Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022

ngbib
GYMNASIEARBETE
Del 2: Fördjupning i strategier för informationssökning och
källhantering
NU20, ht 2022
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium 1
LEKTIONENS UPPLÄGG
• Fördjupad föreläsning om informationssökning,
källkritik och källhänvisning
• Bibliotekets webbplats och sökvägar
• Egen informationssökning
TVÅ MINUTER
• Hur har det gått?
• Hur började ni?
• Följde ni någon strategi?
• Hur funkar dokumentationen?
INFORMATIONSSÖKNING
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick: identifiera
begrepp och formulera sökord
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
INFORMATIONSSÖKNING
Dokumentera!
STRATEGISKA
FRÅGOR
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
Googla
smart!
ÖVERBLICK
BEGREPP
Ne.se
• Välj ”Lång”
• Samla på dig fler sökord
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
ÖVERBLICK &
FÖRDJUPNING
BEGREPP
Britannica School
• Välj ”Advanced”
• Hitta användbara engelska
sökord
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPNING
Dagstidningar
• Svenska Dagbladet
• Dagens Nyheter
Populärvetenskapliga tidskrifter
• Forskning och framsteg
• Sveriges Natur
Artikeldatabaser
• Artikelsök
• Mediearkivet
Radioprogram
MEDIA
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbiblio
tek/hitta-kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPNING
Visst
kan du
logga
in?
BÖCKER
• På vetenskaplig grund?
• Översikter eller fördjupningar?
• Innehållsförteckning
• Alfabetiskt register
FÖRDJUPNING
Lämna
inköpsförsla
g!
BENSTRÄCKARE
MYNDIGHETER
Statistik, publikationer, rapporter etc.
• Folkhälsomyndigheten
• Havs- och vattenmyndigheten
• Kemikalieinspektionen
• SBU, Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering
• Socialstyrelsen
• Skogsstyrelsen
• Naturvårdsverket
… med flera …
FÖRDJUPNING
Googla
smart!
ORGANISATIONER
Statistik, publikationer, rapporter etc.
• Håll Sverige Rent
• Läkare utan gränser
• Naturskyddsföreningen
• Skogsindustrierna
• WHO, Världshälsoorganisationen
• WWF, Världsnaturfonden
… med flera …
FÖRDJUPNING
Googla smart!
FORSKNING
• Forskningsnyheter på
forskning.se, och i andra
nyhetsmedier
• Universitet & högskolor, t.ex.
 KI, Karolinska institutet
 SLU, Statens lantbruksuniversitet
• Institut, t.ex.
 Formas & Forte (forskningsråd)
 RISE, Research Institute of Sweden
• DiVA & Swepub, öppet sökbara,
både fulltext och inte
• Open Acess: Google Scholar,
Plos One etc.
FÖRDJUPNING
UPPSATSER
• Filtrera på:
 Ämne
 Nivå
 Årtal
 Fulltext i DiVA
• Skumma:
 Abstract/sammanfattning
• Gå vidare med hjälp av:
 Nyckelord
 Referenslista
FÖRDJUPNING
DATABASER
Allmänna inom en disciplin, t.ex.
• Plos One
• Science in Context
 Flera olika texttyper, t.ex. vetenskapliga
artiklar (Peer-Reviewed)
 Många sätt att avgränsa sin sökning
 Referenshjälp (MLA, APA, Harvard,
Chicago)
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolb
ibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
FÖRDJUPNING
DATABASER
Ämnesspecifika, t.ex.
• Artdatabanken (SLU)
 Artfakta
 Artportalen
• Svensk kulturväxtdatabas (SLU)
FÖRDJUPNING
Åtkomst via
skolbiblioteket
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområd
et
Uppslagsverk
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Eget projekt
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
SAMMANFATTNING:
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
Dokumentera!
VARFÖR?
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Visa vilka tankegångar som är dina
egna – och vilka som inte är det
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
REFERENSER
HUR?
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• Libris.kb.se och Science in Context
– referenshjälp
• Det finns olika referenssystem, t.ex.
Harvard – som är aktuellt i ert fall.
REFERENSER
EFTER BENSTRÄCKAREN:
EN TITT PÅ DATABASER, MYNDIGHETER OCH
ORGANISATIONER
1 von 21

