Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Taklimat PBS umum : 2/4

94.635 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Taklimat PBS umum : 2/4

 1. 1. SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)GARIS PANDUAN UMUMPENGURUSAN & PENGENDALIANPENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH(PBS) TINGKATAN 6Majlis Peperiksaan Malaysia
 2. 2. KUMPULAN F 20
 3. 3. MATA PELAJARAN KUMPULAN G Kertas 3: • Calon sekolah kerajaan KERJA KURSUS •Calon sekolah bantuan kerajaan Kertas 4: • Calon sekolah swasta • Calon persendirian UJIAN BERTULIS individu 21
 4. 4. KUMPULAN G 22
 5. 5. PELAKSANAAN KERJA KURSUS MENGIKUT PENGGAL DANKEPERLUAN MATA PELAJARAN 23
 6. 6. Bil. Mata pelajaran Penggal 1 Penggal 2 Penggal 31. Pengajian Am √2. Bahasa Melayu √ √3. Bahasa Arab √4. Kesusasteraan Melayu Komunikatif √5. Syariah √6. Usuluddin √7. Sejarah √8. Geografi √9. Ekonomi √10. Pengajian Peniagaan √ 24
 7. 7. 25
 8. 8. PERLAKSANAAN PBS TINGKATAN 6 Pelaksanaan semua kerja kursus adalah mengikut jadual perancangan dalam Manual PBS setiap mata pelajaran STPM. Manual Guru, Manual Pelajar, dan Tugasan PBS bagi mata pelajaran yang ditawarkan akan dimuat naik dalam portal MPM (www.mpm.edu.my), DUA MINGGU sebelum penggal persekolahan bermula bagi mata pelajaran yang menawarkan PBS pada penggal berkenaan. 26
 9. 9. PERLAKSANAAN PBS TINGKATAN 61. PBS MESTI dilaksanakan semasa proses pengajaran &pembelajaran bagi calon sekolah kerajaan dan calon sekolahbantuan kerajaan.2. Keputusan bagi mata pelajaran tersebut akan dicatatkan sebagai”X” (Tidak Menduduki/Tidak Hadir) sekiranya calon tidakmelaksanakan kerja kursus atau tiada markah kerja kursus.3. Setiap calon mestilah mempunyai markah PBS setelah tamattempoh pelaksanaannya.4. Pelajar yang gagal menghantar kerja kursus pada tarikh yangditetapkan akan menyebabkan keputusan bagi mata pelajarantersebut mendapat gred gagal. 27
 10. 10. KOS 28
 11. 11. PELAKSANA1. KUMPULAN PERSONEL This is a placeholder text. 3. JAWATANKUASA PBS STPMTiga kumpulan personel PBS STPM sekolah dianggotai oleh:dalam pelaksanaan PBS(a) Kumpulan Pemeriksa PENGERUSI(b) Kumpulan Penyelaras/ PengetuaMentor(c) Kumpulan Pemantau NAIB PENGERUSI Penolong Kanan Tingkatan Enam SETIAUSAHA Ditentukan oleh Pengetua2. SEMUA SEK T.6 AJK MESTI mewujudkan Semua guru akademik mata pelajaran Jawatankuasa PBS STPM tingkatan enam sekolah 29
 12. 12. TUGAS JAWATAN KUASAPELAKSANA PBS SEKOLAH 1. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut Manual Guru PBS setiap mata pelajaran yang ditetapkan 2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali, iaitu pada permulaan penggal PBS dijalankan dan selepas penyelarasan markah PBS setiap mata pelajaran 3. Meminitkan semua keputusan mesyuarat yang menjadi dasar atau punca kuasa kepada pelaksanaan semua PBS di sekolah 30
 13. 13. SKOR DAN EVIDENS1. Pengurusan skor dan evidens adalah tanggungjawab sekolah.2. Semua evidens hendaklah disimpan di tempat yang selamat dalam tempoh 6 bulan selepas keputusan peperiksaan STPM dikeluarkan.3. PBS mengandungi wajaran antara 20-40% (peratusan wajaran berbeza-beza mengikut mata pelajaran). Butiran lanjut tentang wajaran ini terdapat dalam manual PBS setiap mata pelajaran. 31
 14. 14. PETUGAS PEMERIKSAAN 32
 15. 15. 33
 16. 16. PENYELARASAN PBS 34
 17. 17. PENYELARASAN 35
 18. 18. PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT 1. Pentadbir Sekolah  Menyediakan peralatan, bahan, dan jadual  Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PBS  Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod  Menjalankan pemantauan dan penyelarasan 36
 19. 19. PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT 2. Pemeriksa Sekolah (Guru Akademik) Menjadi pemudah cara (pembimbing) dalam proses pengajaran-pembelajaran-pentaksiran (tidak boleh membuat bagi pihak calon) Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung Membimbing pelajar melaksanakan PBS berdasarkan garis panduan yang ditetapkan Memastikan pelajar menghantar evidens pada tarikh yang ditetapkan Mentaksir mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh MPM Memasukkan maklumat markah calon ke dalam aplikasi. 37
 20. 20. PERANAN PIHAK YANG TERLIBAT Pelajar  Mengetahui dan memahami kerja kursus yang perlu dijalankan  Mengetahui perkara yang perlu dikuasai  Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai  Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan 38
 21. 21. TANGGUNGJAWAB PENYELARAS SEBELUM Penyelarasan SEMASA Penyelarasan SELEPAS Penyelarasan Menentukan tarikh, tempat, dan masa  Memilih evidens penyelarasan oleh JK pelajar yang telah  Menyediakan laporan PBS, JPN, PPD, dan ditetapkan mengikut penyelarasan sekolah pencapaian  Menyelaras skor Mengadakan  Membanding skor pelajar (jika perlu) perbincangan penyelaras dengan mengenai kefahaman skor yang diberikan tentang tugasan, oleh guru/pemeriksa penskoran dan  Menyelaras pemilihan evidens pemberian skor pelajar untuk penyelarasan skor 39

×