Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ai100 powerpoint.a iuitleg

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Ähnlich wie Ai100 powerpoint.a iuitleg (20)

Weitere von Marcel van Marrewijk (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Ai100 powerpoint.a iuitleg

 1. 1. Inhoud<br />Wat is Appreciative Inquiry?<br />Uitgangspunten AI<br />Resultaten<br />Toepassingsmogelijkheden <br />
 2. 2. Ontstaan AI<br />Ontstaan en grondlegger David Coopperrider<br />Toepassing AI wereldwijd<br />Kofi Annan, secretaris generaal VN , aanbeveling na gebruik van AI als methode voor een Leiderschapsconferentie met 500 leiders in juni 2004:“I would like to commend you more particularlyfor your methodology of Appreciative Inquiry and to thank you for introducing it to the United Nations. Without this, it wouldhave been very difficult, perhaps even impossible, to constructively engage so many leaders of business,civil society, and government.”<br />
 3. 3. Appreciative Inquiry Een benaderingom op een positieve, constructieve wijze te kijken naar mensen, organisaties en situaties<br /> Appreciative<br /><ul><li>Erkennen van het beste in de mensen en de wereld om ons heen.
 4. 4. Waarderen van het potentieel in de mensen en de organisatie
 5. 5. Waarde vergroten van de organisatie</li></ul>Inquiry<br /><ul><li>Onderzoeken door verkennen en ontdekken
 6. 6. Leren: nieuwsgierig en open
 7. 7. Vragen stellen, bestuderen, zoeken, verkennen, verdiepen in of te onderzoeken</li></li></ul><li>Wat is Appreciative Inquiry?<br />Een methode gericht op verandermanagement<br />Het uitgangspunt is de sterkte van de organisatie en de medewerkers. <br />Leren door het verkennen en ontdekken van de besteervaringen. <br />Via de dialoog door positievevragentestellen<br />Focus op wat de mensen in de organisatie willen volbrengen in plaats van wat zij niet willen. <br />
 8. 8. Uitgangspunten Appreciative Inquiry<br />Het constructionistische principe<br />Het poëtische principe <br />Het simultaniteitsprincipe <br />Het anticiperende principe <br />Het positiviteit principe<br />
 9. 9. 1. Het constructionistische principe <br />De realiteit wordt gecreëerd in het NU en er zijn diverse realiteiten gebaseerd oponze perspectieven, overtuigingen, tradities en normen<br />Woorden zijn te beschouwen als daden, waarmee we de werkelijkheid om ons heen vormgeven: ‘Words creates world’‘We do not see things as they are, we see them as we are’. Anais Nin<br />
 10. 10. Videofragment Columbus, Ohio United States ‘From hero to host’<br />.<br />http://www.walkoutwalkon.net/united-states/<br />
 11. 11. Wijsheid komt niet voort uit het verzamelen van kennis,<br />maar uit het beseffen van de beperktheid van kennis.<br />Door kennis kom je niet werkelijk iets te weten.<br />Je komt pas werkelijk iets te weten <br />als je je kunt ontspannen in niet-weten.<br />Nin sheng<br />
 12. 12. 2. Het poëtische principe <br />Dat waarop we focussen wordt onze realiteit.<br />Verleden, heden of toekomst zijn bronnen voor leren, inspiratie en/of interpretatie.<br />Wat aandacht krijgt groeit.<br />‘People become what they think about, <br />most of the time’. Earl Nightingale<br />
 13. 13. Videofragment 'the Truth’<br />http://www.youtube.com/watch?v=AHu5YOogV8I<br />
 14. 14. 3. Het simultaniteitsprincipe<br />Het stellen van vragen is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van een individu, groep of organisatie.<br />Door vragen te stellen begint de verandering (in onszelf en in de organisatie)<br />‘The leader of the past was a person who knew how to tell<br />The leader of the future will be a person who knows how to ask’<br />Peter Drucker<br />
 15. 15. 4. Het anticiperende principe <br />Gezamenlijk gecreëerde toekomstbeelden leiden onze huidige acties en vormen onze toekomst.<br />‘The best way to predict <br />the future, is to invent it’. <br />Alan Kay<br />
 16. 16. 5. Het positiviteit principe <br />Voor verandering zijn positiviteit en verbondenheid essentieel voor groei en optimaal functioneren. <br />Positiviteitsratio en negativiteit is noodzakelijk ingrediënt van bloei<br />Positieve emoties verbreden het denken en leiden tot in beweging komen (Fredrickson).<br />‘When we seek to discover the best in others, <br />we somehow bring out the best in ourselves’. <br />William Arthur Ward<br />
 17. 17. 5. Het positiviteit principe <br />Videofragment Prof. Barbara Frederickson<br />http://www.youtube.com/watch?v=Ds_9Df6dK7c<br />
 18. 18. Toepassingsvoorbeelden AI<br />Organisatieverandering (bijv. reorganisatie, fusie, transformatie etc.).<br /> Strategische planning om betrokkenheid bij de stakeholders te creëren. <br /> Kleinschalige inzet in diverse functionele disciplines (bijv. teambuilding, kwaliteitsevaluatie).<br />HRM (cultuurverandering, training en ontwikkeling, functioneren en beoordelen, werving en selectie).<br />Waarderend Auditen<br />AI buiten organisatie voor bijv. ontwikkelingswerk of stedelijke ontwikkeling.<br />Persoonlijke, individuele ontwikkeling.<br />
 19. 19. Wat levert AI de organisatie op?<br />Creëert samenhang in interacties.<br />Integratie van verschillende leerstijlen: bereikt mensen van verschillende waardesystemen.<br />Draagt door dialoog bij aan bewustzijnsontwikkeling. <br />Genereert energie waardoor medewerkers in beweging komen en zaken aanpakken.<br />In plaats van ‘IK’ of ‘JIJ’ wordt er gepraat vanuit ‘WIJ’ (eigen belang versus algeheel belang).<br />Open mindset: vanuit openheid, waardering en onderzoek ontstaan verbindingen<br />
 20. 20. Wat levert investeren in mensen op?<br />Onderzoek door organisaties te selecteren op:<br />financiële resultaten (Good to great, Collin)<br />menselijke resultaten<br />(Firms of endearment, Sisodia, Sheth, Wolfe)<br />
 21. 21. Resultaten<br />
 22. 22. Firms of endearment<br />
 23. 23. Videofragment Greece‘From intervention to friendschip’<br />http://www.walkoutwalkon.net/greece/<br />

×