Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
4.»: uso_. . nu: -. v . 
~-" ' O -¢AvI-- It-It -""‘ _
. ,1 II o"‘Va -. o-oc. !‘Il~'. | '- , __
_ . -. v 1*, -Q-ovy-no...
. | _
”' ~; ».x~. ~
J
i

7-1‘?  E, " ' U }

wt

  

r2‘
3%‘ 'l‘’‘‘

" ' »‘ ‘-3 ‘#49
:WfiV

Sm 3lT§5Tf-‘W1 Fsr-r-ism-ran as
af-an e svmiei tan fasm em-ran mu

SCH? 
I3T$1'8T§iTf-WI‘Fl'fi
a1fis>a. >r5¢>: (=r§= «...
fivgasan

sxwmrsrcwmwfizmzrrarwnfiiaizrcfiummwqmwmwfamaniaw, 7116111-°RTT§7l7!'-Wfll
fi‘fWGf5fi5‘§"TT? f’{5P1'ITi? lt? TC5?17fF'...
f5‘Q? T?YF¢‘éC'?3IC37CW‘IC7T*j? I?°?1'C7'1'W713C7TF5TTi
‘<! T<vri*fqa>? ia: ‘nrs1crs1:wt$1"é1r§fi'm. T*5IWtE
3I?1'iC? ITI7f...
WW

siis: :i1wi2i1i‘? Imiv2‘r6i'Fs‘f~ii *= :mq: i'cw= :wanm. a§ivoTanm3ivria1:ic1s
fiirvcfitsesmmaammawiawwnmiwiqwaaaamafifisw...
ammwnwfimvrwmmmmi
simqcnafin-vaiwmtsfirwivrwawzri

gsiiivraamaci <5lfiI"rTW(. '$I? I3IT6T:1Ԥ13T? FI
cwrn'= rre3rca‘sir*izi: i...
§.3§ITsT‘JP‘T§7I

zrI§Fiwi39rrcarvi12:r2icr62m’1¢icar

3IW‘TTC53’. J1fi3l'P‘1'§FI°1'TG'§l1’3l17.II
mmawiwama é1?R? fT?11t§§...
WWW

fiF| §¥N¥fififi3“fi@§Ifl1§§ifiWfiT7rFi?5TfiI§T'xfifi1?WKWC35ICW1GK?37j§‘5?
mmivwcsmmmmmisriaownvafivqwsnaazsflamaawawm
EN: 

WWW

...
Wfiifirfiifiwfa

mamfi3fi? §Fe7fiIwwa=1a1»m5a'®: WIqfimtwe1%s§fififiw°EIa3a:1aa= at6
§? .II‘f1?, [CEC5i$?11?I1fiI= _»! 'Cc"N°.1>’r-‘K...
~. t?I‘«"r2‘1‘sa’irl“1i‘4'I‘mm7.: I envimg
a3TIPfi§5I1i3‘<fit? rE1fi@?1T? I1§rIfilt53I2ifi1'i?1'3I? I5Icfi? ITTzFfI

8.°nf3r c2r...
‘l1*fiFI°n<= :m1Irc= :'u cvrI$tc21taW: ;c«= r13mn

 

>>. €1t*»= fi'=1$1%I"e7I? I‘-T1f: ‘I¢1$E
C§CEf'7T-TI

>Q. «s13%"x-t7c?...
0. «£l? V3’iT’CfI@C?1="fi7°{’r"§TII°I

W“-? °fI? ‘$I? G‘: FFW*fE 8. = I6~; tc? ~I1r25«s: $i“Iigs1Ic°r
WWW? ! ca*a'c? T§‘3ma...
Q-: .§'j3W'5°fif31'? .T! >"T3E'>'C§'14I§5IC?11
~s1?fi*zr= BIf%fi. Tc2IaT2,{= rns:1zv

*| $iF""“? ‘T? l’. {E‘? «>'c? II
>>. ~‘I6Ic? r~‘I= fif%°iI%?131t*r151's: “ >z. a[? *1@. ‘?fica9ri? —-1a3I*»"f? °I1§{= rI
*»f[w1T"Ww: ‘Rr: c*i= :‘WG: '=i$
1%f...
-
2 ‘ .  1/
. . ‘ I
‘ ' '~ «. 
>o. ¢1:rr“: ra~z: rw, W:12.r= rr-=13-J >8.3f'7FD‘°i1’3‘| ?lT1C91?FI§FWC? F
 >o->zfi? %5$§m...
8—<2=41'a'? >‘c'sI°nfi
f§1T3‘t? .If? FrI

bb'. 

