Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
FORRETNINGSPLANEN Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1  Nordahl Grieg videregående skole 2011 - 2012
HVA ER EN FORRETNINGSPLAN?• Forretningsplanen er et dokument som beskriver produktet ditt og hvordan du har tenkt å drive...
NOEN GENERELLE RÅD OM Å SKRIVEFORRETNINGSPLAN• Det er viktig at du skriver forretningsplanen selv, men søk gjerne råd i d...
HVA SKAL EN FORRETNINGSPLAN INNEHOLDE?• Forretningside, mål og visjoner• Personlige opplysninger• Produktbeskrivelse• Mark...
Forretningside• Forretetningsideen forklar hvorfor bedriften ble startet og hvorfor kundene skal velge bedriften.• Forret...
• Forretningsideen må være lett å forstå og huske, samtidig som det må være enkelt å kommunisere den både internt og ekst...
IKEA sin forretningside er å tilby et   Norwegian Air Shuttle ASAs stort utvalg form- og funksjons-   forretningsid...
• Mange bedrifter har også en visjon – visjonen skal være et bilde på en fremtidig, ønsket tilstand for bedriften.• Det e...
Personopplysninger• Her skal du lage en beskrivelse over hva de ansatte i bedriften og i bedriftens nettverk har av kunns...
Beskrivelse av produktet• Beskriv produktets egenskaper og nytteverdi.• Fokuser på produktets positive egenskaper.• Vær ko...
Beskrivelse av markedet• Beskriv markedet og potensielle kunder.• To ulike metoder kan brukes:  • Markedsundersøkelser  ...
En enkel markedsundersøkelse• Nyttig informasjon kan finnes i oppslagsverk, f.eks. yrkeslisten i telefonkatalogen, handel...
• Arbeidsfasene i en markedsundersøkelse er vanligvis:  1. Problemfasen  2. Valg av utforming  3. Valg av innsamlingsme...
• Fase 1: Problemfasen  Dette er den viktigste av alle fasene, og den avklarer:  •  hvilke beslutninger bedriften skal ...
• Fase 2: Valg av utforming  Utforming av undersøkelsen kalles ofte forskningsdesign. Du har tre  valg:  • uforskende u...
• Fase 3: Valg av innsamlingsmetode  Valg av innsamlingsmetode betyr at man bestemmer seg for hvordan  man skal skaffe s...
• Fase 4: Bestemme utvalg for markedsundersøkelsen  Når man bestemmer utvalg for markedsundersøkelsen så skjer det gjenno...
• Fase 5: Analyse- og rapporteringsfasen  Denne fasen består av følgende oppgaver:  • telle opp og klargjøre alle innsam...
Analyse av konkurransesituasjonenDet er fem krefter som påvirker konkurranseintensiteten i en bransje:  • konkurransen me...
• Konkurransen avhenger blant annet av om bransjen er i  • vekst  • tilbakegang  •  stagnasjon    Det er også avgjø...
KonkurrentanalysenEn konkurrentanalyse består av fire deler. Disse er:  •  konkurrentenes mål for fremtiden  • konkurre...
SWOT - analyse• En situasjonsanalyse består av en kartlegging av de rammebetingelser eller arbeidsbetingelser som påvirke...
Interne arbeidsbetingelser  Eksterne arbeidsbetingelser• Bedriftens produkter    • Konkurrentene• Bedriftens ledelse ...
Beskrivelse av salgs- og markedsaktiviteter• Hvordan skal du gjøre kunden oppmerksomme på din bedrift og dine produkter?•...
Bedriftens målgruppe• En målgruppe er den/de vi ønsker å nå med vår markedsføring.• Markedet kan deles opp i hovedmarkeden...
DEMOGRAFISKE KRITERIER  Her deler vi inn markedet etter statiske data,             som for eksempel; alder,...
Markedsføringens virkemidler• Produkt • Et produkt kan være en vare, tjeneste, service, ide osv • Produktet kan brukes s...
• Pris • Prisen er et uttrykk for et produkts verdi • Du kan sette prisen ut i fra:   • Bedriftens kostnader   • Kon...