Más contenido relacionado

Similar a Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022

Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20ngbib
44 views22 Folien
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022ngbib
75 views33 Folien
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022ngbib
21 views20 Folien
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20ngbib
16 views19 Folien

Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022

 • 1. GYMNASIEARBETE Del 2: Fördjupning i strategier för informationssökning och källhantering NU20, ht 2022 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. LEKTIONENS UPPLÄGG • Fördjupad föreläsning om informationssökning, källkritik och källhänvisning • Bibliotekets webbplats och sökvägar • Egen informationssökning
 • 3. TVÅ MINUTER • Hur har det gått? • Hur började ni? • Följde ni någon strategi? • Hur funkar dokumentationen? INFORMATIONSSÖKNING
 • 4. STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick: identifiera begrepp och formulera sökord • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper INFORMATIONSSÖKNING Dokumentera!
 • 5. STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? Googla smart! ÖVERBLICK
 • 6. BEGREPP Ne.se • Välj ”Lång” • Samla på dig fler sökord Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliot ek/hitta-kallor/digitala-resurser/ ÖVERBLICK & FÖRDJUPNING
 • 7. BEGREPP Britannica School • Välj ”Advanced” • Hitta användbara engelska sökord Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliot ek/hitta-kallor/digitala-resurser/ FÖRDJUPNING
 • 8. Dagstidningar • Svenska Dagbladet • Dagens Nyheter Populärvetenskapliga tidskrifter • Forskning och framsteg • Sveriges Natur Artikeldatabaser • Artikelsök • Mediearkivet Radioprogram MEDIA Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbiblio tek/hitta-kallor/digitala-resurser/ FÖRDJUPNING Visst kan du logga in?
 • 9. BÖCKER • På vetenskaplig grund? • Översikter eller fördjupningar? • Innehållsförteckning • Alfabetiskt register FÖRDJUPNING Lämna inköpsförsla g!
 • 11. MYNDIGHETER Statistik, publikationer, rapporter etc. • Folkhälsomyndigheten • Havs- och vattenmyndigheten • Kemikalieinspektionen • SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering • Socialstyrelsen • Skogsstyrelsen • Naturvårdsverket … med flera … FÖRDJUPNING Googla smart!
 • 12. ORGANISATIONER Statistik, publikationer, rapporter etc. • Håll Sverige Rent • Läkare utan gränser • Naturskyddsföreningen • Skogsindustrierna • WHO, Världshälsoorganisationen • WWF, Världsnaturfonden … med flera … FÖRDJUPNING Googla smart!
 • 13. FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, och i andra nyhetsmedier • Universitet & högskolor, t.ex.  KI, Karolinska institutet  SLU, Statens lantbruksuniversitet • Institut, t.ex.  Formas & Forte (forskningsråd)  RISE, Research Institute of Sweden • DiVA & Swepub, öppet sökbara, både fulltext och inte • Open Acess: Google Scholar, Plos One etc. FÖRDJUPNING
 • 14. UPPSATSER • Filtrera på:  Ämne  Nivå  Årtal  Fulltext i DiVA • Skumma:  Abstract/sammanfattning • Gå vidare med hjälp av:  Nyckelord  Referenslista FÖRDJUPNING
 • 15. DATABASER Allmänna inom en disciplin, t.ex. • Plos One • Science in Context  Flera olika texttyper, t.ex. vetenskapliga artiklar (Peer-Reviewed)  Många sätt att avgränsa sin sökning  Referenshjälp (MLA, APA, Harvard, Chicago) Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolb ibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/ FÖRDJUPNING
 • 16. DATABASER Ämnesspecifika, t.ex. • Artdatabanken (SLU)  Artfakta  Artportalen • Svensk kulturväxtdatabas (SLU) FÖRDJUPNING
 • 17. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Uppslagsverk Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Eget projekt Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR
 • 18. SAMMANFATTNING: STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper Dokumentera!
 • 19. VARFÖR? • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges REFERENSER
 • 20. HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se och Science in Context – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, t.ex. Harvard – som är aktuellt i ert fall. REFERENSER
 • 21. EFTER BENSTRÄCKAREN: EN TITT PÅ DATABASER, MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER

Hinweis der Redaktion

 1. Gyarb kopplat till examensmålen – vetenskaplig text, bibl bra hjälp: källkritik och sökkritik
 2. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 3. SL