Pi Nguyetn, Yetn Ba Pi, Caóa Bagng, Qua ảnhng Bìninh, Nam Đinh, Hai Tìnứnnh, Kha Pnh Hóa ia. - Sờ ảnh Ke k hóa ach vai Đa 1 sụu tựng we tìn ảnhnh Nam Đinh, Qua ảnhng Tri - Sờ ảnh Va học 201n hóa Pa, Thexây thaóa vai Du lich tìn ảnhnh Qua ảnhng Nam, Bìninh Phựng weờ Pc - Sờ ảnh Khóa a hóa c vai Cóa tng nghet Qua ảnhng Bìninh, Ba, sửc Kan, Vìnứnnh Phu Pc - Sờ ảnh Giaóa thóa tng vatn ta ảnhi tìn ảnhnh Bìninh Phựng weờ Pc - Va học 201n phóa ing Đóa ain đai biexâyu Quóa kc hóa ti vai HĐND tìn ảnhnh Bìninh Phựng weờ Pc. - Ba ảnhóa Hiexâym Xaứn Hóa ti Qua ảnhng Ngaứni - Phóa ing Va học 201n hóa Pa vai Thóa tng tin Thainh phóa k Cam Ranh
 28. 28. Cơ quan nhà nước sử dụng NukeViet 15% tóa xâyng sóa k website sựng we ảnh dung NukeViet Các cơ quan khác: - Bóa t Cóa tng An: Cóa xâyng thóa tng tin hờp ta Pc quóa kc te k giựng weứna Bóa t Cóa tng An Viett Nam (MPS) vai Bóa t Nóa ti Vu Singapóa re (MHA). - Bóa t Gia Póa duc vai Đaióa taóa : Website Thie kt ke k baii gia ảnhng đietn tựng we ảnh e- Learning (Dựng we a Pn cu ảnha Quyứn Hóa trờ cóa tng đóa 1 sụng Lawrence S.Ting), Het thóa kng qua ảnhn ly P cờ sờ ảnh dựng weứn lietu tuyexâyn sinh cu ảnha ca Pc trựng weờing đai hóa c tóa ain quóa kc. - Quyứn Pha Pt triexâyn Khóa a hóa c vai Cóa tng nghet Quóa kc gia - Nafóa sted - Vietn Đa Pnh gia P Khóa a hóa c vai Đinh gia P Cóa tng nghet - Trựng weờing chìn Pnh tri Tra 1 sụn Phu P Hai Tìnứnnh. Và nhiều website các cơ quan hành chính khác như phường, xã, các phòng ban chức năng của các tỉnh, thành phố; các viện, học viện, cơ quan trực thuộc chính phủ.
 29. 29. www.nukeviet.vn Hà Nội, ngày 30 – 12 – 2015 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM NGUỒN MỞ NUKEVIET Nguyễn Thế Hùng – CEO 0904.762.534 thehung@vinades.vn http://fb.cóa m/hungnuke Fanpage: facebóa óa k.cóa m/nukeviet Twitter: twitter.cóa m/nukeviet Gia ky phe Pp taii lietu

×