 

~10. 3—¢ fivrvmvnezrta
@‘vrc= z1»‘T‘r srr-was: am can

>a_o-3f17Fr9i'sr...
7iFF<IT? f’9T

flFlfiWfiNfi‘§fiTfifiIWICflEWBFItEi§Ifit‘N$C§fl7?! tfiWBGfl? '§Iefl1?Gfi§
3W‘«‘i5l? .I7!fif§T‘? !'(. T'J"€(. ?I

 

 
  ...
°IV3‘<1T-SPIEWT

WPI§fifi1?1?‘zTs13FWafi'I? TI§| E13W1fi1?'z‘¢VvIK§?1fi? IcdTfi19ITr<? I amcafir
fira? sim§1fi1?31a®fiTnm%T—1q€cn@v©...
7a“lfi1?feETF'3fiT

mm cwmwvr21srv1a1a¢1r= §v= wfa? rm%<c? -recarEcz= fr3a= m=Ims5:*r: ca? r
a$a6c§miTn-emifiraczmfivrqcawswvt...
’*J1WIfi(C51'F(5fl‘°I§fi«£l? FT'T: “?, [fi3¢§*¢l? I1?fI «£1‘§1$TTII“l§'C‘II‘sIfiC§It"= i'fit‘°Rfi@‘iIf5I°j[‘1I
snrr2,[c~: rzm°t1...
WIqwsmavca§a2rsx1a1$F6wmaazvmaw: a9Ia§wr51§wm%ca. Gx11§fwuz
fi1WW§e§T§W“5fiW1@1§fIW1§-ZK§?1'%fiCfiWCfi3WKE§fifi§1i? fifiI“451fi§C? I...
$@3IT? T’~ZC? 

wI§wvraarsIzEcaazaa*vm5Iaw, EI= ;t~; w=rI§cFmsar<: 'I*vfi1anfiI
fisfiwmefimmmwwmemmmuamamsmmemfimwqwm
c'<*Iz?1W...
C"f3?l5QIT

fiPI{Wfi37{fifiWfi3f@TIfiItWCfifl§flI9I? T:‘F1fiWT§Z§C'iI31W1t'rfiICWCW
WI§cmaa5fiwmQna= "maa§a1wwma§@*e‘mama= ?It6maI? tI...
Mushrum book- মাশরূম চাষ পদ্ধতি
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Mushrum book- মাশরূম চাষ পদ্ধতি

15.084 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mushrum book- মাশরূম চাষ পদ্ধতি

Veröffentlicht in: Kleinunternehmen & Unternehmertum
 • Als Erste(r) kommentieren

