Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Bertani satu ibadat

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Jihad Akbar
Jihad Akbar
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Bertani satu ibadat (20)

Anzeige

Weitere von Ustaz NikNizam Nasir (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Bertani satu ibadat

 1. 1. Pembangunan InsanPembangunan Insan dalam Pertaniandalam Pertanian
 2. 2. INGATKAN atau BINASA Kenapa kita beKERJA & berTANI? Terpaksa? Gaji ? Suka suka? Ikut Kawan? Minat?
 3. 3. Kenapa aku dilahirkan?Kenapa aku dilahirkan?  Kehidupan adalah pengabdian kepada Allah S.W.T.  Pekerjaan sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah S.W.T
 4. 4. Di dalam alQuran Allah befirman : ‫ليعبدون‬ ‫إل‬ ‫والسنسان‬ ‫الجن‬ ‫خلقت‬ ‫وما‬ Kerja sebagai ibadah bermaksud “ Tugas atau tanggungjawab untuk meraih pendapatan dan keredhaan Allah”. Bekerja satu Ibdah
 5. 5. “Rasulullah saw bersabda bermaksud; “ Sesungguhnya Allah sangat cintakan kepada orang mukmin yang bekerja”
 6. 6.  Para ulama  berselisih tentang  manakah yg paling  baik antara  pertanian ,  perniagaan dan  perindustrian.   Imam Al-Mawardi  dan Imam An- Nawawi berpendapat bercucuk tanam adalah yang terbaik ..
 7. 7.  As-Syeikh Zakaria Al-Ansari berkata: Mata pencarian yang paling utama ialah bercucuk tanam kerana lebih dekat dengan nilai tawakal dan ianya juga memberikan manfaat yang umum bagi semua makhluk dan secara umumnya manusia amat memerlukan kepada hasil pertanian.
 8. 8.  Al-Zarkasyi mengatakan bahawa semua manusia memerlukan kepada makanan dan tidak ada kehidupan tanpa makanan.
