Gymnasiearbete SB20a.pptx

ngbib
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning
SB20a, ht 2022
Elisabet Brandberg, bibliotekarie
Nacka gymnasium
DAGENS LEKTION
Föreläsning med pauser för eget arbete
• Strategier för informationssökning
• Olika typer av källor
Arbete i era grupper
• Hitta rätt sökord
• Sök i olika söktjänster
• Fördjupning i olika typer av källor: forskning, böcker,
myndigheter,
organisationer
GYMNASIEARBETE:
SKOLBIBLIOTEKETS STÖD
• Studiehylla med böcker om
vetenskapligt skrivande och olika
metoder
• Demotek (tidigare års
gymnasiearbeten)
• Böcker, tidskrifter, databaser och
länksamling
• Tre skolbibliotekarier: stöd i
informationssökning, källkritik och
källhantering
• Begrepp som tillhör ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och
vägledande text
• Källhänvisningar/referenser
Dina källor ska bygga på
vetenskaplig metod
och ha stöd i forskning.
GYMNASIEARBETE:
VETENSKAPLIG TEXT
INFORMATIONSSÖKNING:
KÄLLKRITIK
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är
informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I
vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a.
politiska, ekonomiska, religiösa
eller andra skäl?
1. Samla dina egna kunskaper i
ämnet
2. Läs på! Skaffa överblick,
identifiera begrepp, formulera sökord
3. Fördjupa dina kunskaper i ämnet.
4. Dokumentera dina sökninga och
håll koll på dina källor så att du kan
göra korrekta referenser
INFORMATIONSSÖKNING
STRATEGI
• Ne.se
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolb
ibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
INFORMATIONSSÖKNING:
BEGREPP
Gymnasiearbete SB20a.pptx
INFORMATIONSSÖKNING:
STRATEGI
• Fastna inte i Google
Börja gärna där – men gå vidare
• Googla smart – rikta din sökning,
t.ex. cannabis
folkhälsomyndigheten
• Google Scholar – ökmotor
begränsad till akademiska
publikationer.
INFORMATIONSSÖKNING:
HITTA RÄTT SÖKORD
• Brett eller smalt?
brottslighet – ungdomsbrottslighet
• Närliggande ord eller synonymer?
Vardagligt eller formellt? Äldre eller nytt?
gängkriminalitet – organiserad brottslighet,
kvinnomisshanadel, våld i nära relationer
• Vinklade och värderande ord?
Prostitution – sexarbete
Var kreativ och testa olika sökord!
INFORMATIONSSÖKNING:
DOKUMENTERA
• Skriv sökdagbok
• Spara tankar, citat och källor
• Tänk på vilka uppgifter du behöver
för att referera
• Tappa inte bort dina källor,
då ökar risken för plagiat –
och för panik
• Skilj på egna tankar och andras!
EGET ARBETE:
HITTA RÄTT SÖKORD
Diskutera sökord i gruppen
Vilka sökord har ni använt?
Tänk brett/smalt,
INFORMATIONSSÖKNING:
PRAKTISKA TIPS
• Använd asterisk för att få med flera former av ett ord.
En sökning på brott* ger träffar på ord som brottet, brotten,
brottslighet –
men också brottytor, brottning etc.
Resultatet: bredare sökning.
• Använd citattecken för att markera att orden hör ihop – en
sökfras.
En sökning på ”våld i nära relationer” ger bara träffar där orden
står bredvid varandra, i exakt den ordningen.
Resultatet: smalare sökning.
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar ett
forskningsområde
Uppslagsverk
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Egen undersökning
Nyheter, artiklar
etc.
UR, SVT, SR
FÖRDJUPA:
BÖCKER
• Olika böcker –
på vetenskaplig grund?
• Referensböcker
= inte för hemlån
FÖRDJUPA:
MYNDIGHETER
& ORGANISATIONER
• Publikationer, rapporter, statistik etc.
• Myndigheter: BRÅ, ,
Brottsoffermyndigheten, Polisen,
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen,
MUCF etc.
• Organisationer: Exit,
Unizon, CAN, etc.
FÖRDJUPA:
FORSKNING
• Forskningsnyheter på forskning.se,
men också i dagstidningar
• Kriminologiska institutionen
vid t.ex. Stockholms universitet
• Nationellt centrum för kvinnofrid
vid Uppsala universitet
• Open Acess, t.ex. doaj.org
• Google Schoolar
FÖRDJUPA:
UPPSATSER
• DiVA eller Swepub
• Tänk på: ämne, nivå, årtal
• Läs abstract/sammanfattning
• Viktigast av allt:
Referensförteckningen!
Leta sedan själv upp de källor
som kan vara relevanta för dig
FÖRDJUPA:
MEDIA
Hitta artiklar:
• Artikelsök
• Mediearkivet
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
Gymnasiearbete SB20a.pptx
FÖRDJUPA:
LJUD OCH BILD
Var källkritisk – som alltid!
• SR, SVT, UR
• Mer eller mindre seriösa
poddar
– BRÅ vs. Dagens brott
• Filmer t.ex . från Kriminologiska
institutionen, SU
REFERERA:
VARFÖR?
• Forskningstradition
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Visa vilka tankegångar som är dina
egna – och vilka som inte är det
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
REFERERA:
HUR?
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• libris.kb.se – referenshjälp
• Det finns olika referenssystem,
följ din handledares anvisningar!
Var konsekvent!
EGET ARBETE:
FÖRDJUPNING
Fortsätt där ni är:
• Hitta forskning
• Hitta myndigheter och organisationer
som arbetar med er fråga
• Hitta studentuppsatser
Ulrika och jag handleder!
LYCKA TILL:
VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET!
Vi hjälper er att söka i databaser,
hitta böcker, värdera olika källor
och referera på rätt sätt
1 von 25