Mushrum book- মাশরূম চাষ পদ্ধতি

 1. 1. 4.»: uso_. . nu: -. v . ~-" ' O -¢AvI-- It-It -""‘ _ . ,1 II o"‘Va -. o-oc. !‘Il~'. | '- , __ _ . -. v 1*, -Q-ovy-not-*». -~ . ., .ll -, -~v. -- ‘I'l0IIO 0 In 0 ‘ ‘y- o u. .. "_‘_ _. ”,'. ." . , '1‘ .10. . ' 4:! v- I0 rIu. .- ', _ P, . - . . - . u ‘ _p -. ..y I . _ ‘_ '. ‘ --. 9. . ... ' -* ‘~. ' ' ' ' "'* I". l$I. .0 ‘J "' "‘ “""' . .p. ..a. -wall-n -: ~oo0~--= --0 . .. -. .. .-. .. '-"' - 01 4:. , . _ , . u u I '1 , a I- n. . . ..vn . ll . . . .-. r.- 0-91! . ..z. .. o. v-V-X. ~oI. I.. I¢~J . .I'] "l(g5Iall"'-[I v-In‘. -II I I-1 4¢‘n: )_, '-an ’ _ I‘ run ll'l. o nu : . . -urn-I Ill ‘ . _.. .,. -IIIII1 . .. - ". . ‘, ,,_, . _, , a. -. not '0 II I -I‘ _ . q a. . .1vv ' " " "' ' ‘n-I- I It 'I5lv-'I low’ ‘_‘_ . ,. . - I . o¢I - . ‘ ‘U ‘ ' , __ | (.nIIID‘0OI-)IaI. l_.1fO"‘ -v on n I" ‘ ‘ "*! It‘C ' . :oca. Ill? l'4 , ..--- I . »-*, a v» ' . .u. . -- . 4 . ., . . IDA‘ II -4,. I.; ,IoI . l:to’l«"¢V , |,. ;. . .V. II uu. --- .0 "O9¢Yl"4 -: "_’ : ,. . . .. « - AllIVrIl - a 1 - o . . n. .. V . ., ,y . .v . ' I" -H “ ' - ‘, , . . -. 11.: I ' ’- ‘ - ' . . OI n4 - rura- -o' "‘ . --4.. . on--1-n-> *0‘- D0u| v;. ’ '. rg-. .. .,, ‘ . '. , “.'_. '_ J io'. ll . .o. u.. ... | -on-. -, ,., .. . ._, ,.. . ."‘g. J-Int_II‘lI' , ,. IU 05- In '- _ ‘ . ;, - . -1-‘ vuuIl'I Isl guns .0 ~ovc>a"nstv n no I-'-. .9-v . — , .. . . .. ~ .0 -1. -» ‘ ---1 . - . . . _ aI: .. ... . ' """ ‘'0' Ion II‘: .. .av. c-Iv! v. v ‘ "_, , . .. . -n. .. -. -.-o I I nI| I°"*"" . —.. .---' ruin--""' , ¢- ovv ‘, ,.p: al . .‘. .-. .v aI~I'I— Ia. ‘viii-‘DU . ... cv . .. . ._ . ouno. -uo. ~-o .3! n V‘- ' 9 . -!. --v- -Iv-». --u. ou. n u’ ‘ “""" “~ ‘I. --v1-. -- u -. .vI . -'-q - . »u, .., ,ga5- 1- won. Ion gru--rI'V°‘«O" ’ “vol -0. -n-rvt --4 -~. . g - go. -. .»4v: I-I us 1 ' 9 3.. .. . .. .u. - y-uc a . ,.. -—- . .. In . I -u. .: van 0-: ~. I--. .r. .- In a. 4 ' -0‘ oI1ll1. ‘t8l unclursvj cant‘--cs. All
 2. 2. . | _ ”' ~; ».x~. ~ J i 7-1‘? E, " ' U } wt r2‘ 3%‘ 'l‘’‘‘ " ' »‘ ‘-3 ‘#49
 3. 3. :WfiV Sm 3lT§5Tf-‘W1 Fsr-r-ism-ran as af-an e svmiei tan fasm em-ran mu SCH? I3T$1'8T§iTf-WI‘Fl'fi a1fis>a. >r5¢>: (=r§= «) tmvfswwrfiraamw T517151->Qo2!. §R'TTIW"1 I lilflfifl §FBIIf§ Qooi IF! aifawisimziwn fl‘$6U'lZ¥? ‘l ~5W. ~fl.3lT§IF3 tfinfinmfii C‘-‘WTFT§3iT§1'4lW IE" 'l! i‘4ifi'Ififi? T=1 ao f‘a-Ifimm mm, iitww. swi-aooo ‘'1 man angiif-‘m fir-ra 1'0 Qhoo (sifw-ii man an L_ wrap: :22 1f3T'l- aiaznfa, zoo: (oooo asf-ii. Q? ! 3151- afzm. §o)o (coco afvi) I _ L MUSHROOM : A Continuing education material [or the neo-literales developed by the Training & Material Development Division of Dhaka Ahsania Mission and published by Dhaka Ahsania Mission. 1st edition: January 2002. (5000 copies). Price : Taka 26.00 (Twenty Six) Only. ISBN : 978-984-8783-38-2
