Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
KronikVærdikædebaseret ledelse           Morten Harboe-Jepsen              Hvalsøvej 24, 4320 Lejr...
Værdikædebaseret ledelse– Turnaround eller blot ledelse af en virksomhedTopledelsen kan ikke nøjes med at kigge vertikalt ...
Værdikædematrix og ledelse                          ”Søm & Skruer A/S”              ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Kronik Værdikædebaseret Ledelse (DK)

804 Aufrufe

Veröffentlicht am

Value Chain Based Management

- Turnaround or just management of a company
---------------
Top management can not just look vertically on the optimization of the company, the major potential is in fact the horizontal value chain. Only when management is focused on and dare to challenge the horizontal value chains, it can be said that the company is well run.

Veröffentlicht in: Business
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Kronik Værdikædebaseret Ledelse (DK)

 1. 1. KronikVærdikædebaseret ledelse Morten Harboe-Jepsen Hvalsøvej 24, 4320 Lejre +454031 8187
 2. 2. Værdikædebaseret ledelse– Turnaround eller blot ledelse af en virksomhedTopledelsen kan ikke nøjes med at kigge vertikalt på optimeringer i virksomheden, det store potentialefindes nemlig i den horisontale værdikæde. Først når ledelsen har fokus på og tør udfordre de horisontaleværdikæder, kan det siges, at virksomheden er veldrevet og –trimmet.Af Morten Harboe-JepsenSalamimetoder dur ikkeHistorisk set ser man ofte, at det først er, når krisen indtræder, at ledelsen begynder jagten efter besparelser ogeffektiviseringer. Det paradoksale i denne tilgang til ledelsesrollen er, at virksomhederne accepterer - i gode tider - atarbejde med en organisation og en drift, der ikke er veltrimmet og dermed modstandsdygtig overfor dårligerekonjunkturer. Måden, besparelserne lidt panikagtigt forsøges høstet, er ved at skære i de vertikale omkostningsbaser– eller med andre ord ved anvendelse af salamimetoden. Det giver godt nok mindre fedt, men skaber samtidigfrustration hos medarbejderne, og det innovative initiativ bliver mere hovsa præget.Horisontal ledelseTopledelsen glemmer at have fokus på det, som ligger lige for; nemlig de sammenhæng som skaber balancen mellemvirksomhedens ressourcer og markedet.Hvorfor er det egentlig, vi gentagende gange kommer ud i stormvejr? En af forklaringerne er, at vi ikke i tilstrækkeliggrad anvender rettidig omhu. En anden forklaring er, at ledelsen har en evne til kun at se virksomheden vertikalt, ogderfor sjældent ser virksomheden på det horisontale plan og dermed overser muligheden for at have fokus på fxgrænsefladerne.Ved fokus på virksomhedens værdikæder og dermed ved anvendelse af andet end en vertikal ledelsesstil, åbnes derfor måling af indtjeningen på tværs i organisationen, ligesom det bliver muligt at udfordre grænsefladerne ellerligefrem aflive ”de hellige køer” - vækst skabes som bekendt af den måde, vi vælger at forvalte værdierne på og ikke afuproduktive ting.Ledelsen skal finde de naturlige sammenhæng, som kan betragtes som virksomhedens værdikæder; altså ydelser ellerprodukter som naturligt høre sammen. Da det i sagens natur er tværgående værdikæder, så vil der ofte være flereafdelinger som bidrager til kæden. Salgsafdelingen har fx både en indtægt (faktureret) og nogle omkostninger, deandre afdelinger vil bidrage værdiskabende til kæden, men i økonomiske termer vil de være cost centre(omkostninger). Den store udfordring er at finde få, men væsentlige kæder, og samtidig få afdelingerne til at se sigsom cost centre, der bidrager med værdiskabelse og dermed ikke med ”sub optimering” og andre ”out-off-fokus-ting”.
 3. 3. Værdikædematrix og ledelse ”Søm & Skruer A/S” Afdelinger Vertikal Indkøb Produktion Salg Logistik Økonomi Virksomheden Søm KPI KPI KPI KPI KPI ∑ DBII Produktchef Budget og realiseret Værdikæder Horisontal Skruer KPI KPI KPI KPI KPI ∑ DBII Produktchef Bolte KPI KPI KPI KPI KPI ∑ DBII Produktchef Pluggs KPI KPI KPI KPI KPI ∑ DBII Produktchef Afdeling ∑ DBII ∑ DBII ∑ DBII ∑ DBII ∑ DBII ∑ DBII Direktør Budget og realiseretI den vertikale betragtning vil man ofte måle de enkelte afdelinger på deres resultater og ”belønne” eller ”straffe”dem i forhold til deres performans. Ved den horisonttale betragtning ser man på summen af bidrag, og dermed omkæden (fx produktet) er ”levedygtigt” eller skal ”afvikles”. Når den vertikale og horisontale vurdering anvendessammen, kan det afgøres, om en indsats eller et produkt gavner virksomheden eller ej. Med andre ord er det ikke nok,at salgsafdelingen sælger med et positivt dækningsbidrag, men derimod et spørgsmål om dækningsbidraget, somsalgsafdelingen bidrager med, er stort nok til at dække alle omkostningerne, eller om cost centrenes omkostninger erfor store og dermed skal bringes ned og i givet fald med hvor meget – altså en mere raffineret form for optimering afcostbasen.Vædikædematrixen anvendes i den løbende rapportering, hvorved det for enhver bliver muligt at se de enkelteafdelingers bidrag til kæderne.I værdikædebaseret ledelse giver sub optimeringen ikke nogen mening, da kæderne jo ses på tværs af virksomheden,og dermed er delresultater ikke det primære. Den værdikædebaserede ledelse giver derimod en temperaturføling på,hvor der er udfordringer, og hvor fx ledelsen i sin turnaround skal sætte ind.Innovation bliver en naturlig delEn anden effekt er, at innovation (udvikling og finjustering) bliver væsentlig i organisationen, da det ikke blot drejer sigom nye produkter, men i lige så høj grad om nye koncepter, ydelser, services, metoder og værktøjer – kunderne fårmed andre ord en nærværende leverandør af produkter og ydelser, som de efterspørger, hvilket i sidste ende givervirksomheden en sund vækst og en veltrimmet organisation.Gennem flere store turnarounds har jeg erfaret, hvor værdifuldt det er at have en horisontal tilgang til processen ogvirksomheden.

×