Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von mtrad (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Oлово

 1. 1. ОЛОВО СЪЕДИНЕНИЯ НА ОЛОВОТО урок
 2. 2. 1. Разпространение <ul><li>Оловото се среща в природата в съединено състояние. </li></ul><ul><li>Най-разпространената оловна руда е галенитът (PbS) . </li></ul><ul><li>У нас находища има в Родопите, Искърския пролом, Врачанско , Трънско . </li></ul><ul><li>Големи находища от оловни руди се намират в Австралия, Америка, Русия и др. </li></ul>
 3. 3. 2. Място в ПС <ul><li>Z = 82 (82p,82e - ) ; </li></ul><ul><li>IV A група, VI период; </li></ul><ul><li>А r = 207,2; </li></ul><ul><li>+2 и +4 степен на окисление; По стабилни са съединенията от +2 степен. </li></ul><ul><li>Има двойствен характер- образува просто вещество метал, амфотерен оксид и хидроксид . . </li></ul>
 4. 4. 3.Физични свойства <ul><li>Сиво син цвят. </li></ul><ul><li>Силен метален блясък. </li></ul><ul><li>Мек метал. Твърдостта му е малка може да се реже и драска и с нокът. </li></ul><ul><li>Има голяма плътност : ρ =11.3 g/sm 3 . </li></ul><ul><li>По-малка електро- и топлопроводимост от С u и Ag . </li></ul><ul><li>Ниско топим метал ( t т =327 o C ; t к =1749 o C). </li></ul><ul><li>Пластичен и се валцува на тънки листа. </li></ul>         
 5. 5. 4. Химични свойства <ul><li>Взаимодействие с прости вещества </li></ul><ul><li>На въздух оловото бързо губи металния си блясък. </li></ul><ul><li>2Pb + O 2  2PbO </li></ul><ul><li>При загряване оловото взаимодейства с хлор, сяра и други неметали. </li></ul><ul><li>Pb + Cl 2  PbCl 2 </li></ul><ul><li>Pb + S  PbS </li></ul><ul><li>Взаимодействие със съединения </li></ul><ul><li>Взаимодействие с конц. киселини: </li></ul><ul><li>Pb +4HNO 3  Pb(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O </li></ul><ul><li>Взаимодействие с основи при стапяне: </li></ul><ul><li>Pb + 2NaOH  Na 2 PbO 2 + H 2 </li></ul>
 6. 6. 5. По-важни съединения на оловото <ul><li>PbO – оловна глеч; жълто, твърдо неразтворимо във вода вещество. Има амфотерен характер. </li></ul><ul><li>Pb(OH) 2 – бяло, твърдо неразтворимо във вода вещество. Има амфотерен характер. </li></ul>
 7. 7. 6. Физиологично действие <ul><li>Оловните пари и оловните йони имат отровно действие. Pb е един от най-токсичните тежки метали. </li></ul><ul><li>Хроничното отравяне с олово причинява заболяване-САТУРНИЗЪМ, което се проявява в поражение на ЦНС </li></ul><ul><li>При хроничните отравяния се поразяват кръвотворните органи. </li></ul><ul><li>Дози от 0,2 – 0,3 mg/kg оловни съединения са достатъчни за появата на отровно действие. </li></ul><ul><li>Оловото предизвиква и психически разстройства и усложнения. Детоксикацията на човек отровен с олово е невъзможна. </li></ul><ul><li>Опасност от отравяне има при боядисване с оловни бои, когато се пази храна в гледжосани съдове, отровна е газовата смес от ауспуха на колите... </li></ul><ul><li>Оловото се натрупва и в костите на живите организми. Протича процес на заместване на калция с олово. </li></ul><ul><li>Оловото понижава растежа на растенията и забавя фотосинтезата. </li></ul><ul><li>Оловото е един от главните източници на замърсяване на атмосферата. Ежегодно около 200 000 t Pb замърсяват околната среда на планетата Земя. </li></ul>
 8. 8. 7.Приложение <ul><li>В миналото оловото е било използвано за: </li></ul><ul><li>направа на водопроводи и прибори за хранене;. </li></ul><ul><li>производството на оловни бои с бял, жълт и червен цвят; </li></ul><ul><li>консерватор на различни храни и напитки; </li></ul><ul><li>направата на детски играчки; </li></ul><ul><li>направата на ауспуси за колите </li></ul><ul><li>направата на покриви и огради; </li></ul>
 9. 9. Приложение <ul><li>Приложения в днешно време: </li></ul><ul><li>Оловото поглъща радиоактивните лъчения, затова се използва за направата на защитни прегради , на защитни наметала при рентгенови снимки и др.; </li></ul><ul><li>за сплави , химични апаратури; </li></ul><ul><li>оцветяващ елемент на керамичните политури - в жълт и червен цвят; </li></ul><ul><li>направата на метателни оръжия; </li></ul><ul><li>производство на патрони, куршуми, сачми ; </li></ul>
 10. 10. Приложение <ul><li>удължаване на горенето на някои свещи; </li></ul><ul><li>направата на колани за гмуркачите с акваланги с цел да противодейства на естествената способност на човек да се задържа над водата; </li></ul><ul><li>направата на високоволтажни кабели - като обвивен материал, за да предотврати водна дифузия в изолираното пространство; </li></ul><ul><li>производство на оловно-цинкови батерии, акумулатори; </li></ul>
 11. 11. 8. Получаване на олово <ul><li>Основния източник за получаване на олово са сулфидните полиметални руди , минералът галенит – PbS </li></ul><ul><li>Първоначално рудата се обогатява. Получения т концентрат се подлага на окислително обгаряне: </li></ul><ul><li>2PbS + 3O 2 = 2PbO + 2SO 2 ↑ </li></ul><ul><li>Черното олово се получава при взаимодействие на оловния оксид с изходна сулфидна руда-концентрат </li></ul><ul><li>PbS + 2PbO = 3Pb + SO 2 ↑ </li></ul><ul><li>Следва пречистване на така нареченото сурово или черно олово от примесите -Cu, Sb, Sn, Al, Bi, Au и Ag по класическият пирометалургичен метод или електролиза. </li></ul>
 12. 12. ЛЮБОПИТНО <ul><li>Силният грим на древните египтянки не само ги защитавал от зли очи, но също така предпазвал от очни заболявания, твърдят френски учени. </li></ul><ul><li>Въпросният грим бил създаден преди около 4000 години от олово и оловни соли и се използвал за потъмняване и разкрасяване на очите. За създаването на смесите понякога бил необходим цял месец. </li></ul>
 13. 13. Медальон от олово с изображения и надпис на старогръцки език бе открит при разкопките в античното селище Никополис ад Иструм край Велико Търново .
 14. 14. Нов магнитен припой <ul><li>Изследователски екип от Yale University е разработил нов вид магнитен припой, който не съдържа олово и може да се използва за по-евтино и по-ефикасно производство на електроника. Това може да даде огромен тласък в усилията да се реши проблема с нарастващото количество опасни електронни отпадъци, тяхното рециклиране и депозиране на сметища. </li></ul>
 15. 15. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!! М. Василева

×