 4. 4. fivgasan sxwmrsrcwmwfizmzrrarwnfiiaizrcfiummwqmwmwfamaniaw, 7116111-°RTT§7l7!'-Wfll fi‘fWGf5fi5‘§"TT? f’{5P1'ITi? lt? TC5?17fF'RITC‘Gl7l'5."fiTYI fl331TI7TIFIC= "i1$t1%‘t? I33r<5W§RT§'~5II? Ie ouimwmitrfiiafizfisumfivnéwi '? §'<51}"T51'§E1'TTJsC3TFT3TT‘5*1'C? IC‘1T°fl mwmwimmfimmmiawfiammwwmamwmwawammafiiaame ummuwwmvwafimwfwwmmwmafidafiifiwqawmuwmwimmamwmw awcntsmqwaqfisemfaw1i1§ET3Wu, az%r5rcwtwaaww: wn§fFnmzaamf%v1«: wt§i aifiiwwmmcuvriwoawzwrnfizaimtaqc<nfi: ,r! ximm: tm>¢c<nfi: ia= m:= m§fiwmm mmuimwrmmwfiaawfomnarmmcwiwrmmxnswmmwwmwwafirmarotm WIT9t§Ii¥3WT§WK§C3§'NK§§‘@§3d’I‘5?TWF’5'51fi*7FF5WW$C‘§I wmmwmmmmimmmmxzmmmifiqaafimwmfiammfimsmmium mfiawmtimamwacsmmmaawéizwmnwwcsiarswwxmawumtsnmi : :wncaz¢zv.1”atca: mmawmm1%= »asauanicwa. mwo1wf‘osesmawaa«v>ii asmfitmmwmwmicmvnromwmimmawmwwvfésfiiasiwwaarawqw wmwwfiewicvmwimmwfiwmmifiuqurfiiefimfifimmafiswmi amwmficwmmwgwmiwifiafifimmawfifarwmwmmwwiimmfw nwiaisttafiaxiarcatzwitsisrsfirazii aiwswmmammiwiiafimfiwiawacawwfifewaafiiwwqiafi >§fi»‘3°f<HC‘1 mi: -.3-n_a2ira= iis1t$caE= r1aas9z1=fi= ii: t1.1t§i a3f~svivs; i=t= iiaiiw. wmi. «ia= ff: @*v1aa= tz: ?r- 'Tl"I{'5!”I T5‘°f? $§‘Yfi: ‘3F!7T1°ff§I51'F1W1?! Ei7i'IfiP17,13T®§°1TVrFf, »£?3°! ?5I§I<51~fl? :?T6TEIfiT635'sII?1€1°i‘IC= '113T§EiTbTE? I arfmwmtsi Wmfsftaaifinwmanwfitwenwiwzmtsfimmwmsifiaifirmvafimneswwq @7gawF¢amwfisrfi$mn*w£raemeiwia3fBawwmm3¢cat=2=r-wrswcaawmw’ SW mfiamwfifihméommsfi-Smmiamwmmmmwai wm¢E<, a3%waa«f%«c$wPia= w'wwmafw1%= a1amammemmai%w¢a«1%wwrréwa1a fi3W§d$W§W*ffi? T€fW173~? Wf¢WK6fi§W@? RIZ3fiW§§KW§? RWfiC$C@fi16WE§fi§Z$ 3Tfl? I$? <'C33C'-‘T'~'>lT3I? II'~'afl"fl35filI man, ’€TFf§I1fiI zoo; awe? afiwér urn‘-I vmvrfr. 6ras1wI§s11’= imF-1== r:r
 5. 5. f5‘Q? T?YF¢‘éC'?3IC37CW‘IC7T*j? I?°?1'C7'1'W713C7TF5TTi ‘<! T<vri*fqa>? ia: ‘nrs1crs1:wt$1"é1r§fi'm. T*5IWtE 3I?1'iC? ITI7f- u Wnmifismmwfim? sfl? FI7fT? I?‘TSC? fiTIW? ~£J? TFWI. ??fi".5T? TC<: ‘5TFT? 36-5 c7. <3 ? iTE*T<. €l': vTI'J wrs: vjfixtri c<: n:w, o "rfi: = STE. TIT“P1‘J-£1?! mm awn sfirfs I LDCC. Wm 33%? on; ‘ Z'. T5§C'«'13 H2: 1'-5?T‘TC“e vn‘<r. r<z ‘. ‘: .ZT€‘I ‘-IT‘F; W W :3 arm 2:13’. mm gamma firm CWC‘<”<’ aw i