• Plass • Hvordan skal bedriftens produkter distribueres? • Hvordan skal bedriftens ytre og indre salgsmiljø være utform...
• Påvirkning  •  Massekommunikasjon    •  Reklame    •  Salgsfremmende tiltak    •  PR    •  Direktemark...
• Personale  • De ansatte har alltid en nøkkelrolle når de presentere bedriften og   bedriftens produkter  • Spesielt ...
Markedsføringsmix             PRODUKT                       PRIS     PLASS    ...
ØkonomiEt budsjett er en tallmessig oppstilling som viser økonomiskekonsekvenser av de tiltakene bedrifter planlegger å gj...
Resultatbudsjetter• Her ønsker bedriften å beregne inntekter, kostnader og resultat.• Resultatbudsjettet forteller oss noe...
Salgsinntekter-  Variable kostnader=  Dekningsbidrag-  Faste kostnader=  Resultat
Likviditetsbudsjett• Likviditetsbudsjettet skal gi en oversikt over pengestrømmen i bedriften.• Sier noe om forholdet mell...
Innbetalinger-  Utbetalinger=  Innbetalingsoverskudd  Likviditet IB  Likviditet UB
Kapitalbehov og finansiering• Når bedrifter etableres vil det alltid være et kapitalbehov – et behov for penger til å dek...
• Kapital kan skaffes på to måter:  • Egenkapital (kapital bedriftens eier selv har)  • Lånt kapital
Egenkapital• Egenkapitalen er den delen av kapitalen som tilhører eierne av bedriften.• Egenkapitalen er den mest risikofy...
Finansiering med lånt kapitalKortsiktig gjeld          Langsiktig gjeld• Må betales tilbake innen ett år  • Bet...
• Så å si alle långivere krever sikkerhet for sin utlån.• Sikkerheten er som regel pant i fast eiendom
Hvordan skaffe kapital?Private finansieringskilder  Offentlige støtteordninger• Banker           • Kreditt- og...
Organisasjon og administrasjon• Det må være en oversikt over hvordan bedriften er tenkt organisert.• Organisasjonskart• Ov...
Vedlegg til forretningsplanen• Produkt-/markedsmatrise• Handlingsplan• Oppsummering av forretningsplanen
KILDERKunnskapssenteret: Hva er en forretningside?Kunnskapssenteret: Hva er en god forretningside?Innovasjon Norge: Veiled...
Forelesning forretningsplanen
Forelesning forretningsplanen
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Forelesning forretningsplanen

3.285 Aufrufe

Veröffentlicht am

Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Forelesning forretningsplanen

 1. 1. FORRETNINGSPLANEN Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 Nordahl Grieg videregående skole 2011 - 2012
 2. 2. HVA ER EN FORRETNINGSPLAN?• Forretningsplanen er et dokument som beskriver produktet ditt og hvordan du har tenkt å drive din virksomhet.• Forretningsplanen er et levende dokument.• Alle ansatte må stå bak bedriftens forretningsplan• Forretningsplanen brukes i mange tilfeller for å selge inn bedriften og dens produkter til samarbeidspartnere og investorer
 3. 3. NOEN GENERELLE RÅD OM Å SKRIVEFORRETNINGSPLAN• Det er viktig at du skriver forretningsplanen selv, men søk gjerne råd i ditt nettverk eller hos fagpersoner.• Skrive korrekt. Forretningsplanen er bedriftens viktigste dokument.• Sørg for at forretningsplanen er lett å lese og enkel å finne frem i.• Ikke ha for mange detaljer i planen – bruk heller vedlegg.• Vis til dokumentasjon og kilder for å underbygge dine valg i forretningsplanen.