 9. 9. KelebihanKelebihan pertanianpertanian  ‫ةج‬ٍ ‫ج‬ ‫ق‬َ‫ٍة‬‫د‬َ‫ٍة‬‫ص‬َ‫ٍة‬ ‫نج‬ْ ‫ص‬ ‫م‬ِ‫ن‬ ‫الج‬َّ ‫م‬ ‫إ‬ِ‫ن‬ ‫ةج‬ٍ ‫ج‬ ‫ث‬َ‫ٍة‬‫ال‬َ‫ٍة‬ ‫ث‬َ‫ٍة‬ ‫نج‬ْ ‫ص‬ ‫م‬ِ‫ن‬ ‫الج‬َّ ‫م‬ ‫إ‬ِ‫ن‬ ‫هج‬ُ ‫إ‬ ‫ل‬ُ ‫إ‬‫م‬َ‫ٍة‬ ‫ع‬َ‫ٍة‬ ‫هج‬ُ ‫إ‬ ‫ن‬ْ ‫ص‬‫ع‬َ‫ٍة‬ ‫عج‬َ‫ٍة‬ ‫ط‬َ‫ٍة‬ ‫ق‬َ‫ٍة‬‫ن‬ْ ‫ص‬‫نج ا‬ُ ‫إ‬ ‫سنا‬َ‫ٍة‬ ‫ن‬ْ ‫ص‬‫إل‬ِ‫ن‬ ‫ا‬ْ ‫ص‬ ‫تج‬َ‫ٍة‬ ‫منا‬َ‫ٍة‬ ‫ذاج‬َ‫ٍة‬‫إ‬ِ‫ن‬ ‫ه‬ُ ‫إ‬ ‫ل‬َ‫ٍة‬ ‫ج‬‫ع و‬ُ ‫إ‬ ‫د‬ْ ‫ص‬ ‫ي‬َ‫ٍة‬ ‫حج‬ٍ ‫ج‬ ‫ل‬ِ‫ن‬‫صنا‬َ‫ٍة‬ ‫دج‬ٍ ‫ج‬‫ل‬َ‫ٍة‬‫و‬َ‫ٍة‬ ‫وج‬ْ ‫ص‬ ‫أ‬َ‫ٍة‬ ‫ج‬‫ه‬ِ‫ن‬ ‫ب‬ِ‫ن‬ ‫عج‬ُ ‫إ‬ ‫ف‬َ‫ٍة‬‫ت‬َ‫ٍة‬‫ن‬ْ ‫ص‬‫ي‬ُ ‫إ‬ ‫مج‬ٍ ‫ج‬ ‫ل‬ْ ‫ص‬‫ع‬ِ‫ن‬ ‫وج‬ْ ‫ص‬ ‫أ‬َ‫ٍة‬ ‫ج‬‫ة‬ٍ ‫ج‬ ‫ي‬َ‫ٍة‬‫ر‬ِ‫ن‬ ‫جنا‬َ‫ٍة‬  ‫وج‬ْ ‫ص‬ ‫أ‬َ‫ٍة‬ ‫ج‬‫ر‬ٌ ‫أ‬ ‫ي‬ْ ‫ص‬‫ط‬َ‫ٍة‬ ‫هج‬ُ ‫إ‬ ‫ن‬ْ ‫ص‬‫م‬ِ‫ن‬ ‫لج‬ُ ‫إ‬ ‫ك‬ُ ‫إ‬ ‫أ‬ْ ‫ص‬‫ي‬َ‫ٍة‬‫ف‬َ‫ٍة‬ ‫عناج‬ً‫ ا‬ ‫ر‬ْ ‫ص‬ ‫ز‬َ‫ٍة‬ ‫عج‬ُ ‫إ‬ ‫ر‬َ‫ٍة‬ ‫ز‬ْ ‫ص‬ ‫ي‬َ‫ٍة‬ ‫وج‬ْ ‫ص‬ ‫أ‬َ‫ٍة‬ ‫ج‬‫سنا‬ً‫ ا‬ ‫ر‬ْ ‫ص‬ ‫غ‬َ‫ٍة‬ ‫سج‬ُ ‫إ‬ ‫ر‬ِ‫ن‬ ‫غ‬ْ ‫ص‬ ‫ي‬َ‫ٍة‬ ‫مج‬ٍ ‫ج‬ ‫ل‬ِ‫ن‬‫س‬ْ ‫ص‬ ‫م‬ُ ‫إ‬ ‫نج‬ْ ‫ص‬ ‫م‬ِ‫ن‬ ‫مناج‬َ‫ٍة‬ ‫ة‬ٌ ‫أ‬ ‫ق‬َ‫ٍة‬‫د‬َ‫ٍة‬‫ص‬َ‫ٍة‬ ‫هج‬ِ‫ن‬ ‫ب‬ِ‫ن‬ ‫هج‬ُ ‫إ‬ ‫ل‬َ‫ٍة‬ ‫ج‬‫ن‬َ‫ٍة‬ ‫كنا‬َ‫ٍة‬ ‫الج‬َّ ‫م‬ ‫إ‬ِ‫ن‬ ‫ةج‬ٌ ‫أ‬ ‫م‬َ‫ٍة‬ ‫هي‬ِ‫ن‬ ‫ب‬َ‫ٍة‬ ‫وج‬ْ ‫ص‬ ‫أ‬َ‫ٍة‬ ‫ج‬‫ن‬ٌ ‫أ‬ ‫سنا‬َ‫ٍة‬ ‫ن‬ْ ‫ص‬‫إ‬ِ‫ن‬
 10. 10.  Barangsiapa yang menanam sebuah pohon, dan pohon itu berbuah, Allah akan memberikan pahala kepada orang itu sebanyak buah yang tumbuh dari pohon tersebut
 11. 11. “Tak akan terjadi hari kiamat sampai tanah Arab menjadi tanah subur, dan sungai-sungai”. [HR. Ahmad] Rasulullah SAW pernah bersabda : ‫را‬ً‫ ا‬ ‫هنا‬َ‫ٍة‬ ‫ن‬ْ ‫ص‬‫أ‬َ‫ٍة‬‫و‬َ‫ٍة‬ ‫جناج‬ً‫ ا‬ ‫رو‬ُ ‫إ‬ ‫م‬ُ ‫إ‬ ‫بج‬ِ‫ن‬ ‫ر‬َ‫ٍة‬ ‫ع‬َ‫ٍة‬ ‫ل‬ْ ‫ص‬‫ضج ا‬ُ ‫إ‬ ‫ر‬ْ ‫ص‬ ‫أ‬َ‫ٍة‬ ‫ج‬‫د‬َ‫ٍة‬‫ع و‬ُ ‫إ‬ ‫ت‬َ‫ٍة‬ ‫تت ىج‬َّ ‫م‬‫ح‬َ‫ٍة‬ ‫ةج‬ُ ‫إ‬ ‫ع‬َ‫ٍة‬ ‫سنا‬َّ ‫م‬ ‫مج ال‬ُ ‫إ‬ ‫ق و‬ُ ‫إ‬‫ت‬َ‫ٍة‬ ‫الج‬َ‫ٍة‬