 6. 6. WW siis: :i1wi2i1i‘? Imiv2‘r6i'Fs‘f~ii *= :mq: i'cw= :wanm. a§ivoTanm3ivria1:ic1s fiirvcfitsesmmaammawiawwnmiwiqwaaaamafifiswimwaffiiai mmficwcaaiqwiwi vfaéiafifigwmmmaisimarmcwwmvnemmiaammmn @wm1»§’r: iviaaicsanmqnatzrcsiaw-o-ivmmimmcaicaicarrmiuwtqw 1%ara= §aicmIcn1z1emmzIa1icuuw—2rnma51vsiiwmt? r,$1z2fa6imnIa asiazciizrigsfaassrrqaz-afinfiiwrmumqweitqmisiiaiawmqzvafiv Hsmiwaasaziiammivsiiwtaammzafiwmfanssrafiisitewaara fiP'f§3I‘61‘€I? >'§fi®I fitmifiafiwiwawrmmffiwwamtfimwswwmvmmimmfi mfiavnmficmzwawummwmmwfiiusmetbfiiamwwmawm’ ficwarca6icazasWtqwc¢c<6esiwa1i@ca, n<s>e—qo= r53Iwtanm§azasna% = I1*»TI1‘3c=1ta°rfi. i1sI. I‘<1s‘s11m1?Ia5$Ib‘¢'1r5i ¢'I§§?3?IC§'°TW171'°_[f$G @3fi19I‘TI wwmmnismasiamwumsnmmifizwcwmasnwtaaazrcasmew ’-‘lf’s! TITt°f$IT‘F{iI15W‘1§ a= ‘sII= rizIic= Ica*B= rr»t2,'iris1=: rarc<r-ire? IFr1w°r1ca: ri Wmowwmfizwmiwiawmwfiwwmafimmmwmi ‘lT"fiF3I E
 7. 7. ammwnwfimvrwmmmmi simqcnafin-vaiwmtsfirwivrwawzri gsiiivraamaci <5lfiI"rTW(. '$I? I3IT6T:1‘§13T? FI cwrn'= rre3rca‘sir*izi: is1*a'c$-”5‘atzIr5i¢i3 C? IT’E37.T "TC?51'°fl"‘fTC? I fiawifims ma 5IT*i§C5l'si'§fifi31‘r'°i”«r ireviaamiszri c= r=I1taiT«»—-iwimiwmficaafimztrvm fisavaefivsimamwnaczwiiwiqxr fiifimwrmammfiizwfiaewmww g: ‘,. .f3h4"‘f: :.: : . °flG‘§IT'5IT'§II aw 7fl‘11's1’°f§fi? F‘5T'-T no fimwmmwmmmwww "flC€Fr I ''7II‘5II? .'lvfiC%"fWT%I1'sT‘1€fil‘§c2IC7a'= ‘ CFI'C"3?l? .I'7IT7f"PJ’**5«£1?f‘51"5f?1‘>? l mi 211?. ‘-T21 area, firsfcr E311, C'§T? '1'l§ ca‘-= I=r 6 mm? W o ‘?5‘91?M°f?3T€1§? I>‘C<Tf‘~’§- wawmwtmi
 8. 8. §.3§ITsT‘JP‘T§7I zrI§Fiwi39rrcarvi12:r2icr62m’1¢icar 3IW‘TTC53’. J1fi3l'P‘1'§FI°1'TG'§l1’3l17.II mmawiwama é1?R? fT?11t§§ = =“nEea'a’Ta51c«= reia'@W—Tca1x-o mi mam vrP211% ziaiviiei t‘-'l? ‘{W§1"€TI? .TVfI? fFl'5I?7:1T’Il? II macaawiqnmcafiwwemfiiawqnfiivarwnfirmmaaimai Lfl‘I*T3lN? IGC? I?3l§7IP°l§5IFK'§§'1e| '§5I5f”°E? §ETfW? I ,9 - r
 9. 9. WWW fiF| §¥N¥fififi3“fi@§Ifl1§§ifiWfiT7rFi?5TfiI§T'xfifi1?WKWC35ICW1GK?37j§‘5? mmivwcsmmmmmisriaownvafivqwsnaazsflamaawawm EN: WWW wmwmmmamfimfimiawfiwrtwfimmflfimfiwmmmfinaw Zsfiwrafifiimfiamemfiffimeaamivmimamétvmamemmfimi arswmafaaawmqcwmfimmiawnfivmfiwamfifim fiTCT>"i_C7Tl Gta= :fqUa§F= I3‘Hfitaa1i6IIG: 'T1%§amTxefi'§Faffiw°Ka?1fira$r§R? i _. ., :. O I}: all 3-: :5: I 52:. i '. -‘. '.' .
 10. 10. Wfiifirfiifiwfa mamfi3fi? §Fe7fiIwwa=1a1»m5a'®: WIqfimtwe1%s§fififiw°EIa3a:1aa= at6 §? .II‘f1?, [CEC5i$?11?I1fiI= _»! 'Cc"N°.1>’r-‘K31 Eta, c2rf“°t? :>'c§t1s12I? :arwr1%7fiT>I"°i: d9J_zFi1 1%rcw1%t= ms1t= t2:r§aI= Ir®= zcau H M E E fi . I 2% I EI°fiIIC‘1T'3EIIT_§ET5lT°lI? I'il§- (%Wfi@W) fir E ? F?3n°1'c‘11?. r >31 77'3IT°f? '11C? .1"-. <fT‘3FT HIE! fivemwfififimfimfigfimmmwmmfiwwn WW§W$K3§fi'fl¥‘§fi3W€k§IWIfl§Tflfi?6m'fi3|? WFIfifi5K3fifiM‘ICfiT'§lW? I