 4. 4. HVA SKAL EN FORRETNINGSPLAN INNEHOLDE?• Forretningside, mål og visjoner• Personlige opplysninger• Produktbeskrivelse• Markedet• Markeds- og salgsaktiviteter• Økonomi• Kapitalbehov og finansiering• Organisering og administrasjon• Vedlegg
 5. 5. Forretningside• Forretetningsideen forklar hvorfor bedriften ble startet og hvorfor kundene skal velge bedriften.• Forretningsideen er grunnlaget for all aktivitet i bedriften• En god forretningside forteller hvem bedriften er til for• Forretningsideen forteller hvilke behov bedriften skal dekke hos kunden• Forretningsideen sier noe om hvilke forventninger kunden kan ha til bedriften• Forretningsideen bør si noe om hva som er det overordnede målet for bedriften
 6. 6. • Forretningsideen må være lett å forstå og huske, samtidig som det må være enkelt å kommunisere den både internt og eksternt HVA KAN BEDRIFTEN GJØRE? HVA ØNSKER BEDRIFTEN Å GJØRE? HVORDAN SKAL VI GJØRE DET?
 7. 7. IKEA sin forretningside er å tilby et Norwegian Air Shuttle ASAs stort utvalg form- og funksjons- forretningsidé er å gjøre det muligriktige hjeminn-redningsprodukter for alle å reise med fly til så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem.Posten utvikler og leverer helhetlige Rieber& Søn sin forretningside er: løsninger innenfor Vi skal inspirere konsumentene til åpost, kommunikasjon og logistikk – lage spennende og smakfulle med Norden som hjemmemarked måltider på en enklere måte
 8. 8. • Mange bedrifter har også en visjon – visjonen skal være et bilde på en fremtidig, ønsket tilstand for bedriften.• Det er ikke sikkert det skal være mulig å realisere visjonen, men den kan være målet alle i organisasjonen arbeidet mot.• Eksempler: • Reber & Søn har denne visjonen: iVi skal være “Den lokale smaksvinneren“, den ledende merkevarebyggeren, og vi skal utvikle ettertraktede produkter forankret i konsumentenes behov. • TV 2 Gruppens visjon er å være den ledende leverandør av nyheter, sport og underholdning samt informasjons- og innholdstjenester på elektroniske medieplattformer.
 9. 9. Personopplysninger• Her skal du lage en beskrivelse over hva de ansatte i bedriften og i bedriftens nettverk har av kunnskaper, erfaringer og egenskaper som gjør dere i stand til å drive en bedrift.
 10. 10. Beskrivelse av produktet• Beskriv produktets egenskaper og nytteverdi.• Fokuser på produktets positive egenskaper.• Vær konkret• Beskriv hvordan produksjonen av produktet skal foregå.• Få frem hvilke leverandører bedriften skal bruke.
 11. 11. Beskrivelse av markedet• Beskriv markedet og potensielle kunder.• To ulike metoder kan brukes: • Markedsundersøkelser • SWOT analyse
 12. 12. En enkel markedsundersøkelse• Nyttig informasjon kan finnes i oppslagsverk, f.eks. yrkeslisten i telefonkatalogen, handelskalendre, offentlig statistikk etc.• Det er viktig å komme i kontakt med mulige kunder. Dette kan skje på mange måter, f.eks. ved intervju, eller ved at de besvarer et spørreskjema, og om mulig er det nyttig å la dem teste produktet/tjenesten.• Nyttig informasjon kan du også få ved å observere dine konkurrenter m.h.t. produktutvalg, service, prispolitikk, innredning etc
 13. 13. • Arbeidsfasene i en markedsundersøkelse er vanligvis: 1. Problemfasen 2. Valg av utforming 3. Valg av innsamlingsmetode 4. Bestemme utvalganalyse- 5. Rapporteringsfasen
 14. 14. • Fase 1: Problemfasen Dette er den viktigste av alle fasene, og den avklarer: • hvilke beslutninger bedriften skal gjennomføre eller kontrollere, • hva slags informasjon bedriften trenger for å kunne gjennomføre beslutninger, • hva bedriften skal benytte resultatene fra undersøkelsen til, • hvor mye penger og ressurser bedriften har til rådighet for undersøkelsen
 15. 15. • Fase 2: Valg av utforming Utforming av undersøkelsen kalles ofte forskningsdesign. Du har tre valg: • uforskende utforming • beskrivende utforming • sammenlignende utforming