Recomendados

Gymnasiearbete 2022 EJ/EI von
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIGymnasiearbete 2022 EJ/EI
Gymnasiearbete 2022 EJ/EIngbib
22 views23 Folien
Gymnasiearbete SU18 von
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18ngbib
135 views24 Folien
Gymnasiearbetet NAS20 von
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20ngbib
17 views19 Folien
Gymnasiearbete biologi 2022 von
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022ngbib
217 views20 Folien
Gymnasiearbete SA20a&b von
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bngbib
38 views21 Folien
Gymnasiearbete fysik 2022 von
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022ngbib
23 views20 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Gymnasiearbete SB20a.pptx

GYARB SU20.pptx von
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
18 views37 Folien
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
4 views31 Folien
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
8 views31 Folien
GYARB SB21 grupp 1.pptx von
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxngbib
4 views31 Folien
Gymnasiearbete biologi 2021 von
Gymnasiearbete biologi 2021Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021ngbib
221 views20 Folien
Gymnasiearbete Etologi 2023 von
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
10 views30 Folien

Similar a Gymnasiearbete SB20a.pptx(20)

GYARB SU20.pptx von ngbib
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
ngbib18 views
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx von ngbib
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
ngbib8 views
GYARB SB21 grupp 1.pptx von ngbib
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete biologi 2021 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2021Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021
ngbib221 views
Gymnasiearbete Etologi 2023 von ngbib
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib10 views
Gymnasiearbete 2022 TD20 von ngbib
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
ngbib44 views
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx von ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 views
Gymnasiearbetet SU19 von ngbib
Gymnasiearbetet SU19Gymnasiearbetet SU19
Gymnasiearbetet SU19
ngbib86 views
Gymnasiearbete SA19 von ngbib
Gymnasiearbete SA19Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19
ngbib71 views
Lektion infosök Colonialism NN21a von ngbib
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
ngbib12 views
Tekniker och resurser för informationssökning von Dan Andersson
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning
Dan Andersson475 views
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 von ngbib
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
ngbib133 views
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
ngbib17 views
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx von ngbib
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbetet NAS18 von ngbib
Gymnasiearbetet NAS18Gymnasiearbetet NAS18
Gymnasiearbetet NAS18
ngbib100 views
Infoattack: Diskrimineringsgrunderna EJ21b von ngbib
Infoattack: Diskrimineringsgrunderna EJ21bInfoattack: Diskrimineringsgrunderna EJ21b
Infoattack: Diskrimineringsgrunderna EJ21b
ngbib88 views
Gymnasiearbete biologi 2020 von ngbib
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020
ngbib227 views
Sou SB17a SB17b vt18 von ngbib
Sou SB17a SB17b vt18Sou SB17a SB17b vt18
Sou SB17a SB17b vt18
ngbib186 views
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19 von ngbib
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
ngbib256 views

Más de ngbib

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx von
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
4 views9 Folien
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx von
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
12 views31 Folien
Hjärtefråga NU22.pptx von
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
6 views29 Folien
Hälsa och samhälle 2023 von
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
16 views29 Folien
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b von
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
4 views18 Folien
Migrationspolitik SB20ab.pptx von
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxngbib
11 views7 Folien

Más de ngbib(20)

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx von ngbib
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib4 views
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx von ngbib
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib12 views
Hjärtefråga NU22.pptx von ngbib
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib6 views
Hälsa och samhälle 2023 von ngbib
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
ngbib16 views
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b von ngbib
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
ngbib4 views
Migrationspolitik SB20ab.pptx von ngbib
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib11 views
SOU - SB22ab EB KM.pptx von ngbib
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib28 views
Källkritik IM22a 2022 von ngbib
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
ngbib16 views
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx von ngbib
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib22 views
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx von ngbib
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
ngbib15 views
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx von ngbib
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib13 views
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx von ngbib
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
ngbib12 views
Gymnasiearbete Kemi 2022 von ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 views
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx von ngbib
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
ngbib9 views
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx von ngbib
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib9 views
Källkritik om levnadsvanor von ngbib
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
ngbib44 views
Konfliktanalys SU21 & SM21 von ngbib
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
ngbib10 views
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx von ngbib
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptxEpokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
ngbib14 views
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 von ngbib
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
ngbib10 views
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022 von ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
ngbib12 views

