Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Neus Lorenzo(20)

Anzeige

Último(20)

EIPSI-UAB_FORMACIO DIFUSIO SGIE-NLG-FBM.pdf

 1. Pràctiques Educatives Basades en Evidències -III Jornada de Presentació de resultats del Projecte EIPSI 21 de desembre de 2021 @PBETools @GrupoEDO #EIPSIproject #EvidenceEducation #ErasmusPlus Reflexions: Formació o desenvolupament professional?
 2. Reflexions: Formació o desenvolupament professional? SGIE-Dep. D’Educacio Francesca Burriel Neus Lorenzo “EIPSI-Evidence informed practice for school inclusion” Project number: 2020-1-ES01-KA201-082328 Multiplier Event, 21/12/2021 https://eipsi-project.eu/ https://www.dnv.com/Images/20210325-Diversity-equity-inclusion-1288x511pxl_tcm8-198780.jpg
 3. Quin és el contrari de “viure”...? Morir és el contrari de nèixer. … què és “estar viu”? Quines són les característiques communes dels éssers vius?
 4. Aprendre és una característica de la vida. - Peter F. Drucker - Photo by Mike Fox on Unsplash “Si mai trobéssim vida a l’Univers, possiblement no la sabríem veure.” Atrib. Carl Segan
 5. L’equitat a l’aula L’educació inclusiva Equitat educativa Inclusió Inclusió i equitat https://www.euroinnova.edu.es/blog/educacion-inclusiva-unesco https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0043/4177c9d9-af02-401e- 9a4b-21117aac4967/escola-inclusiva.pdf Equitat educativa “És un dels principis rectors de la Constitució de la UNESCO - 1945 (“no discriminació, igualtat d’oportunitats, accés universal, i solidaritat”) i requereix l’esforç de tota la comunitat educativa, les institucions públiques, les entitats privades, i la societat civil, per eliminar les barreres que impedeixen l’accés de qualsevol persona a l’educació universal de qualitat. [UNESCO, 1945, 2015, 2018] Inclusió “És l’acceptació de la diversitat individual com a característica universal de tots els éssers humans, i la conseqüent gestió ética dels Sistemes educatius, que han d’entendre la diversitat com una riquesa compartida i celebrar les oportunitats que ofereixen, a tota la comunitat, els talents diferenciats.“ [FB-NL 2021] L’equitat a l’aula “És una acció intencionada per afavorir els individuus I col·lectius amb major vulnerabilitat, que tenen risc de marginació i d’exclusió, per tal de què disposing de les estratègies I support al llarg de la vida.” [Dep. D’Educació, SG-Transformació Educativa, 2019.] L’educació inclusiva “L’educació inclusiva és un procés pel qual s’ofereix a tots els nens i nenes, sense distinció pel que fa a la capacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de seguir sent membres de les aules regulars i d’aprendre dels seus companys, i amb ells, a l’aula.” [Stainback, 2001] Inclusió vs. Equitat
 6. Curs de formació: EIPSI- IO3 Auto -aprenentatge des de l’acció https://eipsi-project.eu/intellectual-outputs/
 7. Crear Avalua r Analitzar Identificar Comprendre Aplicar La construcció de coneixement en el Projecte EIPSI Ensenyament i aprenentatge basat en evidències Piràmidede Bloom (revisada, 2001)
 8. De la formació transformadora ………….. a la transformació educativa • Recerca universitària internacional (E+) • Desenvolupament professional docent • Formació en acció, en ecosistema fractal: Aula/Centre/Xarxa (Reflexió-acció, pràctica reflexiva, reflexió sobre la pràctica… Espiral d’indagació, Co-Docència, Xarxes educatives, Disseny Universal d’Aprenentatge, ABP-PBL, CLIL, etc) Transversal: Flexible: Digital-Transmèdia (Informació 4.0) • Autonomia en la presa de decisions • Autogestió de recursos, eines i models • Autoregulació en la producció/selecció de materials (ecosistema híbrid) • Informació molecular digitalitzada, no lineal • Ubiqüitat dels recursos i materials en línia • Accés a demanda (combinable, reutilitzable, no instruccional) • Contextualitzable (Diversificació / Personalització) • Dinàmica i evolutiva (validació i volatilitat dels espais transmèdia)