 16. 16. • Fase 3: Valg av innsamlingsmetode Valg av innsamlingsmetode betyr at man bestemmer seg for hvordan man skal skaffe seg dataene man skal analysere for å skaffe nødvendig informasjon. Du kan benytte deg av: • Sekundærundersøkelse • Primærundersøkelser
 17. 17. • Fase 4: Bestemme utvalg for markedsundersøkelsen Når man bestemmer utvalg for markedsundersøkelsen så skjer det gjennom følgende tre trinn: • bestemme populasjonen, det vil si alle mennesker som utgjør målgruppen • identifisere utvalg, som er en konkretisering av mennesker som representerer populasjonen • valg av utvalgsmetode (sannsynlighet vs ikke-sannsynlighetsutvalg)
 18. 18. • Fase 5: Analyse- og rapporteringsfasen Denne fasen består av følgende oppgaver: • telle opp og klargjøre alle innsamlede data • beskrive datainnsamlingen • vurdere kvaliteten på undersøkelsen med hensyn til allmenngyldighet og pålitelighet
 19. 19. Analyse av konkurransesituasjonenDet er fem krefter som påvirker konkurranseintensiteten i en bransje: • konkurransen mellom bedrifter i bransjen • press fra substitutter • trussel fra nyetableringer • makt hos kunder • makt hos leverandører
 20. 20. • Konkurransen avhenger blant annet av om bransjen er i • vekst • tilbakegang • stagnasjon Det er også avgjørende om bedriftene har produkter som kundene oppfatter som forskjellig eller ikke.
 21. 21. KonkurrentanalysenEn konkurrentanalyse består av fire deler. Disse er: • konkurrentenes mål for fremtiden • konkurrentenes antakelser om seg selv og bransjen • konkurrentenes nåværende strategier • konkurrentenes kompetanse og ressurser
 22. 22. SWOT - analyse• En situasjonsanalyse består av en kartlegging av de rammebetingelser eller arbeidsbetingelser som påvirker bedriften.• Neste fase er å analysere arbeidsbetingelsene. Dette kan gjøres i en SWOT-analyse. SWOT står for Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats (styrke, svakheter, muligheter og trusler). Analyseresultatet benyttes i bedriftens arbeid med å lage mål, strategier og markedsaktiviteter generelt.
 23. 23. Interne arbeidsbetingelser Eksterne arbeidsbetingelser• Bedriftens produkter • Konkurrentene• Bedriftens ledelse • Markedet• Bedriftens ansatte • Leverandører/distributører• Bedriftens økonomi • Konjunkturer• Bedriftens markedsføring • Samfunnet • Det offentlige
 24. 24. Beskrivelse av salgs- og markedsaktiviteter• Hvordan skal du gjøre kunden oppmerksomme på din bedrift og dine produkter?• Viktige punkter her er: • Definisjon av bedriftens målgrupper • En beskrivelse av hvordan bedriften skal bruke markedsføringens virkemidler
 25. 25. Bedriftens målgruppe• En målgruppe er den/de vi ønsker å nå med vår markedsføring.• Markedet kan deles opp i hovedmarkedene forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet, mellomhandlermarkedet, det offentlige markedet og institusjonsmarkedet• Disse markedene kan igjen deles opp i mindre markeder som kalles segmenter.• Vi skal i år fokusere på forbrukermarkedet. Dette markedet kan deles inn etter følgende kriterier:
 26. 26. DEMOGRAFISKE KRITERIER Her deler vi inn markedet etter statiske data, som for eksempel; alder, kjønn, bosted, inntekt, utdanning, boform osvPSYKOGRAFISKE KRITERIER Her forsøker vi å dele markedet inn etter holdninger, interesser, livsstil eller lignenede. Noen eksempler på psykografiske kriterier kan være: -Innadvendt vs utadvendt -Riskosøkende vs trygghetssøkende -Holdninger til bestemte spørsmål -Religion
 27. 27. Markedsføringens virkemidler• Produkt • Et produkt kan være en vare, tjeneste, service, ide osv • Produktet kan brukes som virkemiddel gjennom: • Utvalget av produkter bedrifter markedsfører • Kvaliteten på produktene • Servicen bedriften yter • Bedriftens syn på produktutvikling
 28. 28. • Pris • Prisen er et uttrykk for et produkts verdi • Du kan sette prisen ut i fra: • Bedriftens kostnader • Konkurransen i markedet • Hva markedet er villige til å betale • Psykologisk pris er også viktig
 29. 29. • Plass • Hvordan skal bedriftens produkter distribueres? • Hvordan skal bedriftens ytre og indre salgsmiljø være utformet?