 11. 11. ~. t?I‘«"r2‘1‘sa’irl“1i‘4'I‘mm7.: I envimg a3TIPfi§5I1i3‘<fit? rE1fi@?1T? I1§rIfilt53I2ifi1'i?1'3I? I5Icfi? ITTzFfI 8.°nf3r c2rc=1W3‘fi>tzr¢-zofizfii‘ film ‘5W‘T§"1T
 12. 12. ‘l1*fiFI°n<= :m1Irc= :'u cvrI$tc21taW: ;c«= r13mn >>. €1t*»= fi'=1$1%I"e7I? I‘-T1f: ‘I¢1$E C§CEf'7T-TI >Q. «s13%"x-t7c? It=15W1?I1§= e$I1*T? ,FI mm: Lflfi51136INICfi? ffi6ETCW€f5°l'e? fiTF°1?T°flE?7iv‘c2l'C$0-8fiTF€1'Qoo C2l'C<F~Z(? o2lW ? IP‘1§$I9ne7.JT7J1t? fI? F=lW‘3?tS'4IFr~s @"P7‘re‘<‘? .IIu‘1?. I’°f§$I1*l? fiI‘6I'C73?. r<'Hl”s1'e sari‘ 1"= ri. r=rt-7133::
 13. 13. 0. «£l? V3’iT’CfI@C?1="fi7°{’r"§TII°I W“-? °fI? ‘$I? G‘: FFW*fE 8. = I6~; tc? ~I1r25«s: $i“Iigs1Ic°r WWW? ! ca*a'c? T§‘3mafim TIT‘T§'5l
 14. 14. Q-: .§'j3W'5°fif31'? .T! >"T3E'>'C§'14I§5IC?11 ~s1?fi*zr= BIf%fi. Tc2IaT2,{= rns:1zv *| $iF""“? ‘T? l’. {E‘? «>'c? II
 15. 15. >>. ~‘I6Ic? r~‘I= fif%°iI%?131t*r151's: “ >z. a[? *1@. ‘?fica9ri? —-1a3I*»"f? °I1§{= rI *»f[w1T"Ww: ‘Rr: c*i= :‘WG: '=i$ 1%f'7§C‘§IfiWI u
 16. 16. - 2 ‘ . 1/ . . ‘ I ‘ ' '~ «. >o. ¢1:rr“: ra~z: rw, W:12.r= rr-=13-J >8.3f'7FD‘°i1’3‘| ?lT1C91?FI§FWC? F >o->zfi? %5$§m °r%an6T€1§= r: : lilill ht: ~‘_'; I;. ; H lnlll “ '3' ‘ I HI 5!}: ‘V ; Mm ; A J“ Ilmllll . _ me. be MR5 Mr W 9:2: be. : :W °rf%1'<m= rs; [c«=11 arm czs—c1=r : mm ' ‘ vfiztcm °tf%I21161 carcai firm gm $766 $3 ' T«—vrT9IcF1'I ca? ?Ft§1' 1'51? I 6
 17. 17. 8—<2=41'a'? >‘c'sI°nfi f§1T3‘t? .If? FrI bb'. ~10. 3—¢ fivrvmvnezrta @‘vrc= z1»‘T‘r srr-was: am can >a_o-3f17Fr9i'sr61?. Ifk: ='fiw‘czI WFIQZTHWQ? wan seem? Wripifimam cafitt 7f@? TC@‘ff_{ 1"3WI zr1%i‘r‘: vrI%2:ns1c21zasm:1 C$%fiFW°nemflTGII3fTFf3‘fiflflc? IE$WIV; ‘EfiF§fiFI§fi©<fl§§‘R'ICfiT; f %r*r§= Ic°rfifl'°‘T'r>‘rc'<1‘sr$I=1'eIvi1?:211=rIIC<: e:12rI's: ' 955‘ Elk‘-72"“ §B? IT WET I W? !“ C€t7.7fGF1,TfT‘1§3I‘5IC? ffi5 'J Cflfiffifitxoifil ‘5H'T€F3I
 18. 18. 7iFF<IT? f’9T flFlfiWfiNfi‘§fiTfifiIWICflEWBFItEi§Ifit‘N$C§fl7?! tfiWBGfl? '§Iefl1?Gfi§ 3W‘«‘i5l? .I7!fif§T‘? !'(. T'J"€(. ?I 71"“. c “‘“ ‘—fi= — %, «:/ // Q. mmwaififiawmmarcm = I wmmmfimmmmml / /// /// //f_‘_ 0. wmwwfihatawr. om: X1‘? /« M W. ”_€ Q0-QG‘f'‘5fif'‘7T°FlTC7lTE‘_‘T7*W? .'5C'.5l’ . __'. J _—; "/4 Ettr-=11?a? Il'<; f2‘1'>‘: ¢vm2.Ic£I$ré5T61 .1 ‘_ ‘I _? 1;; I" 2Irca5c6$1=rT:1°m1EII1‘®§c? H % h # " 8 ‘<T_{? @fF‘T"‘1?.1TI°f§F'f‘51'C?1"<IFl'<J‘f'7vTC? ? 5‘, 4 ‘gr ", -’ w' -I . l '; o 3 ', Q €~‘°1fi‘E151?I‘€i‘| ?I9f1?~T‘¥l1‘1§TI‘§F13 l. . . %1wcazawv1qw§camm'°firfi§5"e7mmfi‘s:1z1ao§c51?«w”£ca: fi«awwte1 fl§T5F@fflWEIfi1§fiPl§fiW9?K? Ififl? KWfi3§31EI¥I-GI?1fiIW%WC€IWfiWCW : :;Tcfi7WTfU? if%W3"E1fifiT? I§I? l3WKfi@K?73fiT%W-W31fiWICfiT@W@m ‘-'> I 9
