Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Staništa i životne zajednice

priroda i društvo 3.razred

 • Als Erste(r) kommentieren

Staništa i životne zajednice

 1. 1. Станишта и животне заједнице
 2. 2. Станиште је простор настањен живим бићима. У сваком станишту владају одређени услови за живот. Биљке и животиње које насељавају неко станиште чине животну заједницу неког станишта.
 3. 3. Постоје копнена и водена станишта.
 4. 4.  Копнене и водене животне заједнице које су настале без утицаја човека јесу природне животне заједнице . То су на копну шуме, ливаде и пашњаци, а водене су реке, језера, баре и мочваре.  Нека станишта је преуредио човек да би гајио биљке и животиње. Тако су настале култивисане животне заједнице. На копну то су обрадиве површине њиве, повртњаци, воћњаци, виногради, паркови, а култивисане водене животне заједнице су рибњаци.
 5. 5. Ливаде ЛивадеЛиваде и пашњации пашњаци сусу животнеживотне заједницезаједнице траватрава ии другихдругих зељастихзељастих биљакабиљака,, ситнихситних животињаживотиња ии понекепонеке дрвенастедрвенасте биљкебиљке.. ЛивадскоЛивадско земљиштеземљиште јеје плодноплодно.. ИмаИма достадоста влаге и обиљевлаге и обиље светлостисветлости и топлотеи топлоте..
 6. 6. ЖИВОТНА ЗАЈЕДНИЦА НА ЛИВАДИ: • БИЉКЕ – ливадарка, љутић, маслачак, боквица, детелина, бела рада... • ЖИВОТИЊЕ; - бубамара, лептир, скакавац, миш, мрави, јаребица, кобац,... • У ЗЕМЉИШТУ живе: глиста, кртица, мрави. • КО СЕ ЧИМЕ ХРАНИ?
 7. 7. ШУМЕ Шума је животна заједница дрвенастих и зељастих биљака и животиња које живе у шуми. Шуме могу бити листопадне, мешовите и четинарске.
 8. 8. Њиве су велике површине на којима се гаје житарице или друге биљке. Повртњаци су мање површине на којима се гаји поврће. Винограде људи подижу на осунчаним и сувљим местима. Воћњаци су површине на којима се гаје различите врсте воћа.
 9. 9. Парк Парк је култивисана животна заједница која се налази углавном у граду.
 10. 10. Reke  Реке су животне заједнице биљака и животиња чије је станиште текућа вода.  Услови живота у реци нису исти у целом њеном току.  Горњи ток реке препознаје се по брзој, бистрој, хладној води, у средњем је нешто мирнија и топлија, а у доњем току је мирна, провидна и топлија вода. корморан жаба Дивља патка шаран Речна шкољка сом родa Вилин коњиц чапљa
 11. 11. ЈезераЈезера Језера настањују биљке и животиње које можемо срести у доњим токовима река и поред бара. У језерима су најбројније алге. Посебан украс језерима дају лабудови.
 12. 12. Bare  Bare su plice od jezera I u njima ima dosta svetlosti. caplja roda som zaba leptir kornjaca trska Divlja patka Vilin konjic lokvanj
 13. 13. Животне заједнице копнене водене

×