 30. 30. • Påvirkning • Massekommunikasjon • Reklame • Salgsfremmende tiltak • PR • Direktemarkedsføring • Personlig kommunikasjon • Påvirkningen skjer ansikt til ansikt med kjøperen i en salgssamtale
 31. 31. • Personale • De ansatte har alltid en nøkkelrolle når de presentere bedriften og bedriftens produkter • Spesielt viktig om du selger tjenester, tanker eller ideer
 32. 32. Markedsføringsmix PRODUKT PRIS PLASS MÅLGRUPPE PÅVIRKNING PERSONALE
 33. 33. ØkonomiEt budsjett er en tallmessig oppstilling som viser økonomiskekonsekvenser av de tiltakene bedrifter planlegger å gjennomføre Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett
 34. 34. Resultatbudsjetter• Her ønsker bedriften å beregne inntekter, kostnader og resultat.• Resultatbudsjettet forteller oss noe om bedriftens lønnsomhet
 35. 35. Salgsinntekter- Variable kostnader= Dekningsbidrag- Faste kostnader= Resultat
 36. 36. Likviditetsbudsjett• Likviditetsbudsjettet skal gi en oversikt over pengestrømmen i bedriften.• Sier noe om forholdet mellom innbetalinger og utbetalinger• Gir svar på om bedriften er i stand til å innfri sine betalingsforpliktelser
 37. 37. Innbetalinger- Utbetalinger= Innbetalingsoverskudd Likviditet IB Likviditet UB
 38. 38. Kapitalbehov og finansiering• Når bedrifter etableres vil det alltid være et kapitalbehov – et behov for penger til å dekke de kostnadene en etablering medfører.• Slik kapital kan skaffes på ulike måter, men kapitalbehovet må alltid dekkes
 39. 39. • Kapital kan skaffes på to måter: • Egenkapital (kapital bedriftens eier selv har) • Lånt kapital
 40. 40. Egenkapital• Egenkapitalen er den delen av kapitalen som tilhører eierne av bedriften.• Egenkapitalen er den mest risikofylte kapitalen i bedriften.• Alle bedrifter må ha egenkapital. I et AS må den være minst 100.000,- Aksjelovens §3-4 sier at et AS eller ASA skal "til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet”• Bedriften kan øke egenkapitalen dersom hele overskuddet ikke betales ut – dette kalles selvfinansiering
 41. 41. Finansiering med lånt kapitalKortsiktig gjeld Langsiktig gjeld• Må betales tilbake innen ett år • Betales tilbake over flere år• Skal finansiere omløpsmidlene i • Skal finansiere anleggsmidlene bedriften i bedriften• Kassekreditt• Leverandørgjeld
 42. 42. • Så å si alle långivere krever sikkerhet for sin utlån.• Sikkerheten er som regel pant i fast eiendom
 43. 43. Hvordan skaffe kapital?Private finansieringskilder Offentlige støtteordninger• Banker • Kreditt- og støtteordninger i kommuner og fylkeskommuner• Forsikringsselskaper • Statsbanker• Private investorer
 44. 44. Organisasjon og administrasjon• Det må være en oversikt over hvordan bedriften er tenkt organisert.• Organisasjonskart• Oversikt over samarbeidspartnere, og hvordan forholdet til disse er regulert.• Angi ansvarsforhold i forhold til eksterne partnere
 45. 45. Vedlegg til forretningsplanen• Produkt-/markedsmatrise• Handlingsplan• Oppsummering av forretningsplanen
 46. 46. KILDERKunnskapssenteret: Hva er en forretningside?Kunnskapssenteret: Hva er en god forretningside?Innovasjon Norge: Veileder til forretningsplanenPosten Norge: ForretningsideNorwegian Air Shuttle: ForretningsideIKEA: forretningsideRieber & Søn: ForretningsideTV2: Visjon

×