 19. 19. °IV3‘<1T-SPIEWT WPI§fifi1?1?‘zTs13FWafi'I? TI§| E13W1fi1?'z‘¢VvIK§?1fi? IcdTfi19ITr<? I amcafir fira? sim§1fi1?31a®fiTnm%T—1q€cn@v©aaw8wwwIrs1W: ?r5I%@31m1 wasfiinmaefifiwmfiamtwrwmumaso->¢fimW-rmTEmu%fi is‘: -vrc§'srfi»‘°1?: >*sz'=1 c>JSr«r- gfir, Er, 2R§71'€Cfi°n'3?JT‘<IT§II$IT"I§TI Eamwrfifiqammemmrn wngw1%c1sa: av2naaasffimaczfit@1*a12ntasmufiFca1“w%rw: f=6@1m7t mr<1?nwGz', mWqfi*fi%-*m@FififiHaafi= "qfiEnmmfim§ma@IBTca? cEdfio‘f%r Q-vWfiW? TC§0-81'1}T~fC§KW‘ifi5C¥W%ff3lW°mWZ? ?NT@§FTIfi? “§ETfif flFl§Cfi§fiF5WC? f§fIflVi§WSF%1@? flWW¥? tfi1'3I"£§? ?>? ITGP1%flT§C@°fiC§I miaaamfiraemfémfimfiifinmamwfimwqcnaaraaemfimwwmé 1-fiF~| ?I W»
 20. 20. 7a“lfi1?feETF'3fiT mm cwmwvr21srv1a1a¢1r= §v= wfa? rm%<c? -recarEcz= fr3a= m=Ims5:*r: ca? r a$a6c§miTn-emifiraczmfivrqcawswvtqcaamfimamrsnnviqwawm I’iIHmasf%Ewaatacamefi3*maczIwfl3u*1:caaau§aTa1a*§r«1mE s{r= rqs: fi:@s: zruar5res11‘%twc= re aamfimmmnawwmwfirwrmfiae ammfimtmwmwawmmmfimwifinwmjfimfirmrwmm ? I1‘éII‘j[fi? CWT‘ifl“1'qZTI? T1rT1$IG@‘T‘7‘T"fl'a‘éJT? II? II M-]'iElf. i]J V g, I - . P, , . / . . $: :.v4 C « ! ”)"’ ' II; cm I m n. n.u r n_ jx 41‘ E11311 _ WW§WfijT? £»‘G‘§EfiflIqfi?59nfitfi—Wl€T§qWEfiC35WF| §fifi1Bflfi? =WIWIfl'% ? fi'fi§C? Ifi§«r= nfi7%CWt? °fl§1—fiF€R‘= fit1fiW@? nG3?c? efiT'rfi'1WWfi? §1ZG §c? uamcawN1wa1@7Kaeaa? f?«7«'aamfiW?1FC? nfiatscaa§awI-Wmrrrfir cWmm: w=tKmamfi%at¥Kri: Wr?1wf%? §B1:c? re= nma1i‘t%°5mar<rc6 mta: m1m1%camm: :ma@was1f%vrmtm%smm3?? r:a%1cavm13mw=1q 3=? sR'Iu‘1‘4l? Tu£1§@°I?5I1%T917Wt**¥Ii'-iTT?1'?1'1
 21. 21. ’*J1WIfi(C51'F(5fl‘°I§fi«£l? FT'T: “?, [fi3¢§*¢l? I1?fI «£1‘§1$TTII“l§'C‘II‘sIfiC§It"= i'fit‘°Rfi@‘iIf5I°j[‘1I snrr2,[c~: rzm°t1“2n¢m= ten1%w, =:1?uv=7°rw1vfe1%B1f? :wv«Imr§u arxsmfi-a-vrfzirzmtve c? ICa? ao‘6I9fI5IF1§¥§: Wc§1fi6EI§lNi%? §G11fiflfC? C?i1Z¥’l§I§I@r$C§I us1‘§IET’s1@‘, = I1‘vTI1%c$1r<‘r$IP‘ii'*'I Wficmfimmwwammawfimawmmmzzfiwmfififiw ?1'fcFo's1"<‘II1T131'(.7<'? I’= '.