Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

съединения на азота

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Weitere von mtrad (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

съединения на азота

 1. 1. СЪЕДИНЕНИЯ НА АЗОТА урок
 2. 2. 1. АМОНЯК a) Състав и строеж на молекулата – NH3 Молекулата на амоняка не е плоска, а отговаря на триъгълна пирамида.
 3. 3. б) физични свойства • безцветен газ; • остра характерна миризма; • дразни очите, дихателните пътища • по-лек от въздуха(плътност спрямо въздуха - 0,59 ), • много добре разтворим във вода – при 2 0 0 С в 1 л вода могат да се разтворят 7 0 0 л амоняк. • лесно се втечнява при високо налягане; • 25%-ен разтвор зачервява кожата до поява на рани.
 4. 4. в) химични свойства • Взаимодействие с вода: :NH3 + H+ — OH- → NH4OH Водният разтвор на амоняка притежава основен характер и променя цвета на лакмуса в син. син  Взаимодействие киселини: :NH3 + HCl → NH4Cl ( Присъединителни реакции) • Каталитично окисляване: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O + Q
 5. 5. г) приложение • Амонячната вода се използва в медицината - при загуба на съзнание, при ухапване от насекоми, • В бита амонячната вода се употребява за пране на цветни тъкани, премахване на петна, избелване на коприна. • В химични производства - за получаване на азотна киселина, минерални торове, пластмаси, багрила, лекарства. • Намира широко приложение в хладилната техника.
 6. 6. 2. АМОНИЕВИ СОЛИ a) Амониев нитрат — NH4NO3 NH3 + HNO3  NH4NO3 2NH4NO3 + Ca(OH)2  Ca(NO3)2 + 2H2O + 2NH3 ( Качествена реакция за доказване на амониеви соли) б ) Амониев хлорид — NH4Cl NH4CI  NH3 + HCI ( термична дисоциация)
 7. 7. 3. АЗОТНИ ОКСИДИ а) Диазотен оксид — N2O, безцветен неутрален газ; райски газ; При стайна температура е с леко сладък аромат и вкус. Използван е в хирургията и стоматологията за анестезия и има обезболяващо действие. Използва се като окислител в ракетостроенето и в моторните спортове за увеличаване на мощността на двигателите. б) Азотен оксид — NO, безцветен неутрален газ; в) Диазотен триоксид — N2O3,
 8. 8. АЗОТНИ ОКСИДИ г) Азотен диоксид — NO2, жълтокафяв кисилинен газ; 2 NO2   N2O4 д) Диазотен пентаоксид — N2O5, безцветно твърдо вещество, кисел характер.
 9. 9. 4. АЗОТНА КИСЕЛИНА - HNO3 a) Физични свойства : • безцветна, димяща течност; • остър мирис; • смесва се с вода неограничено; • една от най-силните киселини; • проявява окислителни свойства; • В природата се среща само свързана, под формата на нейните соли (нитрати); • концентрираната азотна киселина пасивира желязото, хрома, алуминия и други метали и образува защитен слой; • среброто се разтваря в азотна киселина, а златото не; • Смес от азотна киселина (1 обемна част) и солна киселина (3 обемни части), се нарича "Царска вода“ и
 10. 10. Нетрайна : 4HNO3 → 4NO2(газ) + 2H2O + O2 б ) Химични свойства на разредената HNO3: MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O Na2S + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2S (газ) В) Химични свойства на концентрираната HNO3: Cu + 2HNO3 → CuO + 2NO2 + H2O CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 11. 11. г) употреба
 12. 12. ПЪРВА ПОМОЩ! • При изгаряне с азотна, сярна или солна киселина изгорялото място трябва да се очисти добре с чиста вода и след това да се облее няколко пъти с разтвор от готварска сода или варова вода. • След това да се превърже като обикновено изгаряне.

×