 12. 12. ‫عج‬َ‫ٍة‬ ‫طنا‬َ‫ٍة‬ ‫ت‬َ‫ٍة‬‫س‬ْ ‫ص‬ ‫نج ا‬ْ ‫ص‬ ‫إ‬ِ‫ن‬‫ف‬َ‫ٍة‬ ‫ةج‬ٌ ‫أ‬ ‫ل‬َ‫ٍة‬‫ي‬‫س‬ِ‫ن‬ ‫ف‬َ‫ٍة‬ ‫مج‬ْ ‫ص‬ ‫ك‬ُ ‫إ‬ ‫د‬ِ‫ن‬‫ح‬َ‫ٍة‬ ‫أ‬َ‫ٍة‬ ‫ج‬‫د‬ِ‫ن‬‫ي‬َ‫ٍة‬‫ب‬ِ‫ن‬‫و‬َ‫ٍة‬ ‫ةج‬ُ ‫إ‬ ‫ع‬َ‫ٍة‬ ‫سنا‬َّ ‫م‬ ‫تج ال‬ْ ‫ص‬ ‫م‬َ‫ٍة‬ ‫قنا‬َ‫ٍة‬ ‫نج‬ْ ‫ص‬ ‫إ‬ِ‫ن‬ ‫ل‬ْ ‫ص‬ ‫ع‬َ‫ٍة‬ ‫ف‬ْ ‫ص‬ ‫ي‬َ‫ٍة‬‫ل‬ْ ‫ص‬‫ف‬َ‫ٍة‬ ‫هناج‬َ‫ٍة‬ ‫س‬َ‫ٍة‬ ‫ر‬ِ‫ن‬ ‫غ‬ْ ‫ص‬ ‫ي‬َ‫ٍة‬ ‫تت ىج‬َّ ‫م‬‫ح‬َ‫ٍة‬ ‫مج‬َ‫ٍة‬ ‫ق و‬ُ ‫إ‬‫ي‬َ‫ٍة‬ ‫الج‬َ‫ٍة‬ ‫نج‬ْ ‫ص‬ ‫أ‬َ‫ٍة‬ “Jika hari kiamat tiba, sedang di tangan seorang diantara kamu terdapat sepohon kurma; jika ia mampu menanamnya, maka lakukanlah”. [HR. Ahmad]
 13. 13. “Barangsiapa yang petangnya penat, setelah berjaya menghasilkan produk daripada kerja tangannya sendiri, maka petang itu, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah” Hadith riwayat Imam Al-Tabrani
 14. 14. “Barangsiapa yang mempunyai tanah hendaklah ia mengerjakannya dengan bertani atau jika ia tidak berupaya melakukannya hendaklah ia menyerahkan kepada saudaranya supaya diusahakan dan janganlah ia menyewakannya sekalipun hanya sepertiga.” Hadith riwayat Abu Daud
 15. 15. Kemahiran Anbiya dalamKemahiran Anbiya dalam pertanianpertanian  Pertanian telah bermula sejak Nabi Adam a.s  Nabi Adam a.s.( menguasai ilmu bahasa, pertanian & kejuruteraan besi ). - Habil -Qabil  Idris a.s. - Azarius ( adalah keturunan ke enam dari Adam a.s. mahir dalam lapangan astronomi, perubatan, matematik dan kejuruteraan binaan )  Nabi Nuh dengan binaan kapal
 16. 16. DALIL: ‫ن‬َ ‫ذي‬ِ ‫ل‬ّ ‫ا‬ ‫ها‬َ ‫ي‬ّ ‫أ‬َ ‫يا‬َ ‫ن‬ْ ‫م‬ِ ‫لوا‬ُ ‫ك‬ُ ‫نوا‬ُ ‫م‬َ ‫آ‬ ‫ما‬َ ‫ت‬ِ ‫با‬َ ‫ي‬ّ ‫ط‬َ ‫م‬ْ ‫ك‬ُ ‫نا‬َ ‫ق‬ْ ‫ز‬َ ‫ر‬َ ‫ه‬ِ ‫ل‬ّ ‫ل‬ِ ‫روا‬ُ ‫ك‬ُ ‫ش‬ْ ‫وا‬َ -۱٧۲ Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik- baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.
 17. 17.  Menjaga batas-batas syariat Allah S.W.T dan menghormati dasar-dasar akhlak dengan tidak melakukan kezaliman, khianat, penipuan dan melampaui hak orang lain.  Pekerjaan yang dilakukan itu tidak menghalang daripada menunaikan ibadah khusus kepada Allah S.W.T seperti solat, puasa, zakat dan haji.