<T@I ' «£J$1°£3‘I1?Ic'<’Ir<15E7f‘ITC’f? .'5, >auev11z—«rf%1r«1wmzwerfi3:vnWaf"a‘fiz>art= :vv<1wra m@$3H| )bbofif€? f@@'CE‘: Tl$I§0qfiNeoEl§1?cfi1§. ‘?5i‘CWIWWICTsfCWW mifiwcswfiaeagaugcazfimazfiismificammawwqwvmaunmaw firt%a<~1m mew znzn czmm wan-vyw, =rI= =Ia1I—§r13, fir-= rqsr.1%w-«r, mtg: -anwis, =n= =rqw—cvr: r—me, fl1°°IflTI—<3$IFi73 ixsrrfia I ‘”"TI"I‘T vm§mamr5~wTt3w, *ra= ‘m, sf%, fis%‘11°awm: wffiwaamamq'cws: rfiwe fififimfiqfimmmwwmwmamammemmnfifiwmww ms-m: macsczr@19tnas1%1@ma= —wa@cwc¢1%~1mwrf€umaw1%1mqv: aacsm f%%1=1,%catB1ac5c2Is1§rs1=1¢1=r: assw11@fi7fic5c? I‘i2I*1°Icari*r: @‘€f5{9I°f Wmfififimfiqémmmwamewammwmmfiwwfii sTm1w1W: :m*rqcw‘i‘Fs: i‘rcvf%w°amaaasr%a1amfiaswm2fawt5,mam" ‘c¢rmz7%‘afi’am1wwrama? ca: a§1§1finW°1Ea’wmaamea$f%fiwréamc§, m s:1== I§c= r:: rn;3rvrfi€1*zrIr°r¢71?~rf31z11=1,$f%1as«s1’i: :vsr= ~ awmmmmfiflfiammmfimmwmfiwwmafiafiam -enam aa1r91efE1=1cwm; ew°1sw%: mawI1%r= ms1zaasriars: ':umqcwaa= *4’sIZ? Ifi*l? I§II"»IfC§, >11fi@‘£II? W$T<'s? .1T?1WIfi? C.? I = Wticmwme @fif€t51°f7i§PW%7fltfi5IP1§TIC<! f6fi? T35II3'§T1TCfi'I€l3‘El"T'§ arcanmqwa1s7Ia~a1saar@: m': wruma= rwms1aa,2%fiwawImarB¢-c<wm§n ? ?TWWl VIFBFTI
 22. 22. WIqwsmavca§a2rsx1a1$F6wmaazvmaw: a9Ia§wr51§wm%ca. Gx11§fwuz fi1WW§e§T§W“5fiW1@1§fIW1§-ZK§?1'%fiCfiWCfi3WKE§fifi§1i? fifiI“451fi§C? I ''fllV17~T, C'vTC'2Ifi3fiT‘i§IT5TI‘€C$3I? T5IT7§I’-ECE°flZ? .fI 6
 23. 23. $@3IT? T’~ZC? wI§wvraarsIzEcaazaa*vm5Iaw, EI= ;t~; w=rI§cFmsar<: 'I*vfi1anfiI fisfiwmefimmmwwmemmmuamamsmmemfimwqwm c'<*Iz?1W1>-x-sv>rrzr1‘c‘6°nrsI', @Icx*-: T«. *»rfi3I qoofiavatwmmwwwrcaafiww ‘«TM§GI§%fi'<fi‘F°Ff§oo1?X3I1%f383Tfifi'<I'>'(3' broo. oo3FFl (WT¥IIC35fi%7‘3§G?3f7%$§Wl'5I sT»‘Ia5I) amzrrs e <«m117II(sIv. :sI: rfir<"v: c2Izas= =I1sI-er) (? oo. oo Em CW3 ‘N5 = 3000.00 131351 2rfi»I%2°: I*a2I1vvIwc2Iz2:sqoozI1a1$: r=Iq7r°nazrI2rIc? rI qoofiavatvvmcarw 8oGI>”fifi'§WT‘5J1“T{'5I°fTG? II‘€I1CfiI zrr-a‘$II= r?1Tx= .1‘I"s11m'c2s%eIf{6qtfir1I= ro, oo T? I'<I'>'If: ’z7I1I? I- 8o. oo c<'§f? -:r. <IWI= I 0§oo. oo 31351 °fl‘3‘§lTT1TC? i I DQoo. oo 31?? ! fi§=7.I§C? ‘I, ?'I1€§(. ?('J: ;oo, oo - )ooo. oo) = )boo_oo 311151 I soooI31as1f%f%Imw2m<5Ie7IwFI§ficat6>aoofiIas1ar6aaIaTcaI>@= I%7 Tl'P‘1§‘iI‘§[$1C¢‘r~<31‘= I‘°l’? f>‘c$IQ<to. ‘2IT5I§§I8o@5fiTCE)o czfif~=2?= :['<fiI1=rr*Iq‘41°ne2aT mmujwtwqnsoofimwfifmaasmsowfififimsooofimmem 2nr<z'I
 24. 24. C"f3?l5QIT fiPI{Wfi37{fifiWfi3f@TIfiItWCfifl§flI9I? T:‘F1fiWT§Z§C'iI31W1t'rfiICWCW WI§cmaa5fiwmQna= "maa§a1wwma§@*e‘mama= ?It6maI? tIEIreWIFr*IiGI WW{W§3WWZ1§C§Icfl3WIN1'€tW? Ie§? F6IfiI? fiIIcfltE°nC? IT9fi@5I? ?C§ fiT“| §?I3II? FIrT? fiIt<-"f? ‘.'7It‘°‘IIGII? I%? T?I1t? fI wawmmmwcaafisgwmmwu fi= "-! §tIP‘I§= If? «‘cI. I<5IISI‘s11a‘>T? I"? r<II? :'I? I aIa12IrsIt<o‘°nfiI: » irmqfiwmfiafiaffiianrstsrfaaza mew Ina: aw TII"§—W°C«‘I iwnfw mwwmfificmmemmu SII= =Iqc‘sIa=1I°Iwcazarsr9rEc*'fi= IIa1aI

×