Gymnasiearbete SB20a.pptx

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning SB20a, ht 2022 Elisabet Brandberg, bibliotekarie Nacka gymnasium
 • 2. DAGENS LEKTION Föreläsning med pauser för eget arbete • Strategier för informationssökning • Olika typer av källor Arbete i era grupper • Hitta rätt sökord • Sök i olika söktjänster • Fördjupning i olika typer av källor: forskning, böcker, myndigheter, organisationer
 • 3. GYMNASIEARBETE: SKOLBIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med böcker om vetenskapligt skrivande och olika metoder • Demotek (tidigare års gymnasiearbeten) • Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering
 • 4. • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar/referenser Dina källor ska bygga på vetenskaplig metod och ha stöd i forskning. GYMNASIEARBETE: VETENSKAPLIG TEXT
 • 5. INFORMATIONSSÖKNING: KÄLLKRITIK Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl?
 • 6. 1. Samla dina egna kunskaper i ämnet 2. Läs på! Skaffa överblick, identifiera begrepp, formulera sökord 3. Fördjupa dina kunskaper i ämnet. 4. Dokumentera dina sökninga och håll koll på dina källor så att du kan göra korrekta referenser INFORMATIONSSÖKNING STRATEGI
 • 7. • Ne.se Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolb ibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/ INFORMATIONSSÖKNING: BEGREPP
 • 9. INFORMATIONSSÖKNING: STRATEGI • Fastna inte i Google Börja gärna där – men gå vidare • Googla smart – rikta din sökning, t.ex. cannabis folkhälsomyndigheten • Google Scholar – ökmotor begränsad till akademiska publikationer.
 • 10. INFORMATIONSSÖKNING: HITTA RÄTT SÖKORD • Brett eller smalt? brottslighet – ungdomsbrottslighet • Närliggande ord eller synonymer? Vardagligt eller formellt? Äldre eller nytt? gängkriminalitet – organiserad brottslighet, kvinnomisshanadel, våld i nära relationer • Vinklade och värderande ord? Prostitution – sexarbete Var kreativ och testa olika sökord!
 • 11. INFORMATIONSSÖKNING: DOKUMENTERA • Skriv sökdagbok • Spara tankar, citat och källor • Tänk på vilka uppgifter du behöver för att referera • Tappa inte bort dina källor, då ökar risken för plagiat – och för panik • Skilj på egna tankar och andras!
 • 12. EGET ARBETE: HITTA RÄTT SÖKORD Diskutera sökord i gruppen Vilka sökord har ni använt? Tänk brett/smalt,
 • 13. INFORMATIONSSÖKNING: PRAKTISKA TIPS • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på brott* ger träffar på ord som brottet, brotten, brottslighet – men också brottytor, brottning etc. Resultatet: bredare sökning. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop – en sökfras. En sökning på ”våld i nära relationer” ger bara träffar där orden står bredvid varandra, i exakt den ordningen. Resultatet: smalare sökning.
 • 14. SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar ett forskningsområde Uppslagsverk Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Egen undersökning Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR
 • 15. FÖRDJUPA: BÖCKER • Olika böcker – på vetenskaplig grund? • Referensböcker = inte för hemlån
 • 16. FÖRDJUPA: MYNDIGHETER & ORGANISATIONER • Publikationer, rapporter, statistik etc. • Myndigheter: BRÅ, , Brottsoffermyndigheten, Polisen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MUCF etc. • Organisationer: Exit, Unizon, CAN, etc.
 • 17. FÖRDJUPA: FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, men också i dagstidningar • Kriminologiska institutionen vid t.ex. Stockholms universitet • Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet • Open Acess, t.ex. doaj.org • Google Schoolar
 • 18. FÖRDJUPA: UPPSATSER • DiVA eller Swepub • Tänk på: ämne, nivå, årtal • Läs abstract/sammanfattning • Viktigast av allt: Referensförteckningen! Leta sedan själv upp de källor som kan vara relevanta för dig
 • 19. FÖRDJUPA: MEDIA Hitta artiklar: • Artikelsök • Mediearkivet Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/
 • 21. FÖRDJUPA: LJUD OCH BILD Var källkritisk – som alltid! • SR, SVT, UR • Mer eller mindre seriösa poddar – BRÅ vs. Dagens brott • Filmer t.ex . från Kriminologiska institutionen, SU
 • 22. REFERERA: VARFÖR? • Forskningstradition • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 23. REFERERA: HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • libris.kb.se – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, följ din handledares anvisningar! Var konsekvent!
 • 24. EGET ARBETE: FÖRDJUPNING Fortsätt där ni är: • Hitta forskning • Hitta myndigheter och organisationer som arbetar med er fråga • Hitta studentuppsatser Ulrika och jag handleder!
 • 25. LYCKA TILL: VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET! Vi hjälper er att söka i databaser, hitta böcker, värdera olika källor och referera på rätt sätt

Hinweis der Redaktion

 1. SL