 9. Les pràctiques inclusives de l’EIPSI-Hub al Web
 10. Fonamentació i enriquiment pedagògic emergent Socialització i Ciutadania Digitalització i Transmèdia Cognició i Aprenentatge Integració de l’EIPSI en la Matriu 3-D de Transformació Educativa 3-D Transformation Society Matrix. (2022) (With permission, for educational purposes)
 11. Desenvolupament professional docent ET (Transformative Experience) “Una Experiència Transformadora és “una acció que comporta canvis substancials, sostenibles, transcendents i multiplicadors, de manera que altera els processos interactius, genera impactes transferibles i afavoreix la meta-reflexió amb una intencionalitat ètica“. [Transformation Society-2021] HI (IH- International Horizons) “Els Horitzons Internacionals es construeixen a partir dels objectius de benestar personal i social, en interdependència amb la responsabilitat mútua en la construcció de coneixement i de comunitat, i es consoliden per agregació de consentiments institucionals en un ecosistema politic global.” [Agenda 2030 de les Nacions Unides amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS. 2015-2030,] https://poliscience.blogs.upv.es/2020/02/13/los-objetos-de-aprendizaje-de-riunet-en-merlot/?lang=CA https://en.unesco.org/news/unesco-recommendation-open-educational-resources-oer OA (LO- Learning Object) “Un Objecte d’Aprenentatge és “una col·lecció d’elements de contingut, de pràctiques, i d’avaluació que es combinen en funció d’un únic objectiu d’aprenentatge”. [Wayne Hodgins 1994] REO (OER- Open Educational Resources) “Els Recursos Educatius Oberts són materials d’aprenentatge, ensenyament i investigació, en qualsevol format i mitjà, que resideixen en el domini públic o estan sota drets d’autor, i que han estat compartits amb una llicència oberta que permet l’accés, la reutilització, la reelaboració, l’adaptació i la redistribució, sense cap cost per tercers“. [UNESCO 2019, Contact Zeynep Varoglu at: z.varoglu@unesco.org] Curs de formació virtual vs. Desenvolupament profess.
 12. L’espiral d’Indagació: Reflexió-acció recursiva sobre evidències Què preocupa a l’alumnat, els docents, i els centres? Com ho sabem? Per què importa? FOCALITZA R ANALITZA R IDENTIFICAR ACTUA R AVALUA R OBSERVA R Adapted from: https://www.educationalleaders.govt.nz/Pedagogy-and-assessment/Evidence-based-leadership/The-spiral-of-inquiry Adapted from: Helen Timperley, Linda Kaser and Judy Halbert
 13. Transformació sistèmica en educació Competència Global (OCDE, 2018) 1. Investigar el món 2. Reconèixer diferents perspectives 3. Comunicar i compartir idees 4. Implicar-se i actuar
 14. Fem recerca… … però analitzar la rosa no ens farà aprendre la seva bellesa ni la màgia de la seva fragància
 15. L’aplicació en un ecosistema real dona sentit al conjunt http://wall2born.com/data/out/278/image-47567009-lego-iphone-wallpapers.jpg Inclusió Inclusió dignitat dignitat dignitat dignitat equitat equitat evidència equitat equitat equitat equitat equitat evidència http://www.kiddiwinks.co.za/news/wp-content/uploads/2018/08/Medieval-Market-Village.jpg
 16. INCLUSIÓ … és només un “clixé”? … O és un bé comú que cal cuidar?
 17. Aprendre és un procés al llarg de la vida. - Peter F. Drucker - El desenvolupament professional és un dret i una responsabilitat pel docent, però és un deure i una responsabilitat social per l’Administració https://imagenes.20minutos.es/files/image_656_370/uploads/imagenes/2016/04/08/60935.jpg
 18. Millores de futur? Caldrà incloure la veu de les famílies i l’alumnat
 19. Moltes gràcies! Francesca Burriel <fburriel@xtec.cat> Neus Lorenzo <nlorenzo@xtec.cat>
Anzeige