 18. 18. ‫س‬ُ ‫م‬ ‫ف‬ْ‫ُس‬ ‫ن‬َ‫ف‬ ‫ذ ي‬ِ‫ن ي‬‫ل‬َّ‫ولا‬َ‫ف‬ ، ‫ة‬ِ‫ن ي‬‫و‬َ‫ف‬ ‫ع‬ْ‫ُس‬ ‫د‬َّ‫لال‬ ‫ب‬َ‫ف‬ ‫جبا‬َ‫ف‬ ‫ت‬َ‫ف‬‫س‬ْ‫ُس‬ ‫م‬ُ ‫م‬ ‫ن‬ْ‫ُس‬ ‫ك‬ُ ‫م‬‫ت‬َ‫ف‬ ‫ك‬َ‫ف‬ ‫م‬َ‫ف‬ ‫ع‬َ‫ف‬ ‫ط‬ْ‫ُس‬ ‫م‬َ‫ف‬ ‫ب‬ْ‫ُس‬ ‫ط‬ِ‫ن ي‬ ‫أ‬َ‫ف‬ ‫د‬ُ ‫م‬‫ع‬ْ‫ُس‬ ‫س‬َ‫ف‬ ‫يبا‬َ‫ف‬ ‫مبا‬َ‫ف‬ ‫ه‬ِ‫ن ي‬ ‫ف‬ِ‫ن ي‬‫و‬ْ‫ُس‬ ‫ج‬َ‫ف‬ ‫ف ي‬ِ‫ن ي‬ ‫م‬َ‫ف‬ ‫رلا‬َ‫ف‬ ‫ح‬َ‫ف‬ ‫ل‬ْ‫ُس‬‫لا‬ ‫ة‬َ‫ف‬ ‫م‬َ‫ف‬ ‫ق‬ْ‫ُس‬ ‫ل‬ُّ‫لال‬ ‫ف‬ُ ‫م‬ ‫ذ‬ِ‫ن ي‬‫ق‬ْ‫ُس‬ ‫ي‬َ‫ف‬‫ل‬َ‫ف‬ ‫د‬َ‫ف‬‫ب‬ْ‫ُس‬‫ع‬َ‫ف‬ ‫ل‬ْ‫ُس‬‫لا‬ ‫ن‬َّ ‫إ‬ِ‫ن ي‬ ، ‫ه‬ِ‫ن ي‬‫د‬ِ‫ن ي‬‫ي‬َ‫ف‬‫ب‬ِ‫ن ي‬ ‫د‬ٍ ‫ِب‬‫م‬َّ ‫ح‬َ‫ف‬ ‫م‬ُ ‫م‬ ‫ن‬َ‫ف‬ ‫م‬ِ‫ن ي‬ ‫ه‬ُ ‫م‬ ‫م‬ُ ‫م‬ ‫ح‬ْ‫ُس‬ ‫ل‬َ‫ف‬ ‫ت‬َ‫ف‬ ‫ب‬َ‫ف‬‫ن‬َ‫ف‬ ‫د‬ٍ ‫ِب‬‫ب‬ْ‫ُس‬‫ع‬َ‫ف‬ ‫مبا‬َ‫ف‬ ‫ي‬ُّ‫أ‬َ‫ف‬‫و‬َ‫ف‬ ، ‫مبا‬ً‫ ا‬ ‫و‬ْ‫ُس‬ ‫ي‬َ‫ف‬ ‫ن‬َ‫ف‬ ‫عي‬ِ‫ن ي‬ ‫ب‬َ‫ف‬‫ر‬ْ‫ُس‬ ‫أ‬َ‫ف‬ ‫ل‬َ‫ف‬ ‫م‬َ‫ف‬ ‫ع‬َ‫ف‬ ‫ه‬ُ ‫م‬ ‫ن‬ْ‫ُس‬‫م‬ِ‫ن ي‬ ‫ل‬ُ ‫م‬ ‫ب‬َّ‫ق‬َ‫ف‬‫ت‬َ‫ف‬‫ي‬ُ ‫م‬ ‫ه‬ِ‫ن ي‬ ‫ب‬ِ‫ن ي‬ ‫ل ى‬َ‫ف‬‫و‬ْ‫ُس‬ ‫أ‬َ‫ف‬ ‫ر‬ُ ‫م‬ ‫نبا‬َّ‫فبال‬َ‫ف‬ ‫ببا‬َ‫ف‬‫ر‬ِّ ‫ولال‬َ‫ف‬ ‫ت‬ِ‫ن ي‬ ‫ح‬ْ‫ُس‬ ‫س‬ُّ ‫لال‬
 19. 19. ‫في‬ ‫صلى‬ ‫من‬ ‫قيمته‬ ‫ثوب‬ ‫دراهم‬ ‫عشرة‬ ‫يقبل‬ ‫لم‬ ‫حرام‬ ‫صلة‬ ‫له‬
 20. 20. Rezeki yang halal akan membawa keberkatan di dunia dan akhirat. Jaminan Allah
 21. 21.  Umat Islam perlu menjadi contoh.  Islam perlu di praktikkan..  Islam menjamin keamanan kemakmuran dan keselamatan. Rumusan

×